100758

Будова, технічне обслуговування та ремонт холодильника LG gr-n309lla

Дипломная

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Опис конструкції, будова і принцип роботи. Характеристика приладу і аналіз роботи механізму, системи і вузлів. Призначення, будова і робота приладу і вузлів системи. Технологічна частина. Технологічна карта. Схема технологічного процесу ТО і ремонту. Необхідне обладнання, інструменти для ТО і ремонту.

Украинкский

2018-02-10

210.5 KB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНОЇ, ЗАГАЛЬНОЇ

СЕРЕДНЬОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ, СОЦІАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ, ПОЗАШКІЛЬНОЇ ТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ,

КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І НАУКИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„ЛЬВІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ”

ДИПЛОМНА РОБОТА

НА ТЕМУ:

Будова, технічне обслуговування та ремонт

__холодильника_ «LG gr-n309lla»_

Професія «Електромеханік торговельного та холодильного устаткування»

Медюх  Анатолій  РомановичКерівник дипломної роботи: Митка О.М.

Майстер в/н: Ревть М.Й.

Львів - 2016

Затверджую:

Заступник директора з НВир.Р ДНЗ ЛВПУ ІКТ

___________________І.В. Гресик

«_____»_________________2016 р.

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу учня групи №3/80

Професія: Електромеханік торговельного та холодильного устаткування

Прізвище, ім’я та по батькові учня:Медюха Анатолія Романовича

Тема Будова, технічне обслуговування та ремонт _холодильника_ «LG gr-n309lla»_

Зміст пояснювальної записки:

Титульна сторінка

Завдання на дипломну роботу

Зміст

Перелік умовних позначень,символів, скорочень, термінів.

Вступ

 1. Опис конструкції, будова і принцип роботи.
  1. Характеристика приладу і аналіз роботи механізму, системи і вузлів.
  2. Призначення, будова і робота приладу і вузлів системи.
  1. Технологічна частина

2.1.Технологічна карта.

2.2.Схема технологічного процесу ТО і ремонту.

2.3.Необхідне обладнання, інструменти для ТО і ремонту.

 1. Охорона праці
  1. Організація робочого місця
  2. Правила техніки безпеки під час роботи

Висновок

Перелік використаної літератури

     Графічна частина

_________________________________________________________________

Лист № 1  Креслення приладу.

Формат паперу :  А 1,

Орієнтація:  альбомна

Лист № 2 Електросхеми приладу та пристрою.

Формат паперу :  А 1,

Орієнтація:  альбомна

________________________________________________________________

Дата видачі завдання:01.10.2016р.

Термін виконання:18.06.2017р.

         Керівник дипломної роботи:     О.М. Митка

Вступ

         Розвиток електротехніки в народному господарстві

КінецьXIXі початокXX ст. характеризується буйним розвитком електротехніки. Електротехніка входить у всі галузі народної діяльності. Це являє собою найбільшзручну форму енергії. Головним питанням електротехніки являється електромашини.

Першими електромашинами були двигуни постійного струму. Перший двигун з обертовим рухом, який получив застосування, був побудований петербургським академіком Б.С. Якоби, в 1834 році.

Розвиток генераторів постійного струму відставав від розвитку електродвигунів. Перша модель генератора булла винайдена братами Піксі в 1832 році. Збудження генератора проходить за допомогою постійних магнітів. Машина мала комутаційний пристрій для випрямлення Е.Р.Л. Промисловий варіант генератора був зроблений німецьким вченим З.Проматом в 1870р.

Сучасний вид генератора постійного струму зробив в 1873р. німецьким електротехніком Ф. Гефнером-Альтинеком і В.Семенком, кольцевий якір стали робити зубчатими.В кінціXIXст. застусовався головним образом постійний струм і інтенсивно проводили роботи за створенням машин постійного струму. Великий вплив на розвиток мережі змінного струму мали праці російського винахідника П.Н. Яблочкова. Ним був створений один з перших генераторів змінного струму , який вийшов прототипом сучасних машин.

Початок промислового застосування трансформаторів для підвищення напруги положив трансформатор з замкнутою магнітною системою сконструйований Ріпсоном в 1884 році.

Великий вклад в розвиток машин змінного струму був зроблений російським електротехніком М.О. Доліво-Добровольским. Використовуючи явище обертання магнітного струму, яке було відкрите в 1888р. вченим Г. Феррарком. Конструкція трансформатора розробленим Доліво-Добровольским застосовується і на даний час. Трьохфазна система змінного струму з початку 90-х тісно ввійшла в енергетику.

Особливо високий розвиток побутової техніки був в останні роки. В 1945р. був налагоджений випуск електропорохотягів, в 1951 р. пральних машин і холодильників.

В 60-ті роки випуск побутових електроприладів зробив вагомий крок не тільки в кількісному плані, але й в якісному відношенню. В 1985 році вітчизняна промисловість випускала 220 видів побутових електроприладів. Всі ці різноманітні прилади час від часу потребують ремонту, який може виконати тільки спеціаліст.  Правильна експлуатація – головна умова безвідказної роботи побутової техніки. Велика частина інструкції по експлуатації не дає повних рекомендацій по раціональному використанню приладів.

Гостра конкуренція на світовому ринку побутових електроприладів і машин викликає необхідність не тільки збільшити якість виробів, але й значно поліпшити технічне обслуговування побутової техніки в після продажний період.

На базі використання ел. схеми збільшується степінь автоматизації приладів. Використання мікропроцесорів дозволяє підвищити універсальність, економічність і надійність приладів, поліпшити їх технічні характеристики. Все це несе за собою визначені складності при відшуканні неполадок і в розбиранні приладу або машини для ремонту. Тому виникла необхідність створення спеціального складного обладнання для діагностики неполадок і повірки якості роботи відремонтованої побутової техніки підготовки кваліфікованих кадрів.

Великогабаритні прилади – холодильники, морозильники та пральні машини в основному ремонтують вдома у власників. В цьому випадку для визначення дефектів потрібні портативні діагностичні прилади а для виконання ремонту крім стандартного інструменту і пристроїв ще й малогабаритне обладнання.

Створюються пересувні майстерні, обладнані комплектом ремонтних пристроїв та інструментів.

Для відновлення складаючи одиниць побутової техніки (холодильних апаратів, електродвигунів) організовані великі спеціалізовані підприємства, куди звозять несправну великогабаритну техніку.

Обладнання і контрольно-вимірювальна апаратура таких підприємств являють собою комплект, на якому послідовно виконуться всі необхідні ремонтні роботи.

