107

Економічне обґрунтування рішення щодо налагодження власного виробництва і реалізації на вітчизняному ринку електрогрилів

Курсовая

Маркетинг и реклама

Вибір товару для просування на ринок і оцінювання його конкурентоздатності. Розрахунок витрат на виробництво по роках життєвого циклу проекта виробництва і реалізації товару. Розрахунок узагальнюючих показників ефективності реалізації бізнес-ідеї.

Украинкский

2012-11-14

614.5 KB

11 чел.

УДК 658.589

Інв. №

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Кафедра 605

Економічне обґрунтування рішення щодо налагодження власного виробництва і реалізації на вітчизняному ринку електрофенів

Пояснювальна записка до курсової роботи

з дисципліни «Економічне обґрунтування управлінських

рішень в маркетингу»

ХАІ.605.96Еп5.11В.050108.1034-9/07

Виконав студент гр. 96Еп8  Городілова Н.О.

__________________ (№ групи)             (П.І.Б.)

      (підпис, дата)

Керівник __канд. техн. наук, доцент___

                              (науковий ступінь, вчене звання)

___________________ В.М. Гавва______

      (підпис, дата)                                        (П.І.Б.)

Нормоконтролер _ канд. техн. наук, доцент

                              (науковий ступінь, вчене звання)

____________________ В.М. Гавва_______

      (підпис, дата)                                        (П.І.Б.)

2011

ЗАВДАННЯ  № 4

на курсову роботу з дисципліни

«Економічне обґрунтування управлінських рішень в маркетингу»

Тема «Економічне обґрунтування рішення щодо налагодження власного виробництва і реалізації на вітчизняному ринку електрогрилів»

Вихідні показники підприємницького  проекту

N

K1

K2

K3

O

Ц

Eнз

150

4,2

4,5

15

4,5

270

0,2

Примітка

N – річний обсяг продажу при повному освоєнні виробництва, тис. шт.;

K1капіталовкладення в будівництво, млн. грн.;

K2 капіталовкладення на придбання устаткування з коротким терміном використання, млн.грн

K3  капіталовкладення на придбання машин з тривалим терміном використання, млн.грн

O – капіталовкладення на створення обігових коштів, млн. грн.;

Ц – оптово-відпускна ціна виробу (без НДС), грн

Eнзнорматив зведення грошових потоків по часу.

СПИСОК ПИТАНЬ, ЩО МАЮТЬ БУТИ РОЗГЛЯНУТІ

1) Сформувати таблицю вихідних даних для курсової роботи

2) Визначити вид і конкурентоспроможність товару для освоєння виробництва і реалізації його на галузевому ринку

3) Розрахувати потреби в інвестиціях та визначити джерела фінансування

4) Розрахувати рівень щорічних амортизаційних відрахувань і загальновиробничих витрат

5) Провести розрахунки грошових потоків по роках життєвого циклу товару і розрахувати узагальнюючи фінансово-економічні показники

6) Проаналізувати результати розрахунків і зробити висновки про доцільність бізнесової ідеї виробництва і реалізації обраного виду товару

         Виконавець                                                                 Керівник роботи  

Студент  96Еп8 групи                                                       доцент кафедри 605

_____________/ Н.О. Городілова/                                   ________/_В.М. Гавва/

  Підпис                           Прізвище                                                                        Підпис               Прізвище

Дата отримання завдання______25 червня___2010 р.

Строк виконання  _________17 січня________2011р.


ЗМІСТ

ВСТУП

1 Вибір товару для просування на ринок і оцінювання його конкурентоздатності

2  Розрахунок загального обсягу інвестицій та джерела фінансування

3  Розрахунок витрат на виробництво по роках життєвого циклу проекта виробництва і реалізації товару

4  Розрахунок грошових потоків по роках  життєвого циклу проекта виробництва і реалізації товару

5  Розрахунок узагальнюючих показників ефективності реалізації бізнес-ідеї

Висновок.

Перелік посилань

ДОДАТОК А  Фінансовий профіль проекту інвестицій


ВСТУП

Перехід до економічних методів управління висуває підвищені вимоги до рівня економічних знань фахівців будь-якого галузевого спрямування. Удосконалення і розвиток служб маркетингу підприємств виходить з необхідності докорінного покращання всього процесу їх діяльності, особливо щодо планування заходів, які потребують інвестування. Економічна компетентність особливо необхідна фахівцям сфери виробництва наукоємної та високотехнологічної техніки, створення якої пов’язано зі значними витратами ресурсів.

Інвестиції – витрати коштів, спрямовані на відтворення капіталу (його підтримку й нарощування). Їх реалізують шляхом кредитування, прямих вкладень коштів, покупки цінних паперів.

