10673

Изучение диаграммы деятельности, изображение условных и параллельных поведений систем

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №7 по дисциплине €œCASEтехнологии Диаграммы деятельности Цель работы: изучить диаграммы деятельности научиться изображать условное и параллельное поведение систем. Теоретические сведения Деятельность представляет собой нек

Русский

2013-03-30

778 KB

14 чел.

Лабораторная работа №7

по дисциплине “CASE-технологии''

Диаграммы деятельности

Цель работы: изучить диаграммы деятельности, научиться изображать условное и параллельное поведение систем.

Теоретические сведения

Деятельность представляет собой некоторое состояние, в котором что-либо выполняется: будь-то процесс реального времени, такой как написание письма, либо исполнение компьютерной программы, такой как метод некоторого класса.

Рис.1. Диаграмма деятельности с динамической параллельностью и дорожками

Диаграмма деятельности (activity diagram) описывает последовательность подобных деятельностей, позволяя при этом одновременно изображать как условное, так и параллельное поведение. Диаграмма деятельности по сути представляет собой вариант диаграммы состояний, в которой большинство, а может быть и все состояния являются состояниями деятельности.

Условное поведение изображается с помощью ветвлений и соединений.

Ветвление имеет единственный входящий переход и несколько выходящих переходов. Сторожевые условия должны взаимно исключать друг друга. Если в качестве сторожевого условия используется [иначе], то это означает, что переход с меткой «иначе» должен произойти в том случае, когда все другие сторожевые условия для данного ветвления являются ложными. На рис.1 ветвления указаны неявным образом. Можно также указать их явным образом с помощью ромба.

Соединение имеет несколько входящих и единственный выходящий переход. Соединение означает окончание условного поведения, которое было начато соответствующим ветвлением.

Параллельное поведение изображается с помощью слияний и разделений. Разделение имеет единственный входящий переход и несколько выходящих переходов. Когда срабатывает входящий переход, все выходящие переходы выполняются параллельно.

Данная диаграмма (рис.1) утверждает, что эти деятельности могут осуществляться параллельно. По существу, это означает, что последовательность их выполнения может быть произвольной. Также эти деятельности можно сделать чередующимися или выполнять некоторые из этих деятельностей одновременно. Согласно указанной диаграмме, любой из этих вариантов является корректным.

Деятельность может быть разделена на поддеятельности. В данном случае Напоминание о Доставке Заказа (Add Remainder to Stock) можно разделить на Срочную Доставку и Обычную Доставку и выделить это в отдельную поддеятельность. Ввиду тривиальности, данная поддеятельность на рис.1 не изображена.

На рис.1 также изображены дорожки (swimlanes). Они изображаются пунктирными линиями и разделяют диаграммы деятельности на вертикальные зоны. Каждая зона представляет собой зону ответственности конкретного класса или отдельного организационного подразделения, как это показано на рис.1.


Задание

Согласно закрепленному варианту по данной дисциплине на основе диаграмм состояний и теоретических сведений построить диаграммы деятельности с помощью CASE-средства StarUML.

Содержание отчета

  1.  Название лабораторной работы.
  2.  Цель лабораторной работы.
  3.  Тезисы теоретических сведений.
  4.  Вариант задания.
  5.  Скриншот диаграмм UML в CASE-среде StarUML.
  6.  Выводы. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56532. Сума кутів трикутника 197.5 KB
  Мета: Навчальна: Поглибити знання учнів про властивості трикутників Формувати уміння застосовувати вивчені властивості при розв’язуванні задач Провести діагностику засвоєння системи знань та умінь і її застосування для...
56533. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ 743.5 KB
  У даній роботі представлена методична розробка уроків теми «Ознаки рівності трикутників», яка складається з 8-ми уроків та різнорівневої контрольної роботи. Розробка дає змогу подивитися на тему під іншим кутом зору.
56534. Трикутник. Перша і друга ознаки рівності трикутників 8.2 MB
  Перевірка домашнього завдання Після чого обирається по одному учневі з кожного ряду які отримують по 1 листку з 10ма твердженнями інша частина учнів виконують на місцях аналогічне завдання. Ні слайд 2 На домашнє завдання учням було задано вправи на знаходження градусних мір...
56535. Трикутники 1.02 MB
  Мета: Систематизувати основні теоретичні положення з теми «Трикутники». Ліквідувати прогалини в знаннях, уміннях і навичках учнів; виховання активності, самостійності учнів, творчого підходу до оволодіння знаннями.
56536. Трикутники. Урок 52.5 KB
  Мета: навчитися виділяти ознаки різних видів трикутників об’єднувати трикутники за групами на основі знайдених ознак; навчитися вести дослідження за алгоритмом дій аналізувати отримані дані і робити висновки...
56537. Трикутники 67 KB
  Вісім параграфів підручника геометрії 7-го класу знайомлять нас з трикутниками, їх властивостями. Сьогодні на уроці ми узагальнимо і систематизуємо знання про трикутник, повторимо все, що вивчили, і таким чином підготуємося до контрольної роботи.
56538. Рівність трикутників 164.5 KB
  Учасники аукціону називаються аукціонерами людина яка проводить аукціон аукціоністом а товар - лотом. У ході продажу фігур лотів доведення рівності трикутників доцільно записувати на дошці щоб учні ще раз могли простежити відповідність...
56539. Анализ прибыли уровня рентабельности продукции птицеводства в ЗАО Победа - Агро Дятьковского района 127.45 KB
  В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования.
56540. Сценарий проведения внеклассного мероприятия «Веселый труд» 51 KB
  Сценарий проведения внеклассного мероприятия Веселый труд Ведущий: Уважаемые гости и болельщики Сегодня мы проводим конкурс Веселый Труд. Конкурс состоит из 5 заданий каждое задание оценивается в 1 балл. Жюри оценивает конкурс.