В избранное
99778. Дослідження послідовного коливального контуру (резонанс напруг) 216.85 KB
  Явище резонансу, яке виникає в нерозгалуженому ланцюгу, що містить в собі котушку індуктивності і конденсатор (послідовний коливальний контур); Умова виникнення резонансу в ланцюгу і його перевірка в лабораторних умовах; Методика виміру резонансних кривих; Аналітичні співвідношення при резонансі і їх експериментальна перевірка.
99814. Детская эндокринология методически указания 794.5 KB
  Сахарный диабет. Осложнения сахарного диабета. Заболевания щитовидной и паращитовидных желез. Патология роста. Ожирение. Заболевания надпочечников. Нарушения полового развития и половой дифференцировки...
99838. Державна ідеологія та конструювання спільної пам’яті про минуле: організоване забуття та феномен пригадування (на прикладі пам’ятників Донецка) 93 KB
  У статті розглядаються пам’ятники міста Донецька як матеріальне втілення певних ідеологічних конструктів. Аналізується специфіка закріплення цих конструктів у просторово-часових координатах міста. Завдяки урахуванню особливостей сприйняття пам’ятників мешканцями міста Донецька, історичного та соціокультурного контексту ХХ ст...
100054. Дизайн игр и игрушек в ХХ веке 51.5 KB
  Конструктор Lego. Кукла Barbie. Кубик Рубика. Tamagotchi. Дизайн игр и игрушек в ХХ веке приводит к формированию комбинаторного и ролевого мышления. Это отвечает формированию сверхсложных систем культуры, подчиняющихся законам синергетики