10795

Розвиток і розміщення туристичного комплексу Франції

Курсовая

Туризм и рекреация

Курсова робота з курсу Розміщення продуктивних сил на тему: Розвиток і розміщення туристичного комплексу Франції Вступ Туризм відіграє одну з головних ролей в світовій економіці забезпечуючи десяту частину світового валового національного прод

Украинкский

2013-04-02

1.46 MB

46 чел.

Курсова робота

з курсу Розміщення продуктивних сил

на тему: Розвиток і розміщення туристичного комплексу Франції”

Вступ

Туризм відіграє одну з головних ролей в світовій економіці, забезпечуючи десяту частину світового валового національного продукту. Ця галузь економіки розвивається швидкими темпами і найближчими роками стане найбільш важливим її сектором. Останніми роками туризм став одним з найприбутковіших видів бізнесу в світі. Він використовує приблизно 7% світового капіталу. На початку 90-х років частка туризму навіть склала більше 10% світовій торгівлі товарами і послугами, що дозволили йому зайняти 3 місце експорту нафти і автомобілів. Міжнародний туризм є активним джерелом надходжень іноземної валюти і робить вплив на платіжний баланс країни. Крім впливу на економіку багатьох країн міжнародний туризм впливає на їх соціальне і культурне середовище, екологію. Проте зростання міжнародного туризму викликає деякі негативні наслідки. Наприклад інфляцію, руйнування навколишнього середовища і порушення традицій місцевого населення. Це особливо наочно виявляється в країнах, що розвиваються, де туристи з індустріальних країн свою присутністю навязують властивий їм спосіб життя і рівень споживання. Отже, своєчасна і всестороння оцінка наслідків міжнародного туризму є дуже важливим чинником для складання такої економічної і туринської політики, яка дозволяла б витягувати максимальну вигоду і попереджати руйнівну дію туризму. З початку 90-х років нашого сторіччя намітилися зрушення в пріоритетах мандрівників. Замість жаркого сонця все частіше перевага віддається тінистим лісам, а замість міських громад – поселенням етнічних груп та народностей. Це примушує говорити про феномен так званого екологічного туризму, особливого сектора туристської галузі який, з деякими оцінками вже охоплює більше 10% туристського ринку, а темпи його зростання в 2-3 рази перевищують відповідні темпи у всієї індустрії туризму. Туризм знаходиться в тісному зв’язку з новою галуззю географії – рекреаційною географією, що вивчає природно-географічні, культурно – історичні і інші умови, сприяючі розвитку туризму.

Рекреація – це сукупність явищ і відносин, що виникають в процесі використання вільного часу для оздоровчої пізнавальної, спортивної і культурно-розважальної діяльності людей на спеціалізованих територіях, що знаходяться поза населеним пунктом що є місцем їх постійного проживання. Реакцією за її тривалістю можна розділити на короткочасну з поверненням на нічліг в місця постійного мешкання і тривалу з нічлігом поза місцем постійного мешкання. Територіально короткочасна рекреація обмежується приміською зоною в радіусі одне – двогодинне пішохідної або транспортної доступності, а здійснення тривалої рекреації територіально практичності  не обмежено. За своїм змістом тривала рекреація співпадає з таким ємним поняттям, як туризм. У сучасній науковій літературі під туризмом прийнято розуміти сукупність відносин і явищ, що виникають в процесі подорожі і перебування  людей поза своїм місцем проживання, якщо перебування не перетворюється в тривале або тимчасове заняття ради заробітку.Туризм-(від латинського – поїздка), подорож у вільний час, один з видів активного відпочинку. Здійснюється, як правило, через туристичні організації по туристичних маршрутах (у формі організованого або самодіяльного туризму). Є одним з найбільш ефективних засобів задоволення рекреаційних потреб населення, оскільки поєднує оздоровлення, пізнання, спілкування і т.д. Подорожі в межах своєї країни об’єднуються поняттям внутрішній (національний) туризм, за її межами – іноземний (міжнародний) туризм. Широко поширений екскурсійний туризм. Залежно від цілей подорожей, туризм підрозділяється на пізнавальний, спортивний, природний, любительський, туризм з соціальними цілями, діловий (ярмарки, конгреси), релігійний і т.д.

Залежно від засобів пересування і використання техніки або інших видів транспорту розрізняють: водний, пішохідний, лижний, кінний, ж/д, вело, мото, авто і авіа туризм форма гірського туризму – альпінізм.В процесі туристичної діяльності неминуче відбувається зміна навколишнього середовища. Дія туризму на навколишнє середовище може бути прямою, непрямою, спонукальною, а також позитивною і негативною. Позитивна дія туризму включає: охорону і реставрацію історичних пам’ятників, створення національних парків і заповідників, захист берегів і рифів, збереження лісів.Негативні дії туризму, нажаль, часто беруть гору над позитивними. Зокрема, ця дія на якість води в річках, морях, озерах і на якість повітря із-за застосування транспортних засобів з двигуном внутрішнього згорання на масляному паливі; шум від діяльності різних розважальних закладів; знищення місцевої дикої фауни туристами; руйнування історичних пам’ятників вандалами, здійснюючи на них написи. Політика по захисту навколишнього середовища повинна бути на довгостроковий період для забезпечення тривалості туристичної діяльності. Проте багато країн, що розвиваються ігнорують це віддаючи перевагу комерційній і фінансовій хвилинній вигоді. Також туристична діяльність  може призвести до небажаних змін природи гірських схилів, до забруднення їх відходами. Питання охорони природних ресурсів повинні розвязуватися задовго до початку експлуатації рекреаційної території, тобто, що у стадії проектування. Обумовлено це тим, що саме природні ресурси є основою розвитку рекреаційного господарства.Туризм, як правило, виступає чинником, який стимулює виявлення, охорону, реставрацію і раціональне використання природних ресурсів і культурно історичних цінностей даний час більшість країн Європи провели паспортизацію природних і історичних цінностей, що дозволило намітити правильні  шляхи розвитку туризму і охорони національних багатств. Ухвалення останніми роками у ряді країн строгих заходів, направлених на охорону природи, створення нових національних парків і заповідників – все це в значній мірі відобразило прагнення гранично нейтралізувати негативні сторони того, що бурхливо розвивається у міжнародному туризмі і одночасно створення для нього найбільш сприятливих умов, зберегти і поліпшити природно- географічне середовище.

Метою курсової роботи є вивчення розміщення туризму Франції. В рамках поставленої мети розв’язувалися наступні питання:

 1.  вивчення літературних картографічних джерел;
 2.  складання картосхеми;
 3.  визначення особливостей туризму Франції.

 1.  Сутність,значення,місце туристичного комплексу в господарстві Франції.

Франція – одна з провідних і економічно розвинутих країн Західної Європи і світу.Офіційна назва країни – Французька Республіка, за державним устроєм – республіка. Грошова одиниця: 1 євро = 100 євроцентів .Державна мова: французька.
За національною ознакою Франція – однонаціональна країна ( 85% населення – французи), національні меншини живуть на окраїнах держави. Це бретонці, баски, фламандці, корсиканці, ельзасці.Основні гірські масиви : Альпи, найвища точка - Мон Блан (4 807 м) є найвищою вершиною Західної Європи, Піренеї, Юра, Ардени, Центральний Масив та Вогези. Узбережжя : Північне море, Ла Манш, Атлантичний океан та Середземне море - 5 500 кілометрів прибережної смуги.Клімат:три зони : океанічна (на заході), середземноморська (на півдні), континентальна (центр та схід).Франція має 52 міста з населенням більше 150 000 жителів.Пۥять найбільших :Париж(9,3 млн.),Ліон(1,1млн.),Марсель(1,2 млн.),Ліль(1,1 млн.),Тулуза(0,9 млн.)-дані за 2011р.

ВВП є одним з головних показників економічної потужності країни. Країна займає четверте місце за показниками ВВП серед країн світу. Досліджуючи динаміку ВВП Франції за останні 30 років, можна сказати, що незважаючи на спади та підйоми в цілому спостерігається тенденція до зростання.

Діаграма№1*

2010р

www.travel.ru

Експорт складає 26,6% ВВП, а імпорт 22,8%.

                            Таблиця№1. 

