10430

Характерные черты политического процесса в России

Доклад

Политология и государственное регулирование

Характерные черты политического процесса в России. Важной тенденцией мирового политического процесса является движение по пути демократизации. При всей несхожести этих процессов для всех регионов характерно стремление упразднить авторитарные режимы создать прав...

Русский

2013-03-26

25.5 KB

1 чел.

Характерные черты политического процесса в России.

Важной тенденцией мирового политического процесса является движение по пути демократизации. При всей несхожести этих процессов для всех регионов характерно стремление упразднить авторитарные режимы, создать правовое государство, которое обеспечивает верховенство закона, соблюдение прав и свобод граждан, политический плюрализм, разделение властей, национальную автономию, местное самоуправление. В России и других странах СНГ завершается трудный, не имеющий аналогов в мировой истории процесс перехода от государственного социализма к новым формам экономической, социальной и политической жизни, представляющим собой слияние социалистической и капиталистической систем (процесс конвергенции), очевидно, судя по происходящим во всех странах процессам, на капиталистической основе.

При этом следует отметить, что в России отсутствуют характерные для западных стран механизмы взаимосвязи в системе общество — партии — власть Партии не имеют прямого выхода на власть, их платформы размыты, главное различие между ними проходит главным образом по линии лояльности или враждебности к существующей власти. Общество фактически не имеет механизмов воздействия на власть. Выборы, и президентские, и парламентские, как форма влияния на политику власти носят эпизодический характер.

В системах с демократическими формами правления политический процесс формируется и функционирует, как правило, в связи с избирательными циклами. Пик политической активности населения приходится на время выборов в высшие законодательные и исполнительные органы государственной власти. В содержании политического процесса представляется возможным показать крупные структурные звенья, раскрывающие его внутреннее строение и природу. В качестве первого такого звена можно рассматривать процесс представления политических интересов групп и граждан институтами, принимающими политические решения. Вторым элементом политического процесса является этап выработки и принятия политических решений, выражающих коллективные цели политической системы и социума в целом. Третий элемент политического процесса — этап реализации политических решений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65516. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 154 KB
  Зрозуміло кожен з нас зацікавлений щоб цей вигляд був гуманістичним культурним людським і людяним і оскільки це так кожен зацікавлений у формуванні відповідних норм в свідомості та поведінці молоді у більш широкому розумінні...
65517. Методи та алгоритми диспетчеризації завдань у розподілених комп’ютерних системах 572.5 KB
  Сьогодні участь у міжнародних програмах стає стратегічним питанням інформаційного розвитку держав. Україна також стоїть на шляху науково-технічної інтеграції у європейський та світовий простір, про що говорить низка проектів, в яких Україна є повноправним учасником.
65519. ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ НОВОГО МЕТОДУ ДОВГОХВИЛЬОВОЇ ОФТАЛЬМОГРАФІЇ У ХВОРИХ З ВІКОВОЮ МАКУЛЯРНОЮ ДЕГЕНЕРАЦІЄЮ 226 KB
  Патологія макулярної ділянки очного дна займає одне з перших місць в світі як причина слабкого зору та сліпоти і на теперішній час вважається найбільш складною для діагностики та лікування. Одним із найбільш розповсюджених та найтяжчих захворювань органа зору серед патології очного дна...
65520. Особливості використання сучасних сортів ячменю ярого в селекції на пивоварну якість та продуктивність 222.5 KB
  Актуальність теми полягає в необхідності встановлення ефективності селекції ячменю ярого на пивоварну якість і урожайність на основі використання в схрещуванні сучасних сортів виділених за цінними ознаками продуктивності...
65521. Підвищення точності зміцнювальної накатки зубців за рахунок розробки принципово нової геометрії накатного інструмента 191 KB
  Підвищення продуктивності та якості виготовлення циліндричних зубчастих коліс із одночасним зниженням їх собівартості є однією з найбільш актуальних задач технологів та інструментальників усього світу.
65522. Диференціальний розчинонасос із вертикальним проточним плунжером 1.09 MB
  У будівельній промисловості при спорудженні будівель як промислового так і цивільного призначення до чверті загальної трудомісткості становлять роботи повязані з використанням будівельних розчинів: штукатурні роботи улаштування наливних підлог замонолічування стиків будівельних елементів тощо.
65523. ЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХИСТУ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ ВІД ЛУСКОКРИЛИХ ШКІДНИКІВ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 222 KB
  В агроекологічних умовах Центрального Лісостепу в останні роки значної шкоди агроценозу смородини чорної завдає комплекс лускокрилих фітофагів зокрема смородинова склівка листовійки аґрусова вогнівка та смородинова брунькова міль.
65524. Підвищення показників якості базової станції технології WiMax 418 KB
  Для цього випадку в рамках даної дисертаційної роботи запропоновано варіант збільшення зони покриття базової станції WiMаx за допомогою багатопролітної радіорелейної лінії. Тема роботи присвячена дослідженню можливості застосування як засобу збільшення зони покриття базової станції WiMаx...