В избранное
98533. Е.Золя - журналіст 137.7 KB
  На сторінках цієї роботи ми побачимо, якою неймовірною працьовитістю володів Золя та вірою в своє істинне призначення. Також, нам відкриються страждання і невдачі письменника та журналіста. Останній Еміль присвятив ідею свого життя. «Золя був природженим журналістом. Часто, особливо в молоді роки, журналістика рятувала його від голоду.
98933. Европейская культура рубежа XVIII - XIX веков. Своеобразие духовной музыке XVIII - XIX веков 82.33 KB
  Европейская культура рубежа XVIII - XIX веков Наполеоновские войны и их отголоски в европейской культуры XVIII - XIX веков Глобальные изменения XIX веков. Доминирование городской культуры быстрая смена технических достижений и технологий ослабляли характерную для прошлого традиционного аграрного общества зависимость человека Нового времени от природной среды. Нормой европейской культуры становится стремление повышать свой образовательный уровень. происходит расширение видового состава и технического оснащения художественной...
98960. Екологічний аспект сталого розвитку в Україні: регіональний вимір 1.38 MB
  Екологічний аспект сталого розвитку в Україні Регіональний вимір екологічного аспекту Шляхи підвищення екологічного показника. До певного історичного періоду розвитку цивілізації реальної потреби в екології в сучасному її розумінні як науки про баланс і взаємодію людини і природи точніше про вплив господарської діяльності на природу і зворотній вплив негативних змін довкілля на людину і умови її життєдіяльності не було..
99221. ежелательные эффекты лекарственных веществ у детей. Отрицательное влияние на эмбрион и плод. Понятие о эмбриотоксичности, тетрагенности и фетотоксичности. Лекарственные препараты, вызывающие указанные явления 352.5 KB
  Эмбриотоксическое действие заключается в повреждении неимплантированного бластоциста питающегося маточным секретом. Очень опасны активные метаболиты способные вступать в необратимое взаимодействие с компонентами тканей плода особенно с пуриновыми и пиримидиновыми основаниями нуклеиновых кислот. Фармакологическое действие.
99421. Еколого-агрохімічна характеристика ґрунтів полів кормової зрошуваної сівозміни ДСП Ренійське відгодівельне Ренійського району Одеської області, шляхи їхнього раціонального використання, охорони і підвищення родючості 667.5 KB
  Процес утворення ґрунтів повязаний з кліматом рослинністю рельєфом діяльністю мікроорганізмів мінеральним складом підґрунтя і працею людини. З іншої сторони певний рівень родючості його здатність забезпечувати рослини поживними речовинами водою повітрям визначається відповідними властивостями ґрунту: гумусним станом вмістом і складом гумусу його запасами потужністю гумусового горизонту; параметри що характеризують поживний режим ґрунтів вмістом доступних елементів живлення рослин; фізичними властивостями щільністю...
99642. Економічний аспект сталого розвитку в Україні: регіональний вимір 493 KB
  Економічний аспект сталого розвитку Регіональний вимір сталого розвитку України Шляхи підвищення економічного показника Висновок Список використаної літератури Вступ Дискусії щодо сталості розвитку методичних та методологічних підходів з розвязання проблеми не припиняються вже майже півстоліття. Людина є єднальною та водночас центральною ланкою у цьому розвитку. Цивілізаційний розвиток відбувається за законом бумеранга згідно з яким швидкість антропогенного перетворення довкілля безпосередньо впливає на зміни...
99672. Етика курс лекцій 902 KB
  Походження і значення термінів етика, мораль, моральність. Духовна і практична сторони моралі. Природа людини і походження моралі. Корпоративна мораль Середньовіччя. Етична думка в період Відродження. Буржуазна мораль. Проблема етичного прогресу. Значення життя людини задає система певних вищих цінностей...
99923. Енергозбереження шпаргалка 92 KB
  Історія розвитку суспільства це й історія енергетики причому першими джерелами енергії для перетворювальної діяльності людини були саме поновлювані джерела енергії мускульна сила тварин вітер річки припливи. Значно пізніше але у постійно зростаючих обсягах людство почало використовувати запаси накопиченої природою за мільйони років енергії вугілля нафти і газу а ще пізніше енергію ядерного палива. Головна особливість цих джерел енергії полягає в тому що вони є джерелами непоновлюваними: спалений один кубічний метр вугілля нафти...
99937. Еволюція і розвиток PR: теоретичні та методологічні основи. PR-засоби в роботі владних інституцій 292.5 KB
  Зародження PR. Моделі PR-діяльності. Media relations. Стандартизація PR-діяльності. Медіа-комунікації як засіб відкриття влади громадськості. Специфічні прийоми в системі політичних PR. Новинні владні паблік рилейшнз як фактор інформаційної безпеки. Спеціальна подія як інформаційний привід. Моделі подієвої комунікації в системі PR...
100292. Единый социальный налог как форма финансирования социального страхования 44.5 KB
  Налоговая база на каждого отдельного работника нарастающим итогом с начала года Федеральный бюджет Фонд социального страхования РФ Фонды обязательного медицинского страхования Итого Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Территориальный фонд обязательного медицинского страхования...
100327. Естественная убыль грузов 156.5 KB
  Нормативные документы внутреннего водного транспорта. Отношения, регулируемые Кодексом ВВТ РФ. Коммерческие операции в пунктах отправления груза. Коммерческие операции в пути следования груза. Коммерческие операции на причалах грузовладельцев