Динаміка ВВП Франції з 1983-2010 (в млрд. дол.)*

1983

142,8684

1996

523,0965

1984

159,5829

1997

731,9114

1985

195,8447

1998

887,8554

1986

253,7366

1999

962,3294

1987

270,9105

2000

965,2341

1988

342,3395

2001

1195,438

1989

354,0692

2002

1201,008

1990

390,9752

2003

1322,212

1991

483,6109

2004

1249,656

1992

583,1809

2005

1330,979

1993

664,5941

2006

1535,094

1994

582,3421

2007

1538,793

1995

551,729

2008

1392,456

1996

525,6976

2009

1432,68

1997

499,1256

2010

1436,217

*www.travel.ru

Туристична індустрія Франції надає їй біля 2 млн. робочих місць, та принесла в 2010 році 140 млрд. франків (30 млрд. дол.) іноземної валюти в країну. Біля 63 млн. туристів відвідали Францію в 2010 році. Франція має в розпорядженні 17,5 млн. туристичних місць, включаючи 1,2 млн. в 40800 готелях, 16,3 млн. в кемпінгах, санаторіях та дитячих таборах. Торгівельне сальдо сектору складало в 2010 році 60 млрд. франків. Сьогодні не має жодної країни яка б так притягувала туристів як Франція. Відсоткове співвідношення туристів: 73% з країн Європейського Союзу (головним чином Німеччина, Великобританія, Бельгія та Данія; американські туристи- 5,6%, трохи менше японські). У 2011 році Франція зберегла за собою славу найпопулярнішого туристичного напряму – країна з населенням 64 млн чоловік прийняла 78 млн туристів і заробила на цьому близько 35 млрд євро. Як повідомляє Міністерство туризму Франції, потік туристів в країну за рік збільшився на 2,7 при цьому виросло число гостей з сусідньої Іспанії і Швейцарії, а також Нідерландів і країн Східної Європи. Доходи туристичної галузі Франції виросли минулого року на 2,5.Згідно статистиці, середній турист, що відвідав Францію, залишив в Парижі, Ніцці або Куршевелі 450 євро. Міжнародний туризм стає все більш важливим фактором економічного розвитку деяких регіонів. Він спонукає до бурхливого росту промислової активності- наприклад, виробництву човнів та спортивного обладнання, також як і будівництву. Можна сказати, що ця перспективна галузь буде й надалі жваво розвиватись та залишатиметься провідної галуззю в сфері послуг країни.Туристичний комплекс- це утворення складене з рекреаційних будівель або організацій,об’єднаних на основі єдиного композиційного рішення і централізованої системи обслуговування призначений для туристського відпочинку.У  Франції туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. Крім значної статті прибутку туризм є ще і одним з могутніх чинників посилення престижу країни, зростання її значення в очах світової спільноти і пересічних громадян.Туристична діяльність у Франції є важливим джерелом підвищення добробуту держави. Значення туризму в господарстві Франції постійно зростає, у економіці виконує ряд важливих функцій:

1. Туризм - джерело валютних надходжень для країни і засіб для забезпечення зайнятості.

2. Туризм розширює внески в платіжний баланс і ВНП країни.

3. Сприяє диверсифікації економіки.

4. Зі зростанням зайнятості в сфері туризму ростуть прибутки населення і підвищується рівень добробуту нації.

Розвиток туристичного комплексу приводить до розвитку економічної інфраструктури країни.Індустрія туризму є вельми складною системою, міра розвитку якої залежить від міри розвитку економіки країни загалом. Фактори розвитку рекреаційного комплексу Франції:

 1.  розгалужена мережа закладів рекреаційно-туристичного обслуговування,курортів,зон відпочинку;
 2.  потужна матеріально-технічна база рекреаційного господарства;
 3.  значні рекреаційно-туристичні потреби;
 4.  багатий історико-культурний потенціал

Отже,можна сказати,що туристичний комплекс відіграє величезну роль в господарстві Франції.

2.Передумови розвитку і розміщення туристичного обслуговування(туризму) Франції:

Франція- це країна, яка не перестає нас притягувати і захоплювати,країна, де можна насолоджуватися дивовижними природними ландшафтами, плодами історичного минулого і багатої культурної спадщини, кращими винами і кухнею в численних ресторанах, барах і кафе. Франція — історичний центр, центр моди, парфюмерії і косметики, вина і кулінарії. Гірськолижників привертають великі і різноманітні зони катання, більшість курортів побудована недавно, усюди нове устаткування (підйомники, гармати і т.д.), хороші висоти і відчуття престижу. Гірськолижні курорти Франції — це більше 400 лижних станцій з найбільшим в світі числом підйомників (2500). Це найбільша територія для гірськолижного катання, найширший вибір трас, стійка погода, багато сонця, гарантований сніжний покрив з початку грудня по середину квітня.

2.1.Історичні:з  12-16ст. у Франції  починають розширюватися міжнародні,мідержавні зв”язки,зокрема рекреаційні.У 18-19ст. відбувається будівництво курортів: Ніцца,Монте-Карло,Віші.У 19-20 ст. лікувальні місцеві курорти набувають ознак не стільки лікувальних комплексів,скільки справжніх міст для відпочинку та туризму.  А тепер я хочу розповісти про етапи формування туризму в Франції.Розвиток  туризму на французьких територіях розпочався  ще  з
давніх  часів.

Найдавніший  вид туризму–  релігійний(паломницький туризм).  Християнство слугувало розвитку туризму у Франції  як  в давні  часи,  так  і  сьогодні: перш за все християни  здійснювали одорожі до святинь в Рим, в Єрусалим. Згодом і на території самої Франції   з’явились   святині,  до  яких   з’їжджались   паломники звідусіль. На той же етап розвитку туризму у Франції,  а  саме  на середні  віки,  приходиться  розвиток  лікувального  туризму.   На лікування  до  моря  виїжджали французькі королі  разом  зі  своїм двором. В  епоху  Просвітництва набирає ваги туризм з метою навчання.

Наступний етап розвитку припадає на 19 ст. з приходом наукового прогресу. З’являється можливість подорожувати  більшою кількістю людей на більші відстані.Як галузь туризм починає розвиватися  у Франції також в 19 ст.з   появою  славнозвісного  Томаса  Кука, який  в  1855р. вперше організував  туристичну подорож в Париж на всесвітню  виставку.  В останні  десятиліття  19  ст. у Франції,  як  і  у  Великобританії з’являються  перші туристичні агентства. В цей час  вже  починають вести  облік  подорожуючих  через Ла-Манш.  Бурхливо  розвивається морський туризм , а саме круїзи. Перша світова війна зупинила на деякий час розвиток туризму.На  сучасному етапі Франція займає друге місце  у  світі  по надходженням  від туризму і перше по відвіданню країни  туристами.

Туристичні організації у Франції мають ранг міністерств.Виникнення туризму як товару вимагало розвитку відповідної матеріально-технічної бази, наявності кваліфікованих кадрів по обслуговуванню туристів, цілеспрямованого і якісного управління туристичними господарськими суб'єктами.

2.2.Природні: географія найбільшої європейської країни варіюється від нерівної берегової лінії до нескінченних пляжів, від міст з вируючим там життям до незвичайних милих сіл і від просочених сонцем островів до розкішних гірськолижних курортів. Північ Франції – переважно рівнинний, області навколо Лілля і Ла-маншу можуть навіть нагадати Вам Бельгію або Нідерланди.Місто Світла – Париж і його околиці Версаль, Фонтенбло, Шартр, Жіверні складають один з найпопулярніших районів серед туристів. Париж, до того ж, є одним з красивих міст планети. Західна територія Франції розташовується уздовж Атлантичного побережжя. На півночі Нормандії і Бретані переважають горбиста місцевість, піщані пляжі і маленькі портові міста. Тут до цих пір відчувається кельтське коріння цього регіону і його жителів. Найкрупніші міста на західному побережжі – Нант і Бордо, останній особливо знаменитий своїми винами і архітектурою 18 століть. Країна французьких басків займає найпівденнішу частину Атлантичного побережжя, тутешнє курортне місто Біарріц належить до найфешенебельніших, яскравіших і привабливіших океанських курортів.

Схід країни включає області Ельзас, Лотарінгия, Франш-конте і Бургундія. Пейзаж тут горбистий, багато красивих міст - Мец, Страсбург, Нанси і Діжон – розташовуються в цьому регіоні, що славиться знаменитими винами, вироблених на виноградниках гір Юра.Центр Франції – у багатьох відношеннях найспокійніша і тихіша частина країни. Справжнім скарбом тут є долина Луари, з численними замками і чудовими городками. У Шартре знаходиться один з найвідоміших і красивіших готичних соборів Франції.

Область Овернь, що знаходиться в серця Центрального гірського масиву, – одна з прекрасних у Франції. Велику її частину складають піднесеності, що перетинаються річковими долинами, де природа зберігається в її первозданності. Столиця регіону Клермон Ферран і містечко Пюї з своїми історичними церквами, належать до найдивовижніших міст Франції.

Альпійські ландшафти ідеально підходять для занять гірськолижним спортом взимку і гірських походів влітку. Альбервіль, Гренобль і Шамоні – всі ці місця свого часу приймали у себе зимові олімпійські ігри. Окрім курортів, заслуговують уваги і міста цього регіону – Шамбері, Аннеси і Гренобль.

Південь Франції, з його сприятливим кліматом, відмінною кухнею, римськими руїнами і, звичайно ж, Рів'єрою, привертає величезну кількість відвідувачів щороку. Блакитний берег, або французька Рів'єра – знаменитий регіон, перенасичений туристичною інфраструктурою; одні назви його курортів вже викликають натхнення і захоплення .Ніцца – найбільше місто в цьому районі і прекрасна відправна крапка для дослідження цієї області. Заслуговують також візиту і маленькі міста Оранж і Арль, і крупні порти Марсель і Тулон. Область Прованс поцяткована милими селами. Південно-західна провінція Дордонь відноситься до найбільш типових. На південь від цього регіону знаходяться Піренєї, службовці межею між Францією і Іспанією і також пропонуючі багаті можливості для гірського відпочинку, як взимку, так і літом. Тут варто відзначити міста Тулуза і Монпелье, а також середньовічнє місто Каркассон. У країні переважають два типи клімату – морський та перехідний від морського до помірно контенентального. Південне узбережжя країни та острів Корсика мають середземноморський клімат. Практично вся територія Франції комфортна для проживання людей, а кліматичні умові більшої частини території мають рекреаційний характер. Прісними водами країна забезпечена краще за інші західноєвропейські країни, гірські річки використовують як джерела гідроенергії. Крім того, в енергетиці використовується  енергія морських припливів. У Франції чотири великі річки – Сена, Луара, Гаронна і Рона, серед них найбільшою довжиною (1000 км.) відрізняється Луара. Найбільші морські порти Гавр, Нант, Бордо і Марсель розташовані в гирлах цих річок. Сена  впадає в Атлантичний океан у Гавра. Вона відрізняється рівномірним розподілом стоку протягом року, що сприяє судноплавству, і сполучена каналами з іншими річками. Луара бере початок в Центральному Французькому масиві, перетинає південну частину Паризького басейну і впадає в Атлантичний океан у Нанта. Рівень води в цій річці сильно коливається, тому часто бувають повені. Це характерно і для Гаронни, яка починається в Піренеях, перетинає низовину Гароннськую і впадає в Атлантичний океан у Бордо. Рона бере початок в Швейцарії і, витікаючи з Женевського озера, вступає на територію Франції. Вона з'єднується з Соной у Ліона і впадає в Середземне море у Марселя. Рона відрізняється швидкою турбулентною течією і володіє великим гідроенергетичним потенціалом. На цій річці споруджений ряд гідроелектростанцій .Отже,Франція – класична країна туризму, розвитку якого сприяє наявна інфраструктура гостиності і державна політика та вигідне географічне положення.

