10300

Сознание - состояние психической жизни человека

Доклад

Логика и философия

Сознание состояние психической жизни человека это способность познавать не только истину но и различать добро и зло справедливость и несправедливость прекрасное и безобразное. Термин сознание является трудным для определения поскольку данное слово исполь

Русский

2013-03-24

13.75 KB

0 чел.

Сознание - состояние психической жизни человека , это способность познавать не только истину, но  и  различать добро  и  зло, справедливость  и  несправедливость, прекрасное  и  безобразное. Термин сознание является трудным для определения, поскольку данное слово используется и понимается в широком спектре направлений. Обыденный уровень общественного  сознания  - это представления, знания  и  оценки, которые формируются спонтанно, в процессе повседневной  жизни  людей  и  содержат лишь поверхностные обобщения, касающиеся общественной  жизни . Среди форм общественного  сознания  политическое  сознание  занимает особое место. Это объясняется ролью политики в общественной  жизни. То, как политика выполняет эту роль, во многом зависит от зрелости политического  сознания  основных субъектов политики, прежде всего - индивида. Для того, чтобы общественная  жизнь  людей была возможна, среди прочих условий, необходимы правила поведения, которых придерживаются все люди, проживающие в общем жизненном пространстве. Эти правила являются мерой должного поведения  и  направлены на регулирование свободной воли индивида. Формирующее воздействие на  сознание  оказывает труд, под которым понимается целесообразная деятельность человека по преобразованию окружающего мира с целью создания достойных условий  жизни .


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57907. Об’єми геометричних тіл 2.72 MB
  Мета: вдосконалювати вміння і навички учнів з теми «Обєми геометричних тіл», розвивати память, вміння твердо мислити, аналізувати, порівнювати, узагальнювати і робити висновки, виховувати бажання знати математику...
57908. Розв’язування вправ на застосування основної властивості пропорції 352.5 KB
  Мета уроку: закріпити та скорегувати знання учнів про пропорції та пропорційні величини. Працювати над виробленням вмінь та навичок розв’язування стандартних задач.
57909. Обчислення площ поверхонь многогранників та тіл обертання. Розв’язування задач 342.5 KB
  Мета: продовжити формування вмінь та навичок розв’язування задач на обчислення площ поверхонь призми, піраміди, циліндра, конуса і кулі, повторити вивчені формули, теорему Піфагора, співвідношення в прямокутному трикутнику...
57910. Функції. Лінійна функція 130.5 KB
  Молодці Відповівши на ці запитання ви перейшли на наступний етап еволюції і стали людиною вмілою. Подивимось чи зможете ви перейти на наступний етап ІІ етап конкурс Доміно.
57911. Розв’язування задач на обчислення площ многокутників 328 KB
  Проведення аукціону На дошці записаний список лотів. Вчитель зачитує питання лотів пропонуючи його купити тобто відповісти на питання чи розвязати задачу. За кожен лот учні отримують різні бали.
57912. Квадратные неравенства 195 KB
  Урок изучения и первичное закрепление нового материала с элементами повторения и закрепления ранее изученного. Возможные варианты: Через проектор на экране появляется тема Слайд 1;3 Квадратные неравенства Один из учащихся вслух читает текст на экране Учащиеся записывают определение в тетрадь.
57913. Розв’язування вправ на тему «Додавання та віднімання звичайних дробів» 503 KB
  Обладнання: сигнальні картки роздруковані усні вправи екологічне пано з відповідями до вправ картки так ні картки з індивідуальними завданнями для учнів картки з додатковими вправами.
57914. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції 52.5 KB
  Мета: освітня: формувати поняття функціональної залежності аргументу області визначення та області значення функції; розглянути способи задання функцій; формувати уміння знаходити звязок з раніше вивченим переносити набуті знання в нові ситуації...
57915. Розкладання многочленів на множники 119 KB
  Обладнання: Картки з індивідуальним завданням; картки для усних і письмових робіт; таблиці: Формули скороченого множення Квадрати одноцифрових чисел Куби одноцифрових чисел Відшукай висловлення про математику.