Традиційний розрахунок показників порівняльної ефективності варіантів капіталовкладень, особливо в його рутинних модифікаціях, практично не враховує динамічності параметрів проекту. А ринок – це завжди хитка рівновага. Тому при оцінці вигідності інвестиційного проекту важливо оцінювати такі характеристики:

 •  можливі зміни попиту на товар, що випускається, і відповідні зміни обсягів виробництва;
 •  очікувані коливання цін на ресурси та продукцію, яка реалізується;
 •  заплановане зниження витрат виробництва в процесі нарощування обсягу випуску;
 •  майбутні зміни в технічному рівні продукту чи виробництва, викликані реалізацією науково-технічних досягнень;
 •  доступність фінансових джерел для необхідних у кожному періоді інвестицій.

Слід зазначити, що вірогідна оцінка проекту неможлива без урахування суб’єктивних інтересів залучених у нього учасників. А інтереси ці часто не збігаються. Складність, комплексний характер сучасної підприємницької діяльності призводять до того, що врахувати всі фактори, умови та характеристики реалізації проекту неможливо, тим більше в строго формалізованому виді.

У даному курсовому проекті проведена фінансово-економічна експертиза інвестиційного проекту по налагодженню власного виробництва і реалізації на вітчизняному ринку електрофонів.

 1.  
  ВИБІР ТОВАРУ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ НА РИНОК І ОЦІНЮВАННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ

Як інвестиційний проект у даній курсовій роботі розглянемо виробництво й реалізацію електропобутового приладу, а саме – фен.

Фен – електричний прилад, який видає направлений потік нагрітого кисню. Найважніша особливість фена є можливість подачі тепла точно в задану область. Походження слова фен зв’язано з німецькою маркою FOEN, зареєстрованою у 1941 році.

Фен виконується у вигляді відрізка труби, в середині котрої розташовані вентилятор та електронагрівач. Часто корпус фена оснащається пістолетною рукояткою.

Вентилятор втягує повітря через один із зрізів труби, потік повітря проходить мимо електронагрівача, нагрівається і покидає трубу через протилежний зріз. На вихідний зріз труби фену можуть бути встановлені різні насадки, що змінюють конфігурацію повітряного потоку. Вхідний зріз зазвичай закритий гратами для того, щоб запобігти попаданню всередину корпусу фену крупних предметів, наприклад пальців. Ряд моделей фенів дозволяє регулювати температуру і швидкість потоку повітря на виході.

Існують два основні різновиди фенів — фен для сушки і укладання волосся і технічний фен. Принцип їх дії однаковий, відмінність лише в температурі і швидкості потоку повітря на виході приладу. Фен для сушки і укладання волосся Фен для сушки і укладання волосся видає потік повітря з температурою близько 60 °C і високою швидкістю. У фен прагнуть ставити захист від перегріву щоб уникнути пошкодження волосся гарячим повітрям. Сучасні фени також мають функцію іонізації повітря, покликану раніше знімати статичний заряд, а також обіцяючу гладкість і шовковистість волосся.

Технічний фен відрізняється здатністю видавати потік повітря, нагрітого до температури порядка 300—500 °C, але з невисокою швидкістю. Різні моделі технічних фенів можуть мати також і режими з нижчою температурою повітря, наприклад, 50 °C. Існують моделі, що дозволяють отримувати повітря з температурами в діапазоні 50—650 °C з кроком в 10 °C або плавним регулюванням. Деякі моделі дозволяють регулювати витрату повітря.  Технічний фен має велике число вживань, в т. ч.

