10047

Тест Рабина-Миллера проверки чисел на простоту

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Тест Рабина-Миллера проверки чисел на простоту. При тестировании чисел на простоту с помощью вероятностного теста основанного на малой теореме Ферма может возникнуть ситуация когда вероятность ошибки не снижается с количеством повторений теста. В этом случае она...

Русский

2013-03-20

57 KB

41 чел.

Тест Рабина-Миллера проверки чисел на простоту.

При тестировании чисел на простоту с помощью вероятностного теста, основанного на малой теореме Ферма, может возникнуть ситуация, когда вероятность ошибки не снижается с количеством повторений теста.

В этом случае она равна единице и в результате тестирования может быть принято неверное решение. В этой связи разработаны и применяются на практике вероятностные тесты, свободные от указанного недостатка, например, тест Соловея-Штрассена. При повторении теста Соловея-Штрассена раз, вероятность неотбраковки составного числа . Существенно более эффективным вероятностным тестом является тест Рабина-Миллера.

В тесте Рабина-Миллера используется критерий, основанный на факте, что для простого модуля квадратными корнями из единицы являются лишь числа , а для составного нечетного модуля   , , число таких корней больше двух.

Пусть - нечетное натуральное число. Тогда можно записать , где - нечетное и .  Если число - простое, то , при . Поэтому квадратные корни из единицы имеют вид:, где показатель равен .

При извлечении квадратных корней из единицы по простому модулю мы либо все время будем получать единицу, либо возникнет корень равный .

Это означает, что в ряду вычетов чисел , , по простому модулю либо появится , либо все они сравнимы с единицей, что возможно, когда .

Если - составное, то возможны и другие случаи.

Основанный на данном замечании тест Рабина-Миллера заключается в следующем:

1) псевдослучайно выбираем вычет , проверяем условие . Если условие не выполнено, значит, - составное и работа закончена;

2) вычисляем . Если , то не исключено, что число - простое и необходимо перейти на начало, чтобы  повторить тест для другого основания;

3) вычисляем последовательно вычеты чисел , по модулю , пока не появится –1, либо не исчерпается список;

4) если –1 обнаружена в списке, то не исключено, что число - простое и необходимо перейти на начало, чтобы  повторить тест для другого основания;

5) если ни одно число из списка не сравнимо с –1, то число - составное и необходимо закончить работу.

Назовем составное число , где , - нечетно, сильно псевдопростым по основанию , если выполняется одно из двух условий: , либо в последовательности , существует число, сравнимое с –1 по модулю .

Известно, что такие составные числа, которые при соответствующих проходят тест Рабина-Миллера, существуют.

Однако можно показать, что при повторении теста Рабина-Миллера раз, вероятность неотбраковки составного числа .


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55332. Система взаємодії у профорієнтаційній роботі школи та вищого навчального закладу 173 KB
  Забезпечення максимально сприятливих умов для професійного розвитку учнів формування мотивації професіональних намірів. Виявлення можливостей учнів їх корекція і розвиток розвиток професійних інтересів і необхідних якостей.
55333. Градусна сітка Землі. Географічні координати точок 282.5 KB
  Практикум Мініпрактикум Географічна розминка Світлофор Текст параграфа; позначити на контурній карті рівнини України Відносна і абсолютна висота точок місцевості Географічна мозаїка Географічний крос Проблемне питання Дивуй Кути Проблемне...
55334. Таємниці підводного царства 251 KB
  Мета проекту: освітня: розширити знання дітей про море як складну екосистему зі своїми законами і умовами для існування всіх його мешканців; сформувати елементарні уявлення про рослинний та тваринний світ морів та океанів...
55335. Десяткові дроби. Додавання та віднімання десяткових дробів 5.39 MB
  Мета роботи: використання комп’ютерних технологій при створенні математичних проектів для узагальнення і систематизації знань учнів з вивченої теми. Розвиток навичок самостійного одержання інформації, формування вміння відбирати й структурировати матеріал.
55336. Культура та мистецтво спілкування 201 KB
  Виховні завдання проекту: розширити знання учнів про етичні норми безконфліктного спілкування та мистецтва володіти собою; формувати в учнів розуміння значення спілкування в житті людини; розвивати почуття відповідальності самодисципліни...
55337. Проектна технологія 83.5 KB
  Основними характеристиками проекту є те, що він передбачає конкретні результати має інноваційний характер. Виконання проекту передбачає звязок із реальним життям незвичайність форми і самостійність виготовлення створення матеріалів що по суті є різними видами документування.
55338. Підготовка педагогів до взаємодії з обдарованими дітьми 74.5 KB
  Мета і завдання проекту Основна мета проекту: створити умови для виявлення підтримки і підготовки вчителів до взаємодії з обдарованими дітьми для ефективного розвитку інтелектуального і творчого потенціалу цих учнів.
55339. Інструмент для видалення бур'янів в саду, на городі 260.5 KB
  Мета проекту: вдосконалити навички роботи з різним інструментом для обробки деревини та металів, розвивати естетичний смак, економічно використовувати матеріали.
55340. ПРОЕКТНА СИСТЕМА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 328.5 KB
  Суть проектної технології полягає у функціонуванні цілісної системи дидактичних засобів змісту методів прийомів що адаптує навчальновиховний процес до структурних та організаційних вимог навчального проектування.