В избранное
99479. Технологія інтарсії та інкрустації 893.5 KB
  Загальні відомості про оздоблення виробів із деревини вставками. Історичні відомості. Будова деревини. Фізичні, механічні та технологічні властивості деревини. Характеристика порід деревини. Вади деревини. Матеріали для інкрустації. Інструменти для виконання інтарсії. Інструменти для інкрустації. Особливості композиції. Технології виконання інтарсії. Технології виконання інкрустації. Дефекти та способи їх усунення. Організація робочого місця та правила безпечної роботи...
99482. Теорія мовознавства і історія лінгвістики 538.5 KB
  Курс Теорія мовознавства і історія лінгвістики складається з трьох основних розділів: історії лінгвістичних вчень, власне теорії лінгвістики і методів дослідження мови. Кожний з них має свої завдання і спрямований на поглиблене вивчання загальної теорії лінгвістики як базового методологічного курсу в системі філологічної освіти.
99534. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 4.06 MB
  Теплотехнический расчёт наружной стены. Определение толщины утепляющего слоя. Расчёт температурного поля стены. Расчет теплоаккумулирующей способности стены. Влажностный режим стены. Теплотехнический расчёт чердачного перекрытия и перекрытия над подвалом. Расчет плиты с пустотам. Расчет толщины утепляющего слоя, перекрытия над подвалом. Расчет толщины утепляющего слоя чердачного перекрытия. Расчет на теплоустойчивость наружной стены
99565. Тренінгова програма по корекції агресивності та тривожності у дітей із затримкою психічного розвитку 119.5 KB
  Ігри на взаємодію, вільні й тематичні ігри-драматизації; рольове програвання моделей бажаної поведінки в різних життєвих ситуаціях; психогімнастика (імітаційні ігри); вільне і тематичне малювання; метафоричні етюди-релаксації; бесіда, обговорення розповідей, ігор тощо; танці, ритміко-тілесні вправи, тілесні релаксації, вправи на розвиток дрібної моторики руки з одночасним розвитком артикуляції моторики, фізкультхвилинки, рухливі ігри.
99569. Трансформация мифа в средневековой английской поэме Сэр Орфео 48.5 KB
  В кратком пересказе сюжет «Сэра Орфео» заключается в следующем: Эуридице (в оригиналеHeurodis), супруге короля Орфео, во сне является король эльфов и грозит ей, что скоро похитит её. Все усилия Орфео предотвратить это оказываются напрасными – Эуридицу похищают...
99647. Технологические параметры и производительность рабочих органов зерноуборочного комбайна 606 KB
  Построение структурно-функциональной схемы зерноуборочного комбайна. Определение пропускной способности молотильного аппарата. Определение сил, действующих на нож и мощности, затрачиваемой на его работу. Анализ работы режущего аппарата. Определение мощности на привод комбайна...
99670. Теория бароэффекта. Бароэффект при взаимной диффузии газов 85.86 KB
  Явление бароэффекта заключается в том, что между двумя объемами, содержащими газы различных молярных масс, при соединении узким каналом в процессе диффузионного перемешивания газов возникает разность давлений
99684. Табулирование значений функций 82.5 KB
  В ходе лабораторной работы была написана программа для определения таблицы значений функции. Были определены максимальное и минимальное значения функции. Результаты выведены на экран монитора.
99694. Технология организации делового администрирования 7 MB
  Программа Microsoft Outlook является почтовым клиентом и предназначена не только для управления перепиской и личными сведениями, но и является прекрасным персональным организатором работ.
99914. Теория государства и права шпаргалка 492.35 KB
  Теория государства и права как учебная дисциплина При соотношении науки и учебной дисциплины следует иметь в виду что учебная дисциплина базируются на науке вместе с тем наука и учебная дисциплина каждая имеет свою цель и свое строение. Теория государства и права ТГП как учебная дисциплина - общетеоретическая дисциплина о сущности и назначении государства и права об основных ведущих закономерностях их возникновения и развития. Отличия теории государства и права как учебной дисциплины и науки...