 2.3.Демографічні: населення Франції складає 55 100 150 чоловік (2004), середня щільність населення - близько 104 чоловік на км2. Біля 95% н-ння - французи, інші етнічні групи - бретонці, баски, каталанци, німці, в країні проживають також алжірці, італійці, португальці, турки,марокканці.Народжуваність - 13 новонароджених на 1 000 чоловік (2005). Смертність - 9,29 смертельних результату на 1 000 чоловік (рівень дитячої смертності - 6,5 смертельних результату на 1 000 новонароджених). Середня тривалість життя: чоловіків - 74 року, жінок - 82 року (2008). Працездатне населення складає 24 170 000 чоловік, з них у сфері послуг зайняте 61,5 %. По перепису 1999, в країні проживали 56 614 тис. чоловік. Народжуваність у Франції стала знижуватися в середині 19 в. Після Другої світової війни Франція пережила короткий «дитячий бум». До 1948 народжуваність підвищилася до 21 людини на 1000, але потім поступово знижувалася аж до 1970-х років, коли вона стабілізувалася на рівні в 14–15 чоловік на 1000, а в 1990-х роках знову впала до 12–13 чоловік на 1000. Рівень народжуваності сильно варіює в різних районах Франції. Традиційно він високий на півночі і дуже високий в Бретані, а на півдні і особливо південному заході – традиційно низький.  У 1938 вона складала 15 чоловік на 1000.  Найбільші успіхи були досягнуті по зниженню дитячої смертності, яка в 2008 склала 5 чоловік на 1000 новонароджених. Середня очікувана тривалість життя хлопчиків, що народилися в 1995–2001, – 74,2 року, а дівчаток – 82,1 року. Приблизно одна чверть населення молодше 20 років, а одна людина з п'яти досягла 60 років і більш, решта 55,% н-ння  відноситься до працездатної вікової групи.

,Географічний розподіл населення. Хоча 3/4 населення Франції вважається міським, щільно заселений тільки один крупний промисловий район. Це вугледобувний район з розвиненою текстильною промисловістю на півночі Франції, що включає Лілль  і менш крупні промислові центри Рубе, Туркуен, Бетюн, Ланс, Дуе і Валансьен. Найвища концентрація населення – в Парижі разом з його промисловими передмістями. У 2010 тут налічувалося 1,8 млн. чоловік, а у всій Паризькій міській агломерації –8599 тис. Другим містом Франції за чисельністю населення є Марсель. Марсель – найбільший порт країни на Середземному морі, центр нафтопереробної і нафтохімічної промисловості, судо- і авіабудування. Ліон , розташований у злиття річок Сени і Рейна, – важливий залізничний і автодорожній вузол, центр текстильної, електротехнічної, нафтопереробної і фармацевтичної промисловості, тут розвинене верстатобудування. У Тулузі, розташованій в багатій сільськогосподарській області на південному заході Франції і що є транспортним вузлом, розвинені авіаційна, ракетно-космічна, радіоелектронна, хімічна, легка і харчова промисловість. Ніцца – порт на Середземному морі, курортний центр французької Рів'єри. Бордо – крупний порт, розвинені нафтопереробка, судо- і авіабудування, машинобудування, металургійна, текстильна, деревообробна, харчова промисловість, виноробство. Нант  – крупний порт на атлантичному побережжі і центр авіа- і суднобудування, хімічної, нафтопереробної, паперової і харчової промисловості; крім того, тут розвинене виробництво шкіри, одягу і тютюнових виробів. Страсбург  – основний французький порт на р. Рейн, центр машинобудування, текстильній, деревообробній, нафтопереробній і харчовій промисловості. Сент-етьен – місто на східній околиці Центрального Французького масиву, що має розвинену чорну металургію, різноманітне машинобудування, трикотажну промисловість, тут ведеться видобуток вугілля. Сільське населення Франції розподіляється рівномірно.

Небагато районів з щільністю населення менше 23 чоловік на 1 кв. км., що представляють обмежені можливості для розвитку землеробства, є на сході Паризького басейну, на сухих вапнякових плато Центрального Французького масиву, в Ландах на південному заході країни і у верхніх поясах Юри, Альп і Піренєєв. Високий рівень щільності сільського населення (більше 97 чоловік на 1 кв. км.) характерний для родючих районів північної Франції, морського побережжя Бретані, рівнин Ельзаса і долин річок Рейна і Сени.

                                           

 Таблиця№2

.Економічно активне н-ння Франції*

Показники

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ЕАН, тис. осіб.

16989

17567

17569

19890

20120

23534

Чоловіки, %

65,6

64,5

62,8

60,3

58,4

55,3

Жінки, %

34,4

35,5

37,2

39,7

41,6

44,7

Сільське господарство

21.0

15,7

10,1

8,4

6,1

5,2

промисловість

39,5

39,6

38,5

33,5

29,9

25,9

сфера обслуговування

39,5

44,7

51,4

58,1

64,0

68,9

2.4. Соціально-економічні:

Транспорт.Франція має одну з найбільш розвинутих транспортних систем в Європі.Французька національна залізнична компанія (SNCF) обслуговує залізниці довжиною 32275 км. Як державний заклад  ця компанія субсидується державою. Біля 30% товарів в Франції експортується залізницею. Інновацією залізниці в Франції було розробка та впровадження в 80-х роках швидкісних поїздів - TGV (train a grande vitesse). Перевагами компанії SNCF є безпечність, швидкість, пунктуальність та комфорт. Автомобільні і залізні дороги. У країні є густа мережа автомобільних доріг загальною протяжністю понад 7 тис. км.  Після завершення будівництва основних міжнародних магістралей пріоритет був відданий розвитку дорожньої мережі за межами Парижа і особливо в таких районах, як Центральний Французький масив, де не вистачає хороших доріг. У 2010 р.  автомобільний парк країни налічував ок. 30 млн. машин, з них 25,3 млн. легкових. Провідна роль у вантажоперевезеннях перейшла від залізничного транспорту до автомобільного. Проте залізниці не втратили свого значення, хоча рух на багатьох малозавантажених лініях припинився. Організовано високошвидкісне пасажирське повідомлення, де використовуються потяги з двома локомотивами, що розвивають швидкість до 300 км/ч. Такі потяги на одній з перших ліній, запущеною в 1983, долають відстань між Парижем і Ліоном всього за дві години. В даний час Ліонська лінія, яка в майбутньому пов'яже Париж з Марселем, протягнута на південь до Валанса. Національне суспільство французьких залізниць прийняло рішення перетворити країну на головний вузол європейської мережі високошвидкісних залізниць. Після споруди в 1994 тунелю під Ла-Маншем, що з'єднав Париж з Лондоном, і відкриття по ньому залізничного повідомлення між двома країнами почалося перевезення вантажного автотранспорту на спеціально сконструйованих залізничних платформах. Рух пасажирських потягів і платформ з легковими автомобілями відкрився в 1996. У зв'язку з розширенням автопарку і «пробками» на міських вулицях багато французьких міст фінансують розвиток суспільного транспорту, зокрема рейкового, а також споруда підземних і надземних магістралей.Окрім знаменитого паризького підземного метрополітену, одного з найстаріших в Європі (перша лінія введена в дію в 1900), в 1970-і роки була побудована регіональна швидкісна лінія, за допомогою якої паризький метрополітен сполучений з приміським залізничним повідомленням. У таких провінційних містах, як Ліон, Марсель, Лілль і Тулуза, споруджено метро, а в Греноблі, Нанте, Страсбурзі і Руане діє швидкісне трамвайне повідомлення.

Внутрішні водні шляхи.Внутрішній водний транспорт також випробував затяжний спад об'єму вантажних перевезень, чому сприяли роз'єднаний характер водних шляхів сполучення, конкуренція з іншими видами транспорту і скорочення об'єму здобичі і транспортування вугілля і залізняку річковими судами. В даний час сира нафта і очищені нафтопродукти, що раніше перевозилися річковими танкерами, транспортуються по трубопроводах. Морський транспорт.У Франції є ряд крупних морських портів. Найбільші з них – Марсель і Гавр, які в 2010 пропустили через себе відповідно 90,3 і 55,2 млн. т вантажів. У їх вантажообігу переважає імпортна сира нафта. Калі – головний пасажирський порт країни і морські ворота з Європи до Великобританії. Через нього в 1996 пройшли 18,1 млн. пасажирів, проте з відкриттям тунеля під Ла-Маншем роль Калі зменшується. Повітряний транспорт. Найбільш інтенсивне авіасполучення зосереджене в двох міжнародних аеропортах – Орлі і Шарль-де-голль, розташованих відповідно на південь і північний схід від Парижа. У 2009 через них пройшли 58,1 млн. пасажирів. З численних провінційних аеропортів найбільші – в Ніцці і Марселі, кожен з них пропускає в 10 разів менше пасажирів, чим столичні аеропорти. Протяжність повітряних ліній французьких авіакомпаній – 650 тис. км. Найбільші авіакомпанії Франції – «Ер-франс», «ЮТА» і «Ер-інтер».

