10443

Статут внутрішньої служби ЗСУ Збереження і зміцнення здоровя військовослужбовців

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Тема 3: Статут внутрішньої служби ЗСУ Збереження і зміцнення здоровя військовослужбовців Розділ 6. Збереження і зміцнення здоров'я військовослужбовців ...

Украинкский

2013-03-26

243 KB

18 чел.

Тема 3: Статут внутрішньої служби ЗСУ

Збереження і зміцнення здоров’я військовослужбовців
Розділ 6. Збереження і зміцнення здоров'я військовослужбовців

                       Загальні положення

    233. Збереження   і  зміцнення  здоров'я,  фізичний  розвиток
військовослужбовців - важлива і невід'ємна частина  їх  підготовки
до   виконання   військового   обов'язку.   Піклування   командира
(начальника)  про  здоров'я  підлеглих  є  одним  з  основних його
обов'язків   у  діяльності  щодо  забезпечення  постійної  бойової
готовності військової частини (підрозділу).

    234. Збереження  і  зміцнення  здоров'я   військовослужбовців
досягається шляхом:

    проведення командирами (начальниками) заходів, спрямованих на
створення здорових умов служби і побуту;

    систематичного загартовування і фізичного розвитку;

    виконання     санітарно-гігієнічних,    протиепідемічних    і
лікувально-профілактичних заходів.

            Створення здорових умов служби і побуту
                      військовослужбовців

    235. Повсякденна діяльність військовослужбовців  у  будь-якій
обстановці   має  здійснюватися  з  додержанням  вимог  військових
статутів і порадників щодо створення здорових  умов  їх  служби  і
побуту.   При   цьому   використовується   специфіка  завдань,  що
виконуються,  кліматичні умови,  екологічна  обстановка  в  районі
дислокації  військової частини,  стан матеріального забезпечення і
казармено-житлового фонду.

    236. Основними напрямами діяльності командирів  (начальників)
щодо  створення  здорових умов служби і побуту військовослужбовців
є:

    встановлення і  своєчасне  доведення  до  військовослужбовців
необхідних вимог безпеки, забезпечення їх виконання;

    суворе виконання  санітарних норм і вимог військових статутів
щодо розміщення військовослужбовців,  організації  їх  харчування,
водопостачання   та   інших   видів   матеріального  і  побутового
забезпечення;

    організація точного виконання розпорядку дня;

    своєчасне і повне  доведення  до  кожного  військовослужбовця
встановлених норм забезпечення;

    усунення або  зниження  до  встановлених меж впливу шкідливих
факторів на  здоров'я  військовослужбовців,  вжиття  заходів  щодо
поліпшення екологічної обстановки в районі розташування військової
частини (підрозділу).

                Загартування і фізичний розвиток
                      військовослужбовців

    237. Загартування  військовослужбовців  проводиться  з  метою
підвищення  стійкості  їх  організму  до  змін  фізичних  факторів
довкілля,  до умов, пов'язаних з особливостями військової служби і
виконанням бойових завдань.

    238. Заходи щодо загартування військовослужбовців проводяться
їх   командирами   (начальниками)   під   систематичним  контролем
начальника  медичної  служби.  Під  час  планування  цих   заходів
враховуються   стан   здоров'я   військовослужбовців,  їх  вік  та
кліматичні умови місцевості.

    239. Загартування   військовослужбовців    має    проводитися
безперервно  шляхом комплексного використання водних,  сонячних та
повітряних процедур у поєднанні із заняттями з фізичної підготовки
і спорту.

    Основними способами загартування військовослужбовців є:

    щоденне виконання фізичних вправ на відкритому повітрі;

    обмивання до  пояса  холодною  водою  або нетривале прийняття
холодного душу;

    полоскання горла холодною водою,  а також миття ніг  холодною
водою перед сном;

    проведення у зимовий період лижних тренувань і занять;

    проведення у літній період занять і спортивно-масових заходів
у полегшеному одязі;  прийняття сонячних ванн, купання у відкритих
водоймах у вільний від занять і робіт час та у вихідні дні,  а для
військовослужбовців   строкової   служби   -   тільки   під    час
організованого купання, навчальних занять і змагань з плавання.

    240. Виконання  фізичних  вправ  проводиться під час ранкової
фізичної зарядки,  навчальних занять, спортивно-масової роботи,  в
процесі навчально-бойової діяльності військовослужбовців,  а також
під час самостійних тренувань.

    На заняттях виконуються фізичні вправи з використанням різних
способів   тренування   і   дозування   фізичного  навантаження  з
урахуванням належності військовослужбовців до видів Збройних Сил і
родів військ, віку і стану здоров'я.

    Заняття спортом проводяться в спортивних секціях і командах у
години, встановлені розпорядком дня.

             Санітарно-гігієнічні і протиепідемічні
                             заходи

    241. Кожний   військовослужбовець   повинен  піклуватися  про
збереження  свого  здоров'я,   не   приховувати   хвороб,   суворо
додержуватися    правил    особистої,   громадської   гігієни   та
утримуватися від шкідливих звичок (куріння і вживання алкоголю).

Кожний командир  (начальник)   зобов'язаний   забезпечити   у
підпорядкованій     йому     частині    (підрозділі)    додержання
військовослужбовцями правил особистої і громадської гігієни.

    242. Додержання правил особистої гігієни включає:

    ранкове і вечірнє вмивання з чищенням зубів;

    миття рук перед прийманням їжі;

    своєчасне гоління, підстригання волосся та обрізання нігтів;

    щотижневе миття в лазні  зі  зміною  натільної  і  постільної
білизни, онуч і шкарпеток;

    утримання в   чистоті   обмундирування,   взуття  й  постелі,
своєчасну заміну підкомірців.

    Зачіска військовослужбовця,  а також вуса,  борода, якщо вони
є,  мають  відповідати  вимогам гігієни і не заважати використанню
засобів індивідуального захисту та  носінню  спорядження.  Носіння
бороди  дозволяється  тільки  офіцерам і прапорщикам (мічманам) за
наявності медичних показань.

    Правила громадської гігієни включають підтримання  чистоти  в
спальних   приміщеннях,  туалетах  та  інших  кімнатах  загального
користування,  регулярне  провітрювання   приміщень,   підтримання
чистоти  у  місцях  загального користування,  а також на території
розташування військової частини.

    243. Усім військовослужбовцям проводяться запобіжні  щеплення
проти основних інфекційних хвороб.  Щеплення можуть бути плановими
і проводитися за епідемічними показаннями.

    Планові запобіжні   щеплення   всьому   особовому    складові
військової частини проводяться відповідно до календаря щеплень,  а
щеплення  за  епідемічними  показаннями  -  за  наказом   старшого
командира (начальника).

    Від проведення щеплень військовослужбовці звільняються тільки
за висновком лікаря.

    Відмітки про  щеплення  заносяться  у  військові   квитки   і
засвідчуються  печаткою  військової частини,  а до медичних книжок
додатково заносяться відмітки про звільнення від щеплень.

    244. Військовослужбовець зобов'язаний доповісти  за  командою
про   випадки  виникнення  інфекційних  захворювань  в  осіб,  які
проживають  з  ним  в  одній  квартирі  (кімнаті   гуртожитку)   і
допускаються до виконання службових обов'язків з дозволу командира
військової  частини  за  висновком  та  рекомендаціями  начальника
медичної служби.

    245. У  разі  виявлення  у  військовій  частині  інфекційного
хворого  начальник  медичної  служби  негайно  доповідає  про   це
командирові частини і старшому медичному начальникові,  забезпечує
ізоляцію   і   госпіталізацію  хворих,  проведення  дезінфекції  у
підрозділах,  спостереження  за  особами,  які  були  у контакті з
хворими, і посилення санітарно-гігієнічного контролю.

    У разі потреби  рішенням  старшого  начальника  у  військовій
частині    запроваджується    режим   обсервації   або   карантин,
забороняється або  обмежується  контакт  з  цивільним  населенням,
проведення    зборів   особового   складу   і   масових   заходів,
облаштовуються додаткові ізолятори.

                Лікувально-профілактичні заходи

    246. Основними    лікувально-профілактичними    заходами    є
диспансеризація,  амбулаторне,  стаціонарне  і  санаторно-курортне
лікування військовослужбовців.

    З метою   запобігання   поширенню   інфекційних   захворювань
лікувально-профілактичні   заходи,   які   пропонуються   медичною
службою, обов'язкові для виконання всіма військовослужбовцями.

    247. Диспансеризація  включає  медичний  контроль  за  станом
здоров'я особового складу, активне завчасне виявлення захворювань,
вивчення  умов  служби  і  побуту  військовослужбовців,  виявлення
факторів,  які  негативно  впливають  на  їх здоров'я,  проведення
профілактичних і лікувально-оздоровчих заходів.

    248. Медичний контроль за станом здоров'я військовослужбовців
здійснюється шляхом проведення:

    щоденного медичного  спостереження  за ними у процесі бойової
підготовки і в побуті;

    медичних оглядів;

    поглиблених і контрольних медичних обстежень.

    249. Медичному оглядові підлягають:

    весь особовий склад полку - перед проведенням  профілактичних
щеплень;

    рядовий, сержантський  і  старшинський  склад - у лазні перед
миттям;

    особовий склад чергових сил (змін)  -  перед  заступанням  на
бойове чергування (бойову службу);

    військовослужбовці, робота  яких пов'язана з можливим впливом
несприятливих  факторів,  а  також  особи,  які  перебувають   під
диспансерним динамічним наглядом, - в установлені для них терміни;

    особи, які  постійно  працюють  у  їдальнях,  на продовольчих
складах,  об'єктах водопостачання, у пекарнях, лазнях, пральнях, і
санітари - один раз на тиждень;

    особовий склад добового наряду, який призначається у наряд по
їдальні та виконує обов'язки зі стрілецькою зброєю;

    усі військовослужбовці строкової служби, новоприбулі, а також
ті,  що повернулися з відпустки, відряджень і лікувальних закладів
після одужання,  - в день прибуття  до  військової  частини  після
доповідання про це безпосередньому командирові (начальникові);

    водії - перед виїздом у рейс;

    учасники спортивних змагань - перед змаганнями;

    заарештовані у  дисциплінарному порядку - перед відправленням
на гауптвахту, а також після повернення до підрозділу.

