В избранное
99838. Державна ідеологія та конструювання спільної пам’яті про минуле: організоване забуття та феномен пригадування (на прикладі пам’ятників Донецка) 93 KB
  У статті розглядаються пам’ятники міста Донецька як матеріальне втілення певних ідеологічних конструктів. Аналізується специфіка закріплення цих конструктів у просторово-часових координатах міста. Завдяки урахуванню особливостей сприйняття пам’ятників мешканцями міста Донецька, історичного та соціокультурного контексту ХХ ст...
99839. Компетенции персонала как объект стратегического управления 92.76 KB
  Компетенции персонала как объект стратегического управления. Сущность, значение и виды компетенций персонала. Стратегии управления персоналом. Организационно - экономическая характеристика организации. Анализ состояния кадровой работы в организации. Совершенствование системы развития компетенций персонала в организации
99840. Виникнення та розвиток вищого навчального закладу Києво-Могилянської академії 354 KB
  В Києво-Могилянській академії сформувались власні філософська поетична музична архітектурна історична живописна школи зародився тут і театр. Темою курсової роботи є питання що до виникнення Києво-Могилянської академії є ключовим тому що це є перший навчальний заклад котрий був заснован на теренах України та мав велике значення для розвитку просвітництва в Україні. Завдяки створенню у 1632 році Києво-Могилянської академії Україна посіла визначне місце з просвітництва здобула звання освітницького центру Європи...
99841. Расчет гидропривода машины для строительства газонефтепроводов 491 KB
  Гидроаппаратура и насос выбираются в настоящем примере в предположении их назначения только для заданных гидроцилиндров вертикального качания ИО. В действительном приводе комбайна ПК-3М насос и ряд гидроаппаратов обслуживают и других потребителей гидроэнергии.
99842. Разработка комплекса по ремонту высокоскоростных поездов 29.81 MB
  Расчет количества ремонтных позиций. Определение количества производственного персонала. Распределение производственных работников по сменам. Определение общего количества работников в цехе. Расчет необходимого технологического оборудования. Расчет площади головного цеха для ремонта ВСНТ...
99843. Планирование и развитие карьеры персонала современной организации 208.34 KB
  Общие сведения о предприятии. Результаты деятельности предприятия. Характеристика кадровой работы предприятия. Подготовка и повышение квалификации работников предприятия. Совершенствование работы по планированию и развитию карьеры работников предприятия.
99844. Анализ технологического процесса как объекта управления 2.6 MB
  Анализ технологического процесса как объекта автоматизации является начальным этапом создания системы автоматического управления технологическим аппаратом. Он проводится на основании априорной информации о технологическом процессе и аппарате, которая содержится в технической литературе и других источниках.
99959. Создание бизнес-плана предприятия Анастасия 200.46 KB
  Наименование предприятия: Анастасия Место нахождения: г. Генеральный директор: Кишкович Анастасия Дмитриевна Организационно-правовая форма предприятия: частное унитарное предприятие Форма собственности: частная. Основной вид деятельности предприятия: продажа свадебных нарядов и...
99998. ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ ОДЯГУ 294.5 KB
  З`ясувати особливості зниження якісних показників виробу в процесі експлуатації; окреслити основні види пошкоджень одягу; проаналізувати методи та засоби ремонту виробів; сформулювати рекомендації по створенню виробів з подовженим терміном експлуатації.
99999. Розрахунок приводу та його складових 3.81 MB
  Визначення силових і кінематичних параметрів приводу. Проектний розрахунок зубчастої передачі. Розрахунок валів редуктора. Розрахунок ведучого вала редуктора. Визначення параметрів веденого вала редуктора. Розрахунок підшипників редуктора
100000. Створення портативного довідника меломана 2.06 MB
  Загальні відомості про довідники меломана. NetBeans IDE. Опис предметної області та постановка задачі. Обґрунтування вибору методу розв’язку задачі. нформаційна структура моделі та алгоритму. Функціональні частини програми. Вхідні-вихідні дані окремих модулів. Тестування проекту (методи та інструменти). Інтерфейс та керівництво користувача...
100065. Ринок страхування вантажів - автокарго 431.5 KB
  Теоретичні основи та перспективи розвитку страхування вантажів - автокарго. Основні поняття й особливості страхування вантажів. Загальні умови страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом. Проблеми та перспективи розвитку страхування вантажів - автокарго в Україні.
100066. Состав отраслей общественного питания и основные направления формирования ее инфраструктуры 186.5 KB
  Теоретические основы отраслей общественного питания. Понятие общественного питания. Показатели деятельности предприятий общественного питания, их экономическая характеристика. Состав отраслей общественного питания. Классификация предприятий общественного питания. Современное состояние кафе «Нефтяник». Характеристика кафе «Нефтяник». Организация работы кафе «Нефтяник»...