10048

Общие сведения об иностранных криптосредствах

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Общие сведения об иностранных криптосредствах Рынок иностранных криптосредств очень широк: от криптосистем индивидуального использования до криптосредств военного предназначения. Порядок приобретения и использования криптосредств регулируется национальным зако...

Русский

2013-03-20

30.5 KB

1 чел.

Общие сведения об иностранных криптосредствах

Рынок иностранных криптосредств очень широк: от криптосистем индивидуального использования до криптосредств военного предназначения.

Порядок приобретения и использования криптосредств регулируется национальным законодательством и международными соглашениями.

Средства КЗИ реализуются аппаратным, аппаратно-программным и программным способами.

Наиболее надежными криптосистемами являются системы, основанные на аппаратных средствах КЗИ. Аппаратные средства позволяют:

  •  реализовать лишь необходимые функции аппаратуры;
  •  максимально повысить скорость обработки данных;
  •  обеспечить надлежащую защиту от побочных электромагнитных излучений информации;
  •  реализовать требования по прочности изделия;
  •  обеспечить меры по защите от доступа к узлам аппаратуры, ключам и постоянной информации, хранящимся в электронных модулях.
  •  использовать модульный принцип компоновки криптосредств, позволяющий легко устранять неисправности, производить смену ключей, модификацию криптосхем, обеспечивать совместимость с различными системами связи;
  •  изготавливать отдельные экземпляры аппаратуры по индивидуальным заказам.

В аппаратной реализации для шифрования используются как блочные, так и потоковые шифры. 

Аппаратные средства шифрования называются шифраторами.

На рынке достаточно распространены шифраторы, предназначенные для организации смешанных криптосистем, использующих для шифрования гаммирование по модулю два, а для распространения ключей и организации связи – асимметричное шифрование и криптопротоколы.

В зависимости от принятой системы передачи информации, существуют шифраторы предварительного шифрования и канальные шифраторы.

При предварительном шифровании сообщение зашифровывается целиком. Передача его абоненту производится либо сразу после зашифрования, либо может быть отложена на некоторый срок. Канальные шифраторы используются для организации постоянной работы системы передачи информации в защищенном режиме. Канал является защищенным, даже если в нем отсутствует информация. Данные шифруются и отправляются абоненту поэлементно, по мере появления.

Шифраторы, кроме того, разделяются на два типа по способу генерации гаммы.

Шифраторы с внутренним носителем шифра генерируют гамму в процессе шифрования сами, в зависимости от ключей.

Шифраторы, использующие последовательность гаммы, заготовленную заранее другими средствами, называются смесителями. Подобная гамма иногда называется внешней. Ключи смесителя указывают, какой конкретно участок внешней гаммы следует использовать в данный момент.

