100529

Методы очистки промышленных и сточных вод

Лабораторная работа

Экология и защита окружающей среды

Цель работы: изучение основных методов очистки промышленных и сточных вод; ознакомление со стандартными методами определения жесткости воды.Исследовать образец воды №1. Определить карбонатную общую и некарбонатную жёсткость воды.Провести умягчение воды с помощью ионообмена Теория процесса.

Русский

2017-11-16

28.5 KB

0 чел.

Лабораторная работа №1

Водоподготовка

Выполнили: Снежко П.Р., Ленковец В.И., Куневич Е.А.

Цель работы: изучение основных методов очистки промышленных и сточных вод; ознакомление со стандартными методами определения жесткости воды.

Задание:

1.Исследовать образец воды №1. Определить карбонатную, общую и некарбонатную жёсткость воды.

2.Провести умягчение воды с помощью ионообмена

Теория процесса.

Определение жесткости воды

Методы определения общей жесткости воды основан на том, что ионы Са2+ и Mg2+ связываются трилоном Б в комплексные соединения. Об окончании реакции узнают по изменении цвета индикатора хромогена черного от розового до серо-голубого. Появление серо-голубой окраски говорит об отсутствии ионов Са2+ и Мg2+ в растворе, т.е. о полном их связывании трилоном Б.

В коническую колбу на 250 см3 отмеривают 100-150 см3 исследуемой воды, добавляют 5 см3 очищенного буферного раствора, 6-7 капель индикатора хромогена и титруют 0,05-0,1Н раствором трилона Б до перехода красной окраски в фиолетовую.

V(Н2О) = 100мл

Общая жесткость рассчитывается по формуле:

Жо=V1*К=11ммоль-экв/л

К=1,V1=11мл

Определение карбонатной жесткости

Оттитровываем 100см3 Н2О 0.1Н раствором НСl в присутствии метилового оранжевого до перехода окраски из желтой в розовую:

Жк=(VHCl*NHCl/VH2O)*1000=(1.9*0.1/100)*1000=1.9ммоль-экв/л

VHCl=1,9мл, NHCl=0,1Н, Vн2о=100мл

Некарбонатная жесткость

Жн=Жо-Жк=11-1,9=9,1ммоль-экв/л

Порядок выполнения работы по умягчению воды

Умягчение воды проводим ионообменным методом. Т.к. ионообменный метод это метод полного удаления солей, то необходимо рассчитать объём Н2О который нужно полностью обессолить, а затем смешать с водой (№1) для получения жесткости <= 0.5 ммоль-экв/л

V(Н20)=400мл

0.4*0.5*103=0.2*103 моль в 400 мл

1 л – 11*10.3

Х л – 0.2*103 => Х=18 мл

Необходимо обессолить на ионите 18мл Н2О и добавить 400-18=382мл необессоленой воды.

Определение жесткости неумягченной воды

Жо=VБ*NБ*КБ1000/Vн2о

VБ=1 мл, NБ=0,1Н, КБ=1, Vн2о=200мл

Жо=1*0.1*1*1000/200=0.5ммоль-экв/л

Вывод: В ходе проведенного эксперимента было установлено, что исследуемая вода имеете общую жесткость равную 11ммоль-экв/л, карбонатную равную 1.9ммоль-экв/л и некарбонатную – 9.1ммоль-экв/л (т.е. 82.7% общей жесткости, составляет некарбонатная жесткость). Для умягчения воды из всех представленных методов был выбран метод умягчения с помощью ионообменных смол, т. к. данный метод имеет ряд преимуществ по отношения к остальным: простота и компактность аппаратурного оформления, простота обслуживания, позволяет быстрее провести процесс. В связи с тем, что ионитный способ обессоливает воду практически полностью, поэтому нет необходимости пропускать через ионообменник всю воду, а только часть её, что и было проделано.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68921. Робота з файлами та каталогами 71.5 KB
  Як і в будь-якій мові програмування, робота з файлом здійснюється в три етапи: Відкриття файлу — при цьому повертається ціле число — ідентифікатор (дескриптор) файлу. Подальше звернення до файлу здійснюється через дескриптор, а не по імені. Обробка файлу (читання або запис). Закриття файлу.
68922. СУБД MySQL. Поля та їх типи 77.5 KB
  Програмне забезпечення яке управляє базою даних створює нові бази даних таблиці а також дозволяє використовувати вже створені об’єкти називається системою управління базою даних СУБД. Проте для написання нескладних сценаріїв роботи з базою даних приведеного матеріалу буде досить.
68923. Створення таблиць. Робота з таблицями 58.5 KB
  Примітка. Детально про ключі ми поговоримо пізніше, а поки використовуватимемо таблиці без ключів. Як модифікатори можна використовувати наступні значення: NOT NULL — поле не може містити невизначеного значення (NULL), тобто поле повинне явно ініціалізувати; PRIMARY KEY — поле буде первинним ключем...
68924. Функції РНР для роботи з MYSQL 100 KB
  Всі параметри функції є необов’язковими, оскільки значення за умовчанням можна прописати в конфігураційному файлі php.ini. Якщо ви хочете вказати інші ім’я MySQL-вузла, ім’я користувача і пароль, ви завжди можете це зробити. Параметр $hostname може бути вказаний у вигляді вузол: порт.
68925. Структура програми в РНР. Стандартний вид РНР-сценарія 87 KB
  Це означає наступне: Обробка PHPкоду проводиться на стороні сервера ще до того як Web-сторінка буде передана браузеру. Виходить що PHP є транслюючим інтерпретатором або інтерпретуючим транслятором як кому більше подобається. Варто відзначити що PHP версії 3 був чистим...
68926. Змінні і типи даних 56.5 KB
  Чому я спожив вираз Практично у всіх Існують і такі мови в яких немає змінних як таких. На щастя РНР не відноситься до таких мов він найзвичайніша мова з погляду наявності змінних. Всі дані з якими працює програма зберігаються у вигляді змінних.
68927. Операції над змінними 43 KB
  Перевірка існування змінної. Знищення змінної. Перевірка існування змінної. Знищення змінної Ви можете запитати а як же арифметичні і інші операції Решта всіх операцій специфічна для конкретного типу змінної.
68928. Вирази та операції в РНР 62 KB
  Вирази є тією «цеглою», з якої складаються РHP-програми. Практично все, що ви пишете в програмі, є виразом. При цьому під виразом розуміється те, що має значення. Можна сказати і по-іншому: все, що має значення, є виразом. Найпростіший вираз — це константа, що стоїть в правій частині оператора...
68929. Рядки. Операції над рядками 36.5 KB
  Обоє операторів echo виведуть рядки. Перший оператор echo виведе рядок Hello, а другою — $s. Між рядками в лапках і в апострофах існує велика різниця. Якщо рядок поміщений в апострофи, то всі символи трактуються як є. Винятки становлять послідовност...