В технічній літературі все частіше опускаються різноманітні прилади, обладнання і приспосіблення, дозволяющі на ранньому періоді виявити механічні та електричні дефекти, які зустрічаються в побутових машинах і приладах. Підняти якість ремонту і культуру обслуговування можна тільки на науковій основі, комплектно вивчаючи організацію праці вводячи нову технологію і сучасне обладнання.

Для прискорення науково-технічного прогресу в області ремонту побутової техніки велике значення має вивчення передового вітчизняного і зарубіжного досвіду, забезпечення підприємств побутового обслуговування прогресивним обладнанням, приладам діагностики, засобами малої механізації, для ремонту побутової техніки в стаціонарних умовах і вдома у власників.

Опис холодильника

Холодильник являє собою шафу з холодильним агрегатом, який має двох температурний випаровував і будову автоматичної відтайки.

Міжстінна порожнина шафи заповнена теплоізоляційним матеріалом пінополіуретаном. Внутрішня частина шафи розділена горизонтально висувною проміжною стіною на дві камери: верхню – холодильну і нижню – низькотемпературну. У верхній камері вмонтовано високотемпературний випаровував, який закритий закладкою, а в нижній – низькотемпературний випаровував холодильного агрегата. Дві холодильні шафи закриваються дверцятами 25 і 30. По периметру кожної дверки закріплені ущільнювачі 17 і 26, з магнітною приставкою, яка забезпечує соціальне прилягання дверей з ущільнювачами до торцевої поверхні шафи. Двері холодильної камери з внутрішньої строки мають панель 18 зі штампованими гніздами для кріплення полиці для збереження: масла, яєчок, сира, молока та інших продуктів. Простір між внутрішніми 18 і 25 і зовнішніми 20 і 30 панелями дверей заповнено теплоізоляцією – пінополіуретаном. Бокові стінки холодильної камери мають спеціальні направляючі, які дозволяють регулювати положення полиць по висоті.

Охолодження повітря в низькотемпературній і в холодильній камерах і продуктів, які в них зберігаються, здійснюються холодильним агрегатом, який складається з герметичного двигуна – компресора 17, конденсатора 5 і двох температурного випаровувала, з’єднаних між собою трубопроводами, здійснюючих герметичну систему, у внутрішній частині якої циркулює холодоагент. Охолодження випаровувала холодильної камери забезпечується потоком парів холодогента, який поглинає компресор.

Підтримування необхідної температури в камерах холодильника проходить за рахунок періодичного вмикання і вимикання компресора, яке здійснюється з допомогою терморегулятора 20.

З метою запобігання забруднення капілярної трубки і замерзання в ній вологи, яа попадає в систему холодильного агрегата, перед капілярною трубкою встановлено фільтр – висушував 15. Пуск електродвигуна і захист його обмоток від теплових нагрузок здійснюються пуско–захисним реле 1 типа Р4-2.

Електрична схема холодильника зображена на малюнку. Паморозь з випаровувала холодильної камери відтаює автоматично в період зупинки компресора. Процес розморожування здійснюється внаслідок роботи підігрівача в автоматичному режимі. Під час розморожування випаровував покривається краплями води, яка стікає в посудину, яка розташована під холодильником, і випаровується звідти під дією температурою навколишнього повітря.

Розморожування в низькотемпературній камері проходить тільки при відключенні холодильника і відкритих дверях.

Магнітні затвори:

являють собою еластичну магнітну вставку, яку поміщають в ущільнювальний прохід на внутрішній панелі дверей. При закривання дверей вона щільно прилягає до металічного корпусу.

Прилягаючи дверний ущільнювач до шафи по всій площині дверей, магнітний затвор забезпечує добре ущільнення дверей і в той же час потребує зусилля для його відкриття.

Електродвигун.

Для пуску герметичних компресорів застосовується однофазні асинхронні двигуни з коротко замкнутим ротором без підшипникових щитів і валу. Вони виготовляються у відношенні до вимог ГОСТ 14744 – 78 на номінальну напругу 127 або 220В потужністю 60, 90, 120Вт. Частота обертів 1500 або 3000 об/хв.

Двигун призначений для роботи в середовищі холодогента хладона – 12 або хладона (фреона – 22)

Коефіцієнт корисної дії електродвигуна при номінальній потужності:

 • 60Вт – 0,60 (3000 і 1500 об/хв)
 • 90Вт – 0,67 (3000 об/хв) і 0,62 (1500 об/хв)
 • 120Вт – 0,67 (3000 об/хв) і 0,64 (1500 об/хв)

Для запуску двигуна і захисту його у аварійних режимах передбачається застосуванням пускозахисної апаратури.

Середня робота двигуна до відказу – не менше 25000 год. Термін дії двигуна – не менше 15 років.

Електродвигун холодильника в нормальних умовах працює циклічно, періодично включається і виключається через певні проміжки часу.

Прохідні герметичні контакти.

Електродвигун мотор – компресора холодильного агрегату живиться через прохідні герметичні контакти, встановлені в кришці кожуха мотор – компресора.

Контакти являють собою три струмопровідні стержні, залитих спеціальним складом в загальний стальний корпус, приварений до кришки кожуха.

Розміщення контактів буває різне. Вихідні кінці обмоток електродвигуна приєднані до контактів всередині кожуха мотор – компресора.

Освітлююча апаратура.

Освітлююча проводка з апаратурою включена у електроланцюг холодильника паралельно проводці, що живить електродвигун компресора і діє незалежно від роботи двигуна або генератора.

Для побутових холодильників призначуються електропатрони спеціальної конструкції, які можуть зволожувати без шкоди для якості ізоляції.

Електролампи застосовують потужністю 15-25 ВТ, з латунним або алюмінієвим цоколем типу Р-14 або Р-17. У багатьох холодильниках електролампа закрита платаються автоматично при відкриванні дверей холодильника і виключаються при їх закриванні.

Вимикач електролампи.

Розташований у міжстінковому просторі і закріплений між корпусом шафи і камерою та закріплений на облицьованій накладці. Кнопка виключателя виходить назовню і при закритих дверях шафи впирається у внутрішню панель. Контакти включателя нормально замкнуті.

Датчик – реле температури, або терморегулятори. Призначено для підтримки заданої температури в холодильних або низькотемпературних камерах побутового холодильника.

У холодильнику «LGgr-n309lla»стоїть датчик реле температури він складається з: термосистеми, пружини, чайки, повзунка, регулюючого гвинта, корпуса, колодки, перекидаючої пружини, оськи і важеля.

Пристрій працює таким чином. При підвищеній температурі контролюючого середовища контакти замикаються. При пониженій температурі контакти розмикаються.