Одной из особенностей шифраторов иностранного производства является наличие многих сервисных и вспомогательных функций.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31600. ПОРУШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ. ГОЛОДУВАННЯ 71.5 KB
  Енергетичний обмін – це складний біохімічний процес обміну речовин, в якому задіяний каскад біохімічних реакцій, в результаті яких енергія, закладена в структурі вуглеводів, білків, жирів, які надходять в організм, акумулюється в макроергічних зв‘язках особливих хімічних сполук, зокрема, АТФ.
31601. ПОРУШЕННЯ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ 80.5 KB
  Характерні: а високий рівень холестерину і ТГ у плазмі; б ксантелазми ліктьові і колінні ксантоми жовтуватокоричневі відкладення ліпідів у шкірі долонних ліній і в місцях тиску кілець; в атеросклероз коронарних артерій периферичних судин і судин мозку; в ожиріння цукровий діабет гіпотиреоз. Клінічно проявляються: а загальним ожирінням б ожирінням печінки в цукровим діабетом г хронічними захворювання нирок д органними ангіопатіями є жировими відкладеннями в сітківці. 4 Гормональні порушення хвороби обміну...
31602. ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. ПОРУШЕННЯ СЕНСОРНОЇ ФУНКЦІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 93.5 KB
  Екстралемнісковий шлях проводить больову чутливість пізня глибока і вісцеральна біль. На відміну від двох попередніх є багатонейронним і філогенетично більш давній. Біль неприємне сенсорне і емоційне відчуття пов’язане із загрозою або самим ушкодженням тканин. Особливості болю як виду чутливості: 1 Біль дає мало інформації про навколишній світ проте інформує про небезпеку яка може виникнути або уже виникла внаслідок дії ушкоджуючих факторів захисна функція болю.
31603. ПОРУШЕННЯ СИСТЕМИ ЛЕЙКОЦИТІВ 84 KB
  Периферична кров містить: 1 пул циркулюючих лейкоцитів близько 50; 2 пристінковий маргінальний пул близько 50. Для характеристики стану лейкоцитів використовують наступні показники: 1 Вміст лейкоцитів в одиниці об’єму крові. Збільшення вмісту лейкоцитів у крові одержало назву лейкоцитозу зменшення лейкопенії.
31604. ПОРУШЕННЯ СИСТЕМНОГО РІВНЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ 96.5 KB
  Відповідно до цього виділяють 3и гемодинамічних варіанти артеріальної гіпертензії: 1. Виникнення артеріальної гіпертензії може обумовлюватися змінами функції регуляторних систем організму які забезпечують сталість артеріального тиску. При первинній артеріальній гіпертензії підвищення артеріального тиску не пов'язане із конкретним захворюванням чи патологічним процесом у тих чи інших органах і системах організму: причина підвищення артеріального тиску залишається неясною. Таку форму гіпертензії у різних країнах називають...
31605. ПОРУШЕННЯ ТРАВЛЕННЯ У КИШЕЧНИКУ. (МАЛЬДІГЕСТІЯ) 76 KB
  Він виникає внаслідок: 1 недостатності секреторної функції шлунка; 2 недостатності секреції соку підшлункової залози; 3 недостатньої секреції жовчі; 4 недостатньої секреції кишкового соку 12палої та порожньої кишок. П р и ч и н а м и такого явища можуть бути: а нейрогенне гальмування зовнішньосекреторної функції підшлункової залози при зменшенні тонусу блукаючого нерва чи отруєнні атропіном і ін. Такі фактори ведуть до порушення надходження у 12палу кишку ферментів підшлункової залози які відіграють вирішальну роль в травленні...
31606. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧІ І МЕТОДИ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ 78 KB
  Патологічна фізіологія це наука яка вивчає загальні закономірності виникнення розвитку і завершення хвороби. Особливість предмету патологічної фізіології полягає в тому що вона вивчає найбільш загальні закономірності виникнення і розвитку хвороби у той час як інші науки вивчають особливе спеціальне кожної хвороби. При цьому патологічна фізіологія як наука вирішує наступні задачі: 1 Встановлення сутності хвороби що таке хвороба. 2 Вивчення причин і умов виникнення хвороби чому виникає хвороба чи патологічний процес.
31607. ПУХЛИНИ 85.5 KB
  Доброякісні пухлини складаються із добре диференційованих клітин і зберігають типову структуру тієї тканини з якої виростають. Злоякісні пухлини характеризуються втратою диференціювання клітин спрощенням і атиповістю будови. Певна частина пухлин походить із клітин крові тобто є гемобластозами або із клітин сполучної тканини і є саркомами. Ендогенними називають канцерогени які утворюються в організмі з його нормальних компонентів: а канцерогенні поліциклічні ароматичні вуглеводні метилхолантрен які синтезуються із холестерину...
31608. РЕАКТИВНІСТЬ і АЛЕРГІЯ 138.5 KB
  4 За патогенезом: а алергійні реакції гуморального типу I II III і V типи реакцій; 2 алергійні реакції клітинного типу IV тип реакцій за Кумбсом і Джеллом. У патогенезі алергійних реакцій виділяють наступні стадії: 1 імунологічну 2 патохімічну 3 патофізіологічну стадію клінічних проявів. 2 Патохімічна стадія це період часу від початку взаємодії алергену з ефекторами імунної системи антитілами чи Тлімфоцитами до появи біологічно активних речовин медіаторів алергійних реакцій. 3 Патофізіологічна стадія це період...