100795

Оценка трудоемкости алгоритма поиска минимума

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В ходе лабораторной работы, была написана программа подсчётаn-го гармоническего числа. Подсчитано количество операций переприсваивания для программной реализации поиска минимума в массиве случайных чисел.

Русский

2018-04-07

40 KB

0 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Севастопольский государственный университет

Отчет

По лабораторной работе2

По дисциплине «Основы теории алгоритмов»

Вариант №5

Выполнил:

Ст. гр. УТС/б-21-о

Данилюк И.О.

Проверил:

       Карлусов В.Ю

Севастополь

2018

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Лабораторная работа посвящена экспериментальной проверке теоретической оценки трудоемкости алгоритма поиска минимума и включает ознакомление с принципами использования генератора случайных чисел для создания наборов исходных данных.

2 ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ

Вариант

Наибольшее случайное число в последовательности

Количество элементов в массиве случайных чисел

5

200

200, 300, 500

3 ХОД РАБОТЫ

Текст программы:

#include <conio.h>

#include <math.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <iomanip>

#include <time.h>

#include <iostream>

using namespace std;

void create_array(int Nmax, int vector[])

{

int i;

FILE *stream;

stream = fopen("Example_TA2.TXT", "w+");

srand(time(NULL));

cout << endl;

for (i = 0; i<Nmax; i++) {

 vector[i] = rand() % 250;

 printf("%d\n", vector[i]);

 fprintf(stream, "%d\n", vector[i]);

}

fclose(stream);}

int main() {

int i,

 N,

 min,

 cnt;

double result = 0;

cout << "Input amount of numbers"; cin >> N;

int *vector = new int [N];

for (int i = 1; i < N; i++)

 result += 1.0 / i;

create_array(N, vector);

min = vector[0];

cnt = 1;

for (i = 1;i<N;i++) {

 if (vector[i]<min) { min = vector[i]; cnt++; }

}

cout << "Harmonic number = " << result;

printf("\n%d%s\n", N, " random numbers from 0 to 250");

printf("%s%d%s%d\n", "Minimal ", min, " Num oper ", cnt);

system("pause");

return 0;}

Выводпрограммы:

Макс. число: 200

Кол-во элементов: 200

Макс. число: 200

Кол-во элементов: 300

Макс. число: 200

Кол-во элементов: 500

Вывод: В ходе лабораторной работы, была написана программа подсчётаn-го гармоническего числа. Подсчитано количество операций переприсваивания для программной реализации поиска минимума в массиве случайных чисел.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

12296. ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАР 111.5 KB
  ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАР 1. Депозиттік операциялар түрлері Банктер өзінің активті операцияларын жүргізу үшін пассивтi операцияларды өткізу нәтижесінде пайда болатын тартылған қаржыларды қолданады. Коммерциялық банктің пассивтi операциял...
12297. Еңбек нарығы 77.5 KB
  Еңбек нарығы Еңбек нарығында бірнеше ерекшеліктер болады. Осында құратын элементтерге жұмысшы күшін иемденетін адамдар жатады. Бұларға психофизиялогиялық әлуметтік мәдени діни саяси және т.б. адамдық қасиеттер тән болады. Осы ерекшеліктер адамдардың мүдделеріне мо...
12298. Кәсіпорын экономикасын талдау 71.5 KB
  ЖОСПАР Кіріспе 1. Еңбекақы төлеудің маңызытүрлері және оларды ұйымдастыру 2. Еңбекақыны жоспарлау және реттеу 3. Еңбекақы жүйелері және нышандары 4. Қорытынды Қолданылған әдебиет ...
12299. Есеп саясаты туралы түсінік және оған қойылатын талаптар 57 KB
  Есеп саясаты туралы түсінік және оған қойылатын талаптар Бухгалтерлік есеп принциптері бойынша кәсіпорынның есеп саясаты деп ұйымның бухгалтерлік есепті жүргізу әдістері мен тәсілдерінің жиынтығын яғни алғашқы бақылау құндық өлшеу ағымдағы топтау мен
12300. Мемлекеттің инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету жолдары 116.5 KB
  Мемлекеттің инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету жолдары. Кіріспе Бұл тақырыпты алғандағы мақсат еліміздің инвестициялық саясаттың ролін яғни алатын орнын маңыздылығын тәуелсіз елімізге қажеттілігін атап көрсету . Оған дәлел 2005 жылдың 18ақпандағы...
12301. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАЛДАУ 178 KB
  Кіріспе Еліміздің инвестициялық аспектісі ірі салымдары қаржыландыру үшін жағдайлар жасауға тауар өндіру және қызмет етуді жоғары тиімділікпен нарық қатынастары субъектілерінің сұраныстарына сәйкес ұлғайтуға бағытталуы тиіс. Қазақста...
12302. Ипотекалық несие түсінігі 69.5 KB
  ЖОСПАР Кіріспе I. Ипотекалық несие түсінігі 1.1.Ипотекалық несиелендіру жүйесі: ұғымы бағыттары түрлері 1.2.Ипотекалық несиелендірудің Қазақстандағы рөлі мен алғышарттары Қорытынды ...
12303. «Саясаттану» жалпы білім беру курсы бойынша силлабус 939 KB
  1 силлабус; 2 оқу пәні бойынша глоссарий; 3 дәрістің қысқаша конспектісі; 4 негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі; 5 семинар практикалық және/немесе зертханалық сабақтарды өткізу жоспары; 6 еңбек көлемі есептелген білім алу алушының өздік жұмысының та