В избранное
100674. Равновесие простейших механических систем. Определение кинематических параметров движущихся тел 1.65 MB
  Равновесия простейших механических систем. Определение реакций связей плоской конструкции. Определение реакций связей составной плоской конструкции. Определение усилий в стержнях плоской фермы. Определение кинематических параметров движущихся тел. Исследование движения физических тел под действием приложенных сил...
100770. Дидактичні методи індивідуалізації навчання фізики 130 KB
  Класифікація методів навчання. Пояснювально-ілюстративний метод. Репродуктивний метод. Метод проблемного викладу навчального матеріалу. Евристичний метод. Дослідницький метод. Індивідуалізація навчальної діяльності учнів при вивченні фізики. Дидактичні засоби індивідуалізації. Використання дидактичні засоби. Індивідуалізація навчання фізики з застосуванням інноваційних технологій...