10530

Социальная педагогика

Доклад

Педагогика и дидактика

Педагогическая деятельность это одна из сторон профессиональной деятельности специалиста по социальной работе. Педагогическая деятельность специалиста направлена на превращение неуправляемой неорганизованной деятельности члена социального сообщества в управляему...

Русский

2013-03-27

27 KB

0 чел.

Педагогическая деятельность, это одна из сторон профессиональной деятельности специалиста по социальной работе. Педагогическая деятельность специалиста направлена на превращение неуправляемой, неорганизованной деятельности члена социального сообщества в управляемую и организованную. Область деятельности социального педагога – социальные институты (свободное взаимодействие членов общества): досуг; улица; клубы по интересам; молодежные объединения; центры реабилитации.

Главная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы помочь студенту освоить систему социально-педагогических знаний, определяющих основы практической деятельности специалиста социальной работы в области социальной педагогики.

Изучение учебной дисциплины направлено на:

А. Усвоение студентом знаний:

общих основ социальной педагогики и ее основных разделов,

содержания социально-педагогической деятельности по отношению к различным категориям людей - объектам специалиста социальной сферы;

форм, средств, методов и технологий социально-педагогической деятельности с различными категориями людей

Б. Формирование и развитие у будущего специалиста умений:

использовать формы и методы воспитательного воздействия в социальной работе,

обеспечивать посредничество между личностью и семьей педагогическими средствами;

оказывать педагогическое влияние на отношения между людьми и ситуацию в малой группе;

использовать углубленные знания специальных разделов педагогики в социальной работе;

побуждать и стимулировать саморазвитие, самовоспитание, самосовершенствование "клиента" - объекта социальной работы;

вести научно-педагогическую деятельность на различных объектах профессиональной деятельности социального работника.

В результате изучения социальной педагогики студенты приобретают знания, умения и навыки: исполнения ролевого веера социального педагога (наставника, посредника, координатора); реализации  ведущих функций социально-педагогической работы (профилактической; защитно-охранной; организационной).

Данная учебная дисциплина опирается на системы понятий учебных курсов: «Педагогика», «Психология», «Технология социальной работы», «История социальной работы», «Проектирование, прогнозирование и моделирование в социальной работе».

На материале данной учебной дисциплины частично базируется теоретический и практический материал дисциплины учебного плана «Семьеведение».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43757. Сільськогосподарське страхування 142.5 KB
  Страховий платіж перераховується на розрахунковий рахунок страховика (або внесений готівкою в його касу) у повному обсязі чи двома частинами. Платіж у повному обсязі чи першої частини в розмірі 50 % визначеної суми повинен бути внесений протягом погодженого терміну з дати укладення договору обов'язкового страхування, другої - не пізніше ніж за три місяці після набрання чинності договору.
43758. Страхування технічних ризиків 110.5 KB
  Страхування технічних ризиків. Суть види та об'єкти страхування технічних ризиків. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків. Страхування монтажних ризиків.
43759. Страхування кредитних і фінансових ризиків 86.5 KB
  Страхування кредитних і фінансових ризиків Сутність та види фінансових ризиків. Страхування кредитних ризиків: економічний зміст страхування кредитних ризиків; організаційні форми страхування кредитних ризиків. Страхування депозитів. Страхування фінансових ризиків.
43760. Автотранспортне страхування 186 KB
  Страхові платежі залежать від строку експлуатації транспортного засобу, від стану водія. Як правило, на страхування приймається автотранспортний засіб та причепи до нього в технічно справному вигляді. Страхова премія обчислюється страховиком залежно від страхової суми та обраних страхувальником страхових випадків...
43761. МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ 110.5 KB
  Суть види та особливості страхування морських ризиків. Страхування морських суден каско. Страхування вантажів що перевозяться морським транспортом.
43762. Авіаційне страхування 142 KB
  Авіаційне страхування Загальні відомості про авіаційне страхування. Законодавча база та вимоги до проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації. Види обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації. Добровільні види авіаційного страхування.
43763. СТРАХУВАННЯ МАЙНА І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН 138.5 KB
  Особливості сутність та основні умови страхування майна громадян. Страхування будівель громадян. Страхування домашніх тварин. Страхування домашнього майна.
43764. ОСНОВИ ДИСЦИПЛІНИ "СТРАХОВІ ПОСЛУГИ" 40 KB
  Страхування не може вважатися зайвим як для найбільш багатих так і для найбільш бідних верств населення; чим бідніші учасники тим ціннішим має бути страхування. Разом із тим в сучасних умовах при здійсненні процесу страхування застосовується страхова термінологія. Вперше її створили італійські купці – страхування ssurzioni ризик risigo премія ргаеmіа поліс polliz . Наприклад термін страхова сума визначається у літературі та законодавстві як: – сума в межах якої згідно з договором страхування страховик несе...
43765. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 100 KB
  Сутність та характерні ознаки страхових послуг. Класифікація страхових продуктів. Значення маркетингу в основній діяльності страхових компаній. Реалізація страхових послуг.