 Спосіб життя і соціальні проблеми. В даний час витрачається менше грошей на їжу, одяг і домашнє господарство, в той же час зросли витрати на наймання житла, транспорт, подорожі і відпочинок. В п'ять разів виросли ціни на медичні послуги. Витрати, що швидко ростуть, створили бюджетний дефіцит в системі соціального забезпечення.

Сумарне зростання пенсійних виплат також стало серйозною проблемою, оскільки середня тривалість життя збільшилася і населення країни постаріле.

Зайнятість. У 2010 чисельність працездатного населення Франції складала більше 21,9 млн. чоловік. Вперше вона стала швидко рости на початку 1960-х років, коли покоління дітей, що народилися в період післявоєнного збільшення народжуваності, досягло працездатного віку. На цей же час припало зростання імміграції і збільшення зайнятості серед жінок. З початку 1990-х років темпи зростання трудових ресурсів сповільнилися і в 1995–1999 в середньому складали всього 0,3% в рік. Імміграція іноземних робочих практично припинилася, а багато молодих людей, щоб відкласти пошук роботи, продовжували навчання. Крім того, люди значно раніші, ніж раніше, стали йти на пенсію. Загальне число зайнятих не відставало від зростання чисельності працездатного населення і постійно росло до першої міжнародної нафтової кризи 1973. Число робочих місць не відповідало чисельності працездатного населення, що привело до значного зростання рівня безробіття. У 2009 в країні налічувалося 21,1 млн. зайнятих. Ситуація із зайнятістю істотно розрізняється в трьох головних секторах економіки. Зайнятість в первинному секторі (сільське, лісове і рибне господарство) постійно зменшувалася і в 2009 складала лише 4,6% загального числа зайнятих. Із-за економічного спаду і автоматизації праці зайнятість у вторинному секторі (промисловість, будівництво) знижувалася. Проте швидко росло число робочих місць у сфері обслуговування, в 2010 тут працювало 69,5% всіх зайнятих. Зростання числа робочих місць з неповним робочим тижнем дозволило знайти роботу жінкам, що особливо мають дітей. Щоб скоротити витрати і підвищити свою конкурентоспроможність, фірми стали частішими удаватися до використання кадрів, що працюють неповний робочий день.

3.Сучасний рівень розвитку і структура туристичного обслуговування в Франції.

Відпочинок у Франції цє можливість насолодитися сонцем і пляжами фешенебельних морських курортів, покататися на гірських лижах, зануритися в атмосферу Парижа, насолодитися французькою кухнею й французькими винами, провівши вечір у затишному ресторані.

Тури у Францію побудовані таким чином, щоб надавати туристам найбільш зручні умови для відпочинку. Кожен тур відкриває туристові ту або іншу часточку Франції, занурюючи в неповторне сполучення атмосфери стародавніх традицій і сучасного сервісу. Значні природно-рекреаційні ресурси,багато міст з історичними,архітектурними пам”ятками,художніми цінностями й іншими визначними пам”ятками приваблюють у Францію величезну к-ть туристів. Туристичний бізнес стимулює розвиток інших галузей господарства: будівництва, торгівлі, сільського господарства, виробництво товарів народного споживання і т.д. До факторів, що викликали бурхливий розвиток туризму в Франції в останні роки, можна віднести такі:

 1.  ріст суспільного багатства і доходів населення;
  скорочення робочого часу і збільшення вільного часу;
 2.  розширення використання транспорту для туристичних поїздок (авіаційного, автомобільного та ін.);
 3.  розвиток засобів комунікації та інформаційних технологій;
 4.  істотні зрушення в структурі духовних цінностей та ін. 

Одною з характерних рис сучасного розвитку туризму Франції являється його масовість. З предмета розкоші він став потребою для більшості людей. Масовий попит на туристичні послуги породив масове туристичне виробництво. Формується міцна туристична індустрія зі своїми, індивідами, своїм продуктом, виробничим циклом, методами організації і управління виробництвом. Туристичні послуги, запропоновані в ролі товару  різноманітні. До них відносяться послуги:
1) по розміщенню туристів (в готелях, мотелях, пансіонатах, кемпінгах, боатингах);
2) переміщенню туристів до країни призначення і по країні різними видами пасажирського транспорту;
3) забезпеченню туристів харчуванням (в ресторанах, кафе, барах, тавернах, пансіонатах);
4) спрямовані на задоволення культурних потреб туристів (відвідання театрів, музеїв, природних та історичних заповідників, фестивалів та ін.);
5) спрямовані на задоволення ділових інтересів туристів (участь в конгресах, симпозіумах, наукових конференціях, ярмарках і виставках);
6) послуги торгових підприємств (продаж сувенірів, подарків, листівок і т.п.);
7) по оформленню документації (паспорта, візи та ін.).Розвиток туризму, готельного господарства та курортів передбачає забезпечення комфортних умов перебування гостей в Франц
ії, зростання доходу від надання туристичних та готельних послуг, залучення інвестицій та створення нових робочих місць, зростання національної гідності як результат гостинності та звертання до історико-культурної спадщини, підвищення якості життя місцевого населення та добробуту туристів.

                       

    Таблиця№3.

Розподіл  туристів за метою відвідування*,%

Показники

Роки

2008

2009

2010

Чисельність туристів (усього)

у тому числі за метою відвідування:

службова, ділова, бізнес-тур, навчання.

дозвілля, відпочинок, спортивно-оздоровчий туризм

лікувальний туризм

100,0

31,3

59,2

1,8

0,2

7,5

100,0

31,3

63,8

1,6

1,5

1,8

100,0

31,5

57,6

1,8

1,3

7,8

*www.travel.ru

Таблиця№4.

ВідвідуванняФранції туристами*,од.виміру

Показники

Роки

2007

2008

2009

2010

Відвідування (всього)

у тому числі за метою:

туризм

службова поїздка

організований туризм

приватна поїздка

обслуговуючий персонал

14743,6

12103,7

1194,2

1414,4

9495,1

1740,4

899,5

12003,0

9858,7

1478,3

852,6

7527,8

845,7

1298,6

10656,4

6014,1

1548

712,5

3753,6

404,2

4571,4

74,5

49,7

129,6

50,4

39,5

23,2

508,2

*www.travel.ru

Франція  з її достатком привабливих ландшафтів, різноманіттямпам'ятників  культури і всесвітньо відомою кухнею і винами  зумілаперетворити  туризм у важливу галузь економіки,  де  нараховується1,5  млн. робочих місць. Країну відвідують щорiчно бiля 62,4  млн.іноземних  туристів,  що  витрачають при цьому  28,4  млрд.  долл.Для Франції туризм  став найприбутковішою галуззю економіки, а доходи від нього — важливою складовою національних бюджетів. Подорожі та туризм стимулюють розвиток інвестиційних проектів з розбудови транспортної та готельно-туристичної інфраструктури (зокрема, аеропортів, шляхів, морських портів, реставрацію історичних пам’яток, музеїв, розвиток природних охоронних зон), що підвищує і якість життя корінного населення, і обслуговування туристів. Туризмбагатогранне явище, що поєднує економічні, соціальні, культурні та екологічні аспекти, має практично невичерпний потенціал для постійного розвитку, тісно поєднується з багатьма галузями економіки, що зумовлює його провідне місце у соціально-економічному житті країн і народів. У Франції представлені різні види курортів:гірськолижні,лікувальні та оздоровчі;є величезна кількість пляжів;зосереджено дуже багато культурних цінностей;готелів також дуже велика кількість. 

У 2011 році Франція зберегла за собою славу найпопулярнішого туристичного напряму – країна з населенням 64 млн чоловік прийняла 78 млн туристів і заробила на цьому близько 35 млрд євро. Як повідомляє Міністерство туризму Франції, потік туристів в країну за рік збільшився на 2,7 при цьому виросло число гостей з сусідньої Іспанії і Швейцарії, а також Нідерландів і країн Східної Європи. Доходи туристичної галузі Франції виросли минулого року на 2,5.Згідно статистиці, середній турист, що відвідав Францію, залишив в Парижі, Ніцці або Куршевелі залишив 450 євро.

Таблиця№5.

Розподіл іноземних туристів за країнами,  з яких вони прибули в 2005р. у Францію*

Країни

Прибуло до

Франції

З них подорожувало у туристичних групах (тис. чол..)

всього (тис.чол.)

З 2010 у% до 2009.р.

Білорусь...........................................

Молдова...........................................

Росія.............................

Болгарія.........................

Великобританія..........................

Греція......................................

Ізраїль.........................................

Іспанія.......................................

Італія.................................................

Канада...............................................

Кіпр..............................................

Китай........................................

Німеччина......................................

Україна...........................................

Румунія................................