Пуско – захисне реле РТК-Х

Це реле комбіноване (пускове і захисне), змонтоване в одному корпусі. Пускове реле електромагнітного типу з двійним розімкненням контактів. В корпусі обмотки знаходитисься вільно рухомий сердечник на стержні. На верхньому кінці стержня знаходиться планка з контактами, піджата пружиною. При вмиканні електродвигуна сердечник піднімається разом з стержнем, підтягуючи планку, яка замикає нерухомів контакти. Після того, як ротор збільшить частоту обертів, у випадку чого зменшиться магнітне поле у обмотці, сердечник впаде і контакти розімкнуться.

Фільтр.

Фільтр встановлюється у вході в капілярну трубку для застерігання її від забруднення твердими частинами. Фільтри виготовляються з дрібних лаьунних стінок або метало – кераміки. Металокерамічний фільтр заповнений бронзовими кульками діаметром 0,3 мм, сплавленим у стовпчику конусоподібної форми, який входить у металічний корпус. Капілярну трубку припаюють до металокерамічного фільтру під кутом 30о. Тепер у більшості холодильників фільтр вмонтований в одному корпусі з висушуючим патроном. По краях корпусу розташовані стінки, а між сітками – адсорбент.

Фільтр – висушувані застосовують у холодильниках для того, щоб вони поглинали вологу за допомогою адсорбентія.

Конденсатор

Конденсатор холодильного агрегата являється теплообмінним апаратом, в якому холодоагент віддає тепло навколишньому середовищу. Пори холодогента, охолоджуючись до температури конденсації, переходить в рідкий стан.

Конденсатор являє собою трубопровід, зігнутий у вигляді змійовика, в середину якого поступають пари хладона. Змійовик охолоджується ззовні навколишнім повітрям. Зовнішня поверхність змійовика переважно недостатня для віддачі тепла повітря, тому поверхню змійовика збільшують за рахунок великого числа ребер, кріплення змійовика до металічного листа або іншими способами.

Для захисту від корозій конденсатор фарбують чорною емаллю.

Випаровувач

У випаровувачі відбувається передача тепла від охолодженого обєкта до випаровую чого, внаслідок холодильному агенту (хладону).

По принципу дії випаровувачі аналогічні конденсатором, лише відрізняються тим, що в конденсаторах холодильний агент віддає тепло навколишньому середовищу, а у випаровувачах поглинає його з охолодженого середовища.

В однокамерних холодильниках випаровував призначений для зберігання заморожених продуктів, тому це роблять у вигляді полки. Для підтримки низької температури випаровував закривають з переду дверкою, а ззаду стінкою.

Такий випаровував являється низькотемпературним (морозильних) відділенням.

В даний час застосовують алюмінієві випаровувачі виготовлені прокатно-зварним методом. З’єднані поверхні двох листів ретельно очищують від окисної плівки. На один із листів по трафарету спеціальним розчинам запобігаючим зварці алюмінію, наносять малюнок каналів. Потім нанесені один на одного листи прокатують між валиками розвиваючи при тому велике відділення тиску, яке забезпечує контактну зварку листів по всій поверхні прилягання за виключенням місць розкачених розчинам. Після зварки канали роздувають в оправках рідиною під великим тиском.

Вичерпною заготовкою для отримання прокатно-зварних випаровувачів служать листи з нижньої сторони. Для кріплення трубопроводу і циркуляції повітря на листі зроблені просічки.

Фільтр – осушувач

Цей пристрій служить для поглинання вологи із холодагенту і запобігання регулюючого пристрою,від замерзання в ній води. Корпус патрона фільтра складається з металічної трубки довжиною 105 – 135 мм і діаметром 18 – 22 мм з витягнутими кінцями, в отвори яких випаюють відповідні трубопроводи холодильного агрегата. В корпус патрона патрона поміщають адсорбент між сітками і обоймами, які встановлені на виході і виході патрона. Дрібні пори з’єднані вузькими каналами. Завдяки такій структурі виникає визбирувальна адсорбція в порожнину пор проникають лише ті молекули, розміри яких менше діаметра і об’єм пор використовують для утримання молекул води і не засмічення різними речовинами з більш великими молекулами.

Корпус осушую чого патрона виготовляють з стальних, мідних і алюмінієвих трубок в залежності від місця пристроїв патрона в агрегаті. При встановленні осушую чого патрона в штамповому випаровувачі корпусом осушувача служить колектор випаровував, куда поміщають адсорбент в сідчастому чохлі. Осушуючі патрони з селікателем звично встановлюють в холодильній зоні агрегата – випаровувала.

Мотор – компресор

В побутових холодильниках вітчизняного виробництва застосовують одноциліндрові поршневі непрямо точно компресори типів ДХ і ФГ, працюючий на хладоні (фреоні) – 12.

Запуск і захист електродвигуна поміщені в загальний циліндричний кожух і стягнутий гвинтами. Кожух закритий з двох сторін кришками, приварений до металічного циліндра. В одному з кришок (зі сторони статора) впаяні прохідні контакти, через які подається напруга двигуну, а також штуцер (або трубка заповнення), через яку холодильний агрегат заповнює змазочний маслом і хладоном.

Кожух компресора підвішений до рамки на пружинах. Така підвіска називається зовнішньою. Пружинна підвіска компресора усуває вібрацію шафи холодильника, тому, що як би не був підвішений компресор, під час запуску і особливо при зупинці двигуна виникає велике заливання.

В одних холодильних агрегатах кожух підвішений на 3-4-х пружинах, в других впирається на дві пружини, розташовані в направлені подовженої осі кожуха.

Зовнішню відвіску кожуха переважно роблять регулюючою, що дозволяє усунути повишений шум при роботі холодильника.

Компресор забезпечує циркуляцію холодильного агента в системі агрегата. Він встановлює робото здібність холодильника, його економічність і виробництво.

Капілярна трубка

Застосовують трубки ДКРХТ, ДКРХМ, ДКРБТ, Б-М2-Т, НДМ2 та інші. Капілярна трубка в складі з відемоктуючою служить регулюючим  пристроєм для подачі рідкого хладогента у випаровував. Вона являє собою мідний трубопровід з внутрішнім діаметром 0,8 мм і довжиною 2800 – 8500 мм, з’єднюючий сторони високого і низького тиску в системі холодильного агрегата. Мають невелику пропускну здібність (3,8 – 8,5 м/хв), капілярна трубка являється дроселем і утворює перепад тиску між конденсатором і випаровувачем, за рахунок якого у випаровувач подається визначена кількості рідкого хладона.

Недостатком капілярної трубки являється те, що вона не може забезпечти добре регулювання подачі хладона у випаровував при різних температурах експлуатації холодильника. Враховуючи те, що пропускна здібність капілярної трубки встановлюються в нормальних експлуатаційних умовах холодильника.

