10036

Алгоритм криптографического преобразования

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Алгоритм криптографического преобразования ГОСТ 2814789 далее ГОСТ производит зашифрование открытого текста представленного в виде двоичной последовательности. Текст зашифровывается поблочно 64х битовыми блоками. Процесс шифрования блока сводится к шифру гаммирова

Русский

2013-03-20

35 KB

1 чел.

Алгоритм криптографического преобразования ГОСТ 28147-89 (далее - ГОСТ) производит зашифрование открытого текста, представленного в виде двоичной последовательности. Текст зашифровывается поблочно, 64-х битовыми блоками. Процесс шифрования блока сводится к  шифру гаммирования.

Гамма накладывается блоками, поразрядно, по модулю два. Каждая комбинация гаммы представляет собой результат шифрпреобразования некоторого входного блока с помощью основного режима, называемого режимом простой замены.

Работа в режиме простой замены соответствует зашифрованию с помощью блочного шифра. Указанный блочный шифр в литературе часто обозначается как алгоритм ГОСТ.

В алгоритме ГОСТ используются две пары ключей: долговременный ключ К и сеансовый ключ Х размера 512, 256 битов соответственно. Ключ  реализует потетрадную замену 32-разрядных подблоков в 32-х разрядные и состоит из 8 подключей. Подключ , входящий в , является таблицей замены для -той (справа) тетрады, т.е. состоит из 16 тетрад. В стандарте ключ  называется блоком подстановки, а подключи  узлами замены.

Сеансовый ключ  состоит из восьми 32-разрядных подключей: , , каждый из которых, в соответствующий момент, используется для суммирования с некоторым подблоком по модулю .  Режим простой замены алгоритма ГОСТ реализован в виде т.н. шифра  Фейстеля.

Зашифрование блока открытого текста S алгоритмом ГОСТ  производится итеративно, за 32 цикла. На цикле с номером происходит преобразование входной комбинации в выходную с использованием ключа К и некоторого подключа .

Шифртекстом является блок - результат работы (выход) последнего цикла, подвергнутый перестановке подблоков.

Последовательность выбора подключей, от начального и до последнего цикла при зашифровании следующая:

.

При расшифровании используется обратный порядок следования подключей.

При зашифровании в режиме гаммирования с обратной связью используется синхропосылка S - несекретный псевдослучайный блок. Занимает 64 бита. Синхропосылка вырабатывается на каждое сообщение и размещается в криптограмме перед шифрованным текстом. Процесс шифрования имеет вид:

, , ,

- последовательность блоков открытого текста,

- последовательность блоков шифртекста.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47506. Методи стиснення інформації 161.5 KB
  Текст складається з досить обмеженої кількості символів. Український алфавіт наприклад складається з 33 літер та невеликої кількості спеціальних символів на кшталт коми тире апострофа и тд. Якщо враховувати всі 256 символів то для не буде різниці в стисканні тестового чи exe файлу. Файл довжиною в 100 байт що має 6 різних символів в собі.
47507. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ РОЗДІЛУ ОХОРОНА ПРАЦІ 116 KB
  Методичні вказівки по виконанню розділу Охорона праці випускної молодшого спеціаліста для студентів спеціальності 5. Методичні вказівки роз'ясняють зміст і структуру розділу Охорона праці у випускній роботі молодшого спеціаліста. В них приводяться загальні організаційні моменти щодо роботи над розділом правил оформлення чернетки та опрацювання зауважень консультанта з охорони праці та навколишнього середовища.
47508. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 888.5 KB
  Враховуючи що нещодавно Україна заявила про підтримку Концепції ООН де пріоритет віддається розвитку безпеки кожної людини а також виходячи з незадовільного стану безпеки громадян нашої держави якісна розробка питань забезпечення безпеки життя та діяльності людини БЖДЛ з метою запобігання виникнення ризику життя і здоров’ю людей має бути повною мірою реалізована у дипломному проектуванні виходячи з основних складових БЖДЛ Безпека життєдіяльності Екологія Охорона праці в галузі Цивільна оборона. При виконанні розділу “Безпека...
47510. Методичні вказівки. Фінанси 762 KB
  Вступ 5 Організація підготовки до захисту дипломної роботи 7 Захист дипломних робіт 14 Структура дипломної роботи 15 3.2 Суть дипломної роботи 20 5.2 Типи додатків 24 Правила оформлення дипломної роботи 25 7. Зразок оформлення титульного листа дипломної роботи 42 Додаток Б.
47511. Менеджмент організацій. Методичні вказівки 699.5 KB
  У сфері теорії дипломна робота виконується на основі критичного аналізу робіт, як українських економістів і фінансистів, так і закордонних. Питання теорії повинні бути взаємопов’язані з практичною діяльністю та проілюстровані статистичною інформацією
47512. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи. Менеджмент організацій 480 KB
  МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ОКП СПЕЦІАЛІСТ ПІДГОТОВКА НАПИСАННЯ ЗАХИСТ для всіх форм навчання 2009 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності