10044

Линейная двоичная рекуррентная последовательность

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Линейная двоичная рекуррентная последовательность. В криптосхемах потоковых шифров широко применяются криптоузлы основанные на т.н. регистрах сдвига с обратной связью. Наиболее простым узлом является т.н. двоичный регистр сдвига с линейными обратными связями РСЛОС...

Русский

2013-03-20

39 KB

9 чел.

Линейная двоичная рекуррентная последовательность.

В криптосхемах потоковых шифров широко применяются криптоузлы, основанные на т.н. регистрах сдвига с обратной связью.

Наиболее простым узлом является т.н. двоичный регистр сдвига с линейными обратными связями (РСЛОС), генерирующий рекуррентную последовательность вида .

Непосредственно для генерации гаммы РСЛОС не подходят. На практике применяются комбинации зависимых РСЛОС, взаимно влияющих на формирование своих последовательных заполнений.

Эта последовательность является периодической. Максимальный период равен числу . За счет выбора параметров рекурренты можно добиться максимального значения периода для любого n.

Генератор псевдослучайных чисел ANSI X9.17.

Генераторы псевдослучайных чисел предназначены для получения числовых последовательностей, у которых распределения выборок элементов ведут себя как аналогичные выборки из совокупности с равновероятным и независимым распределением вероятностей. В криптографии применяются т.н. криптографически стойкие датчики псевдослучайных чисел (КСД). Так называются генераторы ПСЧ, использующие секретные параметры. Для таких генераторов требуется свойство непредсказуемости: отрезок выходной последовательности относительно большой длины не может быть продолжен как вперед (вправо) так и назад (налево) без знания ключа. Одним из примеров КСД является генератор, рекомендованный стандартом ANSI X9.17, используемый, в частности, при осуществлении платежных операций.

Генератор ПСЧ ANSI X9.17 , использующий алгоритм DES.

На выходе генератора формируются два блока размеров в 64 бита: псевдослучайный блок R(i), являющийся элементом формируемой псевдослучайной последовательности и псевдослучайный блок V(i+1), используемый для работы в следующем цикле.

Входными данными генератора, постоянными в течение сеанса генерации, являются К – ключ шифрования и блок V(0) - секретное начальное значение. Кроме того, в каждом цикле работы генератора используется блок T(i), связанный со значением даты-времени начала цикла i .

Очевидно, данную схему возможно приспособить для использования любого блочного шифра.

В Украинском стандарте на цифровую подпись ДСТУ 4145-2002  генератор случайных двоичных последовательностей построен по схеме ПСЧ ANSI X9.17 с использованием криптоалгоритма ГОСТ 28147-89. Очередной бит  b(i) такой последовательности является правым крайним разрядом соответствующего блока  R(i).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69076. АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЕКТУВАННЯ КОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ 153.12 KB
  У попередніх лекціях ми розглядали створення локальних (автономних) Windows-застосунків. В результаті компіляції і збирання застосунку створювався один програмний компонент у формі збірки. У вигляді локальних застосунків розробляють сервісні програми, системні утиліти...
69077. ПРОМІЖНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 144.91 KB
  Важливу роль у створенні кросплатформних програмних систем відіграють додаткові загальносистемні програмні засоби, які вирішують завдання взаємодії та інтеграції компонентів. Ці засоби розміщуються між рівнем операційної системи (ОС) і рівнем прикладного програмного забезпечення...
69078. РОЗПОДІЛЕНІ МОДЕЛІ ПРОМІЖНОГО РІВНЯ ДЛЯ WINDOWS 254.25 KB
  Друга рання модель, про яку говорилося в лекції 2, заснована на віддалених викликах процедур (Remote Procedure Calls, RPC). У цій моделі акцент робиться на приховуванні мережевого обміну за рахунок того, що процесу дозволяється викликати процедури, реалізація яких знаходиться на віддаленій машині.
69079. КОМПОНЕНТНА МОДЕЛЬ CORBA 118.86 KB
  CORBA (Common Object Request Broker Architecture) - це набір відкритих специфікацій інтерфейсів, що визначає архітектуру технології міжпроцесної взаємодії і незалежного маніпулювання об'єктами. Розробниками технології інтерфейсів є OMG і X/Open.
69080. Технологія EJB для побудови розподілених систем 66.54 KB
  JavaBeans забезпечують основу для багаторазово використовуваних і модульних компонентів ПЗ. Компоненти JavaBeans можуть приймати різні форми, але найбільш широко вони використовуються в елементах графічного інтерфейсу користувача (на стороні клієнта).
69081. КОМПОНЕНТНА ІДЕОЛОГІЯ 207.5 KB
  Крос-платформними можна назвати більшість сучасних мов програмування високого рівня. Наприклад, C, С++ і Object Pascal — крос-платформні мови на рівні компіляції, тобто для цих мов є компілятори під різні платформи. Java і C# — крос-платформні мови на рівні виконання, тобто їх виконувані файли...
69082. СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 174.41 KB
  Модульність — принцип організації великих систем у вигляді наборів підсистем, модулів або компонентів. Цей принцип наказує організовувати складну систему у вигляді набору простіших систем — модулів, що взаємодіють один з одним через чітко визначені інтерфейси.
69083. Розробка та збирання компонентів типу Windows Forms 148.18 KB
  Для компілятора – це збірка (Assembly). Рішення може складатися з одного або кількох проектів. Кожний проект може складатися з кількох форм і інших файлів, рисунків, ресурсів, маніфесту (опису збірки). Відкомпільована збірка є готовим до використання компонентом.
69084. Клас BUTTONBASE і його нащадки: Кнопки, прапорці та перемикачі 45.41 KB
  Клас ButtonBase в ієрархії класів .NET забезпечує загальні можливості для групи похідних від нього класів: Button, CheckBox і RadioButton. Деякі властивості класу ButtonBase описані в табл.4.1. Крім спільних властивостей кожний з класів має власні властивості.