10414

Социальная дифференциация общества: классовая теория, теория социальной стратификации

Доклад

Политология и государственное регулирование

Социальная дифференциация общества: классовая теория теория социальной стратификации. Социально-классовая стр. Маркса: Появление классов связано с историческими определениями фазами развития производства Классовая борьба ведет к диктатуре пролеториата ...

Русский

2013-03-26

23.5 KB

26 чел.

Социальная дифференциация общества:

классовая теория, теория социальной стратификации.

Соц-классовая стр-ра  Маркса : 

 1.  Появление классов связано с историческими определениями фазами  развития производства
 2.  Классовая борьба ведет к диктатуре пролеториата
 3.  Диктатура уничтожает классы .

Классообразующие признаки по Ленину :

 1.  Отношение к средствам производства
 2.  Роль в общественной организации труда
 3.  Размеры доли получаемого богатства (зар. плата)

 Западный подход – теория стратификации

 1.  Престиж профессии
 2.  Ранжирование по степени власти и могущества
 3.  Богатство, состояние
 4.  Образование, его уровень
 5.  Ритуальная или религиозная чистота
 6.  Ранжирование по родственным или этническим связям (7 классов) высший-высший, высший, высший-средний, средний-средний, средний и т. д.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17352. Товар і його властивості 73.5 KB
  Товар і його властивості. Товар – це продукт що має дві властивості: Перша – задовольняє певну потребу людини; Друга – це здатність обмінюватись на інші блага в певній пропорції. Отже товару властива споживча вартість і вартість. Товаром може бути як матеріальне так
17353. Трохи економічної історії 83.5 KB
  Трохи економічної історії: З розвитком товарного виробництва купівліпродажу починається пошук більш зручних товарних грошей тобто відмовою від мало транспортабельних та неоднорідних грошей. На грошову арену виходять бронзові зливки залізні з олова свинцю ...
17354. Загальна характеристика товарного виробництва 131 KB
  Загальна характеристика товарного виробництва Суспільство знає 1. Два основних типи економічної організації суспільного виробництва: а натуральне господарство і б товарне господарство. Їм відповідають дві основні форми господарювання: натуральна і тов...
17355. Сутність ринку (ринкової економіки) 99 KB
  1. Сьогодні ринок розглядається як економічний інститут власності і далі з цього будемо і виходить в розкритті засад функціонування ринку. Сутність ринку ринкової економіки полягає в матеріалізації товарногрошових відносин що виступають суспільною формою розвитку
17356. Економічна конкуренція. Ринок досконалої і недосконалої конкуренції 59.5 KB
  Економічна конкуренція. Ринок досконалої і недосконалої конкуренції. Ринок монополістичної конкуренції. Модель олігополістичного ринку. Ринок як складне полісистемне утворення має надзвичайно багату структуру. Його складовими є ринки: товарів капіталу фінансо...
17357. Національні моделі ринкової економіки 93 KB
  PAGE 7 Національні моделі ринкової економіки Необхідно відзначити що вплив на рівень цін шляхом концентрації попиту в руках держави це ринковий метод регулювання ринку несумісний з методами адміністративного розподілу товарів і пов'язаний з ц
17358. Антимолнопольне регулювання підприємницької діядльності 88.5 KB
  Антимолнопольне регулювання підприємницької діядльності Актуальність антимонопольного законодавства сьогодні є безперечним оскільки про порушення його постійно проводяться справи при чому деякі з яких набувають неабиякого розмаху. Діяльність органів покли...
17359. Сутність ринку і його головні елементи 103 KB
  1. Сутність ринку і його головні елементи. Суб’єкти ринкового господарювання. Принципи функціонування ринку. Функції ринку: позитив негатив. Сьогодні ринок розглядається як економічний інститут власності і далі з цього будемо і виходить в розкритті засад функціо
17360. ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ 143.5 KB
  ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ Зазначимо що інноваційна підприємницька діяльність у формі інноваційного бізнесу в країнах Заходу дає понад 50 найважливіших нововведень. ВСТУП. Основною причиною високої ефективності малого бізнесу в цій сфері є специфіка п