В избранное
72069. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 247.5 KB
  Забезпечення довгострокового економічного зростання регіонів України неможливе без формування й реалізації інноваційної політики їх розвитку. Державне регулювання інноваційного розвитку регіонів України передбачає розробку базової стратегії та підтримуючих стратегій зокрема інноваційної та інвестиційної.
73973. Українсько – болгарські відносини в 90-х роках ХХ століття 109 KB
  Обґрунтовується висновок що реалізація сучасної української державної політики щодо національних меншин відбувається в руслі демократичного визнання рівних політичних соціальних економічних та культурних прав і свобод усіх громадян України незалежно від їх етнічної приналежності. У досліджуваний період було закладено основи системи реґіональної співпраці України та Болгарії. Матеріали та висновки які містяться в роботі можуть бути використані для підготовки узагальнюючої роботи з історії українськоболгарських відносин у курсах історії...
88138. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 210.5 KB
  Одним из необходимых условий при этом выступает совершенствование основных производственных фондов ОПФ промышленности и повышение эффективности их использования. Вовторых обеспечение роста валового внутреннего продукта требует значительно ускорить цикл воспроизводства ОПФ и их обновление.
88691. Информационное обеспечение научного прогноза подготовки кадров для инновационной сферы экономики Новосибирской области 204.56 KB
  Целью диссертационной работы является уточнение системы прогнозирования подготовки кадров в сфере инновационной деятельности с помощью прототипа информационной системы. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: исследование системы прогнозирования подготовки кадров и выявление недостатков...