10209

Изучение пульта оператора токарного станка с ЧПУ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №2 Изучение пульта оператора токарного станка с ЧПУ Цель работы: Ознакомление с пультом системы ЧПУ и режимы работы данной системы. Задание Изучить пульт управления станком; система Электроника НЦ31; изучить работу станка в различных ре

Русский

2013-03-21

34 KB

61 чел.

Лабораторная работа №2

«Изучение пульта оператора токарного станка с ЧПУ»

Цель работы: Ознакомление с пультом системы ЧПУ, и режимы работы данной системы.

Задание

Изучить пульт управления станком; система «Электроника НЦ–31»; изучить работу станка в различных режимах.

Назначение и основные характеристики устройства «Электроника НЦ-31»

УЧПУ «Электроника НЦ-31» представляет собой систему контурного управления типа CNC и предназначено для оперативного управления станками, оснащенными следящими приводами и фотоимпульсными измерительными преобразователями.

Основной областью применения устройства является управление станками токарной группы.

Устройство обеспечивает ввод, редактирование, автоматическую обработку детали по УП, ручное управление станком с пульта устройства ЧПУ.

Пульт системы ЧПУ

Зона I

Четырёхразрядный цифровой индикатор. Предназначен для индикации значений заданной подачи

Зона II

Предназначена для индикации номера параметра станка или номера кадра УП

Зона III

Семиразрядный цифровой индикатор. Предназначен для индикации числовой части буквенных адресов, кадров программы, параметров, технологических команд, положений суппорта станка и кодов аварийного состояния.

Зона IV

Предназначена для ввода буквенноцифровой индикации программы

Зона V

Предназначена для выбора режимов работы и управления работой системы

Зона VI

Предназначена для управления перемещениями суппорта в ручном режиме

Устройство позволяет работать в следующих режимах:

Режим управления от маховика. В этом режиме можно, вращая маховик, перемещать суппорт по одной из координат Х или Z, выдавая электроавтоматикой станка технологические команды М, S, T на исполнение.

Режим ручного управления. Предназначен для управления перемещениями суппорта от клавиш ручного управления, как на ускоренной  так и на заданной рабочей подаче.

Режим вывода (индикации). Для последовательного просмотра всей программы или ее части на индикаторе, так же на индикатор выводится нулевой параметр  Р100 — параметр задания геометрических данных в метрической системе измерений.

 Режим ввода программы. Предназначен   для  ввода  управляющей   программы  с         

пульта станка.

Автоматический режим. Данный режим служит для отладки и выполнения введенной программы обработки детали, а так же её коррекции.

Режим задания нулевой точки. Предназначен для задания ноля программы и  ноля  детали.

Режим размерной привязки. Данный режим предназначен для задания расстояния от нуля программы до ноля детали или точкой начала обработки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38150. Відпрацювання плануючих та звітних матеріалів проведення інформування особового складу підрозділу 152.5 KB
  Інформаційнопропагандистське забезпечення в Збройних Силах України Заняття №5: Відпрацювання плануючих та звітних матеріалів проведення інформування особового складу підрозділу. Наказ Міністра оборони України від 18.2000 № 105 Про затвердження Інструкції про організацію вартової служби у Збройних Силах України. ОСНОВНА ЧАСТИНА: У Збройних Силах...
38151. Методи психологічного вивчення 132.5 KB
  Використовується у процесі дослідження явищ що сприймаються безпосередньо як метод наукового пізнавання змістовно відрізняється від спостереження в буденному житті. Методика спостереження включає: вибір ситуації та обєкта спостереження; узагальнення теоретичних уявлень про досліджувану реальність і виділення мети дослідження; побудову програми або схеми спостереження у вигляді переліку ознак явищ одиниць спостереження з детальною їх презентацією а також спосіб і форму фіксації результатів спостереження щоденниковий запис...
38152. Керівні документи з питань організації та проведення заходів морально-психологічного забезпечення адаптації молодого поповнення у військах 132.5 KB
  Моральнопсихологічне забезпечення адаптації військовослужбовців до умов військової служби Заняття №3: Керівні документи з питань організації та проведення заходів моральнопсихологічного забезпечення адаптації молодого поповнення у військах Час: 4 години Мета заняття: 1. ОСНОВНА ЧАСТИНА: Завдання та алгоритм роботи посадових осіб військових частин...
38153. Основні етапи планування і проведення заходів морально-психологічного забезпечення вартової служби 106 KB
  Моральнопсихологічне забезпечення повсякденної діяльності військ Заняття Основні етапи планування і проведення заходів моральнопсихологічного забезпечення вартової служби Час: 2 години Мета заняття: 1. Основна частина 160 Обговорення питання №1 “Вивчення керівних документів...
38154. Організація морально-психологічного забезпечення служби військ в частині (підрозділі) 115 KB
  Моральнопсихологічне забезпечення повсякденної діяльності військ Заняття №1: Організація моральнопсихологічного забезпечення служби військ в частині підрозділі. 1 2 ВСТУПНА ЧАСТИНА ОСНОВНА ЧАСТИНА Моральнопсихологічне забезпечення організації внутрішньої служби. Основні завдання...
38155. Морально-психологічне забезпечення фахової підготовки особового складу 158 KB
  ВСТУПНА ЧАСТИНА ОСНОВНА ЧАСТИНА Мобілізація особового складу підрозділу на відмінне опанування військовою спеціальністю та глибоке вивчення бойової техніки і озброєння. Виховання у військовослужбовців бережливого відношення до військової техніки та озброєння. Обслуговування й експлуатація такої техніки яка представляє складні комплекси викликали подальшу диференціацію військової праці. Її зміст у різних родах військ у частинах визначається характером зброї і бойової техніки способами їх експлуатації та застосування у бою.
38156. Морально-психологічне забезпечення виконання завдань вогневої та тактичної підготовки 167 KB
  Збройні Сили України оснащені досконалою бойовою технікою і зброєю. Обслуговування й експлуатація такої техніки, яка представляє складні комплекси, викликали подальшу диференціацію військової праці. Це, в свою чергу, зумовило збільшення кількості спеціальностей, кожна з яких вимагає від воїнів великих знань і твердих навичок. Оволодіння ними і складає сутність фахової підготовки. Її зміст у різних родах військ
38157. Морально-психологічне забезпечення міжнародних миротворчих операцій 145 KB
  Географія міжнародних миротворчих операцій є практично необмеженою, оскільки жоден населений регіон світу не можна вважати абсолютно стабільним. Тому військові підрозділи, що призначаються для здійснення миротворчих операцій, мають бути готовими до дій у будь-яких географічних і кліматичних умовах.
38158. Зміст та напрями морально-психологічного забезпечення застосування військ 269.5 KB
  Про роль духовного фактора у життєдіяльності військ досить влучно підкреслював Н.Коупленд: “…моральний стан – це питання життя і смерті. Ним не можна нехтувати. Кожна добре організована армія зацікавлена у високому рівні бойової підготовки своїх військ і, коли це можливо, в забезпеченні їх кращою зброєю, щоб створити матеріальну перевагу над противником.