    Поглиблені медичні обстеження  здійснюються  з  метою  оцінки
фізичного розвитку, стану здоров'я і проводяться:

    нового поповнення  -  протягом  двох тижнів після прибуття до
військової частини;

    військовослужбовців строкової служби -  двічі  на  рік  перед
початком зимового і літнього періодів навчання;

    офіцерів, прапорщиків  та військовослужбовців,  які проходять
військову службу за контрактом, - раз на рік.

    До проведення   медичного   обстеження    військовослужбовців
залучаються лікарі-спеціалісти із військово-лікувальних закладів.

    250. Час,  порядок і місце проведення медичного обстеження та
огляду   особового   складу   підрозділів    військової    частини
оголошуються в наказі по частині. Забороняється призначати медичні
обстеження та огляди підрозділів у дні відпочинку.

    251. Роту на медичне обстеження представляє командир роти, на
медичний огляд - старшина роти.  На медичних обстеженнях особового
складу роти зобов'язані бути присутніми всі офіцери  і  прапорщики
роти.  Вони  повинні  повідомляти лікарю про свої спостереження за
станом   здоров'я   підлеглих.   Записи  про  результати  медичних
обстежень  та  оглядів  особового  складу  роти  лікар заносить до
медичних   книжок.  Військовослужбовці,  які  за  станом  здоров'я
потребують  диспансерного  нагляду, беруться на облік і періодично
підлягають контрольним медичним обстеженням.

    252. Військовослужбовці,  які з поважних  причин  не  пройшли
медичного  обстеження,  направляються за наказом командира роти до
медичного пункту військової частини  (поліклініки,  поліклінічного
відділення військового госпіталю) при першій можливості.

    253. Про  результати  медичного  обстеження  особового складу
військової частини,  а також пропозиції щодо проведення необхідних
лікувально-оздоровчих  заходів  начальник  медичної служби частини
доповідає командирові частини.

    254. Військовослужбовці зобов'язані  негайно  повідомити  про
захворювання   безпосередньому   начальникові,  який  зобов'язаний
направити хворого до медичного пункту частини.

    255. Амбулаторний  прийом  проводиться  в  медичному   пункті
військової  частини  лікарем  (фельдшером)  у години,  встановлені
розпорядком дня військової частини.

    Військовослужбовці, які захворіли раптово або дістали травму,
направляються до медичного пункту частини негайно, у будь-який час
доби.

    256. Військовослужбовці     рядового,     сержантського     і
старшинського  складу  направляються  до  медичного пункту частини
черговим  роти  під  командою  санітарного  інструктора  роти  або
старшого, призначеного з числа хворих. Книга запису хворих (згідно
з  додатком  14  до  цього  Статуту)  за  підписом  старшини  роти
подається черговому медичного пункту не пізніше ніж за 2 години до
початку  амбулаторного  прийому.   Черговий   фельдшер   контролює
прибуття  до медичного пункту всіх військовослужбовців,  занесених
до книги запису хворих.

    Після огляду лікарем (фельдшером) хворі залежно від характеру
хвороби направляються для лікування.

    Хворі, яким  призначене амбулаторне лікування,  для приймання
ліків і проведення інших лікувальних  процедур,  а  також  ті,  що
потребують  консультації  медичних спеціалістів,  направляються до
медичного пункту військової частини  у  дні  і  години,  зазначені
лікарем у книзі запису хворих.

    Після одержання    медичної    допомоги    військовослужбовці
повертаються в розташування  роти  під  командуванням  санітарного
інструктора  або  старшого.  Старший  команди передає книгу запису
хворих  черговому  роти,  який  подає  її  командирові  роти.   За
висновком лікаря (фельдшера),  зазначеним у книзі запису хворих, і
відповідним рішенням командира роти старшина роти віддає необхідні
вказівки.

    Офіцери    та   військовослужбовці   військової   служби   за
контрактом, за висновком лікаря можуть залишатися для лікування на
квартирах  (удома). Про результати огляду хворих, характер поданої
допомоги і призначення лікар робить відповідні відмітки в медичних
книжках та видає довідки про стан здоров'я. ( Частина п'ята статті
256  із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 )
від
03.02.2004 )

    257. Висновок    про    часткове    або    повне   звільнення
військовослужбовців строкової служби від  занять,  робіт,  несення
служби  у  наряді,  а  офіцерів  та військовослужбовців військової
служби за контрактом, - від виконання службових обов'язків дається
лікарем,   а   у  військових  частинах,  де  лікар  за  штатом  не
передбачений,  -  фельдшером  не  більше  ніж на шість діб. У разі
потреби  термін  звільнення  може  бути  продовжено.  Рекомендації
лікаря (фельдшера) про часткове або повне звільнення від виконання
обов'язків  підлягають  виконанню  посадовими  особами.  ( Частина
перша статті 257 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

    По закінченні   терміну   звільнення   за   висновком  лікаря
військовослужбовці  мають  бути  направлені  у  разі  потреби   на
повторний  медичний огляд.  Про звільнення від виконання службових
обов'язків  офіцерів  і  військовослужбовців  військової служби за
контрактом    на    підставі    довідки   лікаря   (фельдшера)   і
про вихід їх на службу після  хвороби  оголошується  в  наказі  по
військовій  частині.  (  Частина  друга  статті  257  із  змінами,
внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

    258. Зарахування   військовослужбовців  строкової  служби  на
дієтичне харчування здійснюється наказом по військовій частині  на
термін  до  трьох  місяців  на основі висновку начальника медичної
служби військової частини.

    259. У  медичному  пункті  військової   частини   проводиться
14-денне     стаціонарне     лікування     хворих,     а     також
військовослужбовців,  направлених з лікувальних закладів  (частин)
на лікування та реабілітацію.

    260. На  стаціонарне  лікування поза розташуванням військової
частини  військовослужбовці  направляються  за  висновком   лікаря
військової   частини,  а  для  подання  невідкладної  допомоги  за
відсутності лікаря - черговим фельдшером (санітарним інструктором)
медичного  пункту  з  одночасним  доповіданням про це начальникові
медичної служби і черговому  військової  частини.  До  лікувальних
закладів  хворі  доставляються  у супроводі фельдшера (санітарного
інструктора).

    У разі направлення на лікування  поза  розташуванням  частини
військовослужбовці повинні бути одягнені відповідно до пори року і
мати  при  собі  направлення,  підписане   командиром   військової
частини, медичну книжку, документ, який посвідчує особу, необхідні
особисті речі та  атестат  на  продовольство,  за  необхідності  -
довідку  про травму і медичну характеристику,  а у разі вибуття на
лікування за межі гарнізону,  крім того,  - атестат  на  речове  і
грошове  забезпечення,  проїзні  документи  до  місця розташування
лікувального закладу і назад.

    261. Про  всіх  військовослужбовців,   яких   направлено   на
стаціонарне   лікування   поза   частиною,   начальник  (командир)
лікувального  закладу  (частини)  зобов'язаний  у  той   же   день
повідомити  командирові  частини,  з  якої  ці  військовослужбовці
прибули.  Про хворих з отруєнням чи травмами начальник  (командир)
лікувального  закладу  (частини)  зобов'язаний  негайно  доповісти
командирові військової частини,  з якої прибув хворий (хворі), а з
інфекційними   захворюваннями,   крім   того,   -   у   найближчий
санітарно-епідеміологічний   заклад.    Військовослужбовці,    які
захворіли  в  період  відпустки або у відрядженні,  на стаціонарне
лікування направляються військовими комендантами  або  військовими
комісарами.

    262. Начальник   (командир)  лікувального  закладу  (частини)
зобов'язаний за 5 днів до виписки  військовослужбовців  повідомити
про це командирові військової частини, з якої вони прибули. У день
виписки  військовослужбовцеві  лікувальним   закладом   (частиною)
видаються  відповідні документи,  і він самостійно (якщо не прибув
супровідник з частини) направляється у військову частину,  з  якої
прибув;   після   повернення  до  військової  частини  і  доповіді
безпосередньому   командирові   (начальникові)  військовослужбовці
направляються  до  медичного  пункту  частини,  де  здають медичні
документи; інші документи здаються старшині роти.

                  Банно-пральне обслуговування

    263. Військовослужбовці  повинні  митися  у  лазні  не  рідше
одного  разу  на тиждень,  а кухарі і пекарі,  крім того,  щоденно
приймати душ.  Механіки-водії  (водії),  інші  військовослужбовці,
робота   яких   пов'язана   з   експлуатацією  та  обслуговуванням
озброєння, бойової та іншої техніки, приймають душ у разі потреби.

    Під час миття у  лазні  (приймання  душу)  військовослужбовці
строкової    служби    забезпечуються    милом,    рушниками    та
продезінфікованими мочалками.

    Час миття у лазні підрозділів встановлюється заздалегідь.

    264. Рота направляється до лазні під командою старшини  роти.
Військовослужбовці,  які  перебувають  у  наряді  або  відсутні  з
якихось інших причин,  а також ті,  що повернулися з відряджень  і
відпусток, направляються до лазні за наказом старшини роти в інший
час під командуванням старшого з числа сержантів.

    Заарештовані особи,  взяті під варту,  направляються до лазні
окремо, у спеціально відведений для них час.

    Для нагляду  за  додержанням  порядку  у  лазні призначається
черговий лазні із сержантів,  а для проведення медичного огляду  і
подання медичної допомоги на час миття особового складу - черговий
фельдшер (санітарний інструктор).

    Для прибирання приміщень лазні та їх дезінфекції після кожної
зміни  у  розпорядження  чергового  лазні  призначається необхідна
кількість рядових.

