10067

Элементы хозяйственного риска, формы их проявления

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Элементы хозяйственного риска формы их проявления. Осознание степени риска происходит благодаря выделению в рискованной ситуации основных элементов характеристика взаимосвязи и взаимодействия которых составляет сущность и содержание хозяйственного риска а именн...

Русский

2013-03-20

27.5 KB

1 чел.

Элементы хозяйственного риска, формы их проявления. 

Осознание степени риска происходит благодаря выделению в рискованной ситуации основных элементов, характеристика взаимосвязи и взаимодействия которых составляет сущность и содержание хозяйственного риска, а именно:

 •  возможность отклонения от тех или иных действий, связанных с неопределенностью при достижении поставленной цели;
 •  вероятность решения поставленных задач и достижения желаемого результата;
 •  возможность наступления благоприятных или неблагоприятных последствий при осуществлении тех или иных действий в условиях неопределенности и риска;
 •  материальные, трудовые, финансовые, временные, экологические, нравственные и другие потери, связанные с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы;
 •  ожидание значительного социально-экономического эффекта или неудачи в результате выбора и реализации предпринимательского проекта в условиях неопределенности ситуации.

С учетом предметной направленности хозяйственной деятельности, ее функциональной локализации можно выделить специфические элементы хозяйственного риска, которые формируются под воздействием целого ряда условий и факторов, обусловливающих неопределенность ситуаций при решении поставленных задач:

 1.  "естественные" элементы риска, связанные с природой самого человека (болезни, несчастные случаи, смерть, способности, наклонности и т.д.).
  1.  "естественные" элементы риска, связанные с природными факторами (стихийные бедствия, неблагоприятные погодные условия, биологические или иные естественные процессы производства).
  2.  "экономические" элементы риска, обусловленные последствиями двух предыдущих нерациональным использованием природно-географической среды, текучестью кадров, растратами, уровнем квалификации работников, мотивация к труду и т.д.
  3.  "экономические" элементы риска, связанные с постоянной корректировкой последовательности технологических операций, внедрения прогрессивных технических средств, сроков проведения отдельных мероприятий, способа и условий выполнения работ.
  4.  специфические элементы риска проявляются в финансовой сфере предпринимательства. Они обусловлены непредусмотренными платежами, выплатой штрафов, уплатой налоговых ставок, задержкой долгов, неоплатой покупателем поставленной ему продукции и т.д.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67828. ЗАХОПЛЮЮЧІ ПРИСТРОЇ (ЗП) ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ 1 MB
  Технологічне призначення: захопюючі і утримуючі ЗП призначені для зхахоплення і утримування об‘єктів за допомогою гачків петель вилок лопаток губок пальців голок кліщів еластичних камер струменів повітря магнімного поля вакууму електростатичного притягання адгезії липучих накладок та інших засобів...
67829. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЛІСІВ 101.5 KB
  Ліс є невід’ємною та незамінною частиною світової екосистеми. Значення лісів для навколишнього природного середовища проявляється в корисних властивостях лісів. Корисними властивостями лісів є їх здатність зменшувати вплив негативних природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, регулювати стік води...
67830. СИСТЕМА ТРАНСПОРТНИХ І НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ РТС. НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ЗАСОБИ РТС 1.82 MB
  В загальному випадку транспортна система складається з складів 12 заготівок, оброблених деталей і зібраних виробів, складів 24 напівфабрикатів, інструментів і технологічного оснащення, а також транспортних засобів їхньої доставки і завантажувально-розвантажувальних пристроїв, що забезпечують...
67831. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ 86.5 KB
  Відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, об’єкти якого перебувають у стані природної волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, ґрунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до природних багатств її континентального...
67832. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 125 KB
  Планета Земля, яка є нашим спільним домом, для сучасної людини перестала бути безмежною, в зв’язку з чим, всі природні та інші процеси, які відбуваються в сучасному світі, стали взаємозалежними та взаємопов’язаними. Так, наприклад, пестициди (ДДТ), що використовувалися...
67833. ТРАНСПОРТНІ ТА СКЛАДСЬКІ ЗАСОБИ РТС 418.5 KB
  Конвейєром називають машину для безперервного транспортування виробів. Відмітною особливістю багатьох конструкцій конвейєрів, разом з виконанням функцій по переміщенню заготівок, є можливість утворення невеликих міжопераційних заділів, що забезпечують незалежну роботу складних верстатів в складі РТС.
67834. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РТС. СИЛОМОМЕНТНІ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЧУТЛИВОСТІ РТС 208 KB
  Якщо при великосерійному виробництві з невеликими змінами продукції що випускається сумарні витрати на створення жорсткопрограмованого робототехнологічного комплексу складаються з трьох приблизно рівних частин одна з яких вартість сучасного високоточного промислового...
67835. ТАКТИЛЬНІ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЧУТЛИВОСТІ РТС 172 KB
  Тактильними називають такі системи надання чутливості які дозволяють роботу зареєструвати факт дотику з обєктом визначити положення точок дотику і виміряти контактні сили в кожній з них. Прообразом тактильних систем надання чутливості послужило відчуття дотику яким наділені багато живих істот.