В избранное
99864. Впорядкування території виноградників 38.5 KB
  Розміщення кварталів винограду починається з встановлення напрямку рядків від нього залежить освітлення насаджень розміщення доріг напрямок і розташування лісозахисних насаджень. Правильний підбір сортів винограду − це найбільш оптимальне використання ділянки обраної під виноградник для одержання високоякісних урожаїв винограду. Для закладки промислових насаджень використовують сорти винограду які внесені до реєстру рослин України і допущені до використання і визнані перспективними для природного району в якому розміщена...
99866. Впорядкування території садів 36.5 KB
  При впорядкуванні території саду за основу приймається породний і сортовий склад насаджень від цього залежить схема садіння розміри кварталів доріг а також час плодоношення довжина експлуатаційного періоду обєм втрат та інше. При плануванні території саду площу саду поділяють на квартали. На нашій території було запроектовано 8 кварталів персикового саду зі схемою садіння 53 м. Садозахисні лісосмуги створюють навколо саду і по межах кварталів.
99869. Перспективні і поточні плани кадастрових робіт 29.5 KB
  Роль обємного плану відповідає не тільки у визначенні вартості землевпорядних і земельно кадастрових робіт у грошовому виразі а і в суворому дотриманні номенклатури запланованої проектно-кошторисної документації. Як уже зазначалося вартість робіт визначається по кожному...
99972. Бизнес-план Свиноводство. Разведение КРС 150 KB
  Это определяется пищевыми достоинствами говядины и многими выигрышными чертами скотоводства по сравнению с другими отраслями животноводства широкое распространение крупного рогатого скота его неприхотливость способность потреблять дешевые грубые корма нагуливаться на пастбищах и т. В рационе крупного рогатого скота преобладают грубые и сочные корма производство которых в ряде зон обходится дешевле чем производство зерна составляющего основу рациона в свиноводстве и птицеводстве. Стоимость проекта № п п Наименование Кол-во Стоимость...
100246. Кормление сельскохозяйственных животных 572.5 KB
  Характеристика кормов для коз. Для повышения эффективности использования кормов необходимо применять научно обоснованное нормированное кормление. Недостаточное и избыточное кормление вредно для животных и отрицательно влияет на их рост продуктивность и плодовитость увеличивая затраты кормов и средств на единицу продукции. Поднормой кормления понимают оптимальное количество питательных веществ в рационе необходимое для получения от животных соответствующего уровня и вида продукции при экономном расходовании кормов сохранение...
100515. Агротехніка вирощування сільськогосподарських культур у зрошуваній сівозміні в умовах південного Степу України 298.5 KB
  Географічне положення та загальні відомості про господарство. Ґрунтова характеристика земель господарства. Кліматична характеристика зони Обґрунтування структури посівних площ та побудова сівозміни. Обґрунтування чергування сільськогосподарських культур у сівозміні. Оцінка зрошуваної сівозміни за виходом продукції та надходженням грошових коштів. Проектування режиму зрошення культур у сівозміні. Подекадний графік поливів культур у сівозміні і його оцінка . Поопераційна карта вирощування культур у сівозміні. Обґрунтування строків, норм внесення та потреби в добривах і пестицидах при вирощуванні сільськогосподарських культур...
100635. Анализ использования и реализации сельскохозяйственной продукции на примере СХПК Сырдах 368 KB
  Теоретические методологические основы анализа использования и реализации сельскохозяйственной продукции. Анализ состава и динамики сельскохозяйственной продукции. Анализ использования сельскохозяйственной продукции. Анализ использования и реализации сельскохозяйственной продукции СХПК «Сырдах»
100665. Экстракционное извлечение и исследование состава антоцианов из ягод черной смородины 426.5 KB
  Определено понятие флавоноидов, исследованы их физико-химические свойства, проанализированы методы выделения и идентификации флавоноидов и методы их исследования, рассмотрен вопрос заготовки, хранения и сушки сырья. Рассмотрен официнальный растительный источник терапевтически активных флавоноидов – плоды шиповника и определено количество флавоноидов в плодах шиповника с использованием диффиренциальной спектрофотометрии.
100865. Планирование производства продукции растениеводства и экономическое обоснование плановых показателей 680 KB
  Оценить состояние плановой работы в выбранном объекте исследования –колхозе «Шелковской»; провести анализ современного состояния отрасли растениеводства в хозяйстве; Разработать основные планируемые мероприятия по повышению эффективности отрасли и рассчитать экономический эффект от плановых мероприятий в целом для хозяйства.