10586

Основные виды архитектурно-планировочных мероприятий при реконструкции и модернизации зданий и застройки

Доклад

Архитектура, проектирование и строительство

Основные виды архитектурно-планировочных мероприятий при реконструкции и модернизации зданий и застройки. При проведении реконструктивных работ зданий или застройки территории необходимо проведение оценочного состояния здания. При оценке здания необходимо учитыват...

Русский

2013-03-29

269.5 KB

24 чел.

Основные виды архитектурно-планировочных мероприятий при реконструкции и модернизации зданий и застройки.

При проведении реконструктивных работ зданий или застройки территории необходимо проведение оценочного состояния здания. При оценке здания необходимо учитывать его конструктивное состояние степень износа основных конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, кровли и т.д.). В результате обследования определяется существующее объемно-планировочное решение и его соответствие современным требованиям.

Реконструкция должна осуществляться при условии соблюдения права населения города на благоприятную среду жизнедеятельности.

Реконструкция должна осуществляться в соответствии с требованиями разрешенного использования территории, утвержденной проектной документацией, градостроительными, строительными, санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, требованиями безопасности, иными требованиями, установленными законодательством.

Реконструкция должн осуществляться при наличии у застройщика (заказчика) разрешения на реконструкцию. Реконструкция без разрешения на реконструкцию запрещаются.

Целью выдачи разрешений на строительство, реконструкцию градостроительных объектов, является обеспечение соблюдения участниками градостроительной деятельности государственных и общественных интересов, а также прав собственников, владельцев, арендаторов или пользователей объектов недвижимости при осуществлении строительства, реконструкции градостроительных объектов.

Реконструкция, осуществляемые на основании действующего разрешения на строительство, реконструкцию, могут быть приостановлены, прекращены только в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Связанные со строительством, реконструкцией изменение, ликвидация, освобождение объектов недвижимости, в том числе земельных участков, или ограничение прав на использование объектов недвижимости, в том числе земельных участков, принадлежащих третьим лицам, могут осуществляться только с согласия указанных лиц, если иное не установлено законодательством

 Для ведения проектных работ составляются обмерочные чертежи здания до реконструкции, а также прилегающей территории. При составлении чертежей необходимо нанесение: разбивочных осей, размеров помещений и конструктивных элементов. (рис.1)

Рис. 1. Обмерочный чертеж типового этажа здания.

  Наряду с обмерочными чертежами типового этажа составляются планы фундаментов, перекрытий, кровли и т.д. до  реконструкции.

Рис. 2. Обмерочный чертеж плана фундаментов здания.

Рис.3. Обмерочный чертеж плана перекрытия здания.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65517. Методи та алгоритми диспетчеризації завдань у розподілених комп’ютерних системах 572.5 KB
  Сьогодні участь у міжнародних програмах стає стратегічним питанням інформаційного розвитку держав. Україна також стоїть на шляху науково-технічної інтеграції у європейський та світовий простір, про що говорить низка проектів, в яких Україна є повноправним учасником.
65519. ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ НОВОГО МЕТОДУ ДОВГОХВИЛЬОВОЇ ОФТАЛЬМОГРАФІЇ У ХВОРИХ З ВІКОВОЮ МАКУЛЯРНОЮ ДЕГЕНЕРАЦІЄЮ 226 KB
  Патологія макулярної ділянки очного дна займає одне з перших місць в світі як причина слабкого зору та сліпоти і на теперішній час вважається найбільш складною для діагностики та лікування. Одним із найбільш розповсюджених та найтяжчих захворювань органа зору серед патології очного дна...
65520. Особливості використання сучасних сортів ячменю ярого в селекції на пивоварну якість та продуктивність 222.5 KB
  Актуальність теми полягає в необхідності встановлення ефективності селекції ячменю ярого на пивоварну якість і урожайність на основі використання в схрещуванні сучасних сортів виділених за цінними ознаками продуктивності...
65521. Підвищення точності зміцнювальної накатки зубців за рахунок розробки принципово нової геометрії накатного інструмента 191 KB
  Підвищення продуктивності та якості виготовлення циліндричних зубчастих коліс із одночасним зниженням їх собівартості є однією з найбільш актуальних задач технологів та інструментальників усього світу.
65522. Диференціальний розчинонасос із вертикальним проточним плунжером 1.09 MB
  У будівельній промисловості при спорудженні будівель як промислового так і цивільного призначення до чверті загальної трудомісткості становлять роботи повязані з використанням будівельних розчинів: штукатурні роботи улаштування наливних підлог замонолічування стиків будівельних елементів тощо.
65523. ЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХИСТУ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ ВІД ЛУСКОКРИЛИХ ШКІДНИКІВ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 222 KB
  В агроекологічних умовах Центрального Лісостепу в останні роки значної шкоди агроценозу смородини чорної завдає комплекс лускокрилих фітофагів зокрема смородинова склівка листовійки аґрусова вогнівка та смородинова брунькова міль.
65524. Підвищення показників якості базової станції технології WiMax 418 KB
  Для цього випадку в рамках даної дисертаційної роботи запропоновано варіант збільшення зони покриття базової станції WiMаx за допомогою багатопролітної радіорелейної лінії. Тема роботи присвячена дослідженню можливості застосування як засобу збільшення зони покриття базової станції WiMаx...
65525. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОБРИВА ТА РЕГУЛЯТОРА РОСТУ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 298 KB
  З появою нових комплексних добрив з певним співвідношенням макро- та мікроелементів, а також універсальних регуляторів росту біологічного походження нового покоління з’явилися резерви покращення забезпечення льону-довгунця необхідними...