    265. Прання білизни проводиться у  пральнях.  Порядок  прання
встановлюється  заступником  командира  військової частини з тилу.
Якщо  в  пральнях  немає   можливості   для   прання   бавовняного
обмундирування,  військовослужбовцям строкової служби дозволяється
прати його  у  відведених  старшиною  роти  обладнаних  для  цього
місцях.   Сушіння   обмундирування   проводиться  в  сушарнях  або
відведених для цього місцях.

    Натільна та постільна білизна,  рушники,  онучі  й  шкарпетки
підлягають  зміні раз на тиждень - у дні миття у лазні;  кухарям і
пекарям натільна білизна видається не рідше ніж двічі на  тиждень.
Чиста натільна білизна,  рушники,  онучі і шкарпетки видаються,  а
брудна білизна здається безпосередньо в лазні.

    У разі потреби зміна  білизни,  рушників,  онуч  і  шкарпеток
проводиться частіше.

266. Спеціальне   оброблення   обмундирування,   натільної  і
постільної білизни проводиться за окремим розпорядженням командира
військової частини.
Розділ 7. Добовий наряд

Черговий фельдшер
            (санітарний інструктор) медичного пункту

318. Черговий   фельдшер  (санітарний  інструктор)  медичного
пункту відповідає за внутрішній порядок у медичному пункті,  а  за
відсутності   лікаря   -   за   подання   медичної  допомоги.  Він
підпорядковується   черговому   частини,   його   помічникові    й
начальникові    медичного    пункту   військової   частини.   Йому
підпорядковуються днювальні медичного пункту.

    Про здавання   та   прийняття   чергування    попередній    і
новопризначений  чергові доповідають начальникові медичного пункту
й черговому частини.

    319. Черговий  фельдшер  (санітарний  інструктор)   медичного
пункту зобов'язаний:

    постійно перебувати в медичному пункті;  виходячи в службових
справах,  залишати замість себе днювального  медичного  пункту  та
повідомляти його, куди й на який час він відлучається;

    знати кількість  хворих,  які  лікуються  у медичному пункті,
характер захворювання,  призначене  кожному  хворому  лікування  й
харчування, виконувати призначення лікаря;

    за викликом чергового їдальні прибувати для визначення якості
продуктів, що видаються в їдальню;

    до початку  амбулаторного  прийому  збирати  медичні   книжки
військовослужбовців,    записаних   на   прийом,   міряти   хворим
температуру;

    під час прибуття до медичного пункту військовослужбовців, які
раптово захворіли, подавати їм першу медичну допомогу й доповідати
начальникові медичного пункту;

    за викликом чергового роти,  батальйону або  частини  негайно
прибувати до хворого для подання йому допомоги, а у разі потреби у
терміновому лікарському втручанні негайно відправляти  хворого  до
медичного  пункту  й  доповідати лікареві або начальнику медичного
пункту;

    здійснювати медичний    огляд    військовослужбовців,     які
прибувають із відпустки, відрядження, призначених у добовий наряд,
а також водіїв перед рейсом;

    вимагати від   днювальних   медичного    пункту    здійснення
старанного нагляду й догляду за хворими;

    стежити за  якістю  їжі для хворих та її своєчасною роздачею,
прибиранням  приміщень  медичного  пункту,  підтриманням  належної
температури в них та за своєчасним провітрюванням;

    заступаючи на  чергування,  приймати  під розписку отруйні та
наркотичні  лікарські  препарати,   ключі   від   шаф,   де   вони
зберігаються;

    після прийняття   чергування   подавати   черговому   частини
відомості про кількість хворих,  що перебувають  на  стаціонарному
лікуванні у медичному пункті;

    у разі виникнення пожежі негайно доповісти черговому частини,
організувати евакуацію хворих і гасіння пожежі;

    у разі відвідання медичного пункту прямими  начальниками  від
начальника  медичного  пункту й вище,  а також черговим частини та
його  помічником  відрекомендовуватися  їм.  Наприклад:  "Товаришу
майоре,    черговий    фельдшер    прапорщик   Кузьменко".   Після
відрекомендування  черговий  фельдшер  доповідає   прибулому   про
кількість хворих у медичному пункті та про їх самопочуття.

                  Днювальний медичного пункту

    320. Днювальний  медичного пункту призначається із санітарів.
Він   підпорядковується   черговому    фельдшерові    (санітарному
інструкторові).   Якщо  в  штаті  медичного  пункту  немає  посади
санітара, днювальні медичного пункту призначаються з осіб рядового
складу, які видужують.

    Днювальний медичного пункту зобов'язаний:

    за вказівкою  чергового фельдшера (санітарного інструктора) й
під  його  наглядом  здійснювати  санітарну  обробку  новоприбулих
хворих;

    приймати особисті речі хворих й готувати їх до дезінфекції;

    обслуговувати хворих, роздавати їм їжу й воду;

    стежити за   додержанням  у  медичному  пункті  встановленого
внутрішнього порядку.
          Розділ 8. Підйом за бойовою тривогою і збір

    326. Підйом    військової   частини   за   бойовою   тривогою
здійснюється  командувачами,  командирами   (начальниками),   яким
Міністром  оборони  України  надано  це  право.  Підйом за бойовою
тривогою проводиться  з  метою  підготовки  до  виконання  бойових
завдань.

    Під час   підйому  військової  частини  за  бойовою  тривогою
здійснюються  встановлені  заходи   з   наступним   виведенням   у
визначений  район  усього  особового  складу  військової частини з
належним йому озброєнням, боєприпасами, бойовою та іншою технікою,
матеріальними засобами.

    327. Підйом частини за бойовою тривогою здійснюється згідно з
планом,  що  розробляється   командиром   військової   частини   і
затверджується старшим командиром.

    У плані передбачаються:

    порядок і  способи одержання розпоряджень (команд,  сигналів)
від вищого штабу й доведення їх до штабів і підрозділів;

    порядок оповіщення   та   збору   військовослужбовців,    які
проживають поза розташуванням військової частини;

    заходи, які   проводяться   у   військовій   частині   та  її
підрозділах щодо підвищення рівня бойової  готовності,  порядок  і
терміни їх виконання,  сили й засоби, які повинні залучатися до їх
виконання;

    порядок нарощування  чергових  сил   і   засобів,   посилення
охорони;

    морально-психологічні заходи;

    організація несення  комендантської  служби  під  час  виходу
військової частини в райони зосередження і пункти збору;

    заходи бойового,    медичного,    технічного    й    тилового
забезпечення;

    організація управління  та зв'язку під час підйому військової
частини за бойовою тривогою та пересування до визначеного району.

    328. Для відпрацювання дій військ (сил) за бойовою  тривогою,
виходу  військової  частини  й  підрозділів  для гасіння пожежі чи
ліквідації стихійного лиха та вирішення інших завдань оголошується
збір. Збір у всіх випадках скликається без оголошення тривоги.

    Збір військової  частини  (підрозділу)  оголошується черговим
частини   після   одержання   встановленого   сигналу    (команди,
розпорядження)  з  вищого  штабу,  а  також  командиром військової
частини або старшим командиром (начальником).  Для збору в частині
встановлюється єдиний постійно діючий сигнал.

    329. Перевірка  встановленого рівня бойової готовності військ
(сил) з проведенням усіх заходів без обмежень  може  здійснюватися
тільки  Міністром  оборони  України  та від його імені начальником
Генерального штабу Збройних Сил України.

    Інші посадові особи,  зокрема і під час інспектування військ,
можуть   здійснювати   перевірку   з   обмеженнями,  встановленими
Міністром оборони України.

    330. Після оголошення бойової тривоги, збору, а також під час
перевірки   бойової   готовності   командир   військової   частини
(підрозділу) повинен уточнити завдання і порядок дій.

    331. Для  чергового  частини  (підрозділу)  та   інших   осіб
добового  наряду розробляється інструкція до дій у разі оголошення
бойової тривоги чи збору;  в підрозділах, крім того, розробляється
бойовий розрахунок.

    Усі військовослужбовці   повинні   твердо   знати   й   чітко
виконувати свої функціональні обов'язки у разі оголошення  бойової
тривоги чи збору.

                         

                                                  ЧАСТИНА 3

           БОЙОВЕ ЧЕРГУВАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ
          СЛУЖБИ В ПАРКАХ, ПІД ЧАС РОЗТАШУВАННЯ ВІЙСЬК
                 НА ПОЛІГОНАХ ТА ЇХ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

                  Розділ 9. Бойове чергування

    332. Бойове  чергування  -  це  виконання  бойового завдання.
Бойове  чергування  здійснюється  черговими  силами  і   засобами,
призначеними від військових частин.

    До складу  чергових  сил  і  засобів  входять бойові обслуги,
чергові  зміни  пунктів  управління,  сил   і   засобів   бойового
забезпечення та обслуговування.

    У   Військово-Морських  Силах  Збройних  Сил  України  бойове
чергування  є найвищою формою підтримання бойової готовності сил у
мирний  час.  (  Частина  третя  статті  332 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

    333. Бойове чергування організовується командиром  військової
частини,  який  відповідає за виконання завдань черговими силами і
засобами.

    Заступники командира  військової  частини,  начальники  родів
військ і служб відповідають за бойову готовність,  забезпечення та
підготовку чергових сил і засобів у відповідній частині.

    334. Склад  чергових  сил  і  засобів,  ступені  їх   бойової
готовності,   тривалість,  порядок  несення  бойового  чергування,
підготовки особового складу,  озброєння,  бойової та іншої техніки
до  чергування  і  зміна  його  встановлюються  наказом  командира
військової частини згідно з вимогами  цього  Статуту,  наказами  і
директивами  Міністра  оборони  України,  начальника  Генерального
штабу Збройних Сил України, головнокомандувачів видів Збройних Сил
України.  (  Стаття  334  із  змінами, внесеними згідно із Законом
N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

    335. На бойове чергування забороняється призначати осіб,  які
не склали Військової присяги,  не  засвоїли  програми  відповідної
підготовки  в  установленому обсязі,  а також військовослужбовців,
щодо яких проводиться розслідування за провини, і хворих.