6207,6

4838,7

1238,9

1292,8

2116,8

1368,9

29,8

24,1

9,0

28,6

5,9

17,2

11,1

1,3

8,4

84

90

90

109

81

74

43

113

86

137

84

77

84

37

78

75,5

36,1

2,0

0,7

32,9

39,4

0,1

2,2

0,3

4,2

0,1

1,1

1,1

0,1

0,2

               *www.turizm.ru

Що ж до готелів,у Франції немає категорії готелів 5*, тільки 1*, 2*, 3*, 4* і "4* luxe". Про існування готелів 1* краще забути відразу, в 2* готелях номера зовсім маленькі, а 3* відрізняються великим розкидом цін і якості, причому перша часто не повною мірою відповідає другому. Нижче я приведу вельми точний опис готелів різних категорій:

2* — готелі з невеликою кількістю номерів і мінімумом зручностей. Площа номерів від 12 м2. У номерах душ і туалет, телевізор під стелею. Сніданок — булочка, кава, джем, масло. Такі готелі розташовані, як правило, на відстані 15-30 хвилин ходьби від історичного центру.

3* — більшість розташовано в центрі. Номери від 15 м2, як правило, красиво оформлені .У кімнатах є всі зручності, хоча в багатьох телевізори як і раніше під стелею. Сніданок — булочка, кава, джем, апельсиновий сік, масло, легка нарізка з сиру, фруктовий салат. Багато з цих готелів можна прирівняти до 4* в Європі.

4* — зручно розтащованц в центрі готелі з барами, ресторанами, красивими холами і салонами. Номери від 20 м2 з красивим класичним декором, в більшості, крім душу є ванна і фен. У багатьох курортних готелях цієї категорії є також басейн і сауна. Сніданок — багатий шведський стіл, іноді з гарячими стравами. Загалом, робиться максимум для того, щоб клієнт проводив багато часу в стінах готелю.

4* Luxe  Palaces — найвища категорія у Франції. У кожного такого готелю своя історія, в якій фігурують багато світових знаменитостей. Просторні номери в традиційному французькому стилі поєднують вишуканий декор зі всіма сучасними зручностями. Тут відмінні ресторани, салони краси, чудовий і дуже дорогий сервіс.

У багатьох резиденціях 4* є басейни, джакузі, сауна, фітнес-центр і т. Також існують готелі-резиденції, що складаються з двох корпусів: у одному — готельні номери, в іншому — апартаменти. Гості, що проживають в апартаментах, можуть користуватися всіма послугами готелю. Є варіанти мешкання в окремих шале різного класу — від скромних до VIP-шале з прислугою. Забронювати шале можна тільки з суботи по суботу. Як правило, вони розраховані на компанії від восьми чоловік і більше.

У більшості паризьких готелів кімната для сніданку знаходиться в підвалі. "Подвал" в даному випадку позначає виключно положення щодо інших поверхів: там все красиво відремонтовано і оформлено. Просто в Парижі економлять кожен метр простору. Апартаменти також бронюються тільки з суботи по суботу. Як правило, басейн, сауна, джакузі, турецька лазня і фитнес-центр є лише в чотирьохзоряних готелях (і те — не у всіх).   

                          Таблиця№6.

Готелі Франції*  (2*,3*,4*)

Місто

К-ть готелів(всього)

Якість

2*

3*

4*

Париж

34

7

12

15

Шамоні

13

-

8

5

Межев

12

1

5

6

Ле Порт-дю-Солей

5

-

4

1

Валь Торанс

9

-

4

5

Мерибель

10

2

5

3

Куршевель

12

3

2

7

Менюір

13

-

6

7

Лез Арк

9

1

5

3

Ла  Плань

15

2

6

7

*Щорічник.Франція.-М.

Лікувальні і оздоровчі курорти Франції

Курорт Віші – одне з найкрасивіших курортних міст світу з великою кількістю парків, затишних ресторанів і кафе з прекрасною французькою кухнею. Розташований в центральному районі Франції, в 3,5 годинах їзди від Парижа.

Мінеральні води Віші відносяться до розряду гідрокарбонатний – натрієвих вод, всього є 15 джерел з температурою води від 16° до 75°.

Курорт Монте Карло / Монако. Гості Монте Карло мають можливість не тільки розважитися і насолодитися красою, але і поправити своє здоров'я. 300 сонячних днів в році, вода, багата іонами і активними речовинами, – це дозволило Монте – Карло стати одній з кращих термо- і грязелікарень. На сьогоднішній день Морські Терми Монте Карло - це розкішний палац, найкрасивіший Окрім процедурних кабінетів є сауна, турецька лазня, закритий плавальний басейн з морською водою, що підігрівається, прекрасні зали для релаксації, ресторан, бар.Для гостей працює Центр Краси, Інститут зачісок, дієтичний ресторан.

Інститут талассотерапії  Біарріц є одним з найкрупніших і відоміших центрів талассотерапії як у Франції, так і у всьому світі. Розташований на Атлантичному побережжі південного заходу Франції,

в одній будівлі з готелем.

Винотерапія - лікування із застосуванням похідних виноградної лози (виноградне листя, виноградні кісточки, оболонка винограду).

 Талассотерапія у Франції є одним з найпопулярніших видів відпочинку у всьому світі. Це використання під спостереженням лікаря морської води, морських лікувальних грязей, водоростей, піску і морського клімату в лікувальній і профілактичній меті. Центри:

- Талассотерапія в Сен-мало (Франція)

- Талассотерапія в Кібероні(Франція)

- Талассотерапія в Портіччо (Корсика, Франція)

- Талассотерапія в Порт-круєсті (Франція)

- Талассотерапія в Довіле (Франція)

- Талассотерапія в Біаріц (Франція)

- Талассотерапія в Бандоле (Франція)

- Талассотерапія в Монте-Карло (Монако)

Біаріц.На межі з Іспанією, на живописному березі Атлантичного океану розташувався фешенебельний курорт, що має світову популярність з минулого століття, коли там відпочивали і лікувалися знамениті політичні і фінансові діячі, письменники, поети, який відвідували і члени царської сім'ї, і знамениті російські діячі культури, такі як Тургенев і  Достоєвський. Сьогодні це - найбільший цілорічний центр талассотерапії, а також місце дозвілля, відпочинку і лікування. Тут відновлюють сили і здоров'я знамениті кінозірки, спортсмени, представники світового шоу-бізнесу і відомі підприємці.

Ніцца - "столиця" Блакитного берега, що розкинулася на березі бухти Байе-дез-ангез ("Бухта Ангелов"), оточеної передгір'ями Приморських Альп. У місті безліч палаців, церков і музеїв - знаменита Опера Ніцци, палац Вальроз, собори Сен-репарат (XVII в.) і Сен-мартен, Будинок кугурдонів, Капела Милосердя, Горб Шато із замком, прекрасним парком і водопадом, Музей сучасного мистецтва (MAMAC), Музей Матісса з однією з самих кращих експозицій цього художника, Обсерваторія, церква Св. Жанни Д'Арк, Музей археології і Музей Марка Крокувала з сімнадцятьма полотнами на сюжети із Старого завіту, ілюстраціями, гуашшю, графікою і літографіями великого майстра. Палац Конгресів "Акрополіс" - центр ділового туризму регіону, регулярно провідний різноманітні виставки і спектаклі.У сукупності з Національним Театром Ніцци і Музеєм сучасного мистецтва, Палац утворює барвистий комплекс будівель Променад Д`арт. Місто насичене прекрасними парками і садами із статуями і фонтанами. На Сході лежить горб Симієз, на схилах якого розташувалися римські арени і дев'ять палаців ,а в парку"Флорал Фенікс" є тропічний сад "Зелений Алмаз", де представлена безліч екзотичних риб, птахів і метеликів. На заході лежить безліч пам'ятних місць, що нагадують про Росію, - перетворений на ліцей Імператорський Парковий Палац, Російська православна церква Св. Миколи ,що діє, на бульварі Царевича (1912 р.), яку називаютМосква у серці Ніцци. Тут похований великий князь Микола Миколайович і його дружина, а також безліч російських емігрантів. Недалеко від Ніцци знаходиться Сен-Мари-де-ля-заходів, де щорічно збираються тисячі циганів, щоб віддати дань пошани своїй покровительці - Св. Сарі.

Канни (Канн) розташовані всього в 27 км. від Ніцци на березі Напульської бухти. Це місто всіляких фестивалів і архітектурних пам'ятників, прекрасних піщаних пляжів і церков, часовень і старовинних будинків. Головна вулиця міста - набережна Круазетт - місце проведення всіх урочистих заходів і улюблене місце відпочинку туристів. З інших визначних пам'яток цікаві живописна вершина Палм-бич, Палац Фестивалів і Алея Зірок, Червоні Сходи, Алея Свободи і фортеця-музей XII століття на горбі Сюке, куди протягнутий підйомник.

Ментона - найзахідніший курорт Рів'єри, розташований на межі з Італією.Вона відома своїм собором Сен-мішель, величною віллою Фонтанароза, казино і міжнародним музичним фестивалем, а також живописною набережною Променад-дю-солюїль в старій частині міста.

Антіб (стародавній Антиполіс) – саме молодіжне місто Рів'єри і центр яхтового спорту. Тут безліч клубів, ресторанів, барів і дискотек. До найбільш яскравих визначних пам'яток міста відносяться замок Грімальді (XII в.), музей Пікассо, фортифікаційні споруди Вобана, вілла Тенард, собор, прекрасний провансальський ринок, квітковий парк на 5 гектарах площі і лісорозсадник(2тис.видів дерев), музей Наполеона, Морський музей і музей Пейне. У місті чудові піщані пляжі, є власний Дельфінарій і Аквапарк.

