10780

Исследование температурного поля при сварке разнородных металлов с использованием метода электромоделирования

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Отчет по лабораторной работе №3 Исследование температурного поля при сварке разнородных металлов с использованием метода электромоделирования по дисциплине Теория сварочных процессов Цель работы: понять физический механизм лежащий в основе особенносте...

Русский

2013-04-01

6.15 MB

9 чел.

Отчет по лабораторной работе №3

«Исследование температурного поля при сварке разнородных металлов с использованием метода электромоделирования»

по дисциплине «Теория сварочных процессов»

  Цель работы: понять физический механизм, лежащий в основе особенностей распространения тепла при сварке разнородных металлов, изучив влияние коэффициента теплопроводности и расположения центра пятна нагрева источника тепла на температурное поле.

  Оборудование: работа выполняется на электроинтеграторе, который позволяет изучать процессы распределения тепла при сварке пластин из разнородных металлов. Прибор представляет собой электрическую модель теплопроводной среды. Состоит из панельного блока, коммутационных проводов, источника питания и прибора для измерений (вольтметра).

  Особенности сварки разнородных металлов:

Сварка разнородных металлов затруднена вследствие существенной разницы их теплофизических свойств, таких как: температура плавления, теплопроводность, теплоёмкость. Например, при сварке меди со сталью, медь растворяется в стали. Всё это приводит к возникновению трудноустранимых дефектов в сварных швах, трещин, непроваров, несплавлений, снижает эксплуатационную надёжность соединения.

  Программа работы:

Источник тепла располагается симметрично к стыку

1. Собрали схему коммутации, когда источник тепла расположен симметрично по отношению к стыку (рис. 1).

Рис. 1. Схема коммутации пятна нагрева симметричного стыка

2. Произвели замеры с помощью щупа и результаты записали в карту температурного поля.

3. Собрали схему коммутации, когда источник тепла расположен со смещением относительно стыка (рис. 2).

Рис. 2. Схема коммутации пятна нагрева со смещением относительно стыка

4. Произвели замеры с помощью щупа и результаты записали в карту температурного поля.

5. По заданным капам Х1 = 290; Х2 = 270; Х3 = 170; Х4 = 200; Х5 = 180; Х6 = 100, произвели расчёты и построили пятна нагрева (приложения).

Пример расчёта границ температурных полей:

    

Вывод:

По карте температурного поля видно, что распределение тепла при сварке, когда источник нагрева расположен по центру стыка и со смещением, разнородных металлов, разное. Это происходит из-за того, что у меди и стали разная теплопроводность.

При сварке, когда источник нагрева находится симметрично стыку, пятно нагрева смещается в сторону менее теплопроводного металла – стали, и расплавляет его, не затронув медь.

При сварке со смещением источника нагрева в сторону более теплопроводного металла – меди, пятно нагрева располагается на стыке пластин.

Поэтому при сварке стали с медью нужно смещать источник нагрева в сторону более теплопроводного металла, т.е. меди, чтобы концентрация тепла была больше в зоне сварке по стыку, а не полностью на стали.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14866. Ежелгі түркілердің наным-сенімдері 82 KB
  Ежелгі түркілердің нанымсенімдері Халықтың діні нанымсенімдері мен көзқарастары оның тарихына руханимәдени саяси өміріне үлкен әсер ететін фактор болып табылады. Дін – руханияттың өзекті саласы. Дін тарихын білмейінше белгілі бір аймақты мекендеген халық
14867. КӨРКЕМСӨЗ ӨКІЛДЕРІНІҢ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ИМАНДЫЛЫҚ ИДЕЯСЫ 54 KB
  КӨРКЕМСӨЗ ӨКІЛДЕРІНІҢ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ИМАНДЫЛЫҚ ИДЕЯСЫ Л.Ж. Ахметқалиева Төле би атындағы №8 гимназия Тараз қ. Еліміз тәуелсіздігін алып егеменді ел болғалы тәлім– тәрбие адамгершілік және өнеге мәселесіне назар аударылғанмен ол кешенді жүргізілмей отырға...
14868. ҚАЗАҚ ҒАШЫҚТЫҚ ЖЫРЛАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 170 KB
  Бұлтбаева Айзада Зейкеновна ҚАЗАҚ ҒАШЫҚТЫҚ ЖЫРЛАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ Зерттеу жұмысының жалпы сипаттамасы Диссертациялық зерттеудің өзектілігі. Халық эпосы қазақ баласының рухын көтеріп санасын түзейтін ғасырлар үні еліміздің рухани байлығының көне...
14869. Қазақ өнері 57 KB
  Қазақ өнері Өнерi. Қазақстан жерiнде кезiгетiн бейнелеу өнерiнiң алғашқы нұсқалары палеолит дәуiрiне жатады. Олар Қаратау мен Хантау тауларында тасқа қашалған жанжануарлар тұрпаты түрiнде кездеседi. Неолит және қола дәуiрiнде тасқа бедерленген Баянауыл үңгiрiндегi Павло
14870. ҚАЗАҚ ТАРИХЫ – ТҮРКІЛЕРДІҢ ДАЛАЛЫҚ ӨРКЕНИЕТІНІҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ 44 KB
  ҚАЗАҚ ТАРИХЫ – ТҮРКІЛЕРДІҢ ДАЛАЛЫҚ ӨРКЕНИЕТІНІҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ Ж. Исахметұлы А.Е. Жұрынбай Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Жамбыл облыстық педагог кадрлардың білімін жетілдіру және қайта даярлау институты Тараз қ. Осы күнге дейін тарихшылардың ...
14871. Қазақ халқының салт-дәстүрлері 108 KB
  Қазақ халқының салтдәстүрлері Той малы Той малы дәстүр. Жүз жылқы той малына кетіпті М.Ж.Көпеев. Келін алуға келген қадірлі құдалар ел дәстүр салты бойынша сән салтанатымен жөн жосығымен келіп түседі. Бұл жолдың кәде жоралары да көп болады. Соның ішінде ең ба
14872. Мәдениет, салт-дәстүрлер 162.5 KB
  Мәдениет салтдәстүрлер Балаға ат қою Бала дүниеге келгеннен кейін атасы мен әжесі немесе ауыл ақсақалы балаға ат қояды. Ат қоюшы адам баланың құлағына: Сенің атың деп үш рет қайталайды. Бесікке салу Шілдехана өткеннен кейін баланың әкешешесі бесік тойын жаса
14873. Қазақтар 141.5 KB
  Қазақтар Қазақтар ұлт Қазақстан Республикасының байырғы және негiзгi халқы. Қдың ҚРдағы саны 83 млн. 1999 әлемде 124 млн. Түркi тiлдерiнiң солт.батыс қыпшақ тiлдерi тобына жататын қазақ тiлiнде сөйлейдi. Ислам дiнiнiң сүнниттiк бағытын қабылдаған. Оған дейiн шаман дiнiнiң негi...
14874. Қазақтың ас беру дәстүрі: әлеуметтік-саяси қызметі (XVIII–XIX ғғ. деректері бойынша) 241 KB
  Қазақтың ас беру дәстүрі: әлеуметтіксаяси қызметі XVIII–XIX ғғ. деректері бойынша КІРІСПЕ Тақырыптың өзектілігі. Қазақ қоғамының әлемдік тарих үрдісінің бір саласы ретінде өзінің өткенінде жүйелі ой елегіне түспеген зерттелмеген зерттелсе де біртекті бағасына ие бол...