Останнім часом склалася думка, що чим більше потужність фена, тим він краще. Проте, це не так. Звичайні фени мають потужність 1200-1600 Вт і цього цілком достатньо для того, щоб в домашніх умовах зробити гарну зачіску або просто висушити волосся. Професійні фени, що мають потужність більше 2100 Вт, безумовно, є досить якісними. Але повторюємо ще раз - це професійні фени. У домашніх умовах ви просто не встигнете зробити собі зачіску до того, як ваше волосся повністю висохнуть. Якщо ви користуєтеся подібним феном, то зачіску потрібно сформувати досить швидко. Користуватися феном з потужністю більше 2100 Вт може тільки професіонал, який зробить укладання волосся і зачіску за кілька хвилин. Існують також фени з потужністю менше 1200 Вт, це так звані дорожні фени. Вони є практично в кожній компанії виробника. Порівняно невеликі за своїми розмірами і призначені тільки для однієї мети - сушіння волосся. Відрізняють фени не тільки по потужності. Важливою функціональною відмінністю є також насадки фенів. В принципі, для повсякденного використання в домашніх умовах вам вистачить всього двох насадок - концентратора і розподільника. Проте, найпростіші фени продаються тільки з насадкою концентратором. Це найпростіші похідні фени. Вони спеціально направляють потік повітря тільки в одному напрямку. Функцією даних мініатюрних похідних фенів є тільки сушіння волосся. Якщо ви хочете за допомогою фена не тільки сушити, але і укладати волосся, кількість ваших насадок має бути більше. Для людей з кучерявим волоссям, або для тих , хто зробив собі хімічну завивку, ідеальним варіантом стане насадка-дифузор. Виглядає вона як напівкругла чаша, в яку вставлено порожнисті трубочки (або як їх ще часто називають "пальчики"). Спочатку дифузор був придуманий для того, щоб сушити відразу велику ділянку голови. Він розсіює гарячий повітряний потік і пом'якшує його вплив на волосся. До того ж процес сушіння відбувається набагато швидше. Проте, робити укладання такої насадкою прямим волоссям не можна. Диффузор дійсно додасть об'єм волоссю, але красиво це буде виглядати, тільки якщо у вас є кучері.
Якщо у вас немає розкішних кучерів, то вам краще користуватися насадкою у вигляді гребінця. Ця насадка виглядає як циліндр, на якому закріплена напівкругла щітка. У наборі з феном можуть бути кілька насадок-щіток різного діаметру. Іноді в набір можуть входити і насадки у вигляді половини щітки. Фени-щітки особливо радимо вибирати тим, хто має не дуже довге волосся або короткі. Ними також можна розпрямляють волосся і робити укладку. Саме тому друга назва даної насадки "стайлер".Вибірая фен, зверніть увагу на те, щоб у нього були кілька режимів подачі повітря і регулювання температури. Це дуже важливо, адже постійно сушити волосся дуже гарячим струменем повітря шкідливо. Крім того, на багатьох фенах буває режим подачі холодного повітря "cool". Це потрібно для кращого закріплення укладання. Гаряча струмінь повітря робить волосся більш податливими і пластичними. Уклавши зачіску, ви вмикаєте режим "Cool", і холодне повітря, остуджуючи, закріплює отриманий результат.
На деяких професійних фенах зараз є режим іонізації повітря. Навіщо це потрібно? Користуючись ионизатором повітря при укладанні, ви значно спростити собі завдання. Негативні іони знижують рівень статичної електрики, і процес укладання стає більш простим. До того ж позитивні іони роблять на волосся дуже шкідливий вплив.На даний момент фени представлені у двох формах: "пістолет" і "циліндр". Більшість професійних фенів виготовляються у формі "пістолета". Тобто такі фени мають ручку, як правило, розташовану під кутом до основної частини. У домашніх умовах такими фенами користуватися буває не завжди просто. Самі поміркуйте, для того, щоб направити струмінь повітря в потрібному напрямку доведеться попрацювати. Тому для того, щоб самостійно сушити та укладати волосся, рекомендуємо вам користуватися фенами у формі "циліндра". Тримати такий фен в руці зручніше, і спрямовувати повітря під потрібним кутом не складе великої праці. І наостанок, нагадуємо вам, що як би ви не були обмежені за часом, але іноді обов'язково потрібно дати волоссю висохнути самим. Постійно використовувати фен для сушіння волосся досить шкідливо. Регулярне використання фена для сушіння волосся згодом робить їх тьмяним і ламкими. Але якщо ви не можете сушити волосся по-іншому, то вам слід користуватися спеціальними засобами, які будуть захищати і зміцнювати ваше волосся.

Рисунок 1.1 – Приклади фенів закордонних виробників

Вивчення ринку товарів, аналіз тенденції попиту й пропозиції на аналогічні товари дали можливість визначити місткість сегмента ринку в 150 тис. штук виборів на рік. Реалізація намічена на 10 років за ціною 270 гривень за один електрофен. Передбачається використання закордонної технології.

Аналіз проектно-конструкторської документації й технології виробництва, оцінка трудомісткості робіт і розрахунок потрібної кількості матеріальних і трудових ресурсів дозволили сформувати набір загальних вихідних даних для розрахунку фінансових показників у вигляді зведеної характеристики інвестиційного проекту.

Таблиця 1.1 Зведена характеристика інвестиційного проекту

Показники

Од. вим.

Величина

Виробнича потужність  при повному освоєні

тис.шт.

150

Передбачувана ціна виробу

грн.

270

Капітальні вкладення:

 

 

будівництво

млн.грн.

4,2

устаткування з коротким терміном служби

млн.грн.

4,5

устаткування і машини з тривалим терміном служби

млн.грн.

15

обіговий капітал

млн.грн.

4,5

Джерела фінансування проекту

 

 

акціонерний капітал (дивіденди - 5% річних)

млн.грн.

19,2

банківський кредит (10% річних, погашення з третього року виробництва рівними частками за три роки)

млн.грн.

4,5

кредити постачальників (8% річних, погашення рівними частками за п'ять років, починаючи з третього року виробництва) для створення обігових коштів 2000 тис.грн., потреба в яких пропорційна річному обсягу продукції підприємства

млн.грн.

4,5

Виробничі витрати:

 

 

Змінні витрати на од. продикції

грн.