    За невикористані через несення бойового  чергування  вихідні,
святкові    та    неробочі    дні    офіцерам,    прапорщикам   та
військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, надається
відпочинок протягом тижня.

    336. Підготовка   особового   складу   до   несення  бойового
чергування проводиться на підставі плану, затвердженого командиром
військової частини, в складі підрозділів, бойових обслуг, чергових
змін  перед  кожним  заступанням  на   бойове   чергування.   Вона
проводиться  під  керівництвом командира військової частини чи під
керівництвом осіб за його розпорядженням з  урахуванням  характеру
та обсягу завдань,  специфіки військової частини, підрозділу, часу
та місця  несення  бойового  чергування  в  класах  підготовки  до
бойового  чергування  чи  в  спеціально  підготовлених  місцях  із
використанням навчальної (навчально-бойової)  техніки,  апаратури,
тренажерів, макетів і навчальних посібників.

    Озброєння, бойова та інша техніка готуються заздалегідь.

    Усі заходи   щодо   підготовки   чергових   сил   і   засобів
завершуються  перевіркою  їх  готовності   до   несення   бойового
чергування.  Результати  перевірки  вносяться  до  журналу  обліку
підготовки до бойового чергування.  Наказ про заступання на бойове
чергування віддає командир військової частини.

    337. Порядок  заступання  на бойове чергування встановлюється
наказами Міністра оборони України.

    338. Про заступання на бойове  чергування  командир  чергових
сил  і  засобів (оперативний черговий,  начальник зміни,  обслуги,
черговий  командного  пункту)  доповідає  своєму   безпосередньому
начальникові та черговому пункту управління вищого рівня.

    Командири чергових  сил  і  засобів  повинні  докладно  знати
обстановку, діяти сміливо й рішуче, брати на себе відповідальність
за прийняті рішення, забезпечувати виконання бойового завдання.

    339. Під  час бойового чергування під керівництвом командирів
чергових   сил  і  засобів  та  старших  начальників  здійснюються
роздільні  й  комплексні тренування чергової зміни (частина з яких
- контрольні).

    Крім  того,  за  розкладом,  затвердженим  начальником  штабу
військової   частини,   проводяться  заняття  з  особовим  складом
чергових сил, вільних від несення бойового чергування.

    340. Командирам чергових сил і засобів  заборонено  віддавати
особовому  складові  накази,  що  відволікають  його від виконання
обов'язків несення бойового чергування.

    Особовому складові чергової зміни під  час  несення  бойового
чергування заборонено:

    передавати будь-кому, хоча б тимчасово, без дозволу командира
чергових сил  і  засобів  виконання  обов'язків  несення  бойового
чергування;

    відволікатися, братися  за справи,  не пов'язані з виконанням
обов'язків несення бойового чергування;

    самовільно залишати  бойовий  пост  чи  інше  місце   несення
бойового чергування;

    виконувати роботу,   яка   призводить   до  зниження  бойової
готовності озброєння, бойової та іншої техніки.

    Звільнення особового    складу    з    військової     частини
(підрозділу), від якої виділяються чергові сили і засоби (заняття,
спортивні  й  культурно-масові  заходи),  проводиться   із   таким
розрахунком,  щоб  забезпечити  посилення чергових сил у визначені
терміни.

    341. Періодичність перевірки бойового  чергування  посадовими
особами встановлюється наказом Міністра оборони України.

    Перевірка несення  бойового чергування проводиться командиром
військової частини,  його прямими начальниками чи  особами  за  їх
дорученням,  для  чого  відпрацьовується  план  перевірки  несення
бойового чергування.

    Після зміни з  бойового  чергування  безпосередній  начальник
проводить  аналіз  несення  служби особовим складом і сповіщає про
його результати командира військової частини.

            

 Розділ 10. Внутрішня служба в парках

                       Загальні положення

    342. Парком називається територія,  обладнана для зберігання,
обслуговування,  ремонту  і  підготовки  до  бойового застосування
озброєння, бойової та іншої техніки.

    Парки можуть бути постійні та польові.

    Постійні парки обладнуються у місцях постійного  розташування
частини і на полігонах (у таборах). При цьому озброєння, бойова та
інша техніка розміщуються у закритих приміщеннях чи під  навісами,
а  також  на  площадках  з надійною огорожею. У парку обладнуються
контрольно-технічний  пункт  із  приміщенням  для чергового парку,
техніка    (з    безпеки    дорожнього    руху)    -    начальника
контрольно-технічного  пункту,  класом  безпеки  руху, інструктажу
наряду,  водіїв  і  старших машин; пункти чищення й миття машин, а
також  кімнати  для  відпочинку  наряду  парку  та водіїв чергових
тягачів;    пункт   заправлення;   майданчик   (пункт)   щоденного
технічного   обслуговування;   майданчик  перевірки  перед  рейсом
технічного  стану  техніки  техніком (з безпеки дорожнього руху) -
начальником  контрольно-технічного пункту; майданчик для машин, що
запізнилися  з  рейсу;  пункт технічного обслуговування й ремонту;
пункт  збирання  відпрацьованих  мастил  і спеціальних рідин; інші
приміщення   (місця)   для   обслуговування  техніки  й  необхідні
побутові  приміщення; місця зберігання озброєння, бойової та іншої
техніки.

    Польові парки створюються  у  разі  тимчасового  розташування
військової  частини (підрозділу) в польових умовах для кожної роти
(батальйону).

    Облаштування та обладнання парків мають забезпечувати швидкий
і зручний вихід машин.

    343. Територія   парку   розмежовується   на   ділянки,   які
закріплюються   за   підрозділами.   Межі   ділянок   позначаються
покажчиками.    Територія    постійного    парку   обгороджується,
озеленюється,  освітлюється  та  оснащується  технічними  засобами
охорони,  обладнанням,  які  забезпечують додержання норм і правил
охорони довкілля.

    Усі будівлі   парку,   ворота   будівель   і   ворота   парку
нумеруються.

    За додержання   внутрішнього   порядку   в  парку,  правильне
утримання та  зберігання  озброєння,  бойової  та  іншої  техніки,
спеціальних  споруд,  складів,  за підтримання чистоти й виконання
протипожежних  і  природоохоронних  заходів  відповідає  заступник
командира  частини  з  озброєння,  а  там,  де  його  за штатом не
передбачено,  -  особа,  призначена  наказом  командира військової
частини.

    За утримання  техніки,  приміщень  і ділянок території парку,
закріплених за підрозділами, відповідають командири підрозділів.

    Технічне обслуговування  озброєння  і  техніки   здійснюється
після  кожного  повернення  з рейсів,  а також після встановленого
нормативами   пробігу   (роботи)   та   зберігання.   Крім   того,
здійснюється   сезонне   обслуговування   озброєння   й   техніки.
Озброєння,  бойова та інша  техніка,  що  пройшли  обслуговування,
ставляться на стоянку.

    Огляд та обслуговування озброєння,  бойової та іншої техніки,
а  також  дообладнання  і  впорядкування  парків  здійснюються   у
визначені командиром військової частини дні.

    Внутрішній порядок  і  розпорядок роботи в парку оголошуються
наказом по частині.

    344. До  парку,  а  також  до  приміщень  усередині  парку  й
спеціальних  споруд  мають  бути  збудовані  (прокладені) шляхи та
точно визначені підходи,  які повинні  постійно  підтримуватися  у
належному для руху стані.

    На всіх шляхах,  прокладених у парку,  встановлюються дорожні
покажчики, обмежувальні знаки швидкості руху машин та інші дорожні
знаки.

    345. Машини   випускаються   з   парку   згідно   з  нарядом,
затвердженим  на  передодні  командиром  військової   частини,   у
технічно  справному  стані,  із закріпленими за ними водіями,  які
мають  документ,  що  посвідчує  особу,  і  посвідчення  на  право
керувати  машиною  та  які  пройшли передрейсовий медичний огляд і
допущені до рейсу,  з оформленими дорожніми листками,  підписаними
заступником  командира  частини з озброєння (начальником технічної
частини),  і з відміткою техніка (з  безпеки  дорожнього  руху)  -
начальника контрольно-технічного пункту про справний стан машин та
відміткою чергового парку про дані  спідометра  й  час  випуску  з
парку.

    Випуск машин,  не передбачених нарядом, у виняткових випадках
дозволяється командиром військової частини.

    Контроль за технічним станом машин, які випускаються із парку
та   повертаються  до  парку,  здійснюється  техніком  (з  безпеки
дорожнього руху) - начальником контрольно-технічного пункту.

    346. Якщо в рейс виходять дві чи більше машин,  призначається
начальник колони.

    Під час   перевезення   особового  складу,  вибухонебезпечних
вантажів (як у складі колони,  так і одиночними машинами) на кожну
машину  призначається  старший.  В  інших  випадках  старші  машин
призначаються за рішенням командира частини.

    Начальник колони (старший машини) призначається  з  офіцерів,
прапорщиків  або  сержантів,  які  знають правила дорожнього руху.
Начальник колони відповідає за виконання поставленого завдання  та
правильне   використання   машини  (машин),  дисципліну  особового
складу,  що перебуває в машині (машинах),  за додержання ним вимог
безпеки.

    Начальникові колони  (старшому  машини)  заборонено  керувати
машиною  або  змушувати  водія  передавати  будь-кому  управління,
віддавати команди,  які змушують водія (водіїв) порушувати правила
дорожнього руху та перевищувати встановлену швидкість руху.

    Щодо мети,  порядку, терміну виконання завдання та додержання
вимог  безпеки  руху  начальників  колон  (старших машин) і водіїв
інструктують посадові особи, які організовують перевезення, або їх
прямі начальники.

