10209

Изучение пульта оператора токарного станка с ЧПУ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №2 Изучение пульта оператора токарного станка с ЧПУ Цель работы: Ознакомление с пультом системы ЧПУ и режимы работы данной системы. Задание Изучить пульт управления станком; система Электроника НЦ31; изучить работу станка в различных ре

Русский

2013-03-21

34 KB

62 чел.

Лабораторная работа №2

«Изучение пульта оператора токарного станка с ЧПУ»

Цель работы: Ознакомление с пультом системы ЧПУ, и режимы работы данной системы.

Задание

Изучить пульт управления станком; система «Электроника НЦ–31»; изучить работу станка в различных режимах.

Назначение и основные характеристики устройства «Электроника НЦ-31»

УЧПУ «Электроника НЦ-31» представляет собой систему контурного управления типа CNC и предназначено для оперативного управления станками, оснащенными следящими приводами и фотоимпульсными измерительными преобразователями.

Основной областью применения устройства является управление станками токарной группы.

Устройство обеспечивает ввод, редактирование, автоматическую обработку детали по УП, ручное управление станком с пульта устройства ЧПУ.

Пульт системы ЧПУ

Зона I

Четырёхразрядный цифровой индикатор. Предназначен для индикации значений заданной подачи

Зона II

Предназначена для индикации номера параметра станка или номера кадра УП

Зона III

Семиразрядный цифровой индикатор. Предназначен для индикации числовой части буквенных адресов, кадров программы, параметров, технологических команд, положений суппорта станка и кодов аварийного состояния.

Зона IV

Предназначена для ввода буквенноцифровой индикации программы

Зона V

Предназначена для выбора режимов работы и управления работой системы

Зона VI

Предназначена для управления перемещениями суппорта в ручном режиме

Устройство позволяет работать в следующих режимах:

Режим управления от маховика. В этом режиме можно, вращая маховик, перемещать суппорт по одной из координат Х или Z, выдавая электроавтоматикой станка технологические команды М, S, T на исполнение.

Режим ручного управления. Предназначен для управления перемещениями суппорта от клавиш ручного управления, как на ускоренной  так и на заданной рабочей подаче.

Режим вывода (индикации). Для последовательного просмотра всей программы или ее части на индикаторе, так же на индикатор выводится нулевой параметр  Р100 — параметр задания геометрических данных в метрической системе измерений.

 Режим ввода программы. Предназначен   для  ввода  управляющей   программы  с         

пульта станка.

Автоматический режим. Данный режим служит для отладки и выполнения введенной программы обработки детали, а так же её коррекции.

Режим задания нулевой точки. Предназначен для задания ноля программы и  ноля  детали.

Режим размерной привязки. Данный режим предназначен для задания расстояния от нуля программы до ноля детали или точкой начала обработки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85711. Хоч не пишно, аби затишно. Українська народна казка «Рукавичка» 72 KB
  Мета: Розвивати навички читання тексту в особах правильно інтонувати речення; вчити виділяти в тексті дійових осіб спостерігати за структурою і сюжетом казки; формувати уміння усно переказувати казку зіставляючи зміст прочитаного тексту й ілюстрації.
85712. И.Бунин. Сегодня на пустой поляне… Я.Аким. Осень 49 KB
  Цель: совершенствовать технику чтения, выразительность; расширять словарный запас учащихся; способствовать развитию у детей эстетического восприятия, познавательного интереса, прививать любовь к поэзии, музыке; воспитывать любовь к природе, Родине.
85713. Новорічне диво. Розробка уроку позакласного читання 156.5 KB
  Мета: вчити школярів сприймати на слух та усвідомлювати фактичний зміст твору, виділяти основних персонажів, висловлювати своє ставлення до них; залучити учнів до різноманітних видів діяльності з інформацією, що готується до уроку, створювати ситуацію успіху для дітей; формувати позитивне ставлення...
85714. Урок милосердя. В. Сухомлинський «Горбатенька дівчинка» 93 KB
  Діти приготуйтеся до роботи в групі завдання на картках. Василь Олександрович Сухомлинський писав казки про доброту бо сам був доброю людиною і дуже хотів щоб ви діти виросли добрими чуйними працьовитими щоб любили тата і маму рідну домівку нашу велику і прекрасну Батьківщину з її широкими лугами...
85716. Весна прийшла. В. Сухомлинський «Шпак прилетів» (казка) 54 KB
  Мета: поглибити знання учнів про весну; вчити виразності мовлення читання віршів; ознайомити з казкою В.Сухомлинського Шпак прилетів; розвивати навички читання переказу; розвивати мовлення учнів логічне мислення творчі здібності; розвивати вміння учнів працювати в групах; виховувати любов до природи рідного краю.
85717. Компетентністно-орієнтовний підхід до навчання. П. Тичина «Де не глянь – колоски!». Т. Коломієць «Хліб» 49.5 KB
  Мета: навчити дітей виразно читати формувати уміння переказувати формувати основну думку прочитаного збагачувати словниковий запас школярів розвивати пам’ять увагу; виховувати бережне ставлення до хліба. Обладнання: Сюжетні малюнки по темі малюнки дітей про хліб таблиця з техніки читання...
85718. В.Сутеев «Под грибом» 96.5 KB
  Сутеева портрет писателя карточки для задания Зоркий глаз красные карандаши карточки с пословицами прямоугольник со словами тест. Что изображено на рисунках дождь гриб звери Найдите эти слова закрасьте нужные клетки красным карандашом. Прочитайте слова еще раз: дождь гриб звери.
85719. Тихо осінь ходить гаєм. Інтегрований урок позакласного читання та розвитку мовлення 409.5 KB
  Роширити й узагальнити знання учнів про одну з пір року - осінь. Викликати замилування красою звучання поеії, формувати навички читання, передаючи ці почуття. Формувати уміння й навички, основою яких є активне читацьке орієнтування. Виховувати активних спостерігачів.