135

Графік реалізації проекту:

 

 

період будівництва виробничого об'єкта

років

2

загальний період виробництва

років

10

Освоєння виробничої потужності й обсяг виробництва:

 

 

третій рік реалізації проекту

%

50

четвертий рік реалізації проекту

%

75

п'ятий і наступний роки

%

100

Експортна квота:

 

 

перший і другий роки виробництва

%

40

третій і наступний роки

%

30

Ставка податку на прибуток (звільнення від податків у перші чотири роки виробництва)

%

30

Такі узагальнені показники, як сумарні виробничі витрати і собівартість виробу, були розраховані для року повного освоєння виробничої потужності підприємства (5-й рік реалізації проекту). Передбачають організацію акціонерного товариства закритого типу з виплатою дивідендів у розмірі 5% річних з моменту початку виробництва (при наявності прибутку). Дворічний період будівництва виробничого об’єкта й монтажу устаткування передбачає початок освоєння виробництва з третього року реалізації інвестиційного проекту.


2  РОЗРАХУНОК ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Згідно з графіком реалізації проекту, в табл. 2.1 показані інвестиції по роках, що здійснюються відповідно до розроблених планів капітального будівництва і кредитних договорів. Таким чином, капіталовкладення в будівництво у першому році складає 2,8 млн. грн., у другому – 1,4 млн. грн.; капіталовкладення в устаткування з коротким терміном служби у першому і другому році складає по 2,25 млн. грн., аналогічно капіталовкладення в устаткування з тривалим терміном служби – 5 млн. грн. та 2,5 млн. грн. у першому та другому роках відповідно; у машини з тривалим терміном служби – 5 млн. грн. та 2,5 млн. грн. у першому та другому роках відповідно. Приріст обігового капіталу починається з третього року і складає 2,25 млн. грн., у четвертому та п’ятому по 1,125 млн. грн.

Таким чином, на етапі будівництва (1-й та 2-й роки проекту) загальні інвестиції складають 15,05 млн. грн. та 8,65 млн. грн.. відповідно, а на етапі освоєння на третьому році проекту – 2,25 млн. грн., на четвертому та п’ятому роках - по 1,125 млн. грн.

Статутний фонд (капітал) підприємства формується протягом першого року будівництва. А у  другому році підприємство на основі раніше укладених договорів одержує два види кредиту від банків і постачальників. Таким чином фінансування у першому році складає  12,8 млн. грн., а у другому – 15,4 млн. грн. (див. табл. 2.2).


Таблиця 2.1 - Загальні інвестиції по роках розрахункового періоду, млн. грн.

Види  шнвестицій

Будівництво

Освоєння

Повна виробнича потужність

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Первістно-фінансовані інвестиції:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво

2,8

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

устаткування з коротким терміном служби

2,25

2,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

устаткування з тривалим терміном служби

5

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5

машини з тривалим терміном служби

5

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5

Заміщення основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приріст обігового капіталу

 

 

2,25

1,125

1,125

 

 

 

 

 

 

 

4,5

Разом

15,05

8,65

2,25

1,125

1,125

 

 

 

 

 

 

 

28,2

Таблиця 2.2 - Джерела фінансування по роках, млн. грн.

Види  шнвестицій

Будівництво

Освоєння

Повна виробнича потужність

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Акціонерний капітал

12,8

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,2

Комерційні банки

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

Кредити постачальників

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

Разом

12,8

15,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,2


3  РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПО РОКАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТА ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРУ

По закінченню будівництва починається етап освоєння виробництва, на якому з’являються витрати на виробництво. У першу чергу, у зв’язку з використанням обладнання починається знос основних засобів, тобто треба нараховувати амортизацію.

Амортизація – це річний амортизаційний фонд по підприємству, розрахований як сума річних амортизаційних відрахувань за всіма видами основних засобів підприємства:

    (3.1)

де  - річний амортизаційний фонд t-го року по основних засобах, що належать до першої групи.

- річний амортизаційний фонд t-го року по основних засобах, що належать до другої групи.

- річний амортизаційний фонд t-го року по основних засобах, не включених у групи 1 і 2.

На нашому підприємстві є чотири види основних засобів:

 •  будівництво;
 •  устаткування з коротким терміном служби;
 •  устаткування з тривалим терміном служби;
 •  машини з тривалим терміном служби.

Будівництво відноситься до першої групи основних засобів, устаткування з коротким терміном служби – до другої групи, а устаткування з тривалим терміном служби та машини з тривалим терміном служби – до третьої групи. Таким чином, згідно зі статтею 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства», норми амортизації встановлюють у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів. Для першої групи - це 5%, для другої – 25%, для третьої групи – 15%. У табл. 3.1 розрахована сума амортизації по рокам та залишкова вартість основних засобів.

Таблиця 3.1 - Залишкова вартість основних засобів по роках реалізації проекту, млн. грн.