    Про додержання  правил експлуатації машин,  правил дорожнього
руху й поведінки в рейсі водіїв  машин,  крім  того,  інструктують
командири  підрозділів.  Водіям  категорично заборонено передавати
будь-кому управління машиною.

    Підготовка машин  до  виходу  проводиться  під   керівництвом
командирів підрозділів або їх заступників з озброєння (начальників
технічної  частини,  начальників  автомобільної  служби,  техніків
батальйонів, старших техніків рот).

    347. У  визначений  для  роботи й занять у парку час особовий
склад допускається до парку лише в строю під командою старшого.

    Військовослужбовці своєї  військової  частини,  за   винятком
військовослужбовців  строкової  служби,  допускаються  до парку за
посвідченням особи у визначений для роботи час. Військовослужбовці
строкової  служби,  які  прибувають  до  парку у службовій потребі
поодинці,  допускаються в парк за військовими квитками  з  дозволу
заступника  командира частини з озброєння,  який повідомляє про це
чергового парку.

    Екіпажі (водії) машин,  які прибули до  парку  для  виведення
машин, до пускаються до парку після перевірки їх дорожніх листків.

    До машин   та   іншої   техніки,   що  перебувають  у  парку,
допускаються лише ті особи,  за якими вони закріплені,  з  дозволу
чергового  парку  та  осіб,  допущених  до розпечатування сховищ і
паркових приміщень.

    Особи, які  не  належать  до   складу   військової   частини,
допускаються  до парку лише з дозволу командира військової частини
за  разовими  перепустками,  підписаними   заступником   командира
військової   частини   з   озброєння,   в   супроводі   спеціально
призначеного військовослужбовця.

    Порядок допуску до машин та  іншої  техніки  у  разі  тривоги
встановлюється   командиром   військової   частини  у  відповідних
інструкціях.

    348. Порядок  зберігання   й   видачі   ключів   від   замків
запалювання, люків машин, паркових приміщень і воріт парку повинен
забезпечувати  своєчасний  вихід  машин з парку, а також виключати
випадки самовільного використання їх особовим складом.

    Ключі зберігаються:

    від замків  запалювання  і  люків  машин:  один  комплект - у
чергового  парку,  другий  -   у   чергового   роти   (батальйону,
підрозділів   забезпечення)   в   запечатаній  скриньці  разом  із
дорожніми листками на випадок тривоги;

    від паркових приміщень і  воріт  парку:  один  комплект  -  у
чергового  парку,  другий  -  у  чергового  частини  в запечатаній
скриньці.

    349. Для   підтримання   внутрішнього   порядку    в    парку
призначаються черговий парку,  днювальні та механіки-водії (водії)
чергових тягачів.

    Днювальні виставляються черговим парку біля входів у парк,  а
на час виконання робіт - і на території парку.

    350. Постійний   і  польовий  парки  цілодобово  охороняються
вартою з виставленням  чатових.  Якщо  парк  обладнано  технічними
засобами  охорони,  він  може  охоронятися  вартою без виставлення
чатових.

    Як виняток,  за  рішенням  командира   військової   частини,
погодженим   з   начальником   гарнізону,   охорона   парку   може
здійснюватися   силами   добового   наряду   по    парку    шляхом
патрулювання.  (  Статтю  350 доповнено частиною згідно із Законом
N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

                         Черговий парку

    351. Черговий парку призначається з офіцерів або прапорщиків
(мічманів), а в окремому батальйоні - з прапорщиків (мічманів) або
сержантів (старшин).  Він відповідає за внутрішній порядок у парку
і несення служби нарядом по парку,  збереження зданих під  охорону
наряду сховищ,  майна,  техніки на відкритих майданчиках. Черговий
парку  підпорядковується  черговому  військової  частини,  а  щодо
внутрішньої  служби  в  парку  - заступникові командира військової
частини  з  озброєння  (начальникові  технічної   частини).   Йому
підпорядковуються   днювальні   парку  та  механіки-водії  (водії)
чергових тягачів.

(  Стаття  351  в  редакції  Закону  N  1420-IV  (  1420-15  ) від
03.02.2004 )

    352. Новопризначений   черговий   парку   в  призначений  час
прибуває  до  заступника командира частини з озброєння (начальника
технічної частини) на інструктаж.

    Після розводу  новопризначений  черговий  парку  приймає  від
попереднього чергового документи та майно,  разом здійснюють обхід
території парку та всіх паркових приміщень,  приймаючи й передаючи
за описом  запечатані  приміщення,  сховища,  а  також  озброєння,
бойову  та іншу техніку,  обладнання,  що знаходиться на відкритих
майданчиках і під навісами.

    У книгу  прийняття  та  здавання  чергування  записуються  ті
недоліки, які не можна усунути під час прийняття чергування.

    Про здавання    і    прийняття   чергування   попередній   та
новопризначений чергові доповідають заступникові командира частини
з озброєння і черговому частини.

    353. Черговий парку зобов'язаний:

    перебувати у  виділеному  для  нього  приміщенні;  виходити в
службових справах тільки з дозволу чергового  частини,  призначати
замість себе днювального вільної зміни і повідомляти йому,  куди і
на який час виходить;

    старанно перевіряти в усіх осіб,  які  прибувають  до  парку,
перепустки й документи,  які посвідчують особу, та робити відмітки
на одноразових перепустках про час прибуття  й  вибуття  з  парку;
після зміни здавати перепустки до технічної частини;

    допускати до розпечатування паркових приміщень і сховищ осіб,
які  призначені  наказом  по  частині,  роблячи  запис  про  це  у
відповідних книгах;

    особисто давати  дозвіл на вихід машин із парку й пересування
їх у межах парку;

    вести за  встановленою  формою  журнал  виходу  й  повернення
машин;

    стежити за своєчасним поверненням машин із рейсів до парку, а
у разі їх затримки доповідати про це черговому частини;

    контролювати вивезення (ввезення) майна з  парку  (до  парку)
відповідно до запису в дорожньому листку,  а також не допускати на
територію парку сторонніх осіб;

    стежити за додержанням розпорядку дня в парку та  знати,  яку
роботу  виконує особовий склад,  не дозволяти виконання робіт,  не
пов'язаних з обслуговуванням і ремонтом машин та іншої техніки  чи
обладнання парку;

    постійно тримати  на  контролі  наявність,  випуск,  а  також
кількість справної і несправної техніки та озброєння;

    стежити за чистотою й порядком у приміщеннях і  на  території
парку, а також за додержанням правил охорони довкілля;

    стежити в  холодну  пору  року за опаленням приміщень парку й
водогрійки   та   за   підтриманням   установленої  температури  в
приміщеннях   узимку;   в  неопалюваних  приміщеннях  парку  та  в
польових  парках  перевіряти,  чи  злито воду з систем охолодження
двигунів,  і  наявність табличок "Воду злито", робити про це запис
у  журналі  контролю  за  зливанням  води; у разі різкого зниження
температури  контролювати, чи знято з машин акумуляторні батареї і
чи є таблички "Акумуляторні батареї знято";

    стежити за виконанням правил пожежної  безпеки,  наявністю  і
станом  засобів  пожежогасіння,  а  також пожежної сигналізації та
готовністю чергових тягачів на випадок виникнення пожежі  (додаток
19 до цього Статуту);

    вживати заходів  щодо  своєчасного  технічного обслуговування
машин і техніки, які повертаються до парку;

    здійснювати контроль за тим,  щоб машини заправлялися пальним
лише на пункті заправлення з додержанням установлених правил;

    не дозволяти ставити на стоянку незаправлені машини;

    стежити, щоб увечері після закінчення всіх робіт у парку було
вимкнено  освітлення,  крім  чергового  освітлення  та   зовнішніх
світлових приладів;

    перевіряти наявність і справність замків,  пломб і печаток на
дверях  приміщень  (огороджених  майданчиках),   призначених   для
зберігання  отруйних  технічних  рідин,  збереження сховищ, майна,
техніки  на  відкритих  майданчиках,  які  здані йому під охорону;
(  Абзац  вісімнадцятий  частини  першої  статті  353  із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

    з прибуттям  до  парку  прямих  начальників,  від заступників
командира частини й вище,  а також чергового частини зустрічати їх
і   доповідати.   Наприклад:   "Товаришу   майоре,   за  час  мого
чергування подій не трапилось (чи трапилось те-то). Черговий парку
лейтенант Петренко".

    Після доповіді черговий супроводжує командира (начальника) по
території парку.

    Якщо командира  (начальника)  зустрічає  й   доповідає   йому
командир   військової   частини  чи  його  заступник  з  озброєння
(начальник технічної частини), черговий парку не доповідає, а лише
відрекомендовується.

    354. Машини  з  парку  черговий  парку  випускає  в  порядку,
зазначеному в статті 345 цього Статуту.

    Після повернення машин до парку  та  їх  огляду  техніком  (з
безпеки   дорожнього  руху)  -  начальником  контрольно-технічного
пункту  черговий  парку проставляє в дорожньому листку і в журналі
виходу   й  повернення  машин  час  повернення,  а  після  повного
обслуговування  і  заправлення  -  направляє  їх на місце стоянки,
після чого дозволяє екіпажу (водієві) вибути з парку.

    355. У  разі  виникнення  пожежі  в  парку  черговий  негайно
викликає  пожежну  команду,  доповідає  черговому частини і вживає
заходів  для  гасіння  вогню, виведення машин і врятування техніки
та майна.

    356. Після закінчення робіт у парку  черговий  перевіряє  всі
приміщення  та  територію  парку  щодо додержання порядку,  правил
пожежної безпеки  та  охорони  довкілля,  приймає  від  командирів
підрозділів   приміщення,   сховища,   озброєння  і  техніку,  які
зберігаються на відкритих майданчиках і під навісами,  дає  дозвіл
на їх запечатування й додатково опечатує їх своєю печаткою.  Після
перевірки парку разом  з  особами  пожежного  наряду  й  одержання
пожежного жетона від них черговий здає парк під охорону варти.