Бургундія - історична провінція Франції, перехрестя дороге і цивілізацій північної і південної Європи, розташований навколо масиву Морван в басейні річки Сени, знаменитого своїми озерами і виноградниками. Це унікальний і благословенний край, славний золотими селами, старовинними замками і церквямі, кулінарними традиціями і річками. В околицях Санса багато озер, район Шароле - це зелені пасовища і луги. Візитна картка Бургундії – її вина. Безперервною смугою з півночі на південь тягнуться знамениті виноградники, центром виноробства вважається стародавній Бон, такий, що до цих пір зберіг вплив фламандської культури, особливо в архітектурі. У середньовіччі місто захищали глибокий рів і укріплений замок, чиї бастіони і дозорні башти і сьогодні прикрашають міський пейзаж, а його рови і канави перетворені на сквери і сади. Обов'язково відвідаєте Музей вина або бургундські винні льохи.

Шаблі також відомий з часів римського владицтва. Його прославили ченці абатства Сито, що створили неперевершені вина  з винограду , що поставлялися на королівський стіл. Серед визначних пам'яток міста - церква Св. Мартена, розкішний триптих богадільні (XII в.) з каплицею Св. Іоанна Христителя (XIV в.).Головне місто цієї історичної області - Діжон. Свідоцтвами його славного минулого служать Колодязі Мойсея, могили Герцогів, Музей Роллен Отун, Музей Діжона (другій по багатству експозиції серед провінційних музеїв країни), готична церква Нотр-пані (XIII в.), на фасаді якої розташовуються- собор Св. Бенін”ї, старий замок бургундських герцогів, що став тепер Музеєм витончених мистецтв, руїни монастиря Шан моль, Музей археології і ін. У центрі міста збереглася безліч приватних будинків, побудованих в XVI-XVII століттях. Діжон не є центром виноробства, але навколо нього розташовуються такі знамениті виноградники, як Кот-де-брюїллі, Пуйі-сюр-луар, Латур, Кот-де-нютс, Кот-де-бон, Йон, Шатійон, Шалон і Божоле.

Марсель - друге за величиною місто у Франції і величезний порт з якнайдавнішою історією (заснований греками як Массалія в 600 р. до н. е.), що отримав назву -"ворота Востока”,щоб помилуватися маленькими вулицями Старого міста старим портом з фортами Св. Жана і Св. Миколи (1660 р.), символом міста - римсько-візантійською базілікой Нотр-дам-де-ля-гард (1853 р.) з позолоченою статуєю Пречистої Діви заввишки 10 м. і бронзовим дзвоном вагою більше 8 т., 17-поверховою будівлею. Марсельні пляжі, звичайно, не такі хороші як на Рів'єрі.

Гірськолижні курорти Франції

Франція в свідомості кожного гірськолижника асоціюється із словом «сама». Тут найбільше в Європі число підйомників і найкоротші черги на них, найбільша територія для гірськолижного катання і найширший вибір трас – від простих схилів для початківців до надскладних для професіоналів. До цього варто додати стійку погоду, гарантований сніжний покрив, вишукану кухню, благородні вина, надмодні магазини, першокласне обслуговування і величезну кількість розваг .

Французькі гірськолижні курорти дорожчі, ніж італійські і австрійські, але при цьому вони пропонують одні з самих кращих в світі умов для катання. Найбільш відома зона «Три долини» і її курорти Валь-торанс, Куршевель і Мерібель. Самий аристократичний і престижний – і природно, найдорожчий – Куршевель. Саме у цьому місці Франції вважають за краще відпочивати багато зірок Європи.

Курорт Валь-торанс вважається дахом «Трьох долин», оскільки розташований на висоті 2.000 метрів. У Мерібелі ж найзручніше жити, тому що він знаходиться в центрі «Трьох Долин». Звідси можна легко потрапити на схили у Валь-торанс і Куршевель. Мерібель – класичне французьке село, яке не губить своєї національної чарівності. Тут багато традиційних французьких шале і апартаментів.Гірські лижі у Франції самий кращий вид відпочинку в зимовий період.Французькі Альпи- найвищі гори Західної Европи- це поєднання білосніжних вершин і дивовижних альпійських лугів, різноманітність пейзажів, клімату, це сучасний комфорт на тлі дикої природи. Французькі Альпи є найбільшою в світі областю для гірськолижного спорту, це-  ціла держава в державі, де пролягають більше 4000 гірськолижних трас і працюють більше 2500 підйомників. На більшості гірськолижних курортів у Франції підйомники сполучені в єдину мережу. У Французьких Альпах ви можете вибрати для себе гірськолижний курорт на будь-який смак, усюди вас чекають комфорт, гостинність і французький шарм. «Три долини»- це найбільша гірськолижна область в світі, об'єднуюча 5 гірськолижних курортів: Куршевель, Мерібель, Валь Торанс, Ле Менюїр і Ла Танья.

Гірськолижний курорт          Довжина  трас                                  Підйомники

Шамоні                  1035-3842 152 км (48 км + 70 км + 34 км) 48

Межев                     450 км            (202 км + 185 км + 63 км)             117          

Ле Порт-дю-Солей  900-2466 650 км (170 км + 380 км + 100 км) 207

Валь Торанс               1450-3200 300 км (132 км + 132 км + 36 км) 75

Мерібель                 1450-2950 150 км (44 км + 97 км + 9 км)          52

Куршевель                1300-2738 150 км (32 км + 99 км + 19 км) 66

Менюір                1450-2850 160 км (40 км + 90 км + 30 км) 43

Валь д'Изер      1550-3450 200 км (27 км + 75 км + 98 км) 97

Тинь                         1550-3450 150 км (16 км + 65 км + 69 км) 46

Лез Арк              1200-3226 200 км (84 км + 78 км + 38 км) 57

Ла Плань              1250-3250   213 км (80 км + 83 км + 50 км) 113

Ле Дез Альп      1250-3600 200 км (78 км + 78 км + 44 км) 56

Ля Грав                1450-3550 19 км (0 км + 0 км + 19 км)             4

Альп д'Юэз                1450-3330 230 км (50 км + 120 км + 60 км) 83

Монженевр                1350-2823 400 км (95 км + 218 км + 87 км) 92

Гран Сер-Шеваль   1200-2800 250 км (50 км + 130 км + 70 км)         77

Валь Сенис                1400-2800 80 км                                                   28

Шамоні- самий старовинний гірськолижний курорт, якому було довірено право прийняти перші зимові Олімпійські ігри 1924 року. Долина Шамоні, цей райський куточок зимового відпочинку, розташована між масивом Монблану (найвища гора в Європі - 4807) і масовому Егюй Руж, винятковим місцем, звідки відкривається прекрасний вигляд на високі вершини Альп. У 1893 році в долині з'явилися перші лижі. І з тих пір район Монблану дає можливість кататися всім ( від новачків до досвідчених спортсменів) і на будь-яких висотах. Тут - один з найпротяжніших спусків в Альпах - легендарна Біла Долина - голуба мрія гірськолижника. 22 км. траси проходять по чарівному світу льодовиків. 49 підйомників, 68 маркірованих трас загальною протяжністю 140 км., висота 1050 м над рівнем морить, вища точка підйомника 3842 м, кількість сніжних гармат: 54.

Куршевель (відкритий в 1946 р.) - один з найпрестижніших і елітарних гірськолижних курортів світу. Багато VIP-персон (зокрема принц князівства Монако) вибирають це місце для зимового відпочинку. Куршевель - це зимова казка і потрапити туди - мрія будь-якої людини, що захоплюється гірськими видами спорту.

Підйомники відкриті з початку грудня по кінець квітня (висота 1850 м).

П'ять рівнів, на яких розташовані альпійські села долини Куршевель (Saint-Bon - 1300 м, Le Praz, Courchevel - 1550 м, Courchevel - 1650 м і Courchevel - 1850 м), гарантують сніжний покрив протягом всього гірськолижного сезону.

У критому спорткомплексі курорту Куршевель проводяться хокейні матчі, виступають знамениті спортсмени і фігуристи. Відпочиваючі знайдуть тут масу розваг в затишних ресторанчиках з живою музикою і на нічних дискотеках.

Пляжі у Франції

 

Морські береги Франції протягнулися на 3120 км. Похмурі скелі Бретані, довгі гряди дюн Атлантики, чудові пляжі і бухти Середземномор'я, прекрасне побережжя Корсіки і південно-східний Блакитний берег ("Ривьера"), привертають до себе мільйони туристів. Побережжя і основні курорти країни: Середземноморське побережжя — Блакитний берег (Ніцца, Канни, Антіб, Жуан-ле-Пен, Сен-тропе, Монако (Монте-Карло)). Атлантичне побережжя — провінція Аквітанія (Біарріц), провінція Бретань (Сен-мало, Динар, Киброн, Ла Біль), провінція Нормандія (Довіль, Трувіль, Онфлер).

Атлантичний Кот-д'Аржан ("Срібний берег") - це нескінченний широкий 230-кілометровий пляж з м'яким піском. Щоб зупинити пересування дюн в регіоні, в XIX в. тут були посаджені соснові  ліси, що перетворилися сьогодні на суцільний лісовий маси. З дюн відкривається фантастичний вигляд на Кап-ферре і Аркашон з їх прекрасними яхтовими стоянками і віллами. Перлинами Срібного берега вважається історичне містечко Мімізан з його пляжем і чарівними портовими набережними.