Показники

Види основніх засобів

будівництво

устаткування з коротким терміном служби

устаткування з тривалим терміном служби

машини з тривалим терміном служби

Разом

Первістна вартість

4,2

4,5

7,5

7,5

23,70

Річна норма амортизації, %

5

25

15

15

 

Річний амортизаційний фонд (чисельник) і залишкова вартість по роках реалізації проєкту (займенник)

 

 

 

 

 

3-й рік

0,21

1,13

1,13

1,13

3,59

3,99

3,38

6,38

6,38

20,12

4-й рік

0,20

0,84

0,96

0,96

2,96

3,79

2,53

5,42

5,42

17,16

5-й рік

0,19

0,63

0,81

0,81

2,45

3,60

1,90

4,61

4,61

14,71

6-й рік

0,18

0,47

0,69

0,69

2,04

3,42

1,42

3,92

3,92

12,67

7-й рік

0,17

0,36

0,59

0,59

1,70

3,25

1,07

3,33

3,33

10,97

8-й рік

0,16

0,27

0,50

0,50

1,43

3,09

0,80

2,83

2,83

9,55

9-й рік

0,15

0,20

0,42

0,42

1,20

2,93

0,60

2,40

2,40

8,34

10-й рік

0,15

0,15

0,36

0,36

1,02

2,79

0,45

2,04

2,04

7,32

11-й рік

0,14

0,11

0,31

0,31

0,87

2,65

0,34

1,74

1,74

6,46

12-й рік

0,13

0,08

0,26

0,26

0,74

2,51

0,25

1,48

1,48

5,72

Ліквідаційна вартість основних фондів

2,51

0,25

1,48

1,48

5,72

На третьому році реалізації проекту виробнича потужність складає 50%, що складає 75 тис. шт. На четвертому році – 75% або 111 тис. одиниць товару. Ну а на п’ятому та наступних роках реалізації проекту – 100%, що складає 150 тис. шт.

Накладні витрати – це витрати на утримання і експлуатацію устаткування цехів, на відшкодування зношення інструментів і пристроїв цільового призначення, підготовку й освоєння виробництва, страхування майна та медичне страхування, а також інші непрямі витрати річного кошторису. Накладні витрати на кожному році реалізації проекту складають 3,5 млн. грн. Змінні витрати на одиницю продукції складають 50% від ціни, тобто 135 грн./од.

Адміністративні витрати – це загальнозаводські витрати, куди входять витрати на такі потреби:

 •  заробітна плата заводоуправління та відрахування на пенсійне і соціальне страхування, у фонд зайнятості;
 •  відрядження, канцелярські та поштові потреби;
 •  утримання будов і споруд заводського рівня, складських і лабораторних приміщень, що не відносяться до цехів підприємства.

Адміністративні витрати на кожному році даного проекту складають 1,1 млн. грн.

Витрати на збут і розподіл складаються з річних витрат на маркетингові дослідження, тару й упакування, транспортування готової продукції. У третьому році вони складають 0,7 млн. грн., у четвертому – 0,8 млн. грн., у п’ятому та наступних роках 0,9 млн. грн. У табл. 3.2 наведені витрати виробництва по роках.


Таблиця 3.2 - Витрати виробництва, млн. грн.

Види  шнвестицій

Освоєння

Повна виробнича потужність

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Обсяг випуску

75

111

150

150

150

150

150

150

150

150

Змінні витрати

10,125

14,985

20,25

20,25

20,25

20,25

20,25

20,25

20,25

20,25

накладні витрати

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Усьго виробничі витрати

13,63

18,485

23,75

23,75

23,75

23,75

23,75

23,75

23,75

23,75

Адміністративні витрати

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Витрати на збут і розподіл

0,7

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Усьго функціонально-адміністративні витрати

15,43

20,385

25,75

25,75

25,75

25,75

25,75

25,75

25,75

25,75

Амортизація

3,59

2,96

2,45

2,04

1,70

1,43

1,20

1,02

0,87

0,74

Разом загальновиробничі витрати

19,01

23,34

28,20

27,79

27,45

27,18

26,95

26,77

26,62

26,49


4  РОЗРАХУНОК ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПО РОКАХ  ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТА ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРУ

Для розрахунку грошових потоків, по-перше, розрахуємо дохід від продажу як виручку від реалізації продукції по кожному року. Ліквідаційну вартість визначимо як суму залишкової вартості основних засобів виробництва на кінець розрахункового періоду і нормованих обігових коштів.

Щорічний відплив грошей визначаємо на основі даних табл. 2.1, 2.2, 3.2.

Чистий грошовий потік обчислюємо як різницю припливу та відпливу грошей табл. 4.1.

Кумулятивний чистий грошовий потік – це чистий грошовий потік, розрахований наростаючим підсумком.

Дисконтування чистого грошового потоку обчислюємо шляхом множення показника і-го року на коефіцієнт приведення  , тобто

,      (4.1)

де  – норматив зведення, і в нашому випадку дорівнює 0,2.

За даними табл. 4.1 побудовано фінансовий профіль проекту для кумулятивного дисконтованого чистого грошового потоку (додаток А).

Приплив готівки визначаємо на основі джерел фінансування, проставляючи суми за даними рядка «разом» табл. 2.2.

