В избранное
99844. Анализ технологического процесса как объекта управления 2.6 MB
  Анализ технологического процесса как объекта автоматизации является начальным этапом создания системы автоматического управления технологическим аппаратом. Он проводится на основании априорной информации о технологическом процессе и аппарате, которая содержится в технической литературе и других источниках.
99959. Создание бизнес-плана предприятия Анастасия 200.46 KB
  Наименование предприятия: Анастасия Место нахождения: г. Генеральный директор: Кишкович Анастасия Дмитриевна Организационно-правовая форма предприятия: частное унитарное предприятие Форма собственности: частная. Основной вид деятельности предприятия: продажа свадебных нарядов и...
99998. ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ ОДЯГУ 294.5 KB
  З`ясувати особливості зниження якісних показників виробу в процесі експлуатації; окреслити основні види пошкоджень одягу; проаналізувати методи та засоби ремонту виробів; сформулювати рекомендації по створенню виробів з подовженим терміном експлуатації.
99999. Розрахунок приводу та його складових 3.81 MB
  Визначення силових і кінематичних параметрів приводу. Проектний розрахунок зубчастої передачі. Розрахунок валів редуктора. Розрахунок ведучого вала редуктора. Визначення параметрів веденого вала редуктора. Розрахунок підшипників редуктора
100000. Створення портативного довідника меломана 2.06 MB
  Загальні відомості про довідники меломана. NetBeans IDE. Опис предметної області та постановка задачі. Обґрунтування вибору методу розв’язку задачі. нформаційна структура моделі та алгоритму. Функціональні частини програми. Вхідні-вихідні дані окремих модулів. Тестування проекту (методи та інструменти). Інтерфейс та керівництво користувача...
100065. Ринок страхування вантажів - автокарго 431.5 KB
  Теоретичні основи та перспективи розвитку страхування вантажів - автокарго. Основні поняття й особливості страхування вантажів. Загальні умови страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом. Проблеми та перспективи розвитку страхування вантажів - автокарго в Україні.
100066. Состав отраслей общественного питания и основные направления формирования ее инфраструктуры 186.5 KB
  Теоретические основы отраслей общественного питания. Понятие общественного питания. Показатели деятельности предприятий общественного питания, их экономическая характеристика. Состав отраслей общественного питания. Классификация предприятий общественного питания. Современное состояние кафе «Нефтяник». Характеристика кафе «Нефтяник». Организация работы кафе «Нефтяник»...