Технологічна частина

Неполадки

Причини

Спосіб усунення

Виникло витікання хладогента з системи агрегата.

Під час роботи холодильного агрегата нечути характерного шуму фреона у випаровувачі. Різниця температур вході і виході конденсатора не відчутна. Електрична потужність потужність, споживаючи двигуном компресором, понижена і складає приблизно 70 – 80 Вт. Випаровувач у холодильнику не охолоджується.

Все це характерні признаки повного витіку фреона з системи агрегата.

Випаровувач охолоджується, але покривається інеєм не повністю. На протязі деякого часу площина, покрита інеєм, скорочується: температура в холодильній камері підвищується, а під час роботи агрегата збільшується. Частина витіку хладогента з системи агрегата.

Холодильний агрегат підлягає ремонту у спеціалізованій майстерні, або заміні.

Місце витіку фреона можна виявити з допомогою лампи, течешукач типу ГТИ-3 або ГТИ-6.

Компресор має понижену продуктивність

Під час роботи компресора фреон по системі агрегата циркулює слабо. При цьому майже не чути характерний шум фреона  у випаровувачі. Відмінність температур на вході і виході конденсатора виявлена слабо, або зовсім невідчута.

Споживна електродвигуном потужність понижена.

Обмерзання випаровувала недостатнє, наглядається лише близько входу капілярної трубки у випаровував. Остання частина випаровувала покрита вологою, яка не замерзає.

Холодильний агрегат підлягає ремонту у спеціалізованій майстерні. Потребується заміна або ремонт компресора.

Забиття фільтр-осушуючого патрона

При повному засміченні фільтра, холодильна камера не охолоджується.

Не чути шум фреона у випаровувачі.

При частковому засміченні випаровував обмерзає не повністю. Необмерзла частина покрита каплями води. Під час роботи холодильного агрегата наблюдається охолодження фільтр-осушувачого патрона. При вмиканні агрегата після тривалої роботи (20-40 хв.) наблюдається різке підвищення температури верхньої частини трубопроводів конденсатора, а після 5-хвилинної роботи агрегата температура рівномірно розподіляється по всій поверхні конденсатора, не скільки не перевищуючи навколишню температуру повітря.

Електрична потужність, споживаюча електродвигуном компресора, дещо понижена.

Замінити фільтр-осушувальний патрон

Замерзання капіляра

Під час роботи холодильного агрегата випаровувач розмерзається.

У випаровувачі не чути шум фреона.

Після розмерзання капіляра замінити фільтр-осушуючий патрон.

Неправльне кріплення трубки терморегулятора до випаровувача.

Понижена температура у холодильній камері до -3о-5оС. Збільшується продовженість робочої частини цикла холодильника.

Підвищується розхід електроенергії.

У випадку непрепинної роботи холодильника виникає перегрів електродвигуна.

Після переводу ручки терморегулятора ближче до відмітки «вкл.» циклічна робота холодильника встановиться, но при цьому продовженість робочої частини циклу залишається значно більший час зупинки.

Перевірити правильність встановлення кріплення трубки терморегулятора до випаровувала.

Між кінцями трубки терморегулятора і випаровувачем встановлюється пластина з товщиною 2мл.

Велика товщина снігової «шуби» на випаровувачі

Велике наростання сніжного покриття на випаровувачі виникає при встановленні у холодильник харчових продуктів у гарячому стані, а також речових у незакритих посудинах.

Відтаювання випаровувала рекомендується проводити при товщині снігового покриття 3-5мм.

Провести відтаєння випаровувала.

Недостатнє ущільнення дверей по периметру шафи холодильника

Перевірити ущільнення дверей холодильника по всьому контуру ущільнювача через кожні 150 мм. За допомогою полоски з ненамагнічуваного матеріалу товщиною 0,1 мм і шириною 50 мм довільної довжини. Полоска встановлюється між ущільнювачем дверей і корпусом шафи. Дверка повинна бути зачинена. Полоска не повинна вільно витягуватися.

Якщо порушено ущільнення дверки по всій довжині, то відрегулювати зазор постріб, но переміщенням кронштейну з роликів. Крім того, зазор між дверми і шафою холодильника регулюється переміщенням занавісок дверки.

Недостатнє ущільнення на невеликих ділянках по периметру дверки осувається шляхом встановлення картонних або гумових прокладок товщиною 1,5-2 мм під панель дверки в місцях нещільного прилягання дверки.

Горить лампочка освітлення холодильної камери при закритій дверці холодильника

Підвищений розхід електроенергії, споживаючої холодильником. Збільшився коефіцієнт робочого часу холодильника.

На панелі дверки напроти кнопки вимикача приклеїти пластмасове коло діаметром 15-20мм, довжиною 0,5-3 мм. Для цього використовують універсальний клей

Несправний автоматичний регулятор температур

При встановленні ручки терморегулятора в положенні «вкл.», а потім в одне з робочих положень не чути характерного звуку спрацювання контактів терморегулятора, напруга на клеми пускозахисного реле не поступає.

Замінити несправний терморегулятор, завчасно відключити шнур холодильника від електромережі.

Порушене кріплення і установка пускозахисного реле

Під час переміщення холодильника по підлозі або при прибиранні пилюки може бути порушено кріплення пускозахисного реле і порушений контакт між клемами реле.

Встановити реле на прохідні контакти мотора – компресора стрілкою вверх і закріпити скобою.

Неполадка у електродвигуні

Характерною неполадкою ел.-двигуна, як правило являється вихід із ладу обмоток або перебій їх вихідних кінців.

Холодильний агрегат підлягає ремонту у спеціалізованих майстернях. Потребується заміна статора електродвигуна.

Заклинив компресор

Компресор не працює при справленому пускозахисному реле і справленому ел.-двигуні. Після вмикання в мережу чути гудіння електродвигуна.

Через 1 – 1,5хв. після вмикання спрацьовує теплове реле.

Холодильний агрегат підлягає ремонту у спеціалізоваваній майстерні.

Потребується заміна компресора.

Вібрація трубопроводу

Вібрація і стукіт трубопроводів можуть виникнути при дотику їх до корпусу холодильника або порушення їх конфігурації.

Виявити місце дотику трубопроводів до шафи холодильника або корпусу компресора, обережно відтягнути трубопроводи в місцях дотику.

Порушення кріплення підвіски кожуха компресора

Кожух компресора закріплений на пружинних амортизаторах за нахилом або доторкається корпусу холодильника.

Відкрити гвинти і від’єднати конденсатор від шафи холодильника.