                        Днювальний парку

    357. Днювальний    парку    призначається   з   рядового   чи
сержантського складу.  Він відповідає за додержання  встановленого
порядку  в парку і правильний випуск машин із парку та впуск їх до
нього,  збереження сховищ, техніки на відкритих майданчиках, майна
парку,    які   здані   йому   під   охорону.   Днювальний   парку
підпорядковується черговому парку.

(  Стаття  357  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

    358. Днювальний парку зобов'язаний:

    впускати на  територію  парку  військовослужбовців,  а  також
випускати з парку і впускати в нього машини та іншу техніку лише з
дозволу чергового парку;

    стежити за чистотою й порядком у парку;

    не дозволяти курити й розпалювати вогонь у приміщеннях  і  на
території  парку,  за  винятком  спеціально  обладнаних  для цього
місць;

    стежити, щоб машини на місце стоянки ставилися лише з дозволу
чергового парку;

    у разі  пожежі  негайно доповідати черговому парку та вживати
заходів для її гасіння;

    про всі  порушення  порядку  в   парку   негайно   доповідати
черговому парку.

    359. Черговий  днювальний  виставляється біля входу до парку,
днювальний вільної зміни під  час  роботи  в  парку  перебуває  на
території  парку  і  стежить  за внутрішнім порядком і додержанням
вимог пожежної безпеки.  Днювальному заборонено залишати парк  без
дозволу чергового парку.

             Механік-водій (водій) чергового тягача

    360. Механік-водій  (водій)  чергового тягача призначається з
механіків-водіїв (водіїв) підрозділів.  Він відповідає за постійну
готовність  чергового  тягача  до  негайної  евакуації озброєння й
техніки. Механік-водій (водій) підпорядковується черговому парку.

    361. Механік-водій (водій) чергового тягача зобов'язаний:

    постійно перебувати  у  приміщенні,  призначеному  для   осіб
добового наряду парку;

    знати правила  й  порядок  використання  чергового тягача для
евакуації озброєння,  техніки та матеріальних засобів  з  паркових
приміщень;

    стежити за  наявністю  і справним станом засобів буксирування
та евакуації озброєння і техніки,  які  знаходяться  на  черговому
тягачі;

підтримувати встановлений    температурний    режим   двигуна
чергового  тягача,  що  забезпечує  його  швидкий  і  безвідмовний
запуск;

    у разі  виникнення  пожежі  в парку негайно привести черговий
тягач у робочий стан і  за  вказівкою  чергового  парку  розпочати
евакуацію озброєння, техніки та інших матеріальних засобів.

       Розділ 11.  Особливості внутрішньої служби під час
          розташування військ на полігонах (у таборах)

                       Загальні положення

    362. Порядок   виходу   військ   на   полігон    (у    табір)
встановлюється  планом  бойової  підготовки  або  наказом старшого
командира (начальника).

    363. Внутрішня служба у військовій частині та її  підрозділах
під  час перебування на полігоні (в таборі) організовується згідно
з вимогами частини 2, а також цього розділу Статуту.

    Командир військової  частини,  встановлюючи  розпорядок  дня,
порядок звільнення рядового і сержантського складу та інші правила
внутрішнього порядку,  повинен  враховувати  завдання  підрозділів
щодо  підвищення польової виучки,  особливості їх розташування,  а
також загальні правила, встановлені на полігоні (в таборі) старшим
командиром (начальником).

    364. Під   час   проведення  на  полігоні  (в  таборі)  збору
військових  частин  (підрозділів)  різних   з'єднань   (військових
частин)  для  керівництва  внутрішньою  службою  наказом  старшого
командира (начальника) призначається начальник табірного збору,  а
у разі потреби - інші посадові особи.

    Начальник табірного  збору  свої обов'язки виконує відповідно
до обов'язків командира  полку.  Крім  того,  начальник  табірного
збору зобов'язаний:

    організовувати доведення   до   всіх   частин   (підрозділів)
табірного збору сигналів щодо приведення їх у вищі ступені бойової
готовності,  забезпечити  у  разі потреби їх своєчасне відбуття до
пунктів дислокації;

    організовувати бойову підготовку особового складу підрозділів
і військових частин табірного збору;

    підтримувати високу   військову  дисципліну  серед  особового
складу табірного збору і внутрішній порядок;

    здійснювати заходи щодо охорони довкілля й пожежної безпеки.

    Начальник табірного  збору  є  прямим  начальником  особового
складу  всіх  військових  частин  (підрозділів)  табірного збору і
користується дисциплінарною владою  на  один  ступінь  вище  своєї
штатної посади.

    365. У  добовий  наряд  наказом  начальника  табірного  збору
призначається черговий табірного збору,  який  виконує  обов'язки,
встановлені для чергового частини.

    366. Військова  частина  та  її  підрозділи розташовуються на
полігоні  в  приміщеннях  або  наметних   таборах.   Якщо   кілька
військових  частин  або  підрозділів  різних  з'єднань (військових
частин) об'єднуються в один табір, територія й приміщення між ними
розподіляються   наказом   старшого   командира  (начальника)  або
начальника табірного збору.

    Штаби, медичні пункти,  майстерні,  склади,  служби (об'єкти)
тилу  розташовують переважно в приміщеннях.  Озброєння і військова
техніка у польових парках розміщуються у сховищах і під  навісами,
а у разі їх відсутності закриваються чохлами або брезентом.

    Межі полігону  (табору),  за  які особовому складові виходити
заборонено, оголошуються в наказі по частині.

    Сторонні особи можуть відвідувати полігон  (табір)  згідно  з
правилами, встановленими командиром військової частини.

    367. Порядок  купання  особового  складу у відкритих водоймах
встановлюється   командиром   військової   частини    (начальником
табірного     збору).    Військовослужбовці    строкової    служби
відправляються на купання строєм під командою старшого.

    Для нагляду за порядком під час купання, запобігання нещасним
випадкам  на  воді  та  подання  медичної  допомоги  призначається
черговий купальні,  черговий команди плавців і  черговий  фельдшер
(санітарний інструктор).

    Під час   купання   командири   підрозділів  (старші  команд)
зобов'язані наглядати за тими, хто купається.

    368. Територія полігону (табору) має утримуватися в  чистоті,
з додержанням вимог пожежної безпеки (додаток 19 до цього Статуту)
та охорони довкілля.  Сміття збирається  і  щоденно  вивозиться  у
місця,  погоджені  з  органами санітарного нагляду і віддалені від
меж розташування військової частини  не  менше  ніж  на  3  км,  з
урахуванням напрямку вітру.

    Дороги на   території   полігону   (табору)   утримуються   у
придатному для проїзду  стані  та  обладнуються  покажчиками.  Для
гусеничної техніки встановлюються окремі маршрути руху,  погоджені
з органами виконавчої влади та місцевого  самоврядування.  Рух  не
зазначеними маршрутами заборонено.

      Розташування військової частини табором (у наметах)

    369. У   разі  розташування  військової  частини  табором  (у
наметах)  розбиття  табору  проводиться  відповідно  до  вказівок,
викладених у додатку 18 до цього Статуту.

    Для несення   внутрішньої   служби   у   військовій   частині
призначається добовий наряд згідно з цим Статутом. Розвід добового
наряду проводиться у визначений командиром військової частини час,
попереду передньої лінійки,  фронтом до  поля,  навпроти  середини
табору.

    370. У роті призначаються три зміни днювальних: перша чергова
зміна несе службу на передній лінійці біля постового грибка; друга
-   охороняє  приміщення  (намети),  зброю;  третя  -  відпочиває.
Днювальні роти виконують обов'язки згідно  із  статтею  314  цього
Статуту.   Крім  того,  днювальні  зобов'язані:  подавати  голосом
команди  військовослужбовцям,  які  перебувають   у   наметах,   і
днювальним рот,  розташованих поруч; стежити, щоб природні потреби
військовослужбовці задовольняли у визначеному для цього місці.

    371. Для ранкового огляду й вечірньої перевірки старшини  рот
шикують  підрозділи  на  передніх або бокових лінійках.  За негоди
розпорядженням чергового частини перевірку дозволяється  проводити
в наметах.

    372. Перевірка  проводиться  за  командою  чергового  частини
(табірного збору) "Розпочати перевірку".

    Для перевірки чергові рот  виходять  на  лінію  і  стають  на
правому  фланзі  своїх  рот  за  крок перед днювальним,  який несе
службу біля свого постового грибка.

    Старшини рот  шикують  підрозділи  на  передніх  або  бокових
лінійках і проводять вечірню перевірку.

    У час,   визначений   розпорядком   дня,   черговий   частини
(табірного збору) подає команду "Струнко" й наказує грати  "Зорю".
Оркестр  (сигналіст-барабанщик)  грає "Зорю",  після чого черговий
частини  (табірного  збору) командує "Вільно. По наметах". Оркестр
виконує марш.

    У встановлений час подається сигнал "Відбій".

    Після вечірньої  перевірки чергові рот прибувають з доповіддю
до чергового частини (табірного збору).

    У разі проведення  загальної  полкової  (табірної)  вечірньої
перевірки керуються положеннями статті 209 цього Статуту.

    373. За   сприятливої   погоди   вдень  і  в  теплі  ночі  за
розпорядженням  чергового  частини  (табірного  збору)   днювальні
піднімають поли наметів. За сухої погоди табірні лінійки, дороги і
доріжки між наметами поливаються водою.

                    Виклик чергових на лінію

    374. Чергові викликаються на лінію,  коли до табору  прибуває
Президент України,  Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр
України,  Міністр оборони  України,  його  заступники,  всі  прямі
начальники від командира військової частини і вище, а також особи,
призначені для керівництва проведенням інспектування (перевірки).

    375. Чергові  викликаються  на  лінію  за  наказом  чергового
частини (табірного збору).

    Чергові на  лінію  викликаються  через днювальних на лінійці,
які передають команду "Чергові,  на лінію"  або  "Черговий  першої
роти, на лінію".

