10386

Современный политический экстремизм и его проявления

Доклад

Политология и государственное регулирование

Современный политический экстремизм и его проявления. Развитие всех современных идейнополитических направлений осложняется наличием в обществе весьма активного экстремизма. Экстремистскими называют разные идейнополитические течения: неофашистские и троцкистс...

Русский

2013-03-25

25 KB

27 чел.

Современный политический экстремизм и его проявления.

Развитие всех современных идейно-политических направлений осложняется наличием в обществе весьма активного экстремизма. Экстремистскими называют разные идейно-политические течения:

неофашистские и троцкистские, радикальный исламский фундаментализм и камбоджийский маоизм.

Экстремистские концепции апеллируют к не самым лучшим чувствам людей — зависти, злобе, шовинизму и находят своих приверженцев в маргинальных, выбитых из привычной колеи жизни слоях населения. Экстремистские идеи враждебны идеям демократизма и либерализма.

Наиболее активными в 80—90-е годы оказались троцкистские и неофашистские концепции. Различные троцкистские концепции, получившие распространение во всем мире, сводятся к идее продолжения мировой социалистической революции силами пролетариата, в состав которого идеологи этой концепции зачисляют всех трудящихся. Есть даже случаи, когда они призывают к вооруженному насилию.

Неофашистские концепции, распространенные в Германии, Италии, Америке, заметно отличаются от идей и теорий Гитлера и Муссолини. Ноу всех этих концепций и их предшественников есть объединяющий их показатель: они направлены против демократии и прав человека, обосновывают необходимость диктатуры, тоталитаризма, насилия, стремятся опереться на национализм.

В некоторых странах остаются популярными идеи анархизма, проповедующие индивидуальную свободу в обществе без государства. Известно, что экстремистские идеи способны толкнуть людей на авантюры, на разрушительные и кровавые, но в конечном счете бесплодные действия.

Все направления и течения общественно-политической мысли в большей или меньшей мере поворачиваются к проблемам кризиса цивилизации или сталкиваются с ними. Способность содействовать преодолению этого кризиса стала основным критерием их оценки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65657. Система педагогічних задач як засіб формування професійних умінь учителів початкових класів 284.5 KB
  Домінуючою на сучасному етапі й у прогнозованому майбутньому розвитку вищої професійної школи є парадигма особистісно зорієнтованої освіти, концепції та моделі її реалізації через компетентнісний підхід. У зв’язку з цим перетворення всіх компонентів стосуються не лише структурних складових...
65658. Науково-дослідні установи і організації Криму у системі відносин: влада – економіка – довкілля (1861–1917 рр.) 217.5 KB
  Досвід європейських держав свідчить про виняткову роль наукового знання у досягненні економічного прогресу і процвітання. Соціально-економічні зміни активно впливали на розвиток прогресивних тенденцій у громадському житті і сприяли формуванню системи наукового дослідництва країни.
65659. Комплексна оцінка впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд 1.21 MB
  В Україні в останні десятиріччя розробляється та здійснюється ряд проектів великих гідротехнічних споруд (ГТС). Створення ГТС спричиняє істотні впливи на навколишнє природне середовище (НПС), які полягають у техногенному забрудненні...
65660. Раціоналістичні тенденції в українській філософській думці ХІ – поч. ХVІІ століття 188 KB
  Актуальність дослідження раціоналістичних тенденцій в українській філософській думці зумовлена пожвавленим осмисленням ідентичності української філософії зміною парадигм раціональності. Таким чином здійснення історико-філософського дослідження зумовлене потребами...
65661. МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ 1.47 MB
  Досягнення цієї мети можливе через здійснення ефективної координації роботи різних видів транспорту загального користування а саме: авіаційного автомобільного водного та залізничного. Серед пріоритетів Транспортної стратегії щодо авіаційного транспорту є приведення його інфраструктури...
65662. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ СОСНОВИХ ПИЛЬЩИКІВ ТА НАСЛІДКИ ЇХ ВПЛИВУ НА ДЕРЕВОСТАНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ 267.5 KB
  Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є визначення особливостей поширення соснових пильщиків у насадженнях Центрального Полісся та впливу пошкодження крон личинками на стан і приріст дерев сосни в осередках.
65663. ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА СЕМАНТИКА 180.5 KB
  Україна морська держава тому закономірно що українська мова має розгалужену систему військовоморської лексики яка потребує докладного вивчення. Актуальність дослідження визначається необхідністю простежити формування розвиток а також сучасний стан української військовоморської терміносистеми.
65664. Інформаційна технологія формування стеганографічних систем для цифрових графічних середовищ на основі використання багатопараметричної адаптації 1.29 MB
  Проблема захисту інформації в цифрових комп’ютерних системах являє собою важливий напрямок досліджень в галузі інформатики, що досить інтенсивно розвивається. Це обумовлюється необхідністю захисту користувачів інформації від втрат, до яких може призвести неуповноважене використання даних...
65665. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 230.5 KB
  Однією з основних передумов якісно нових перетворень в житлово-комунальному господарстві України є формування конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг ЖКП як дієвого механізму виходу галузі з кризи.