Потоки готівки, що відображають рух усіх грошей на підприємстві, показують, що найбільш критичним є другий рік, тому що в цей час відплив готівки перевищує приплив на 8,65 млн. грн., однак у наступні роки проблем з готівкою не буде. Дані потоки наведені у табл. 4.2.


Таблиця 4.1 - Грошові потоки по роках розрахункового періоду, млн. грн.

Види  шнвестицій

Будівництво

Освоєння

Повна виробнича потужність

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Обсяг випуску

0

0

75

111

150

150

150

150

150

150

150

150

 

 

1. Приплив від реалізації:

       -     

        -     

20,25

29,97

40,50

40,50

40,50

40,50

40,50

40,50

40,50

40,50

10,22

384,44

продукції (дохід від продажу (без ПДВ))

 

 

20,25

29,97

40,50

40,50

40,50

40,50

40,50

40,50

40,50

40,50

 

374,22

майна (ліквідаційна вартість)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,22

10,22

2. Відплив:

15,05

8,65

17,68

21,51

26,88

25,75

29,66

29,75

29,81

29,87

29,92

29,95

            -     

294,47

загальні інвестиції

15,05

8,65

2,25

1,13

1,13

 

 

 

 

 

 

 

 

28,20

функціонально-адміністративні витрати

 

 

15,43

20,39

25,75

25,75

25,75

25,75

25,75

25,75

25,75

25,75

 

241,81

податки

 

 

 

 

 

 

3,91

4,00

4,06

4,12

4,17

4,20

 

24,46

3. Чистий грошовий потік

-15,05

-8,65

2,58

8,46

13,63

14,75

10,84

10,75

10,69

10,63

10,58

10,55

10,22

 

4. Кумулятивний чистий грошовий потік

-15,05

-23,70

-21,13

-12,67

0,96

15,71

26,55

37,30

47,98

58,62

69,20

79,75

89,97

89,97

5. Дисконтований чистий грошовий потік

-15,05

-7,21

1,79

4,90

6,57

5,93

3,63

3,00

2,49

2,06

1,71

1,42

1,15

12,37

6. Кумулятивний дисконтований чистий грошовий потік

-15,05

-22,26

-20,47

-15,57

-9,00

-3,08

0,55

3,55

6,04

8,10

9,81

11,23

12,37

-

Таблиця 4.2 - Потоки готівки для фінансового планування, млн. грн.

Види  шнвестицій

Будівництво

Освоєння

Повна виробнича потужність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Обсяг випуску

       -     

        -     

75

111

150

150

150

150

150

150

150

150

1. Приплив готівки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

джерела фінансування

12,80

15,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дохід від продажу (без ПДВ)

 

 

20,25

29,97

40,50

40,50

40,50

40,50

40,50

40,50

40,50

40,50

2. Відплив готівки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загальні активи (інвестиції в основний і обіговий капітали)

15,05

8,65

2,25

1,13

1,13

 

 

 

 

 

 

 

функціонально-адміністративні витрати

 

 

15,43

20,39

25,75

25,75

25,75

25,75

25,75

25,75

25,75

25,75

виплата кредиту постачальників

 

 

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

 

 

 

 

 

виплата відсотків за кредит постачальників

 

 

0,36

0,29

0,22

0,14

0,07

 

 

 

 

 

повернення банківських кредитів

 

 

1,50

1,50

1,50

 

 

 

 

 

 

 

виплата відсотків за кредити банків

 

 

0,45

0,30

0,15

 

 

 

 

 

 

 

податки

 

 

 

 

 

 

3,91

4,00

4,06

4,12

4,17

4,20

дивиденди і винагороди

 

 

 

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

3. Разом залишок

-2,25

6,75

-0,63

4,51

9,90

12,75

8,90

9,79

9,73

9,67

9,62

9,59

4. Кумулятивна касова готівка

-2,25

4,50

3,87

8,38

18,28

31,02

39,93

49,72

59,44

69,12

78,74

88,33


5  РОЗРАХУНОК УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ ПОКАЗНИКІВ

ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ІДЕЇ

Для розрахунку узагальнюючих показників ефективності реалізації бізнес – ідеї розрахуємо по роках такі показники:

коефіцієнт обертання капіталу:

;      (5.1)

коефіцієнт прибутковості:

;       (5.2)

рентабельність обороту:

;       (5.3)

рентабельність капіталу:

,      (5.4)

де В – оборот капіталу (приплив готівки);

К – вкладений капітал (загальні інвестиції);

З – загальні підсумкові витрати (поточні);

П – прибуток (до сплати податків).

Усі розрахунки занесемо до табл. 5.1.

При складанні балансу рядок готівка відповідає рядку 4 табл. 4.2, а рядок нагромаджений прибуток – рядку 8 табл. 5.1, нагромаджений прибуток запозичений з табл. 5.1. Активи підприємства визначаємо в такій послідовності: залишкова вартість основних засобів - з табл. 3.1, запаси товарно-матеріальних цінності дорівнюють обіговому капіталу, а готівку визначають як нагромаджену різницю припливу і відпливу (табл. 4.2).

