10778

Теоретическое исследование влияния режимов сварки на распределение температур в свариваемом изделии

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Приобрести навыки теоретического исследования с использованием персонального ЭВМ влияние режимов сварки на распределение температур в свариваемом изделии. Оборудование: Персональная ЭВМ. Исходные данные: Материал ...

Русский

2013-04-01

300.5 KB

1 чел.

Цель работы:

Приобрести навыки теоретического исследования, с использованием персонального ЭВМ, влияние режимов сварки на распределение температур в свариваемом изделии.

Оборудование:

Персональная ЭВМ.

Исходные данные:

Материал

Ст 30 ХГСА

δ

0,4 см

V

1…2,5 см/с

В

[2-3]·δ= [0,8÷1,2] см

L

[3-4]·δ= [1,2÷1,6] см

Порядок выполнения работы .

1. Ввод исходных данных.

Рис.1. Исходные данные.

2. Определение tн для последующей проверки длины сварочной ванны. Находим tн  меняя значения исходных данных, удовлетворяя формуле для нахождения длины сварочной ванны (она должна входить в заданный пределы [1,2÷1,6] см)

Рис. 2. Определение tн.

Из представленного графика на рис. 2. видно, что tн= 0,8

Длина сварочной ванны равна:

Lсв,вv*tн=1.8*0,8=1,44[1,2…1,6] сварочная ванна входит в заданный пределы по длине.

3. Уточняем tн. Работаем в системе коордиат у, при t=const. Для уточнения точки tн вводим 3 значения tн =0,7; tн =0,83; tн =0,9 и получаем 3 графика.

Рис.3. Уточнение tн.

Из Рис. 3 видно уточненное tн =0,83

Проверяем длину сварочной ванны по  уточненой точкеtн =0,83.

Длина сварочной ванны равна:

Lсв,в v*tн=1.8*0,8=1,44 [1,2…1,6] сварочная ванна  по уточненной tнвходит в заданный пределы по длине.

4.Для построения сварочной ванны необходимо определить значение Xи Y.Находим  хначенияX1X5поформулех=V*t.СледовательноX1=0,18;X2=0,36;X3=0,65;X4=1,26;X5=1,5. Для нахождения yвводим 5 значенийt и получаем 5графиков из которых определяем значение у.

Задаем значения t1=0.1; t2=0,2; t3=0,36; t4=0.7; t5=0,83

Рис.5. Определение значений У.

Из рис.5 видно Y1=0,2;Y2=0,19;Y3=0,15;Y4=0,12;Y5=0.

5.Определение Ширины сварочной ванны.

Для этого необходимо определить максимальное значение Y. Из полученных значений Y1=0,2;Y2=0,19;Y3=0,15;Y4=0,12;Y5=0. выбираем наибольшее Y1=0,2.

Уточняем его. Переходим в систему координат Y при t=const. Для уточнения точки Y2 вводим 3 значения Y2=0,22; Y2=0,52; Y2=0,5 и получаем 3 графика.

Рис. 6. Определение максимального значения Ymax.

Из рис.6 видно, что Ymax = 0,22. Ширина сварочной ванны расна B=2ymax.

B=2*0,22=0,44[0,8…1,2]ширина сварочной ванныне входит в заданный предел.

По результатам лабораторной работы  строим сварочную ванну.

Рис.7. Сварочная ванна.

Вывод:

Для сварки Ст 30ХГСА выбран способ сварки плавящемся электродом в среде СО2. Сила сварочного тока равна 170А. Скорость сварки 1,8 см/с. Мощность 4262 Вт. Напряжение дуги 20 В. Для получения качественного сварочного соединения мне были заданы пределы сварочной ванны по длине и ширине. Предел до длине (1,2…1,6) в ходе выполнения лабораторной работы  получился 1,44, и предел по ширине (0,8…1,2) получился 0,44, следовательно сварочная ванна проходит по длине, но не проходит по ширине в заданный предел. В результате получилинепровар в сварном соединение. Для качественного сварного соеднинения необходимо регулировать режим сварки, уменьшить скорость сварки или увеличить напряжение.Сварочная ванна строится из начала координат, так как источник быстродвижущийся,теплом впереди мы пренебрегаем.

PAGE   \* MERGEFORMAT1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55709. ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ 33.5 KB
  Если планируется усвоение учащимися навыков и умений то предусматриваются способы их применения пробное применение знаний в сочетании с объяснением правил самостоятельное их применение...
55710. Інноваційний підхід до викладання географії шляхом застосування проектних технологій 125.5 KB
  Даний проект рекомендований для реалізації на уроках економічної і соціальної географії України і економічної і соціальної географії світу в 9х і 10х класах при вивченні теми €œНаселення€. Він дає змогу втілити ряд найважливіших положень сучасної педагогіки...
55711. Оптимальні шляхи реалізації науково-методичної проблеми школи 134.5 KB
  Характеристика сучасних підходів до реалізації науково-методичної проблеми закладу. Створення колективного досвіду на базі науково-методичної ідеї. Системний підхід до роботи над науково-методичною проблемою. Основні етапи роботи над науково методичною проблемою.
55712. Інтерактивні методи навчання як засіб формування інтересу до пізнання молодших школярів 284.5 KB
  Тому важливого значення на сучасному етапі набуває активізація пізнавальної діяльності учнів як необхідна умова шкільного навчання. Активізація пізнавальної діяльності учнів необхідна умова шкільного навчання. Він основа розвитку нахилів учнів а отже і їх професійного спрямування. Я помітила що стійкий пізнавальний інтерес пізнавальна активність учнів початкових класів виявляється в навчальній діяльності.
55713. Зведені таблиці Microsoft Excel (MICROSOFT OFFICE 2010) 610.5 KB
  Мета: Отримання учнями практичних навичок представлення інформації із традиційних списків у більш зручному вигляді.
55714. Використання на уроках географії літературних творів та фотографі 306 KB
  Допомогти розвитку пізнавальної діяльності, активності учнів можуть нестандартні прийоми на уроках. Педагог за допомогою мистецьких творів може акцентувати увагу на подіях, явищах природи, керувати сприйняттям і відтворенням образів.
55715. Розв’язування рівнянь та побудова графіків, що містять цілу та дробову частини числа 712 KB
  Розвязування рівнянь що містять цілу і дробову частини. У роботі проаналізовано окремі способи розвязування рівнянь зі змінною під знаком цілої та дробової частин зокрема графічний та аналітичні.
55716. Исследования графов и их изучение 126 KB
  Точки графа называются его вершинами а отрезки соединяющие их ребрами графа. Более того графы являются эквивалентными либо попросту одним и тем же графом если соответствующие вершины одного графа соединены так же как и соответствующие вершины другого то есть соединены...
55717. ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ТА ФОРМ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 268 KB
  Активне навчання потребує залучення учнів у навчальний процес. У розвязанні цих проблем важливе місце відводиться інформаційно комунікативним технологіям інтерактивним методам та формам навчання компютерному програмному забезпеченню освітнього процесу.