    Після сигналу   "Відбій"  до  сигналу  "Підйом"  команда  для
виклику чергових на лінію не подається.

    376. Під час виклику чергових на лінію вони  стають  обличчям
до поля:

    чергові рот,   крім  лівофлангових,  розміщуються  на  правих
флангах за крок перед черговим днювальним,  черговий лівофлангової
роти батальйону - на лівому фланзі;

    черговий частини  (табірного  збору)  -  навпроти  прапорової
сошки,  за три кроки перед нею;  його помічник -  за  крок  позаду
нього;

    черговий сигналіст-барабанщик  -  за  крок  позаду  помічника
чергового частини (табірного збору), на лінії чергових рот.

    377. Для  зустрічі  осіб,  зазначених  у  статті  374   цього
Статуту,  черговий частини (табірного збору) виходить на той фланг
військової  частини,  звідки  очікується  прибуття;  з   прибуттям
зазначених осіб він доповідає і супроводжує прибулих.

    Якщо прибулого  командира  (начальника) зустрічає і доповідає
йому командир  військової  частини,  черговий  частини  (табірного
збору) лише відрекомендовується.

           Розділ 12. Особливості внутрішньої служби
                   під час перевезення військ

                       Загальні положення

    378. Військові  частини,   підрозділи   й   команди   великої
чисельності  для  перевезення  залізничним,  морським  і  річковим
транспортом формуються у військові ешелони.

    Під час  перевезення  повітряним  транспортом   для   кожного
літального   апарата  комплектуються  військові  команди.  Кожному
військовому ешелону (команді) надається номер.

    379. Особовий склад  військового  ешелону  (команди)  повинен
знати  й  додержувати  встановлених  правил  поведінки  та заходів
безпеки під час перевезення військ.

    У кожному військовому ешелоні  наказом  командира  військової
частини  (начальника)  призначаються начальник військового ешелону
та його  заступники  з  бойового  забезпечення,  виховної  роботи,
постачання, начальник зв'язку та лікар (фельдшер) ешелону.

    У військовій команді призначається начальник команди.

    Старші вагонів (корабельних приміщень) з людьми призначаються
командирами підрозділів,  які перевозяться в них,  або начальником
військового  ешелону,  а  днювальні  салонів  літальних апаратів -
начальником військової команди.

    Військове звання і прізвище  начальника  військового  ешелону
(команди), номер військового ешелону (команди) оголошуються всьому
особовому складові.

    Начальник військового ешелону (команди)  перед  відправленням
повинен одержати у військовій частині маршрутний листок, військові
перевізні  документи,  відомість  наряду  варти,  табель   постів,
інструкцію  начальника  варти,  а  також  бланки  чеків-вимог  для
одержання матеріальних засобів у ході перевезення.

    Начальник військової  команди  перед  відправленням   повинен
одержати  у  військовій частині документи згідно з вимогами статті
223 цього Статуту, а у військового коменданта на шляхах сполучення
- інструктаж з правил техніки безпеки і пред'явити йому маршрутний
листок на команду.

    380. Для несення внутрішньої і вартової служб  у  військовому
ешелоні призначаються:

    черговий військового ешелону та його помічник;

    чергові рот (відповідних їм підрозділів);

    днювальні вагонів (корабельних приміщень,  салонів літального
апарата) з людьми;

    варта;

    черговий підрозділ;

    черговий сигналіст.

    381. Особовому   складові   військового   ешелону   (команди)
заборонено:

    втручатися в   роботу   посадових   осіб  органів  військових
сполучень і транспорту;

    затримувати поїзд (корабель,  літальний  апарат)  довше,  ніж
потрібно для стоянки;

    здійснювати посадку   та  висадку  (залишати  свої  місця  на
літальному апараті) до подання встановленої команди  або  сигналу,
стрибати  у  вагони (на палубу корабля) або вистрибувати з них під
час руху поїзда (корабля);

    зупиняти поїзд стоп-краном,  крім випадків виникнення загрози
безпеці рухові поїзда або життю людей;

    робити на вагонах (кораблях) написи,  наклеювати й вивішувати
плакати, гасла, прапорці;

    повідомляти в листах  і  телеграмах  найменування  військової
частини і згадувати про перевезення,  а також вести про це розмови
із   сторонніми   особами;   залишати   на    місцях    вантаження
(розвантаження)  та у вагонах (корабельних приміщеннях,  літальних
апаратах) листи, газети, папери тощо;

    перебувати на   дахах   вагонів,    платформах,    гальмівних
майданчиках,  у  кабінах  і  кузовах  машин,  баштах танків,  а на
електрифікованих  ділянках   залізниці,   крім   того,   торкатися
металевих   опор   і   пристроїв   заземлення  контактної  мережі,
наближатися до контактного дроту ближче, ніж на 2 метри;

    перебувати у службових приміщеннях, місцях роботи корабельної
команди, рятувальних шлюпках; підніматися на мури шлюзів;

    сидіти або   стояти  у  дверях  вагонів,  на  борту  корабля,
спиратися на дверні закладки вагонів;

    застосовувати у вагонах (кораблях) не  передбачені  правилами
види освітлення та опалення;

    заправляти (дозаправляти) пальним техніку після завантаження;

    ходити без  потреби  залізничними  коліями (територією порту,
аеропорту),  засмічувати територію й розпалювати багаття  в  межах
станцій    (портів,    аеропортів);    самостійно    користуватися
транспортним майном;

    викидати на стоянках і під час руху будь-які речі  з  вагонів
(кораблів).

    382. Заборонено   перевозити  військовим  ешелоном  сторонніх
осіб,  а також вантажі,  не передбачені  для  перевезення.  Проїзд
військовим  ешелоном  посадових осіб транспорту,  а також попутних
військових команд дозволяється військовим  комендантом  на  шляхах
сполучення.    Небезпечні    вантажі    перевозяться   у   суворій
відповідності з вимогами встановлених на транспорті правил.

    383. Військовослужбовець,  який   відстав   від   військового
ешелону (команди),  зобов'язаний прибути до військового коменданта
на шляхах сполучення,  а  за  його  відсутності  -  до  начальника
станції  (порту,  аеропорту),  доповісти  (повідомити) про причину
відставання,  назвати номер військового ешелону (команди) й  діяти
за вказівкою військового коменданта або начальника станції (порту,
аеропорту).
                                       Старший вагона
               (корабельного приміщення) з людьми

    396. Старший  вагона  (корабельного  приміщення)   з   людьми
підпорядковується   командирові   свого   підрозділу  і  черговому
військового ешелону.  Він є прямим начальником  особового  складу,
розміщеного у вагоні (корабельному приміщенні) з людьми.

    Старший вагона    (корабельного    приміщення)    з    людьми
зобов'язаний:

    мати список  особового  складу,   відомості   про   кількість
озброєння  та  іншого  військового  майна,  розміщеного  у  вагоні
(корабельному  приміщенні)  з  людьми,   і   перед   відправленням
перевіряти їх наявність;

    перевіряти і  приймати  перед  вантаженням  обладнання вагона
(корабельного  приміщення)  з  людьми,  а  після  розвантаження  -
здавати його у повній цілості;

    керувати посадкою, розміщенням і висадкою особового складу;

    призначати днювальних   вагона  (корабельного  приміщення)  з
людьми,  стежити  за  несенням  ними  служби,  а  також   виділяти
військовослужбовців  для  одержання їжі,  води,  палива і на різні
роботи;

    стежити за   додержанням   особовим    складом    дисципліни,
внутрішнього  порядку,  правил  носіння  військової форми одягу та
заходів безпеки;

    не допускати   виходу   особового   складу,   виносу   зброї,
боєприпасів  та  іншого майна із вагонів (корабельних приміщень) з
людьми без дозволу  начальника  ешелону  або  до  подання  команди
(сигналу);

    не допускати  без  дозволу  проїзду  у  вагоні  (корабельному
приміщенні) з людьми сторонніх осіб, а також перевезення вантажів,
що не належать військовому ешелонові;

    стежити за  підтриманням  встановленої  температури у вагонах
(корабельних приміщеннях) з людьми і  додержанням  вимог  пожежної
безпеки;  у  разі  виникнення  пожежі  вживати всіх заходів для її
гасіння та подавати  сигнал  для  зупинки  поїзда,  на  кораблі  -
одночасно з гасінням вогню доповідати про це черговому військового
ешелону;

    під час підготовки до  висадки  екіпірувати  особовий  склад,
припинити опалення й загасити вогонь;

    доповідати командирові  підрозділу  та  черговому військового
ешелону про хворих, військовослужбовців, які відстали, а також про
пошкодження або втрату зброї, іншого військового майна, обладнання
вагона (корабельного приміщення) з людьми та про інші  надзвичайні
події.

                  Черговий військового ешелону

    397. Черговий  військового ешелону призначається з офіцерів і
підпорядковується начальникові військового ешелону та  командирові
військової частини, яку перевозять. Йому підпорядковується добовий
наряд і старші вагонів (корабельних приміщень) з людьми.

    398. Черговий   військового   ешелону   виконує    обов'язки,
передбачені у статтях 295-300 цього Статуту.

    Крім того, він зобов'язаний:

    стежити за   здаванням  командирами  підрозділів  техніки  та
іншого військового майна під охорону варти;

    перевіряти наявність особового складу, несення служби добовим
нарядом,  готовність чергового підрозділу;  стежити за додержанням
особовим складом правил пожежної безпеки;

    стежити за порядком  і  дисципліною  у  військовому  ешелоні,
додержанням   правил   перевезень,   збереженням   військового   й
транспортного майна;

    оголошувати за  вказівками  начальника  військового   ешелону
командирам підрозділів,  старшим вагонів (корабельних приміщень) з
людьми зупинки, на яких особовому складові дозволяється виходити;

    забезпечувати в дорозі організоване одержання  та  роздавання
гарячої їжі, води, палива та засобів освітлення;

    не допускати  до  військового  ешелону  сторонніх осіб,  крім
працівників транспорту, які обслуговують поїзд (корабель).