99941. Теорії держави і права шпаргалка 309.04 KB
  Поняття і предмет теорії держави і права. Предмет теорії держави та права це основні та загальні закономірності щодо виникнення функціонування і розвитку держави та права як науки. Теорія держави та права вивчає державно-правові явища в цілому узагальнюючи досвід розвитку держави та права на всіх етапах. Зміст предмета теорії держави та права складають основні та загальні закономірності держави і права серед яких виділяють: виникнення держави та права; історичні типи держави і права; розвиток їх сутності; еволюція форм держави та права;...
99969. Тепломассобмен задачи 47.55 KB
  Определить коэффициент теплоотдачи при конденсации водяного пара. Во сколько раз изменится коэффициент теплоотдачи если трубу расположить горизонтально Найти количество сконденсировавшегося пара при каждом положении трубы считая что переохлаждения конденсата нет. Решение: Пункт 01: Табличные данные термодинамических и теплофизических свойств а также напор: Термодинамические свойства...
99974. Творча робота Герої казок 35.25 KB
  У казках – мудрість народу, його розум, дотепність, гумор. Казка – це глибока мудрість життя. У них прославляються мудрі, працьовиті, хоробрі, кмітливі, добрі персонажі і засуджуються підступні, злі, зрадливі. У казках виражено довічну мрію людей – перемогу добра над злом.
99982. Тепловая изоляция трубопроводов 1.19 MB
  Толщину тепловой изоляции определяют на основе технических и технико-экономических расчетов. Изоляция должна обеспечивать заданную температуру теплоносителя на отдельных участках тепловой сети величину теплопотерь в пределах нормы температуру поверхности изоляции при прокладке теплопроводов в рабочих помещениях...
99998. ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ ОДЯГУ 294.5 KB
  З`ясувати особливості зниження якісних показників виробу в процесі експлуатації; окреслити основні види пошкоджень одягу; проаналізувати методи та засоби ремонту виробів; сформулювати рекомендації по створенню виробів з подовженим терміном експлуатації.
100047. ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І ПРАКТИКА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 202.5 KB
  Концепція вартості грошей в часі Основний принцип:гривня долар зараз варті більше ніж гривня долар які будуть одержані через рік оскільки вони можуть бути інвестовані і це принесе додатковий прибуток. Цей принцип породжуєконцепцію оцінки вартості грошей в часі: вартість грошей з часом змінюється з урахуванням норм прибутку на грошовому ринку і ринку цінних паперів. Враховуючи щоінвестування це зазвичай тривалий процес в інвестиційній практиці приходиться порівнювати...
100122. Техническое обслуживание и ремонт ЭС 385.5 KB
  Ознакомление студентов с практическим применением теории ремонтопригодности и профилактического обслуживания ЭС. Для ремонтируемых объектов характерно чередование исправного состояния и ремонта после отказа
100152. Техническое обслуживание эвм 43.5 KB
  Техническое обслуживание (ТО) ЭВМ – комплекс мер, направленных на поддержание аппаратно-программных средств в работоспособном состоянии, а также своевременном выявлении и устранении неисправностей аппаратуры и ошибок программного обеспечения обслуживаемой системы.
100200. Теория информации. Информатика. Шпаргалка по информационным технологиям 1.84 MB
  Что такое информация. Свойства информации.Этапы обращения информации. Информационные системы. Задачи и постулаты прикладной теории информации. Принципы хранения, измерения, обработки и передачи информации. Особенности программ архиваторов. Коэффициент сжатия, допустимость потерь. Кодирование и декодирование информации...
100218. Текстовый редактор WORD. Работа с текстовым редактором 395 KB
  Полоса заголовка содержит имя приложения и имя документа с которым вы работаете. кнопки управления окном документа. Чтобы снова свернуть страницу нужно щелкнуть за пределами ленты например в любом месте документа. Вкладка ВСТАВКА в Microsoft Office Word необходима для вставки какого нибудь рисунка или объекта в текст документа.