10780

Исследование температурного поля при сварке разнородных металлов с использованием метода электромоделирования

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Отчет по лабораторной работе №3 Исследование температурного поля при сварке разнородных металлов с использованием метода электромоделирования по дисциплине Теория сварочных процессов Цель работы: понять физический механизм лежащий в основе особенносте...

Русский

2013-04-01

6.15 MB

10 чел.

Отчет по лабораторной работе №3

«Исследование температурного поля при сварке разнородных металлов с использованием метода электромоделирования»

по дисциплине «Теория сварочных процессов»

  Цель работы: понять физический механизм, лежащий в основе особенностей распространения тепла при сварке разнородных металлов, изучив влияние коэффициента теплопроводности и расположения центра пятна нагрева источника тепла на температурное поле.

  Оборудование: работа выполняется на электроинтеграторе, который позволяет изучать процессы распределения тепла при сварке пластин из разнородных металлов. Прибор представляет собой электрическую модель теплопроводной среды. Состоит из панельного блока, коммутационных проводов, источника питания и прибора для измерений (вольтметра).

  Особенности сварки разнородных металлов:

Сварка разнородных металлов затруднена вследствие существенной разницы их теплофизических свойств, таких как: температура плавления, теплопроводность, теплоёмкость. Например, при сварке меди со сталью, медь растворяется в стали. Всё это приводит к возникновению трудноустранимых дефектов в сварных швах, трещин, непроваров, несплавлений, снижает эксплуатационную надёжность соединения.

  Программа работы:

Источник тепла располагается симметрично к стыку

1. Собрали схему коммутации, когда источник тепла расположен симметрично по отношению к стыку (рис. 1).

Рис. 1. Схема коммутации пятна нагрева симметричного стыка

2. Произвели замеры с помощью щупа и результаты записали в карту температурного поля.

3. Собрали схему коммутации, когда источник тепла расположен со смещением относительно стыка (рис. 2).

Рис. 2. Схема коммутации пятна нагрева со смещением относительно стыка

4. Произвели замеры с помощью щупа и результаты записали в карту температурного поля.

5. По заданным капам Х1 = 290; Х2 = 270; Х3 = 170; Х4 = 200; Х5 = 180; Х6 = 100, произвели расчёты и построили пятна нагрева (приложения).

Пример расчёта границ температурных полей:

    

Вывод:

По карте температурного поля видно, что распределение тепла при сварке, когда источник нагрева расположен по центру стыка и со смещением, разнородных металлов, разное. Это происходит из-за того, что у меди и стали разная теплопроводность.

При сварке, когда источник нагрева находится симметрично стыку, пятно нагрева смещается в сторону менее теплопроводного металла – стали, и расплавляет его, не затронув медь.

При сварке со смещением источника нагрева в сторону более теплопроводного металла – меди, пятно нагрева располагается на стыке пластин.

Поэтому при сварке стали с медью нужно смещать источник нагрева в сторону более теплопроводного металла, т.е. меди, чтобы концентрация тепла была больше в зоне сварке по стыку, а не полностью на стали.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61130. ДОДАТОК ЯК ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ 388.1 KB
  Поглибити знання учнів про додаток як другорядний член речення; сформувати поняття про прямий і непрямий додаток; розвивати вміння визначати вид додатків у реченнях, розрізняти додаток і неузгоджене означення, удосконалити навички доречно використовувати додатки у власному мовленні
61131. Давня Індія 67.5 KB
  Мета: розповісти про природно-кліматичні умови і географічне положення Індії; ознайомитися з найдавнішими цивілізаціями долин річок Інд і Ґанґ; удосконалити навички встановлення взаємозвязку між географічним положенням і господарським розвитком країни...
61132. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ЗА КАРТИНОЮ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ 44.58 KB
  Ознайомити восьмикласників з вимогами до написання твору-опису за картиною в публіцистичному стилі; закріпити знання про опис як тип мовлення, його особливості та структуру; удосконалити вміння учнів усно складати твір-опис за картиною..
61133. Релігія та культура Давньої Індії 59 KB
  Мета: ознайомити учнів із найдавнішими культами та культурою Давньої Індії; дати уявлення про особливості суспільного устрою Індії; показати внесок давньоіндійської культури в розвиток світової науки і культури.
61134. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ І ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 40.5 KB
  Робота з текстами підготовча робота до складання творуопису памятки історії та культури Прочитати висловлювання. Ще здається недавно рипіли гарби повз нього зі снопами клекотіла революція на цьому майдані соборному дзвони калатали на сполох кликали...
61135. Давній Китай 64.5 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час виникнення цивілізації в Китаї появи могутньої держави в Китаї за Цінь Шіхуанді найвідоміших правителів Китаю особливості природних умов Китаю характерні риси господарського Китаю...
61137. ВИДИ ОБСТАВИН. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВОРОТ 493.85 KB
  Мета: поглибити знання учнів про обставину як другорядний член речення, порівняльний зворот, його роль у текстах різної стильової належності; сформувати вміння визначати види обставин; розвити пунктуаційні вміння виділяти порівняльні звороти комами на письмі...
61138. Релігія та культура Давнього Китаю 53 KB
  Мета: ознайомити учнів із релігійними віруваннями та культурною спадщиною Давнього Китаю; удосконалити навички інтерактивного вивчення нового матеріалу; показати неповторність і унікальність китайської культури.