Відкрутити на пів оборота болти кріплення пружин підвіски до рами, і змінити катягнення пружин відрегулювати положення компресора так, щоб зазор між кожухом і рамок був рівномірним.

Вібрує пружина підвіски компресора

Під час роботи холодильника чути рівномірну вібрацію

Змастити машинним маслом пружину підвіски мотор-компресора.

Вібрація в пускозахисному реле

Шум в реле може бути викликаний підвищенням напруги мережі або неполадкою реле.

Перевірити напругу мережі. Якщо напруга близько до номінальної, то замінити реле.

Шум і стукіт в компресорі агрегата

Робота холодильного агрегата супроводжується різними, різними звуками, джерелом яких являється компресор.

Холодильний агрегат підлягає ремонту у спеціалізованій майстерні

Присутність щілин в корпусі зовнішньої шафи і дверки холодильника.

Відкрити кришку люка випаровувала на задній стінці шафи холодильника або зняти панель дверки, провірити на дотик вологість теплоізоляції.

При наявності вологості розібрати холодильник, витягнути і просушити теплоізоляцію.

Виявлені щілини промазати пастою УН-01, або пластиліном.

Попадання вологи в місцях з’єднання електропроводки

Згорання терморегулятора виникає у випадку, якщо контакти, терморегулятора оголені. Ізолююча трубка на контактах не повністю закриває місця з’єднання

Замінити несправний терморегулятор. Ретельно ізолювати контакти терморегулятора хлорвінілової трубки або ізоляційною лентою.

Витік струму в місцях з’єднання електропроводки

При випадковому доторканні рукою металічних поверхностей холодильника відчувається електричний струм.

Виключити холодильник. Перевірити опір ізоляції струмоведучих елементів схеми холодильника відносно корпусу.

Провірку проводити мегаметром на 500В. Спочатку перевірити опір ізоляції загального ланцюга електропроводки, потім опір ізоляції окремих участків, послідовно від’єднюючи окремі провода.

Холодильник підлягає ремонту у спеціалізованій майстерні. У випадку витіку струму в місцях з’єднання окремих проводів електропроводки холодильника місце з’єднання необхідно ретельно ізолювати електроізоляційню лентою

Перегоріла нитка накалу в лампі неполадка дверного кнопчатого вимикача

Несправну лампу замінити. Відключити холодильник. Витягнути дверний вимикач і перевірити його роботу. При необхідності ліквідувати заїдання кнопки або обрив проводів.

Несправний вимикач замінити.

Для під краски шафи рекомендується застосовувати швидковисихаючу суміш, яка складається з грунту марки М4-042 ГОСТ 10928-64-30%; цапонлак №951 ГОСТ 5236-50-70%.

Суміш наноситься тонким слоєм на обезжирену поверхність шафи.

Перевірка дверей холодильної і низькотемпературної камери

Зняти кронштейн, зняти шторку, потягнувши її вертикально вверх. Зняти кронштейн 14, відкрутивши два гвинти його кріплення, одночасно зняти ручку 13. Зняти кришку 15 відтягнувши її в перед, зняти кришку 12, відкрутивши гвинт 13. Відкрутити три гвинти 17 кріплення верхньої петлі.

Зняти кронштейн верхньої петлі 19 з осями петлі і обмежувачем 22, відкрутивши один гвинт кріплення до зовнішньої панелі 20 дверей. Зняти двері холодильної камери відтягнувши втулку з осі середньої петлі. Зняти вісь середньої петлі з регулірованими шайбами, зняти втулку, яка знаходиться між кронштейном середньої осі і дверима низькотемпературного відділення. Зняти двері низькотемпературної камери відтягнувши втулку з осі кронштейна нижньої петлі. Зняти середню петлю і кронштейн нижньої петлі, відвернувши болти їх кріплення з обмежувачем.

Поставити вісь обмежувача нижньої петлі і вісь нижньої петлі з протилежної сторони на кронштейн нижньої петлі. Зняти дві заглушки, відвирнувши два болти. Закріпити середню і нижню петлю з протилежної сторони. Ввести вісь нижньої петлі у втулку дверей низькотемпературної камери. Вставити вісь середньої петлі з шайбами в кронштейн (вісь середньої петлі повинна входити у втулку дверей через встановлену на дверях втулки). Повісити двері холодильної камери з передчасно закріпленим обмежувачем на вісь середньої петлі. Повісити кронштейн верхньої петлі з передчасно переставленими віссю обмежувача і віссю верхньої петлі камери.

З протилежної сторони закріпити гвинтами верхню петлю. Закріпити кришку 12 на місце верхньої петлі. Поставити кришку 15. Закріпити кронштейн 33, з протилежної сторони поставити заслону 2. Закріпити двома гвинтами кронштейн 14, закріпити ручку 13. Зняти вставку для прикрас, натиснувши на неї викруткою через щілину із сторони дверей. Витягнути дві вставки, відкрутити два гвинти для кріплення ручки, зняти ручку. Витягнути приставку. Доклавши зусилля з боків з допомогою викрутки зняти декоративну накладку. Повернути її на 180о відносно початкового положення, нагріти до температури 70-75оС (наприклад, в гарячій воді) і закріпити приставкою. Прикріпити емблему. Закріпити ручку гвинтами, встановити вставку для прикрас з емблемою.

Щільність прилягання дверей регулюють, змінюючи число прокладок між петлями і торцевою поверхню шафи. Двері повинні повертатися на осях легко, без заїдання.

Розбирання дверей низькотемпературної камери

Зняти ручку дверей, як це описано вище. Покласти двері на м’яку поверхність внутрішньої панелі і ущільнювача з магнітною вставкою. Зняти ущільнювач, металічні пластини і внутрішню панель.

Розбирання дверей холодильної камери

Зняти колбу висунувши його вперед по направляючими. Так само зняти бар’єр полки. Зняти ручку дверей. Покласти двері на м’яку поверхню внутрішньої панелі вверх, відкрутити гвинти кріплення внутрішньої панелі і ущільнювач. Зняти ущільнювач і внутрішню панель.

Заміна мотор-компресора

Випустити холодоагент через заповнюючи трубку 18 мотор-компресора. Відпаяти всі трубки (крім заповнюючої) від співпадаючих патрубків кожуха і зняти мотор-компресор з онопи 21, відкрутити дві гайки 20. Відпаяти фільтр-осушувач 15 від патрубка конденсатора, а капіляр від патрубка випаровувача. Всі відпаяні кінці з мотор-компресора, звільнити штепсельну колодку пускозахисного реле.

Впевнитися в наявності холодоагенту в кожусі справного компресора, роз герметизувати його. Відкриті кінці патрубків закрити заглушками. Припаяти справжній компресор.

