10208

Разработка карты наладки для обработки деталей на токарном станке с ЧПУ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №1 Разработка карты наладки для обработки деталей на токарном станке с ЧПУ Контрольные вопросы: 1. Назначение технологической документации. 2. Виды и классификация технологической документации. 3. Назначение карты наладки. Задание. 1. ...

Русский

2013-03-21

23 KB

121 чел.

Лабораторная работа №1

«Разработка карты наладки для обработки деталей на токарном станке с ЧПУ»

Контрольные вопросы:

1. Назначение технологической документации.

2. Виды и классификация технологической документации.

3. Назначение карты наладки.

Задание.

1. Ответить на контрольные вопросы.

2. Оформить карту наладки

Ответы на контрольные вопросы:

1. Технологическая информация определяется служебным назначением детали, справочниками и каталогами. К ней относится тех. документация. Тех документация- это данные о режущем и вспомогательном инструменте и оснастке, режимах  резания задание технологических команд.

2. Всю технологическую документацию можно поделить на три группы:

  •  Исходная.
  •  Справочная.
  •  Сопроводительная.

К исходной относится: чертеж детали, чертеж заготовки, ведомости заказа управляющей программой, сопроводительная документация по назначения данной детали.

К справочной относится: справочно-нормативная литература по режимам резания, паспорта оборудования и УЧПУ, инструкции по составлению УП, справочники по станкам, режущим и вспомогательным инструментам, оснастке. К сопроводительной относится: тех. процессы ( РТК, КН). Данная документация составляется на основе требований ЕСКД.

3. Карта наладки предназначена для указания полного состава вспомогательного и режущего инструмента. В технологической последовательности его применения совместно с документами,

содержащих, описание операции (МК, ОК, КТП).  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69252. Трудова діяльність учнів у школі. Організація діяльності трудових об’єднань учнів 89 KB
  Характер і зміст трудової діяльності учнів. Процес праці і його елементи. Види трудових об’єднань в сучасній школі та організація продуктивної праці в них. Планування та організація продуктивної праці учнів. Нормування праці учнів. Оплата праці учнів. Санітарно-гігієнічні вимоги до праці учнів.
69253. Професійне самовизначення учнів у процесі трудового навчання 83.5 KB
  Професійне самовизначення учнів у процесі трудового навчання Зміст професійного самовизначення учнів. Особливості профорієнтації учнів у процесі трудового профільного і професійного навчання. Визнано що одним з головних завдань школи є підготовка учнів до свідомого вибору професії.
69254. Загальні питання трудової підготовки учнів 82 KB
  Предмет і завдання курсу. Процес трудової підготовки та його складові частини. Методи наукових досліджень. Перспективний педагогічний досвід організації трудової підготовки учнів. Аналіз навчальної і науково-методичної літератури з трудової і професійної підготовки.
69255. Історико-педагогічний огляд розвитку проблеми трудової підготовки учнів 201 KB
  Історія розвитку трудового і професійного навчання. Етапи становлення трудової і професійної підготовки в загальноосвітній і професійній школі за роки радянської влади. Трудова підготовка учнів у сучасній загальноосвітній школі та шляхи її реформування.
69256. Політехнічні основи трудової підготовки 259.5 KB
  Але якщо порівняти зміст шкільної програми 1954 року коли трудове навчання було відновлено у школі із змістом діючої програми то легко прийти до висновку що ставить великі зміни. Причому вони відбувалися поступово протягом усього періоду і вимагали від вчителя трудового навчання...
69257. Сучасний учитель трудового навчання 73.5 KB
  Національна школа і проблема модернізації підготовки вчителя трудового навчання. Основні вимоги що ставляться до сучасного вчителя трудового навчання. Особливості педагогічної діяльності вчителя трудового навчання. Організація методичної роботи вчителів трудового навчання та їх атестація.
69258. Методика формування в учнів поняття про техніку 136 KB
  Наступність у вивченні техніки у 59 класах. Формування в учнів поняття про типові і спеціальні деталі види та призначення типових деталей машин: опори осі вали підшипники зубчасті колеса кріпильні деталі; їх умовні позначення; види з’єднань деталей: рухомі і нерухомі рознімні і нерознімні.
69259. Методика навчання учнів основним видам технологічних процесів 123.5 KB
  Ознайомлення учнів із знаряддями праці для ручної обробки матеріалів різанням способами отримання виробів заданої форми і розмірів. Методика удосконалення в учнів прийомів вимірювання лінійкою кутником складним метром; формування вмінь виконувати розмічання за допомогою шаблонів та інструментів.
69260. Методика навчання електротехнічних робіт і елементів автоматики 203.5 KB
  Методика формування в учнів шостого класу поняття про квартирну освітлювальну мережу. Методика ознайомлення учнів з побутовими електронагрівальними приладами. Методика ознайомлення учнів з будовою принципом дії та призначенням колекторного електродвигуна.