 Прованс - це більше 900 км. пляжів і бухт від Блакитного берега до Камарга, тисячі кілометрів гірських схилів Альп всього в годині їзди від пляжів, потопаючі у виноградниках горби, замки і оливкові гаї.Тут можна знайти багато цікавого - можна відвідати найобширніші області виноробства , римські пам'ятники Гланума, оливкові гаї (можна навіть побачити виготовлення масла ручним способом), каньйон річки Вердон, гончарні майстерні Мустье або Апта, Обань, де роблять унікальні фарфорові мініатюри, палац-фортецю Тат, маленькі села Люберона, римські амфітеатри в Арле і Німе, грот недалеко від Екса, в якому ховалася Марія Магдалена, грандіозну базіліку в Санкт-Максим, вілли Везона або особняки XVII століття в Мірабо. У дельті Рони на заході регіону лежить знаменитий біосферний заповідник Камарг, населений рожевими фламінго і більш ніж 300 видами перелітних птахів, тут живе єдина південноєвропейська популяція бобрів, а також водяні черепахи і знамениті білі коні.

Готелі Франції

Я хочу дати короткий опис деяких  найкращих готелів.

Чарівливий і вишуканий готель Plaza Athenee  розташований в центрі Парижа.Інтер'єр готелю - це класичний французький стиль, розкіш і комфорт. Теплу атмосферу у великих світлих кімнатах створюють тепла палітра квітів, бронза і позолота. Шість поверхів готелю - вишукана класика часів Людовика XIV: антикварні різьблені меблі.Інтер'єри двох верхніх поверхів - легкий, витончений стиль Ар Деко. Готель втілює елегантність і пишність.

Престижний Bar du Plaza Athenee розташовує до ділової або дружної бесіди

Надбання готелю - ввічливе і професійне обслуговування.Готель розташований в "золотому трикутнику" Парижа, що утворюється Полями Елісейськими, авеню Георга V і авеню Монтень. Це один з найрозкішніших і престижніших кварталів Парижа: бутіки найвідоміших модельєрів і ювелірів, кращі нічні клуби і ресторани.

У готелі: 145 номерів.

Carlton дотримується кращих французькі традицій. З 1912 року він зустрічає гостей зі всього світу. Унікальний готель, де царюють гостинність і чемне обслуговування. З розкішно оброблених номерів готелю відкривається прекрасний вигляд на затоку. У салоні для банкетів, прикрашеному мармуром і позолотою, можна зустріти зірок кіно, що приїжджають на фестиваль Канна.

Готель розташований на знаменитій набережній Croisette, в декількох кроках від моря, недалеко від Палацу Фестивалів.

У готелі: 338 номерів. 

Ritz Paris - готель-палац з віковою історією і унікальним шармом, що поєднує в собі атмосферу розкоші, затишок і комфорт. Готель чудово розташований в самому серці Парижа, на одній з найкрасивіших площ міста - Вандомськой площі, поряд із знаменитими ювелірними будинками і будинками моди.

Вишуканий декор індивідуальний для кожного номера.

Готель має свою поварську школу The Ritz Escoffier і свій нічний клуб The Ritz Club. Для підтримки фізичної форми, зняття стресу і релаксації до послуг гостей наданий центр краси і здоров'я The Ritz Health Club. За свою історію готель приймав безліч знаменитих людей, коронованих персон, зірок шоу-бізнесу. Для Коко Шанель фешенебельний Ritz був улюбленим місцем в Парижі.Легендарний готель Ritz повністю відповідають своєму девізу: "Розкіш, стриманість і досконалість. Готель розташований на знаменитій площі Вандомській, де знаходяться бутіки найвідоміших ювелірів. У готелі: 162 номери.

Музеї  Франції

Париж - справжнє осереддя музеїв і виставок. Окрім Лувру тут більше 300 експозицій, що постійно діють.А тепер коротко про музеї.

Цікавий Гран-Пале - велична архітектурна споруда і місце проведення постійних експозицій і виставок. Музей живописі д"Орсе в будівлі старого вокзалу - один з кращих музеїв Франції з величезною і різноманітною колекцією.

Оригінальний Музей вина присвячений історії французького виноробства, починаючи з XIV в., і має невеликий дегустаційний зал.У Парижі можна придбати музейну картку (Carte Musees et Monuments), яка дозволяє відвідати 75 музеїв в місті і його околицях (за винятком тимчасових виставкок і екскурсій по музею з гідом).

Національний музей мистецтва Востока-Гіме

Колекції східного мистецтва від Афганістану до Японії.

Будинок-музей О. де Бальзака . Малюнки, портрети, листи і рукописи письменника.

Музей Карнавалі (Le musee Carnavalet).

 Історія Парижа, археологія.

Музей Гревен (Le Musee Grevin)

500 воскових фігур. Історія і сучасність Франції.

Національний музей природної історії

У 1994 р. знов була відновлена колишня галерея Зоології. Історія життя, механізмів еволюції і взаємин людини з природою. Галерея ентомологиї (мир комах).Галереї порівняльної анатомії, палеонтології, мінералогії і палеоботаніки.

Будинок-музей Віктора Гюго.В. Гюго жив тут в 1832-48 р. Особисті речі і роботи письменника.

Музей інституту арабського миру. У постійній експозиції представлена арабо-ісламськая цивілізація (VIII-XIX вв.). Арх.: Жан Нувель і група "Архитектурная студия".    

Лувр. Енциклопедичний музей складається з 7 відділів, що представляють колекції з античних часів до середини XIX в. Піраміда, побудована за проектом архітектора Йю Мінг Пея, є новим входом в музей (1989 р.).

Лувр, який  мовчить змінно і велично, як піраміда продовж століть переніс немало змін перш, ніж перетворитися на найбільший музей світу. Він народився як фортеця, споруджена Пилипом Августом в 1190р.,незабаром перетворилася на королівську резиденцію. Повністю забутий в XVII столітті, у зв'язку з перекладом королівського двору до Версаля, він відродився при Наполеонові. Лувр приймає великих майстрів, зібраних під його покровом з любові до мистецтва, французькими королями і імператорами. Шарль V і Франсуа I були великими колекціонерами. У 1793 р. палац стає музеєм. Колекції збагачуються завдяки заповітам або покупкам. У музеї створено сім відділів : античність Сходу, античність Єгипту, грецька і римська античність, живопис і малюнки, скульптура, предмети мистецтва і художні меблі.Відкриття Великого Лувру відбулася в 1989 р. Колекція римської античності зберігається на першому поверсі Малої Галереї, створенною між 1655 і 1658 р.У залі держав, перетвореному на музей в 1878 р., представлений французький живопис XIX століття. Скільки днів потрібно, щоб все оглянути? Швидше тижнів.

Музей монети

Історія французької монети представлена в прекрасному будівлі монетного двору (XVIII в.).

Музей монументального мистецтва Франції

Копії французьких пам'ятників і скульптур, макети архітектури Франції, що представляє історію.

Тематичні парки у Франції

Євродіснейленд - найбільший в Європі (1943 гектари) парк розваг.

Це не простій парк, а ціла країна, умовно поділена на п'ять країн. Тут щодня працюють сотні атракціонів, парадів і шоу, курсують справжній потяг, плавають піратські фрегати і пароплав часів Марка Твена, паляться гейзери, відкриваються печери з скарбами, працюють справжні тунелі і висячі мости, а також живе багато диких тварин і казкових героїв, від Білосніжки і Квазімодо до героїв Індіани Джонса і Зоряних воєн.Лукаса.

Щоб не заблукати в цій феєрії атракціонів, біля входу обов'язково потрібно взяти карту.

Недавно у Аржель-сюр-Заходів відкрили унікальний туристичний комплекс Canyoning Park е штучний комплекс, що дозволяє займатися екстремальними видами спорту в обмеженому просторі і в контрольованих умовах.

У "Canyoning Park" відтворені різні елементи і ситуації, які можна знайти в натуральному середовищі (круті підйоми, стрибки, списи, мотузяні спуски, водопади, гори, ськало лазіння, печери і т.д.). Тут можна отримати всі відчуття, пов'язані з цими видами спорту, в межах одного комплексу.

Довжина шляху, його тривалість і складність настільки гнучкі, що будь-які відвідувачі можуть брати участь в тому або іншому переході. Комплекс спланований таким чином, що можна вибирати різні напрями і випробування, залежно від особистих фізичних навиків відвідувачів і обираного ними рівня складності. Дизайн інсталяції враховує всі аспекти, необхідні для забезпечення безпеки. Також всі групи туристів готуються і супроводжуються гідами. Відвідини парка цікаво і для учасників, і для глядачів: існує серія оглядових майданчиків, з яких можна спостерігати за досягненнями смільчаків.

Хоча комплекс і є штучним, він створений за допомогою процесів і матеріалів, що симулюють природу (штучних камінь) і тому не створює враження інородності і повністю вписується в навколишнє середовище. Цей проект не має світових аналогів і є гідною альтернативою або відмінним доповненням для вже існуючих розважальних комплексів (аквапарки, тематичні парки, природні парки і т.д.)

Аржель-сюр-Заходів (Argeles Sur Mer)  - це живописний куточок Франції під Перпіньяном біля Піреней, на межі з Іспанією. Наприклад, його без особливих зусиль можуть відвідувати і гості Барселони (це приблизно 150 кілометрів). Парк відкритий з квітня до кінця вересня, щодня з 10 до 19 годин.

Важко перерахувати всі визначні пам'ятки Франції. Ця країна вважається безперечним центром мистецтв впродовж більше тисячі років. Франція - країна стародавніх замків, серед яких найбільш знамениті, - замки Луари. Культурним центром Франції є Париж. Архітектурна зовнішність міста складалася впродовж багатьох століть, поєднуючи в собі різні стилі, але зберегла художню єдність. Серед численних архітектурних пам'ятників можна виділити собор Паризької Богоматері (1163) на острові Ситі - історичному центрі Парижа, Будинок інвалідів (1671) і Собор Будинку інвалідів (1671-1708), поле Марсово, Пантеон (1755-1789), Тріумфальну арку (1806-1837), церква Сен-шапель (18 в.) і, звичайно, Ейфельову башту (1889), Версальський і Елісейський палац.