Заміна випаровувала низькотемпературної камери

Вийняти корзину 27 і льодоформу з низькотемпературної камери, зняти панель 24, відгвинтивши гвинти укріплення полиць випаровувала 1 низькотемпературної камери, зняти кронштейн. Зняти зажимну пластину і прокладку укріплення сильфонної трубки терморегулятора випаровувала низькотемпературної камери. Зняти три втулки, відгвинтити три гвинта. Зняти накладку закріплену на внутрішній стінці низькотемпературної камери між верхньою і середньою полицями випаровувала. Відігнути на себе трубопроводи, повернути верхню полицю вверх і розпаяти два стика. Витягнути випаровував з камери і встановити в камеру справний випаровував, припаяти два стика.

Холодильний агрегат заповнити холодогеном і перевірити.

Заміна фільтр-осушувача

Для перевірки фільтр-осушувач 15 перед випуском холодоагенту з агрегата відрізати капілярну трубку 16 від його корпусу на відстані 10-15 мм від місця спаювання. При засміченні фільтра холодоагент виходити не буде. Відпаяти фільтр-осушувач 15 від патрубка конденсатора. Припаяти капілярну трубку до справного фільтр-осушувача. Перед цим торець капіляра зачистити від загусенець. Кінець капілярної трубки легенько встановити в корпус фільтра до кінця, потім висунути на 5-7мм і в такому положенні припаяти фільтр-осушувач з капілярною трубкою до патрубка конденсатора.

Холодильний агрегат заповнити холодоагентом, перевірити.

Заміна терморегулятора холодильної камери

Зняти чотири втулки 10, відвернути чотири винта 11 зняти чотири втулки 12 і накладку 9, відхилити випаровував на 30о. Зняти зажим укріплення сильфонної трубки терморегулятора до випаровувала холодної камери, кронштейн 14 з ручкою 13 і кришку 15 дві банки 11 і два клина 24 укріплення кронштейна 16 терморегулятора 20. Зняти кронштейн закріпленого на терморегуляторі.

Витягнути через щілину в шафі сильфонну трубку, замінити терморегулятор на справний.

Заміна шафи

Перед демонтажем необхідно зняти двері, верхню, середню і нижню петлі, випустити холодоагент через запрявогну трубку 18 на мотор-компресорі, вийняти два глечика 15, посудину 3, два баки 4, панель 24, полиці 5, кошик 27, льодоформу з нижньотемпературного відділення.

Зняти задній упор відгвинтивши три гвинта 8 укріплення упора. Зняти задній упор відгвинтивши три гвинта 8 укріплення упора. Зняти терморегулятор холодильної камери.

Відкрутити два гвинта і зняти нагрівач випаровувала холодильної камери зі щитом, закріпленим на випаровувачі. Зняти дві защепки і липку стрічку. Звільнити нагрівач через щілину шафи.

Витягнути металічну поперечину, яка знаходиться на поверхні межі стінки 2, вийняти пластмасову стінку, потихенько відкрутивши гвинти її укріплення. Відпаяти фільтр-осушувач 15. Зняти пружинку з мотор-компресора, звільнити штепсельну колодку пускозахисного реле.

Відкрутивши гвинти укріплення плати, зняти плату разом з реле.  Відкрутити гвинти 6 і 9укріплення конденсатора і його кронштейнів 7 і 10, відвернути дві гайки 20 укріплення мотор-компресора і зняти його з холодильника.

Замінити шафу на справну, монтаж вузлів зробити в протилежному напрямку.

Заміна випаровувача холодильної камери

Випаровувач холодильної камери замінюють разом зі шафою в зборі. Холодильний агрегат заповнити холодоагентом і перевірити.

Заміна реле

Зняти скобку кріплення штепсельної колодки реле 1. Відгвинтити два гвинти кріплення реле до плати зняти несправне реле. Встановити справне реле і закріпити його.

Ремонт холодильного агрегата

Після дефекації віддалити холодоагент з системи холодильного агрегата. Для цього відрізати труборізом або пилою кінець заправочної трубки біля патрубки цеолітового патрона. Віддалити холодоагент з агрегату, витримавши в межі 20-25 хвилин відкритим, кінець патрубка, або капілярної трубки і регулюючи тиск в патрубку.

Закрити кінець патрубка корком. Кінець стиків, які належать розпайці, виясняється з урахуванням при змозі заміни дефектної частини агрегата фільтра-осушувача і забезпечення можливості промивання і сушки елементів агрегатів. Розділка стикуємих елементів закінчується в віддаленні остатків припая, забоїн та інших дефектів. Розвальцовка повинна розбитися з рахунком забезпечення кільцевого зазору в стику не більше 0,1 мм. Кінці стикуємих елементів зачищаються від кислоти і різних забруднень шліфувальним папером.

Після промивання всі складові частини повинні бути добре перевірені. Залишки бруду на внутрішніх поверхнях не допускається. Перевіряючи в позволених для обстеження місцях якість мийки всіх внутрішніх поверхнях. Контролюється також степені чистоти розствору. При знаходженні не помитого бруду на доступних для обстеження внутрішніх поверхностях складових частинах холодильного агрегата тому, що забруднений в контрольних дозах роз створу мийку необхідно повторити. Сушать складові частини в сушильній шафі при температурі 100-150оС протягом 90хв. Потім їх продувають сухим повітрям з точкою роси мінус 55-60оС. Компресор продувають дві години, випаровував, конденсатор 20хв.

Збір холодильного агрегату

Випаровувач холодильної камери монтують в холодильнику перед заливанням пінополіуретаном між стінного проміжку шафи.

Складання холодильного агрегата зводиться на холодильнику.

Трубки в місцях стиків повинні бути вставленні один в одного до кінця. При любому об’ємі ремонту, зв’язаного з розпайкою стиків складових частин цеолітовий патрон обов’язково заміняють.

Перед установкою в систему осушувальний патрон повинен підвергатися регенерації при температурі 360-400оС в межі 3 години під вакуумом з остаточним тиском 2,5-2,6 кПа.

Паяють припоєм ПСР-29,5 (для мідних стиків допускається застосовувати без срібний припій ПМФОЦр-6-4-0,03) слідкуючи за тим щоб не було пропалу в місцях пайки і затікання припою в середині з’єднаних елементів.

Після закінчення пайки поверхні деталей в місці спаювання очищують.

Заповнення холодильного агрегату холодоагентом

При заповненні холодильного агрегату холодоагентом послідовно повинно бути виконано первинне і вторинне вакуумування холодильного агрегату, заповнення холодильного агрегату холодоагенту.