При економічному обґрунтуванні, пов’язаному зі створенням нового підприємства, і фінансово-економічній експертизі проекту складно планувати наявність і величину активів у вигляді цінних паперів, дебіторської заборгованості й нематеріальних активів, так само як і іншу короткострокову заборгованість, резерви та фонди пасиву.

Тому практично в активі крім рядка готівка будуть ураховані рядок запаси товарно-матеріальних цінностей, представлені в обсязі нормованої величини обігових коштів, і рядок залишкова вартість основних засобів на кінець відповідного року беремо з табл. 3.1.

Заборгованість по короткострокових і довгострокових кредитах у пасиві балансу проставимо на основі даних табл. 2.2.

Статутний капітал відповідає акціонерному або капіталу власників.


Таблиця 5.1 - Звіт про чисті доходи, млн. грн.

Види  шнвестицій

Освоєння

Повна виробнича потужність

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Обсяг випуску

75

111

150

150

150

150

150

150

150

150

1. Дохід від продажу

20,25

29,97

40,50

40,50

40,50

40,50

40,50

40,50

40,50

40,50

2. Загальновиробничі витрати

19,01

23,34

28,20

27,79

27,45

27,18

26,95

26,77

26,62

26,49

3. Прибуток до оподаткування

1,24

6,63

12,30

12,71

13,05

13,32

13,55

13,73

13,88

14,01

4. Податки

 

 

 

 

3,91

4,00

4,06

4,12

4,17

4,20

5. Чистий прибуток

1,24

6,63

12,30

12,71

9,13

9,33

9,48

9,61

9,72

9,81

6. Дивіденди та премії

 

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

7. Нерозподіленний прибуток

1,24

5,67

11,34

11,75

8,17

8,37

8,52

8,65

8,76

8,85

8. Кумулятивний нерозподіленний прибуток

1,24

6,91

18,25

30,00

38,18

46,54

55,07

63,72

72,48

81,33

9. Вкладенний капітал (основні фонди+обігові кошти)

25,95

27,08

28,20

28,20

28,20

28,20

28,20

28,20

28,20

28,20

10. Коефіцієнти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборотність капіталу

0,78

1,11

1,44

1,44

1,44

1,44

1,44

1,44

1,44

1,44

прибутковість

1,07

1,28

1,44

1,46

1,48

1,49

1,50

1,51

1,52

1,53

рентабельність обороту, %

6,12

22,12

30,38

31,39

32,22

32,89

33,45

33,91

34,28

34,60

рентабельність капіталу, %

   4,78   

  24,48   

  43,6   

  45,1   

  46,3   

  47,2   

  48,0   

  48,7   

  49,2   

  49,7   


Таблиця 5.2 - Баланс підприємства на кінець року

Види  шнвестицій

Рік реалізації проєкту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Готівка

-2,25

4,50

3,87

8,38

18,28

31,02

39,93

49,72

59,44

69,12

78,74

88,33

2. Цінні папери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дебіторська заборгованість

 

 

0,81

1,40

1,76

1,91

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

4. Запаси товарно-матеріальних цінностей

 

 

2,25

3,38

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

5. Залишкова вартість основних засобів

15,05

23,70

20,12

17,16

14,71

12,67

10,97

9,55

8,34

7,32

6,46

5,72

6. Нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом активи

12,80

28,20

27,04

30,31

39,25

50,10

57,38

65,74

74,27

82,92

91,68

100,53

ПАСИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Короткострокові кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Інша короткострокова заборгованність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Довгостроковий позиковий капітал

 

9,00

6,60

4,20

1,80

0,90

 

 

 

 

 

 

4. Статутний фонд

12,80

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

5. Нагромадженний прибуток

 

 

1,24

6,91

18,25

30,00

38,18

46,54

55,07

63,72

72,48

81,33

6. Резерви і фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом пасиви

12,80

28,20

27,04

30,31

39,25

50,10

57,38

65,74

74,27

82,92

91,68

100,53


ВИСНОВОК

Реалізація проекту забезпечує чистий прибуток за економічний термін служби капіталовкладень, який дорівнює 89970  тис. грн.  Передбачають, що для реалізації проекту буде організовано акціонерне товариство зі статутним капіталом у 19200 тис. грн. Рентабельність стосовно акціонерного капіталу складе при повному освоєнні виробничої потужності близько 40% (при розрахунку по чистому прибутку). Період повернення капітальних вкладень не перевищить семи років. Максимальний грошовий відплив (за рік) дорівнює 31600 тис. грн., що покривається передбачуваними джерелами фінансування проекту. Розрахунок точки беззбитковості проілюстровано графіком (Додаток Б). Аналітично цей розрахунок, виконаний при повному освоєнні виробництва, виглядає так (для п'ятого року розрахункового періоду) відповідно до формули точки беззбитковості:

Одержане значення складає 39,26% виробничої потужності підприємства. Валютна збалансованість також забезпечена.

