В избранное
99698. Використання методології Rational Unified Process (RUP) при проектуванні інформаційних систем 195.5 KB
  За допомогою ПЗ Ratіonal Rose розробити діаграму варіантів використання. При цьому з кожним варіантом використання звязати файл що описує потік подій для даного варіанту використання. Цей файл являє собою текст або поєднання тексту та алгориитму який включає: опис призначення варіанту використання передумови які повинні бути виконані перш ніж почнеться робота з варіантом використання основний та альтернативний потоки подій а також постумови які повинні бути виконані після завершення варіанта використання.
99699. Системи числення. Правила перетворення 51.79 KB
  У компютерних технологіях всі види інформації кодуються тільки цифрами або, числами, які представляються в двійковій системі числення; для того щоб двійкові числа, що відрізняються досить значною довжиною, було легше сприймати і відображати, їх стискають у вісімкову і шістнадцяткову системи числення.
99700. Взаимоиндукция на примере двух коаксиально расположенных катушек индуктивности 46.21 KB
  Сформулируйте закон электромагнитной индукции и правило Ленца. В чём состоит явление взаимной индукции. От чего зависит взаимная индуктивность. На замкнутом железном сердечнике с магнитной проницаемостью...
99751. Запросы на выборку 847 KB
  Используя запросы, можно проверять данные любым образом, который мы в состоянии представить. Можно отобрать таблицы, поля и записи, содержащие необходимые для просмотра, подведения итогов или использования в вычислениях данные
99752. Создание электронных гипертекстовых документов средствами статического HTML 5.81 MB
  Средствами графического редактора Microsoft Paint необходимо создать рисунок – эмблему размером 128-128 точек. Разместить эмблему на странице «Об авторах».
99757. Фізіологія харчування конспект лекцій 751.12 KB
  Предмет і завдання курсу Фізіологія харчування. Харчові речовини та їх фізіологічне значення для організму людини. Фізіологічна характеристика основних продуктів харчування. Системи травлення і процеси травлення. Фізіолого – гігієнічні основи харчування. Фізіолого – гігієнічні основи харчування різних вікових та професійних груп населення. Фізіолого – гігієнічні основи лікувального харчування.
99765. Определение показателя адиабаты при адиабатическом расширении газа 240.97 KB
  Цель работы: изучить законы идеального газа и основные положения классической теории теплоёмкости; определить коэффициент Пуассона g - отношение теплоёмкости при постоянном давлении Cp к теплоемкости при постоянном объеме Cv методом адиабатического расширения методом Клемана - Дезорма...
99766. Построение межотраслевого баланса производства 599.38 KB
  Промышленная группа предприятий холдинг выпускает продукцию трех видов при этом каждое из трех предприятий группы специализируется на выпуске продукции одного вида: первое предприятие специализируется на выпуске продукции первого вида второе предприятие продукции второго вида; третье предприятие продукции третьего вида. Часть выпускаемой продукции потребляется предприятиями холдинга идет на внутреннее потребление остальная часть поставляется за его пределы внешним потребителям является конечным продуктом...
99767. Дослідження підсилювальних каскадів за допомогою програмного комплексу Electronics Workbench 81.5 KB
  Вивчила принцип дії та властивостей, дослідила характеристики, ознайомилась з основними параметрами. Дослідження підсилювальних каскадів за допомогою програмного комплексу Electronics Workbench.
99768. Моделювання як метод економічного аналізу. Розв’язання прикладних задач в середовищі Excel 18.38 KB
  Які типи моделей ви знаєте. При вирішенні оптимізаційних задач за допомогою надбудови Пошук рішення Solver доцільно а в деяких випадках - необхідно розрізняти лінійні та нелінійні моделі. Який головний принцип метода Пошук рішення Пошук рішення підбирає значення змінюваних комірок доти поки не буде знайдено розв‘язки....
99769. Анализ нерекурсивных цифровых фильтров 1-го и 2-го порядка 600 KB
  Осенний семестр Москва 2014 Цель работы На персональном компьютере провести анализ нерекурсивных трансверсальных цифровых фильтров ЦФ 1-го и 2-го порядка; исследовать частотные и временные характеристики фильтров а так же их взаимосвязь со значениями коэффициентов параметров ЦФ. Разностное уравнение и системная функция ЦФ...
99770. Исследование параллельного колебательного контура 421 KB
  Исследования резонансных свойств параллельного колебательного контура. Построение амплитудно-частотных характеристик при различных значениях нагрузки контура.
99771. Исследование статических характеристик и параметров биполярного транзистора МП37Б. Исследование полевого транзистора с управляющим переходом КП303Е 326.5 KB
  Исследовать основные статистические характеристики и параметры биполярных транзисторов, познакомиться с методикой измерения характеристик и обработкой экспериментальных данных. Изучить статические характеристики и дифференциальные параметры полевого транзистора, исследовать влияние температуры на работу транзистора.
99772. Исследование статических характеристик и параметров биполярных транзисторов. Исследование полевого транзистора с управляющим переходом 658.5 KB
  Исследовать основные статистические характеристики и параметры биполярных транзисторов, познакомиться с методикой измерения характеристик и обработкой экспериментальных данных. Изучить статические характеристики и дифференциальные параметры полевого транзистора, исследовать влияние температуры на работу транзистора.
99773. Исследование характеристик и параметров полупроводниковых диодов. Исследование статических характеристик и параметров биполярных транзисторов 356 KB
  Исследовать основные характеристики и параметры полупроводниковых диодов (ПД), влияние на них температуры окружающей среды. Изучить статические характеристики и дифференциальные параметры полевого транзистора, исследовать влияние температуры на работу транзистора.
99775. Знакомство с основными функциями MS Outlook 1.77 MB
  Знакомство с основными функциями MS Outlook. Microsoft Outlook представляет собой интегрированную систему управления личной документацией. Outlook работает с электронными документами которые называются элементами и обрабатываются формами- специализированным ПО. Outlook хранит элементы в папках причем в одной папке могут храниться элементы только одного типа.
99776. Определение остаточного срока службы газопровода 23.85 KB
  В ходе лабораторной работы был рассчитан остаточный срок службы подземного газопровода по данным шурфового диагностирования эксплуатирующей организации газораспределительной сети. Расчетом определен остаточный срок службы изоляционного покрытия, который составляет 5,15 лет...
99778. Дослідження послідовного коливального контуру (резонанс напруг) 216.85 KB
  Явище резонансу, яке виникає в нерозгалуженому ланцюгу, що містить в собі котушку індуктивності і конденсатор (послідовний коливальний контур); Умова виникнення резонансу в ланцюгу і його перевірка в лабораторних умовах; Методика виміру резонансних кривих; Аналітичні співвідношення при резонансі і їх експериментальна перевірка.
99779. Розрахунок кошторису багаторічних насаджень 163 KB
  Однією із складових робочих проектів є розробка кошторису який є основою для проведення проектно-вишукувальних робіт планування будівництва і капітальних вкладень та головним чином забезпечує умови для безперервного фінансування робіт. Розрахунок кошторису ведеться по ціновим позиціям на період розробки проекту по кожному з видів робіт що передбачені проектом...
99780. Впорядкування території ягідників 28.5 KB
  Впорядкування території ягідників містить в собі розміщення порід сортів кварталів сівозмін і полів сівозмін для ягіднику лісосмуг і дорожньої мережі. На рівнинах ряди ягідників розміщують з півночі на південь на схилах поперек схилу. Навколо кварталів ягідників проектують захисні лісосмуги продуваємої конструкції з 2 рядів високорослих дерев.