Первинне вакуумування холодильного агрегату повинно виконуватись з допомогою соціального стенду, який забезпечує вакуум до 13,32Па. Час вакуумування не менше 30хв. При первинному вакуумуванні з метою підігрівання обмоток статора цілеспрямовано підключати до прохідних контактів мотор-компресора напруги джерела постійного струму 36В.

Вторинне вакуумування і заповнення холодоагентом виконують на стенді, який має вакуумний насос, для заповнення холодильного агрегату заправляючими компонентами.

Агрегат заповнюється маслом ХФ-12-16, або ХФ-12-18 в кількості 350-400см3 і холодоагентом в кількості, вказаного заводом – виготовлювачем.

Організація праці

Ремонт побутових холодильників і морозильників взалежності від складності і умов виконання ділиться на ремонт у майстерні який можна провести у власника і ремонт у майстерні.

До першого виду ремонту відносяться виправлення несправностей шляхом не складної заміни деталей, або шляхом регулювання.

До другого виду відносяться ремонт, який по своїй складності не може бути виконаний в домашніх умовах.

Ремонт холодильників і морозильників у гарантійний срок служби проводить ремонтними підприємствами на договірних відносинах з заводом виробником. Порядок ремонту при тому регламентується умовами договору і діючими положеннями заводським інструкціям і керівництвом по ремонту.

В післягарантійний період експлуатації, обслуговування і ремонт побутових холодильників і морозильників проводиться ремонтними підприємствами, майстернями побутової техніки.

Організація ремонту холодильників і морозильників включає наступні міроприємства:

 • оснащення спеціальних цехів по ремонту холодильників і холодильних агрегатів необхідним обладнанням, забезпечуючи потрібну якість ремонту;
 • забезпечуючи механіків необхідними інструментами і приладами, запасними частинами до холодильників;
 • призначення на посаду лінійних майстрів – кваліфікованих механіків і постійне підвищення їх кваліфікації;

Не виконання умов експлуатації може призвести до погіршення технічних показників холодильників. Тому до огляду приладу слід детально уточнити у власника його спостереження по роботі холодильника і перевірити умови його експлуатації:

 • напруга у мережі і величину перепаду напруги на протязі доби при працюючому холодильнику. Допускається зміна напруги від 187 до 243В. Вимірювання напруги проводиться вольтметра в розетку електромережі; відсутність опалювальних приладів біля холодильника кількість поступаю чого повітря для охолодження конденсатора і мотор-компресора;
 • щільність прилягання дверей шафи і відсутність щілин між ущільнювачем дверей і площиною шафи;
 • відсутність шуби на випарнику;
 • правильне закріплення трубки сильфона терморегулятора;
 • надійність контакту між вмираючою вилкою холодильника і розеткою електромережі.

Для ремонту різних приладів побутового призначення необхідно мати робоче місце, обладнане відповідним чином. Важливо, щоб були забезпечені необхідні умови для роботи, щоб робоче місце було добре освічене розсіяним відповідним світлом.

При виконанні малих і чітких робіт загального освітлення може бути недостатньо, тому тут повинна бути поставлена електрична лампа з регулюючим напрямленням. Робоче місце обманюється простим верстатом, на якому розміщуються необхідні інструменти і приспосіблення. Верстаком може бути стійким дерев’яний стіл з ящиком для зберігання інструменту.

На робочому столі встановлюються з’ємні слюсарські лещата, призначені для закріплення обробляючих деталей.

Інструмент потрібно розміщати під час роботи на верстаку у такому порядку: ближче до себе слід розмістити інструменти, які частіше використовуються в роботі. Важливо, щоб кожний інструмент мав своє постійне місце. Це полегшує роботу, прискорює ремонт.

Зберігати запасні частини слід у сухому опалювальному приміщенні. Алюмінієві випаровувачі і фільтр-осушувачі слід зберігати у спеціальній тарі, запобігаючи їх пошкоджень і корозії.

Вхідні отвори патрубків випаровувачів і фільтрів-осушувачів повинні бути надійно закриті відповідними пробками.

Компресор доставляють з вихідними патрубками, закритими пробками і з повною дозою змазую чого мастила. Про кількість заправленого мастила повинно бути вказано у технічному паспорті.

Вироби з пластмаси не повинні піддаватися різним перемінами температури при зберіганні. Не величні вироби слід зберігати закругленими у м’ягкий папір і акуратно складені на стелаж.

Правила техніки безпеки

 1. Сучасні верстати і механізми мають індивідуальний ел.-привод, що

розташований на самому агрегаті і безпосередньо з ним пов’язаний.

Що на ремонтних роботах виключити небезпеку вражіння ел. струмом, агрегати повинні, як правило, попередньо виключати від сітки і повинні бути прийняті заходи для неможливості їх включення до закінчення робіт.

Агрегати повинні відключати тільки спеціалісти електрики. При користуванні електродрелями і іншими електроінструментами, корпуси їх треба надійно заземлювати.

При освітленні користуватись переносними лампами з напругою не вище 36 Вольт, включеними через понижуючий трансформатор. Працюючи з лампою, її слід акуратно і надійно підвішувати; слідкувати, щоб шнур не торкався вологих поверхонь і не одержував механічних пошкоджень.

 1. При застосуванні для свердлування електрод релею, як і шліфувального

електроінструменту для образивних робіт необхідно:

 1. Добре знати його устрій і мати посвідчення на право роботи з переносним електроінструментом;
 2. Переконатися з самого початку в справності його.

Для запобігання поранення електричним струмом, електроінструмент повинен мати ізольовані рукоятки, в іншому разі робота з ним повинно проводиться в гумових рукавичках, калошах або стояти на добре ізольованій поверхні (гумові ковбики, або сухі дерев’яні щитки).

Електроінструментом не можна користуватись під дощем і особливо в сирих приміщеннях, а також проводити обробку мокрих і обледенілих деталей тому, що це може призвести до ураження ел. струмом.

При роботі електроінструментом неможна допускати його перевантаження, щоб не викликати поламки ріжучого інструменту. При свердлуванні електродреллю виріб повинний знаходитися в стійкому положенні. Приступаючи до роботи слід включити інструмент на холостий хід і лише після цього приступити до роботи. Виключення під навантаженням викликає поламку інструменту. При перерві в подаванні струму інструмент необхідно виключити.

Робота з електроінструментом на приставних драбинах не допускається. Особливо слід пам’ятати,що при заклинюванні свердла дрель може вирватись з рук і призвести до серйозних наслідків. Для попередження таких випадків свердлування електродрелями повинно проводитись із обов’язком дотриманням таких правил:

 1. деталь необхідно укладати на рівну надійну опору;
 2. легкі деталі слід закріплювати при допомозі лещат;
 3. при свердлуванні глибоких отворів для вилучення стружки свердло слід періодично виводити їз отвору і охолоджувати його подаванням на нього емульсії.