                         Черговий роти

    399. Черговий роти  підпорядковується  черговому  військового
ешелону та його помічникові, а в порядку внутрішньої служби в роті
- командирові та старшині роти.  Йому підпорядковуються  днювальні
вагонів  (корабельних  приміщень)  з  людьми,  в яких перевозиться
особовий склад роти.

    400. Черговий роти виконує обов'язки,  передбачені у  статтях
310-312  цього  Статуту. Крім того, за вказівкою командира роти та
з дозволу чергового  військового  ешелону  черговий  роти  повинен
перевіряти  на  зупинках  стан  кріплення  і маскування озброєння,
техніки  та  іншого  військового  майна,  усувати   неполадки   та
доповідати   про  це  командирові  роти  й  черговому  військового
ешелону.

      Днювальні вагона (корабельного приміщення) з людьми,
                   салону літального апарата

    401. Днювальні  вагона  (корабельного  приміщення)  з людьми,
салону  літального  апарата  підпорядковуються   черговому   роти,
старшому  вагона,  а там,  де їх немає,  - начальникові військової
команди.

    402. Днювальний вагона (корабельного  приміщення)  з  людьми,
салону літального апарата виконує обов'язки, передбачені у статтях
313-314 цього Статуту.

    Крім того, він зобов'язаний:

    перед посадкою у вагон або висадкою з нього особового  складу
ставити  драбину  (висувну драбину) і закріплювати на місце дверну
закладку;

    перевіряти наявність  людей  після   посадки   й   доповідати
старшому   вагона   (корабельного   приміщення)   з   людьми   або
начальникові військової команди;

    не дозволяти   особовому   складові   виходити   із    вагона
(корабельного  приміщення) з людьми,  салону літального апарата до
подання встановленої команди  або  сигналу  та  одягненому  не  за
формою;

    стежити за опаленням і додержанням правил пожежної безпеки, а
також  за  наявністю  води  в  бачках  і  відрах;  перед  висадкою
припиняти опалення і гасити в печах вогонь;

    прибирати у  вагоні  (корабельному  приміщенні)  з людьми,  в
салоні літального апарата;

    стежити за збереженням обладнання та інвентарю;

    стежити за  сигналами  та  командами  начальника  військового
ешелону (команди) й чергового військового ешелону;

    не дозволяти   висуватися  із  вагона,  спиратися  на  дверну
закладку,  сидіти чи стояти у дверях вагона; стежити, щоб у вагоні
відчинялися  лише  ті  двері,  які  визначив начальник військового
ешелону;

    не допускати викидання з вагона (корабельного  приміщення)  з
людьми сміття, залишків їжі у не визначених для цього місцях.


Створення здорових умов служби і побуту військовослужбовців

встановлення і своєчасне дове-дення до військовослужбовців необхідних вимог безпеки, забезпечення їх виконання

суворе виконання санітарних норм щодо розміщення військовослужбовців, згідно вимог військових статутів

організація харчування військо-вослужбовців, водопостачання та інших видів матеріального і побутового забезпечення

своєчасне і повне доведення до кожного військовослужбовця встановлених норм забезпечення

організація точного виконання розпорядження

усунення або зниження шкідливих факторів на здоров’я військовослужбовців, вжиття заходів поліпшення екологічної обстановки в військовій частині

обливання до пояса холодною водою або нетривале

прийняття холодного душу

полоскання горла холодною водою, а також миття  ніг

холодною водою перед сном

  проведення у зимовий період лижних тренувань і занять

спортивно-масові заходи у полегшеному одязі в літній

період; прийняття сонячних ванн

1

2

3

4

5

щоденне виконання фізичних вправ на відкритому

повітрі

способи:

Загартування військовослужбовців

Диспансеризація

медичний контроль за станом здоров’я особового складу

вивчення умов служби і побуту військовослужбовців

активне завчасне виявлення захворювань

виявлення факторів, які негативно впливають на здоров’я військовослужбовців

проведення профілактичних і лікувально-оздоровчих заходів

Лікувально-профілактичні заходи

стаціонарне лікування

санітарно-курортне лікування

амбулаторне лікування

диспансеризація

Додержання правил особистої гігієни включає:

ранкове і вечірнє вмивання з чищенням зубів

щотижневе миття в лазні зі зміною натільної і постільної білизни, шкарпеток

миття рук перед прийманням їжі

своєчасне гоління, підстригання волосся та обрізання нігтів

утримання в чистоті обмундирування, взуття й постелі, своєчасну заміну підкомірців

Медичному оглядові підлягають

весь особовий склад військової частини

військовослужбовці, робота яких пов’язана з можливим впливом несприятливих факторів

рядовий, сержантський і старшинський склад

перед  проведенням профілактичних щеплень

у лазні перед миттям

установлені для них терміни

особи, які постійно працюють у їдальнях, на продовольчих складах, об’єктах водопостачання, у пекарнях, лазнях, пральнях і санітари

особовий склад добового наряду, який призначається у наряд по їдальні та виконує обов’язки зі стрілецькою зброєю

усі військовослужбовці строкової служби, новоприбулі, а також ті, що повернулися з відпустки, відряджень і лікувальних закладів після одужання

водії

один раз на

тиждень

перед заступанням в добовий наряд

в день прибуття до військової частини після доповіді про це безпосе-редньому командирові (начальникові)

перед виїздом у рейс

перед змаганнями

учасники спортивних змагань

Стаціонарне лікування

Медичний пункт військової частини

Лікувальний заклад поза розташування військової частини

14 діб

Військовослужбовці строкової служби

Направляються за висновком лікаря в , військовослужбовці повинні бути одягнені відповідно до пори року.

Мати при собі:

  •  Направлення підписане командиром в/ч;
  •  Медичну книжку;
  •  Документ, який посвідчує особу;
  •  Необхідні особисті речі;
  •  Атестат на продовольство;
  •  Довідка про травму;
  •  Медична характеристика;
  •  Атестат на речове і грошове забезпечення, проїзні документи до місця розташування лікувального закладу  і назад (у разі вибуття на лікування за межі гарнізону) .

Поглиблені медичні обстеження проводяться:

нового поповнення

військовослужбовці строкової служби

протягом двох тижнів після прибуття до військової частини

двічі на рік перед початком зимового і літнього періодів навчання

офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців військової служби за контрактом

1 раз на рік


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74911. Знаходження значень виразів із дужками 64.5 KB
  Далі далі далі. Далідалідалі. Чому ж далі Тема уроку Знаходження значень виразів з дужками. У 1му класі ми розвязували такі вирази тільки на дії одного ступеня у 2му вчимося розвязувати на дії різного ступеня а далі ви будете розвязувати все складніші і складніші.
74912. Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки 119.5 KB
  Вчитель: Сьогодні я запрошую вас у подорож щоб знайти скарби. Вчитель: А що треба щоб знайти скарби Учні: Карта. Б Каліграфічна хвилинка Вчитель: А що нам треба щоб пройти по морю і знайти скарби Учні: Для того щоб подолати перешкоди на морі нам треба корабель.
74913. Нумерація чисел від 21 до 100. Урок – змагання з математики в 2 класі. На математичному стадіоні 73.5 KB
  Дядіченко вчитель початкових класів спеціаліст вищої категорії учитель методист Новогродівська загальноосвітня школа I III ступенів № 7 Донецької області Урок змагання з математики в 2 класі На математичному стадіоні Тема: Повторення вивченого за темою Нумерація чисел від 21 до 100 Мета: Закріпити і вдосконалити знання учнів за темою; розвивати обчислювальні навички уміння розвязувати прості та складені задачі різних типів; розвивати память увагу і логічне мислення учнів; вміння застосовувати різні види контролю....
74914. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення та ділення; повторення залежності між компонентами і результатом дій першої сходинки 69.5 KB
  закріпити табличне мнодення та ділення на 2 і 3; формувати вміння і навички розвязування задач; розвивати логічне мислення, математичну мову, увагу, вміння працювати самостійно; виховувати почуття доброти у взаємовідношеннях один з одним, почуття товариства.
74915. Застосування різних прийомів обчислення. Складання й розв’язування задач за схематичними записами їхніх умов 46 KB
  Мета. Формувати обчислювальні навики додавання і віднімання числа 7, застосовуючи різні прийоми обчислення. Вчити складати й розв’язувати задачі за схематичними записами їхніх умов. Розвивати мислення, мовлення учнів. Вчити аналізувати, узагальнювати, порівнювати.
74916. Урок по математике «Морское путешествие» 38.5 KB
  Дельфин на песке написал примеры но набежавшая волна смыла их. Составить и записать примеры таблицы умножения числа 3. Проверить составленные примеры и составить по два примера на деление. Остановка Коралловые рифы примеров а Решите примеры...
74917. Письменная нумерация чисел первой сотни. Чтение чисел, записанных в нумерационных таблицах. Сравнение выражений 1.48 MB
  ЦЕЛЬ: учить записывать двузначные числа, читать их по нумерационной таблице; формировать умения решать задачи путем углубленного изучения условия задачи, сравнивать числовые выражения; развивать умения решать практические задания ;продолжить формировать коммуникативную компетенцию...
74918. Табличне множення і ділення. Вправи і задачі на засвоєння табличного множення та ділення 89.5 KB
  Мета: повторити матеріал, вивчений по темі «Табличне множення і ділення»; вчити розв’язувати задачі, які включають знаходження невідомого компонента; розвивати увагу і логічне мислення учнів; вдосконалювати обчислювальні навички і вміння розв’язувати задачі та приклади...
74919. Ділення на одноцифрове число, коли в кінці виходить 0 46.5 KB
  Мета: Сформувати вміння ділити багатоцифрове число на одноцифрове коли в кінці виходить 0; сформувати вміння перевіряти ділення множенням; тренувати вміння додавати та віднімати багатоцифрові числа; множити багатоцифрове число на одноцифрове.