В избранное
98191. Електризація тіл. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. Напруга 14.1 KB
  Електризація може відбуватися під дією світла, тертя й інших взаємодій. При електризації завжди виконується закон збереження електричного заряду. Найпоширенішим прикладом електризації є трибоелектричний ефект, тобто процес електризації від тертя. Наприклад, бурштинова паличка може набувати електричного заряду при натиранні вовною.
98533. Е.Золя - журналіст 137.7 KB
  На сторінках цієї роботи ми побачимо, якою неймовірною працьовитістю володів Золя та вірою в своє істинне призначення. Також, нам відкриються страждання і невдачі письменника та журналіста. Останній Еміль присвятив ідею свого життя. «Золя був природженим журналістом. Часто, особливо в молоді роки, журналістика рятувала його від голоду.
98933. Европейская культура рубежа XVIII - XIX веков. Своеобразие духовной музыке XVIII - XIX веков 82.33 KB
  Европейская культура рубежа XVIII - XIX веков Наполеоновские войны и их отголоски в европейской культуры XVIII - XIX веков Глобальные изменения XIX веков. Доминирование городской культуры быстрая смена технических достижений и технологий ослабляли характерную для прошлого традиционного аграрного общества зависимость человека Нового времени от природной среды. Нормой европейской культуры становится стремление повышать свой образовательный уровень. происходит расширение видового состава и технического оснащения художественной...
98960. Екологічний аспект сталого розвитку в Україні: регіональний вимір 1.38 MB
  Екологічний аспект сталого розвитку в Україні Регіональний вимір екологічного аспекту Шляхи підвищення екологічного показника. До певного історичного періоду розвитку цивілізації реальної потреби в екології в сучасному її розумінні як науки про баланс і взаємодію людини і природи точніше про вплив господарської діяльності на природу і зворотній вплив негативних змін довкілля на людину і умови її життєдіяльності не було..
99221. ежелательные эффекты лекарственных веществ у детей. Отрицательное влияние на эмбрион и плод. Понятие о эмбриотоксичности, тетрагенности и фетотоксичности. Лекарственные препараты, вызывающие указанные явления 352.5 KB
  Эмбриотоксическое действие заключается в повреждении неимплантированного бластоциста питающегося маточным секретом. Очень опасны активные метаболиты способные вступать в необратимое взаимодействие с компонентами тканей плода особенно с пуриновыми и пиримидиновыми основаниями нуклеиновых кислот. Фармакологическое действие.
99421. Еколого-агрохімічна характеристика ґрунтів полів кормової зрошуваної сівозміни ДСП Ренійське відгодівельне Ренійського району Одеської області, шляхи їхнього раціонального використання, охорони і підвищення родючості 667.5 KB
  Процес утворення ґрунтів повязаний з кліматом рослинністю рельєфом діяльністю мікроорганізмів мінеральним складом підґрунтя і працею людини. З іншої сторони певний рівень родючості його здатність забезпечувати рослини поживними речовинами водою повітрям визначається відповідними властивостями ґрунту: гумусним станом вмістом і складом гумусу його запасами потужністю гумусового горизонту; параметри що характеризують поживний режим ґрунтів вмістом доступних елементів живлення рослин; фізичними властивостями щільністю...
99642. Економічний аспект сталого розвитку в Україні: регіональний вимір 493 KB
  Економічний аспект сталого розвитку Регіональний вимір сталого розвитку України Шляхи підвищення економічного показника Висновок Список використаної літератури Вступ Дискусії щодо сталості розвитку методичних та методологічних підходів з розвязання проблеми не припиняються вже майже півстоліття. Людина є єднальною та водночас центральною ланкою у цьому розвитку. Цивілізаційний розвиток відбувається за законом бумеранга згідно з яким швидкість антропогенного перетворення довкілля безпосередньо впливає на зміни...
99672. Етика курс лекцій 902 KB
  Походження і значення термінів етика, мораль, моральність. Духовна і практична сторони моралі. Природа людини і походження моралі. Корпоративна мораль Середньовіччя. Етична думка в період Відродження. Буржуазна мораль. Проблема етичного прогресу. Значення життя людини задає система певних вищих цінностей...
99923. Енергозбереження шпаргалка 92 KB
  Історія розвитку суспільства це й історія енергетики причому першими джерелами енергії для перетворювальної діяльності людини були саме поновлювані джерела енергії мускульна сила тварин вітер річки припливи. Значно пізніше але у постійно зростаючих обсягах людство почало використовувати запаси накопиченої природою за мільйони років енергії вугілля нафти і газу а ще пізніше енергію ядерного палива. Головна особливість цих джерел енергії полягає в тому що вони є джерелами непоновлюваними: спалений один кубічний метр вугілля нафти...
99937. Еволюція і розвиток PR: теоретичні та методологічні основи. PR-засоби в роботі владних інституцій 292.5 KB
  Зародження PR. Моделі PR-діяльності. Media relations. Стандартизація PR-діяльності. Медіа-комунікації як засіб відкриття влади громадськості. Специфічні прийоми в системі політичних PR. Новинні владні паблік рилейшнз як фактор інформаційної безпеки. Спеціальна подія як інформаційний привід. Моделі подієвої комунікації в системі PR...