До числа робіт, які доводиться виконувати відноситься: паяння, лудіння і заливання бабітом.

Процес паяння і лудіння супроводжується виділенням газів і парів спроможних при довгому знаходженні в їх атмосфери шкідливо впливати на організм людини. Тому у випадках, коли виникає необхідність виконання паяльних робіт, ці роботи проводити там, де є вентиляційний устрій при паянні, лудінні і заливанні бабітом можуть мати місце опіки через необережне поводження з нагрітими паяльниками і розплавлення металом, або через вибух паяльних ламп.

Розплавлений метал, що потрапив на мокрі предмети може викликати вибух і причинити серйозні опіки. Тому:

 1. при перенесенні розплавленого припою і бабіти слід захищати очі запобіжними окулярами;
 2. ковші, мішалки, кліщі, паяльники слід підігріти перед початком роботи;
 3. не можна заправляти бензином газову паяльну лампу; це може викликати вибух;
 4. перед тим, як розпалити лампу, треба переконатися в її справності, відсутності протікання пального і витік газу через різьби і не щільне закручення пробки;
 5. залишати лампи треба на ¾її ємкості;
 6. не можна розводити паяльну лампу подачею пального через пальник;
 7. в процесі роботи необхідно слідкувати, щоб тиск в лампі не був надмірним;
 8. поблизу гарячої лампи не повинно бути легкоспалахуючих матеріалів, а також сильно нагрітих предметів і відкритого вогню.

Загальні положення

 1. До ремонту побутових електроприладів і машин допускаються особи, які пройшли навчання по даній спеціальності, вивчили справжню інструкцію і отримали спеціальний інструктаж;
 2. За невиконання вимог, які є в інструкції, винести відповідальність в дисциплінарному порядку;
 3. Перед виконанням роботи переконайтеся в справності обладнання, і інструменту;
 4. Використовуйте інструмент і приспосіблення тільки за їх прямим призначенням;
 5. Надайте безпосередню допомогу товаришу, потерпівшому на виробництві.

Зміст робочого місця

 1. Огляньте робоче місце, заберіть всі предмети і матеріали, що заважають в роботі;
 2. Складання схеми або проведення часткових змін в ній повинні проводитися тільки після відключення споживаючої напруги;
 3. Провірте справність системи вентиляції де будете проводити ремонтні роботи;
 4. Використовуйте при роботі під напругою інструмент, який має ізоляційні ручки;
 5. При роботі з електрикою слідкуйте, щоб під ногами знаходився гумовий килимок;
 6. При роботі з образивним інструментом користуйтесь захисними окулярами;
 7. Всі роботи виконуйте тільки в спец.-одязі.

Запобігання від небезпеки і шкідливого впливу

 1. При розбиранні побутових електроприладів і машин попередню розрядіть конденсатора добре;
 2. Всі роботи по ремонту електричної схеми приладу чи машини виконувати тільки після його відключення від мережі;
 3. Пульверизаційне фарбування проводити в камерах або кабінах, які задовольняють такі вимоги:
  1. Витяжний отвір камери повинен бути розміщений відповідно напряму фарбую чого факелу;
  2. По периметру робочого отвору повинні бути встановленні спеціальні приспособлення для того, щоб попередити виліт фарбую чого аерозолю з камери (щитки);
  3. Камери для пульверизаційного фарбування повинні бути оснащенні обертаючими станками, або спеціальними приладами полегшуючими роботу;
  4. Всі робочі, виконуючі ремонт побутових електричних приладів і машин повинні періодично і своєчасно проходити інструктаж по техніці безпеки з обов’язковою реєстрацією в журналі.

Використана література

 1. Д.А. Лепаєв «Довідник слюсара по ремонту електропобутових приладів»
 2. Д.А. Лепаєв «Довідник по ремонту холодильників»
 3. Кругляк І.Н. «Побутові холодильники»
 4. Фішман Б.Е. «Ремонт, наладка, випробовування електропобутових приладів»

Зміст


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29427. Спрос на деньги и их предложение. Монетаристкий и кейнсианский подходы к количественной теории денег 18.58 KB
  В данной теории рассматривается следующая цепь причинноследственных связей предложения денег и номинального ВНП: изменение денежного предложения изменение уровня процентной ставки изменение инвестиционного спроса мультипликационый эффект изменение номинального ВНП. Основное уравнение на котором базируется кейнсианская теория денег: Y= CGINX 1 где Y номинальный объем ВНП; С потребительские расходы; G государственные...
29429. Концептуальные подходы к бюджетному дефициту 14.73 KB
  Концептуальные подходы к бюджетному дефициту Первая концепция базируется на том что бюджет должен быть ежегодно сбалансирован. До Великой депрессии 30х годов ежегодно балансируемый бюджет общепризнанно считался желанной целью государственных финансов и финансовой политики. Однако при более тщательном рассмотрении этой проблемы становится очевидным что ежегодно балансируемый бюджет в основном исключает или в значительной степени уменьшает эффективность фискальной политики государства имеющей антициклическую стабилизирующую...
29430. Основные концепции возникновения и сохранения безработицы 12.72 KB
  Если придердиваться традиционной модели взаимодействия спроса и предложениято ситуацию безработицывозникающую на нац.При определении причин обратим внимание на 2 исходных обстоятвазавышенный объем предложения труда и заниженный объем спроса на раб.Сторонники рассматривают рынок труда как стандартный рынок одного из факторов првагде все должно подчиняться взаимодю спроса и предя.Линия спроса.
29431. Социально-экономические последствия безработицы 14.69 KB
  Социальноэкономические последствия безработицы.Возникновение безработицы означает открытое недоиспользование раб.Наращивание безработицы всегда сопровождается подрывом психологического здоровья нации. экономические издержки безработицы:1 недоиспользование рабочей силы а значит и недопроизводство валового внутреннего продукта;2 отставание реально произведенного ВВП от потенциального ВВП который мог бы быть создан при отсутствии циклической безработицы т.
29433. Основные теоретические модели экономического роста 14.47 KB
  Основные теоретические модели экономического роста АнеокейнсианскиеБ НеоклассическиеВСоциальноинституциональные Неок. согласно теории Домара существует равновесный тип прироста реального дохода в экономике при котором полностью используются имеющиеся производственные мощности. Такое динамическое равновесие может оказаться неустойчивым как только темп роста плановых инвестиций частного сектора отклоняется от уровня заданного моделью. Харрод построил специальную модель экономического роста 1939г.