В избранное
98957. Ecological problems of Ukraine, that present a threat to the health and life of population 58.5 KB
  In the conditions of structural alteration of economy of Ukraine political reformation of the state becoming and claim of civil society new possibilities are opened for diminishing of negative influence of productive activity on nature and accordingly maintenance of health increase of duration and improvement of quality of life of population. A guard of environment with the aim of providing of safe vital functions and maintenance of health of man is an inalienable condition of steady economic and social development of Ukraine....
100441. ETIKOS IR MORALĖS PAGRINDAI 117 KB
  odis moralė yra kilęs i lotyniko odio mores papročiai o is reikia tą patį ką ir graikikas ethos paprotys įprotis būdas.Nuo seniausių laikų etikumas ar moralumas yra laikomas svarbiausiu kultūringo ilavinto ir iauklėto asmens savitumu. Kas yra dora Jau XVI-XVII a. Manoma kad jis yra kilęs i būdvardio doras o is - i veiksmaodioderėti susijusio su veiksmaodiu daryti bendrai darniai veikti.
<< < 4 | 5 | 6