В избранное
100553. Формування національного інвестиційного потенціалу 97 KB
  Тому важливого значення набуває система управління інноваційно-інвестиційної діяльністю підприємства орієнтоване на довготривалу перспективу та стратегічний успіх. Теоретичною основою дослідження послужили праці вітчизняних і зарубіжних вчених з даної теми метод порівняння системний підхід до виявлення та дослідження факторів що впливають на розробку і вибір стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства. Дослідженням методичних та методологічних аспектів інноваційно-інвестиційних стратегій присвячені праці: Н.
100566. Форма и элементы управления 1.44 MB
  В системе программирования Visual Basic. Работа с операторами Visual Basic Формула это оператор который объединяет числа переменные операторы и ключевые слова для создания нового значения. Visual Basic содержит следующие операторы.
100574. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку. Ринкова рівновага. Ринкова ціна 1.41 MB
  Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку. Агропромислова інтеграція і АПК. Ринкова рівновага. Ринкова ціна. Суспільно-економічна формація...
100639. Формирование программ электронной коммерции 441.5 KB
  Теоретические основы формирования электронной коммерции. Понятие и виды программ электронной коммерции. Этапы формирования программ электронной коммерции. Методические основы анализа факторов, влияющих на формирование программ электронной коммерции. Анализ факторов, влияющих на формирование программ электронной коммерции на предприятии (на примере АО «СТМ»). Организационно-экономическая характеристика предприятия. Анализ потребителей и конкуренции на рынке локомотивостроения. Анализ взаимоотношений с участниками бизнеса. Анализ факторов макросреды и SWOT-анализ. Предложения по формированию программы электронной коммерции для предприятия
100651. Финансовый анализ и антикризисные меры ОАО «Нижнекамскресурсы» 735.5 KB
  Раскрыть теоретические аспекты формирования антикризисной программы на предприятии, ее сущность, содержание и этапы разработки; описать методику анализа финансового состояния предприятия для оценки целесообразности разработки антикризисной программы; провести анализ финансовых результатов и финансового состояния на примере ОАО «Нижнекамскресурсы» и дать их оценку; разработать программу антикризисного управления ОАО «Нижнекамскресурсы»; представить экономическое обоснование антикризисной программы в ОАО «Нижнекамскресурсы».
100690. Финансовая деятельность государства 77 KB
  Финансовое право Российской Федерации: теория общей части. под финансовой деятельностью понимает процесс образования распределения и использования финансовых ресурсов через публичные денежные фонды для выполнения публичных задач Финансовое право Российской Федерации: учебник коллектив авторов...
100755. Фланцевая муфта. Шпоночное и резьбовое соединение 797.5 KB
  Определение диаметров болтов при работе на срез (проектный расчет). Определение диаметров болтов по деформации смятия. Определить стандартную резьбу. Определение длины стержня болта. Расчет болтового соединения при установке болтов с зазором. Определение осевой силы, действующей на один болт (усилия предварительной затяжки болта). Проектный расчет болта. Проверочный расчет болта. Определим усилие на ключе...
100759. Финансовые показатели эффективности использования оборотных средств 3.85 MB
  Финансовые показатели эффективности использования оборотных активов предприятия. Анализ оборотных средств и их использование на примере АО Башкирская электросетевая компания...
100796. Финансовый анализ ООО «Е-Сервис» 129.5 KB
  Теоретические основы формирования статистической отчетности. Характеристика предприятия ООО «Е-Сервис». Значение статистической отчетности. Ответственность за не предоставление форм. Статистическая отчетность ООО «Е-Сервис». Экономическая характеристика и статистическая отчетность предприятия. Анализ бухгалтерского баланса ООО «Е-Сервис». Перспективы развития ООО «Е-Сервис»
100818. Формування міграційної політики як один з чинників соціально-економічного розвитку країни 45.5 KB
  Активізацію базового рівня соціально-економічного розвитку як основного чинника подолання бідності та підвищення якості життя населення; стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу для збереження та створення нових робочих місць; збільшення престижності української освіти, що в свою чергу, що призводить до збільшення відтоку молоді за кордон, і відповідно до «замкнутого кола» вище зазначених проблем