Розрахуємо внутрішній коефіцієнт ефективності IRR. Для цього складемо наступну таблицю і побудуємо фінансові профілі проекту для різних значень Ен.


Таблиця 6.1 – Таблиця для точного визначення Ен

Рік

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ен=0,2

0

-15,05

-22,26

-20,47

-15,57

-9

-3,08

0,55

3,55

6,04

8,1

9,81

11,23

12,37

Ен=0,31

0

-15,05

-21,65

-20,15

-16,39

-11,76

-7,94

-5,8

-4,17

-2,94

-2

-1,29

-0,75

-0,35

Ен=0,3

0

-15,05

-21,7

-20,18

-16,33

-11,56

-7,59

-5,34

-3,63

-2,32

-1,32

-0,55

0,04

0,48

Рисунок 6.1 – Фінансові профілі проекту для різних значень Ен


Внутрішній коефіцієнт ефективності IRR=0,306, що значно перевищує нормативну ефективність, прийняту на рівні 0,2. Внутрішня рентабельність даного інвестиційного проекту показала, що проблем із готівкою для забезпечення поточної діяльності підприємства не виникне навіть при темпах річної інфляції в 30,6%.

Попереднє дослідження отриманих результатів свідчить про практичну можливість і економічну доцільність реалізації розглянутого проекту за умови збільшення виробничої потужності. Остаточне ж рішення приймають з урахуванням інтересів власників капіталів, потенційних партнерів, постачальників ресурсів і покупців продукції.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1.  Економічне обґрунтування господарських рішень / В.М. Гавва. – Навч. посібник. Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «ХАІ», 2001. – 157с.
 2.  Гавва В.Н., Сафронов Я.В. Технико-экономическое обоснование предпринимательских проектов: Учеб. пособие. – Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1995.
 3.  Гавва В.Н., Сафронов Я.В., Шумов В.П. Планирование инвестиций в производство и анализ финансов предприятия: Учеб. пособие. – Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1997. – 73с.
 4.  Экономическое проектирование производственного подразделения предприятия/ А.И. Бабушкин, В.Д. Кравченко, В.Н. Гавва и др. Учеб. пособие. – Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1999. – 118с.
 5.  Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий».


ДОДАТОК А

Фінансовий профіль проекту інвестицій


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7407. Аналіз практичного застосування Закону України Про боротьбу з корупцією 50 KB
  Аналіз практичного застосування Закону України Про боротьбу з корупцією Корупція - це глобальна проблема, але різні країни піддаються корупції різною мірою. Рівень корумпованості країни залежить від її політичної, економічної, та соціальної сит...
7408. Стан і перспективи організаційно-правового забезпечення протидії та запобігання корупції в Україні 81.5 KB
  Стан і перспективи організаційно-правового забезпечення протидії та запобігання корупції в Україні Однією з найгостріших проблем українського суспільства за роки проведення соціально-економічних реформ у напрямі подальшої демократизації суспільного ...
7409. Чи дійсно потрібен новий закон про протидію корупції 62.5 KB
  Чи дійсно потрібен новий закон про протидію корупції? Обставина, що чинне вітчизняне антикорупційне законодавство потребує свого вдосконалення, не викликає сумніву. Хоча, зауважимо, що в системі складових ефективної протидії корупції законодавча баз...
7410. Корупція. Корупційні злочини та стан хабарництва в Україні 264.5 KB
  ПЛАН: Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика поняття корупція. Етимологія слова корупція. Наукове розуміння поняття корупція. Нормативно-правове розуміння корупції. Розділ 2. Корупцій...
7411. Відставка державного службовця в Україні та порядок її здійснення 235 KB
  Вступ Реалізація положень Конституції України і успішне здійснення завдань держави, пов’язаних із її розвитком, соціально-економічними і ринковими перетвореннями, значною мірою залежить від професійного та сумлінного виконання державними ...
7412. Юридична відповідальність державних службовців 82.5 KB
  Юридична відповідальність державних службовців. Дисциплінарна відповідальність. Кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність. Відповідальність за заподіяну шкоду. Відповідальність за корупційні діяння та інші...
7413. Відповідальність державних службовців за інші правопорушення, повязані з корупцією 301.5 KB
  Мета даної роботи - розкрити поняття, зміст, основні характеристики та властивості інших правопорушень, пов’язаних з корупцією в галузі державної служби, а також по можливості визначити місце цих понять в системі українського законодавства.
7414. Сумматоры с параллельным переносом 126.5 KB
  Тема: Сумматоры с параллельным переносом Сумматоры с параллельным переносом - сумматоры, в которых сложение выполняется как поразрядная операция. Применяются в устройствах с высоким быстродействием микроопераций сложения. При этом старают...
7415. Методы изготовления и прокладки оптических кабелей 168 KB
  Методы изготовления и прокладки оптических кабелей. Технологический процесс изготовления оптического кабеля базируется на основных принципах кабельной технологии. Однако для практической реализации разнообразных конструкций ОК, обладающих отличитель...