10400

Политические партии в обществе, их классификация и функции

Доклад

Политология и государственное регулирование

Политические партии в обществе их классификация и функции. Партия как термин имеет латинское происхождение и означает часть группа т.е. часть более крупной общности. Политическая партия наиболее активная и организованная часть какоголибо класса или социального сл

Русский

2013-03-26

26 KB

2 чел.

Политические партии в обществе, их классификация и функции.

Партия как термин имеет латинское происхождение и означает часть, группа, т.е. часть более крупной общности. Политическая партия — наиболее активная и организованная часть какого-либо класса или социального слоя, выражающая его интересы и осуществляющая руководство его политической деятельностью. Политические партии преследуют определенные цели, добиваясь решающих позиций в осуществлении государственной власти, влияния на политическую жизнь и организацию общества.

Современные партии, действующие в массовой среде, возникли в Европе во второй половине XIX в. и являются относительно молодыми институтами общественной жизни. Известный немецкий социолог Макс Вебер выделил в истории партий три этапа: партии как аристократические группировки, как политические клубы и современные массовые партии. Все эти этапы в своем развитии прошли только две английские партии —либеральная (виги) и консервативная (тори). История других современных партий короче, и значительное их большинство сформировалось сразу как массовые партии. В соответствии с классическим подходом, партии в представительной системе осуществляют по меньшей мере четыре функции: определение цели, формирование общественного мнения, отбор кандидатов и обеспечение условий деятельности депутатов.

Партии устанавливают, с одной стороны, постоянные контакты между депутатами и избирателями. С другой — рамки деятельности депутатов в парламенте, для чего депутаты одной партии объединяются в парламентскую группу, обеспечивая согласованность действий. Таким образом, партии в обществе осуществляют вертикальные связи от рядовых избирателей через своих депутатов до государственных представительных органов. В зависимости от доминирующего в партиях идеологического облика, их можно разделить на революционные, реформистские, консервативные, контрреволюционные.

Партии в политическом процессе выполняют внутренние и внешние функции. Внутренние функции — набор членов, пополнение партийной кассы, регулирование имущественных и иных отношений между первичными структурами, партийной элитой и рядовыми членами партии. Внешние функции включают борьбу за завоевание и использование политической власти, обеспечение связи масс с государственными структурами, отбор и рекрутирование политических лидеров и элит на всех этапах политической власти, согласование собственных интересов, целей с другими участниками политического процесса, привлечение граждан к активному участию в политике.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65216. Місцеве самоврядування як чинник розвитку сільських територій 173 KB
  Закріплене в Конституції України положення про визнання та підтримку державою місцевого самоврядування як права територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення створює сприятливі умови для активізації діяльності його органів щодо забезпечення розвитку сільських територій.
65217. Нерівноважна термодинаміка мартенситних перетворень в сплавах з термічно та магнітоіндукованим ефектами пам’яті форми 1.24 MB
  Окрім бездифузійності та жорстких орієнаційних співвідношень було відмічено ще низку особливостей цього типу фазових перетворень: Пертворення розповсюджується на широку область температур верхня межа якої була названа мартенситною точкою...
65218. Технологія харчового шроту з безлушпинного ядра насіння соняшнику 535.5 KB
  Сучасна технологія видобування соняшникової олії не передбачає отримання поряд з олією харчового шроту з високим вмістом білків що рівноцінні тваринним. Таким чином розробка технології комплексної переробки безлушпинного ядра насіння соняшнику з метою вилучення...
65219. Розробка основ ресурсозберігаючого процесу сумісного безфільєрного та фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки 278.5 KB
  Основними тенденціями метизної галузі України за останні 20 років є децентралізація виробництва з розширенням асортименту сорторозмірів і перехід на механічне видалення окалини з поверхні катанки в роликових окалиноламачах.
65220. Формування продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах північної частини Степу України 228.5 KB
  Однак врожаї цієї важливої культури ще невисокі що обумовлено як правило недосконалістю елементів технології її вирощування і в першу чергу способів основного обробітку ґрунту та рівня мінерального живлення.
65221. Розроблення основ технології оксидаційного знесірчування дизельних фракцій 286.5 KB
  Єдина на сьогодні широковживана промислова технологія очищування нафтової сировини від сполук сірки гідроочищування ГО має низку недоліків головними з яких є: необхідність використання складного обладнання та дорогого чистого водню...
65222. Особливості перебігу ішемічно-реперфузійного пошкодження структур головного мозку при експериментальному цукровому діабеті в самців-щурів 276.5 KB
  Особливу увагу привертають ішемічні пошкодження головного мозку які складають більшу частку цереброваскулярної патології що зумовлює медикосоціальне значення ішемії мозку Т.Черевко 2003 підкреслює важливість глибокого знання патогенезу...
65223. ПРОЕКТУВАННЯ СУДНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ВРАХУВАННЯМ КОНЦЕНТРАЦІЙ НАПРУЖЕНЬ ТА МІСЦЕВИХ ПІДКРІПЛЕНЬ 5.58 MB
  Проблема вдосконалення корпусних конструкцій багато в чому залежить від раціонального використання полегшуючих вирізів з однієї сторони й заходів щодо їхнього підкріплення з іншої.
65224. Удосконалення процесу проектування спеціального одягу для перукарів 203.5 KB
  Сьогодні вітчизняні та іноземні підприємства які займаються виготовленням спеціального одягу для працівників сфери послуг пропонують досить широкий асортимент виробів для перукарів однак ця продукція не задовольняє їх потреби через те що не повною мірою відповідає...