10036

Алгоритм криптографического преобразования

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Алгоритм криптографического преобразования ГОСТ 2814789 далее ГОСТ производит зашифрование открытого текста представленного в виде двоичной последовательности. Текст зашифровывается поблочно 64х битовыми блоками. Процесс шифрования блока сводится к шифру гаммирова

Русский

2013-03-20

35 KB

1 чел.

Алгоритм криптографического преобразования ГОСТ 28147-89 (далее - ГОСТ) производит зашифрование открытого текста, представленного в виде двоичной последовательности. Текст зашифровывается поблочно, 64-х битовыми блоками. Процесс шифрования блока сводится к  шифру гаммирования.

Гамма накладывается блоками, поразрядно, по модулю два. Каждая комбинация гаммы представляет собой результат шифрпреобразования некоторого входного блока с помощью основного режима, называемого режимом простой замены.

Работа в режиме простой замены соответствует зашифрованию с помощью блочного шифра. Указанный блочный шифр в литературе часто обозначается как алгоритм ГОСТ.

В алгоритме ГОСТ используются две пары ключей: долговременный ключ К и сеансовый ключ Х размера 512, 256 битов соответственно. Ключ  реализует потетрадную замену 32-разрядных подблоков в 32-х разрядные и состоит из 8 подключей. Подключ , входящий в , является таблицей замены для -той (справа) тетрады, т.е. состоит из 16 тетрад. В стандарте ключ  называется блоком подстановки, а подключи  узлами замены.

Сеансовый ключ  состоит из восьми 32-разрядных подключей: , , каждый из которых, в соответствующий момент, используется для суммирования с некоторым подблоком по модулю .  Режим простой замены алгоритма ГОСТ реализован в виде т.н. шифра  Фейстеля.

Зашифрование блока открытого текста S алгоритмом ГОСТ  производится итеративно, за 32 цикла. На цикле с номером происходит преобразование входной комбинации в выходную с использованием ключа К и некоторого подключа .

Шифртекстом является блок - результат работы (выход) последнего цикла, подвергнутый перестановке подблоков.

Последовательность выбора подключей, от начального и до последнего цикла при зашифровании следующая:

.

При расшифровании используется обратный порядок следования подключей.

При зашифровании в режиме гаммирования с обратной связью используется синхропосылка S - несекретный псевдослучайный блок. Занимает 64 бита. Синхропосылка вырабатывается на каждое сообщение и размещается в криптограмме перед шифрованным текстом. Процесс шифрования имеет вид:

, , ,

- последовательность блоков открытого текста,

- последовательность блоков шифртекста.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55300. Ми всі господарі природи, тож збережемо її вроду 35.5 KB
  Мета: виховувати любов до природи; формувати навички правильної поведінки на природі. Здавна люди відчували свою близькість до природи. Всім відомо що людина -– це частина живої природи.
55301. ПРИРОДА В ОПАСНОСТИ! 48.5 KB
  Оборудование: иллюстрации животных тетради по окружающему миру конверт с Жалобной книгой карточки макет Красной книги альбом краски кисточки. Сообщение темы и цели урока: Сегодня на уроке мы будем говорить об окружающей нас природе: о жизни растений животных...
55302. Роль ТВК в системі економічного районування 23.48 KB
  Ще за часів роботи над мережею економічних районів було описано два різновиди процесів та явищ: тенденція до членування виробництва, що виявлялася у поділі праці
55303. Охорона природи 98.5 KB
  Мета: дати знання про сучаснi методи охорони природи; познайомити з природоохоронними територiями своєї мiсцевостi, розвивати вміння аналiзувати, узагальнювати; розвивати здiбностi до самоосвiти;...
55304. Прислівник 108.5 KB
  Мета: узагальнити й систематизувати відомості про прислівник; активізувати розумову діяльність учнів, спрямовану на узагальнення знань, навичок; удосконалити орфографічні та пунктуаційні навички...
55305. Призма. Розв’язування задач 958 KB
  Розвивати вміння застосовувати властивості планіметричних фігур для розв’язування стереометричних задач на прикладі теми Призма. Сприяти творчості учнів та вмінню обґрунтовувати кроки в процесі розв’язування задач.
55307. Сучасний стан розвитку сільськогосподарського машинобудування. Основні центри. Проблеми і перспективи розвитку галузі 23.86 KB
  У розвитку цієї важливої для України галузі склалася складна ситуація, зумовлена насамперед руйнуванням колишніх економічних звязків. У минулому потреби в комплектуючих на 70% задовольнялися за рахунок імпорту з Росії.
55308. Важке машинобудування, його роль у розвитку промисловості та економіки України. Структура галузі. Особливості сучасного розміщення виробництва 25.47 KB
  Важке машинобудування – це виробництво гірничо-шахтного, підйомно-транспортного, металургійного та енергетичного устаткування. Його характеризує низька трудомісткість і транспортабельність продукції, висока металомісткість