10044

Линейная двоичная рекуррентная последовательность

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Линейная двоичная рекуррентная последовательность. В криптосхемах потоковых шифров широко применяются криптоузлы основанные на т.н. регистрах сдвига с обратной связью. Наиболее простым узлом является т.н. двоичный регистр сдвига с линейными обратными связями РСЛОС...

Русский

2013-03-20

39 KB

9 чел.

Линейная двоичная рекуррентная последовательность.

В криптосхемах потоковых шифров широко применяются криптоузлы, основанные на т.н. регистрах сдвига с обратной связью.

Наиболее простым узлом является т.н. двоичный регистр сдвига с линейными обратными связями (РСЛОС), генерирующий рекуррентную последовательность вида .

Непосредственно для генерации гаммы РСЛОС не подходят. На практике применяются комбинации зависимых РСЛОС, взаимно влияющих на формирование своих последовательных заполнений.

Эта последовательность является периодической. Максимальный период равен числу . За счет выбора параметров рекурренты можно добиться максимального значения периода для любого n.

Генератор псевдослучайных чисел ANSI X9.17.

Генераторы псевдослучайных чисел предназначены для получения числовых последовательностей, у которых распределения выборок элементов ведут себя как аналогичные выборки из совокупности с равновероятным и независимым распределением вероятностей. В криптографии применяются т.н. криптографически стойкие датчики псевдослучайных чисел (КСД). Так называются генераторы ПСЧ, использующие секретные параметры. Для таких генераторов требуется свойство непредсказуемости: отрезок выходной последовательности относительно большой длины не может быть продолжен как вперед (вправо) так и назад (налево) без знания ключа. Одним из примеров КСД является генератор, рекомендованный стандартом ANSI X9.17, используемый, в частности, при осуществлении платежных операций.

Генератор ПСЧ ANSI X9.17 , использующий алгоритм DES.

На выходе генератора формируются два блока размеров в 64 бита: псевдослучайный блок R(i), являющийся элементом формируемой псевдослучайной последовательности и псевдослучайный блок V(i+1), используемый для работы в следующем цикле.

Входными данными генератора, постоянными в течение сеанса генерации, являются К – ключ шифрования и блок V(0) - секретное начальное значение. Кроме того, в каждом цикле работы генератора используется блок T(i), связанный со значением даты-времени начала цикла i .

Очевидно, данную схему возможно приспособить для использования любого блочного шифра.

В Украинском стандарте на цифровую подпись ДСТУ 4145-2002  генератор случайных двоичных последовательностей построен по схеме ПСЧ ANSI X9.17 с использованием криптоалгоритма ГОСТ 28147-89. Очередной бит  b(i) такой последовательности является правым крайним разрядом соответствующего блока  R(i).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47966. Цивільне процесуалне право 1000.5 KB
  Цивільне процесуальне право як галузь права – це сукупність правових норм що регулюють діяльність суду загальної юрисдикції осіб які беруть участь у справі та інших учасників цивільного процесу щодо здійснення правосуддя у цивільноправових спорах щодо справ наказного окремого провадження а також такі що виникають у зв’язку із цією діяльністю суспільні відносини щодо розгляду та вирішення зазначених категорій справ1. Цивільний процес – це сукупність процесуальних дій суду інших осіб які беруть участь у справі а також інших...
47967. Українська мова (за професійним спрямуванням) 544.5 KB
  Усі слова що вживаються в якійсь мові становлять її лексику від грецьк. Слова можуть називати предмети явища ознаки дії і стан тощо. Співвіднесеність слова з певним поняттям явищем дійсності називається лексичним значенням слова. Наприклад слово росинка є назвою поняття “крапля води†слово пресумний означає â€œдуже сумний†лексичне значення слова роз’яснювати словник визначає як “робити щонебудь ясним зрозумілим; пояснюватиâ€.
47969. Лекції з анатомії, фізіології дитини з основами генетики 544 KB
  Далі прибавки росту в довжину щороку зменшуються і в дошкільному віці становлять 7 8см а в дітей молодшого шкільного віку ще менше в середньому 4 5см за рік. Неодмінною умовою яка може забезпечити всебічний як фізичний так і психічний розвиток дитячого організму є правильна постановка фізичного виховання навчальних занять ігор та трудової діяльності дітей з урахуванням їх вікових анатомофізіологічних особливостей. Завдання педагогів використати у справі виховання і навчання дітей усі можливості які надають розвитку людського...
47970. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ 719.5 KB
  Курс Менеджмент персоналу є складовою частиною циклу професійноорієнтованих дисциплін підготовки магістра спеціальності. Предметом курсу є системно організований процес відтворення й ефективного використання персоналу організації. Метою вивчення дисципліни “Менеджмент персоналу†є формування системи знань з теорії та практики керування персоналом різноманітних організацій функціонуютьу сфері економіки України.
47971. Політична економія 451 KB
  Розширення самостійності підприємств роздержавлення власності поява її різноманітних форм дозволяє перетворити більшість учасників суспільного виробництва в реальних господарів. Предметом політичної економії є сукупність економічних відносин які виникають в процесі виробництва обміну розподілу і споживання благ. Вона аналізує ціни окремих товарів витрати на їх виготовлення оптимальне співвідношення ресурсів...
47972. 1С: Бухгалтерія 7.7 218.83 KB
  Операції і проведення.1 Операції і проведення.6 Параметри операції. Якщо кінцевий користувач має доступ до констант то це вікно може бути викликано будь – яким пунктом меню кнопкою панелі інструментів або через системне меню “Операціїâ€.
47973. Аграрна політика. Курс лекцій 2.2 MB
  Соціальноекономічний стан аграрного виробництва. Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного виробництва Державна політика щодо сільськогосподарського виробництва у період існування Радянського Союзу Економіці належить виняткова роль у забезпеченні життя суспільства як сфери виробництва і відтворення матеріальних благ.
47974. Концепція проекту. Визначення і сутність інвестиційного проекту діяльності 277.5 KB
  Концепція проекту План лекції: Визначення і сутність інвестиційного проекту діяльності. Структура інвестиційного проекту.Життєвий цикл проекту та його кроки 4.Визначення і сутність інвестиційного проекту діяльності Проект є організаційною формою реалізації процесу інвестування.