Париж — найелегантніша столиця миру — настільки несхожий на решту всієї Франції, що його іноді називають містом-державою або містом всіх часів і народів, де є все для всіх. Цінителі архітектури і живопису, меломани, театрали, гурмани, любителі всіляких розваг і ділові люди зможуть тут знайти заняття на смак.Не дивлячись на те що відстані можуть виявитися значними, Париж все-таки достатньо компактне місто, в якому неважко орієнтуватися, слідуючи за течією Сени, що ділить столицю на дві частини.Магазини французької столиці можна сміливо зарахувати до визначних пам'яток Парижа. Найвідоміші і дорожчі з них розташовані в Латинському кварталі і на вулицях Сен-жермен, Дю Фабурж, авеню Монтан і на полях Елісейських. У ці магазини поставляється одяг і аксесуари від відомих Будинків моди. Паризькі музеї набагато дешевше відвідувати по неділях.Відвідуючи будь-який з паризьких ресторанів, навіть найскромніший, не варто запивати сирий, що традиційно подається на десерт після обіду, соком або колою; необхідно замовити червоне вино. Паризькі ресторани  різноманітні, багато хто з них має свої легенди. Наприклад, кафе «Le Procope», засноване в 1686 р., славиться тим, що там Наполеон, ще не будучи Бонапартом, заклав свій капелюх. А про ресторан «Матінка Катерина» розповідають, що 30 березня 1814 р. російські козаки саме тут зажадали подати спиртне «швидко, швидко», після чого маленькі паризькі кабачки стали називатися «бістро».

Отже, у Франції зосереджена величезна кількість культурних цінностей, практично кожне місто, а іноді і невеликі села, є сьогодення музеєм історії і культури;просто неймовірна кількість курортів,недарма Франція займає 2 місце по туризму в світі.Адже така кількість різних видів туризму дає повною мірою відвідати,побачити,ознайомитися з Францією.

Отже, тури у Францію побудовані таким чином, щоб надавати туристам найбільш зручні умови для відпочинку. Кожен тур відкриває туристові ту або іншу часточку Франції, занурюючи в неповторне сполучення атмосфери стародавніх традицій і сучасного сервісу.

4.Регіональні відмінності туристичного районування та характеристика основних центрів та районів туризму.

Франція розділена на 22 регіони, кожен з яких представляє інтерес для туристів. У тисячах кілометрів від Французької метрополії існує і інша Франція: це Заморські Департаменти і Території - Франція на краю світу.

- Материкова Франція

- Заморські Території і Департаменти Франції

Іль-де-франс

Основні міста: Париж

Туристичні визначні пам'ятки: Версальський замок, Рамбуйе, Фонтенбло, культурне і історичне надбання, Діснейленд, Аквабульвар.

Ельзас

Основні міста: Страсбург, Мелуз, Кольмар.

Туристичні визначні пам'ятки: Дорога Пива, Замок Верхнього Кенігсбурга, Новорічний Ярмарок.

Аквітанія

Основні міста: Біарріц, Байон, Сен-жан-де-люз, Країна Басків, Бордо, Періго,

Туристичні визначні пам'ятки: гольф, віндсерфінг, Атлантичний океан, гори, пелот (гра в м'яч), річковий туризм,виноградники (провина Бордо).

Оверн

Основні міста: Клермон-ферран, Пюи-де-будинок.

Туристичні визначні пам'ятки: Клермон-ферран, Пюи-де-будинок

Бургундія

Основні міста: Клермон-ферран, Пюи-де-будинок

Туристичні визначні пам'ятки: виноградники, археологічні місця, річковий туризм.

Бретань

Основні міста: Рен, Брест, Кимпер, Сен-мало, Лорьен

Туристичні визначні пам'ятки: талассотерапія, Долмени, гора Сен-мішель.

Центр і Долина Луари

Основні міста: Тур, Орлеан, Шартр, Амбуаз, Бурж. Туристичні визначні пам'ятки: Луара, архітектурна спадщина, середньовічні замки.

Шампань-Арденни

Основні міста: Реймс, Труа, Еперней, Шасс

Туристичні визначні пам'ятки: Брами Марса (200 р.н.е.), собор Нотр Дам де Реймс.

Корсика

Основні міста: Бастія, Ажаксио, Боніфацио, Філітоза.

Туристичні визначні пам'ятки: Середземне море, близькість до Італії, природа, історико-культурна спадщина, виноградники, пляжі, сонце.

Корсика

Основні міста: Юріївна, Со-дю-ду, Безансон.

Туристичні визначні пам'ятки: лижі, гонки на санях. 

Лангедок-Руссильон

Основні міста: Монпелье, Перпіньян, Ним, Каркасон.

Туристичні визначні пам'ятки: пляжі, історична спадщина, Європейський Центр історії первісного суспільства, поряд Іспанія, Середземне море, Пірінєї.

Лімузен

Основні міста: Лімож.

Туристичні визначні пам'ятки: природа, культура, килими в , ліможський фарфор.

Лотарингія

Основні міста: Метц, Нанси, Епіналь, Вердун, Боккара, Вітель, Контрексвіль.

Туристичні визначні пам'ятки: поряд Германію і Люксембург, Вогези, історико-культурне надбання, рівнинні лижі.

Юг-Піренеї

Основні міста: Тулуза, Лурд, Каор.

Туристичні визначні пам'ятки: Південний Канал, близько Іспанія, Піренєї, спуски на каное і водних мотоциклах по гірських річках.

Нір-Па де Калі

Основні міста: Лілль, Калі, Дункерк, Булонь-сюр-заходів, Рубе.

Туристичні визначні пам'ятки: близькість Бельгії і Великобританії, Північне море, тунель під Ла Маншем, карнавали, музей Матіса.

Нормандія

Основні міста: Онфлер, Шербур, Довіль, Гавр, Каї, Руан, Дьеп.

Туристичні визначні пам'ятки: поряд Великобританія, Гора Сен-мішель, Ля Манш, культура (сад Моне в Жіверні), морські свята, пляжі.

Західна Луара

Основні міста: Нант, Ля Біль, Анжу, Сомюр, Ле Травень.

Туристичні визначні пам'ятки: замки Луари, Пюї-дю-фу, історичні парки, Західна Луара, маса середньовічних замків і садиб.

Пікардія

Основні міста: Амьен, Бове, Суасон, Сенліс

Туристичні визначні пам'ятки: замок Шантії, Бэ-де-сом, архітектурна спадщина, Парк Астерікс, море.

Пуату-Шаранта

Основні міста: Ля Рошель, Пуатье, Ройан, Коньяк.

Туристичні визначні пам'ятки: Атлантичний океан, Форт Буаяр, острів Ре, талассотерапія.

Прованс-Альпи-блакитний берег

Основні міста: Марсель, Тулон, Сан-тропе, Экс-ан-Прованс, Авіньон, Касис, Арль, Камарг, Каланк, ле Вердон.

Туристичні визначні пам'ятки: Середземне море, гори,  пляжі, фестиваль Авіньонський.

Рона-Альпи

Основні міста: Ліон, Гренобль, Сент-етьен, Валенс

Туристичні визначні пам'ятки: річковий туризм, Альпи, історико-культурна спадщина, льодовики,

Рів'єра - Блакитний берег

Основні міста: Ніцца, Канни, Ментон, Монте Карло

Туристичні визначні пам'ятки: Середземне море, поряд Італія і Монако, сонце, пляжі, карнавал в Ніцці, океанографічний музей Монако.

Заморські Території і Департаменти Франції

У тисячах кілометрів від Французької метрополії існує і інша Франція: це Заморські Департаменти і Території - Франція на краю світу.

Гваделупа.Вона  складається з двох островів, розділених вузькою морською протокою: Гранд-тер і Бас-тер. Складений вапняками, острів Гранд-тер, рівнинний, з сухим кліматом, покритий плантаціями цукрового очерету і облямований білосніжними піщаними пляжами, оточеними кораловим рифом.

Французька Гвіана. Царство буйної зелені, Гвіана майже повністю покрита густими амазонськими лісами, широкими річками, що перетинаються. Більше половини цієї території в 8 мільйонів гектарів, так званій Французькій Амазонії, є заповідною. Це ідеальне місце для справжніх шукачів пригод: у зтой країні з майже невинними ландшафтами ви зануритеся в справді загадковий світ.

Мартиніка. Низка островів, складових Малий Антільський архіпелаг, по сусідству з Домініканой і Сент-Люсією, Мартіника або Мадініна, як називають її жителі Карібського басейну, розкинула свої ідилічні пейзажі між Атлантичним океаном і Карібським морем на 1100 кв. км.

Нова Каледонія.У бухті Юпі, на острові Пен, коралові рифи піднімаються прямо з дна. Найбільша в світі лагуна, де мешкають більшість ендемічних видів рослин Тихоокеанського регіону, і ростуть найбагатші тропічні ліси планети.

Реюньон.Вулкани, льодовикові цирки, водопади з чистісінькою прозорою водою, пляжі з білого і чорного піску,острів не втомлюється вражати вас своїми приголомшливими ландшафтами.

Таїті.Цей крихітний рай, чиї вулканічні гірські вершини втрачаються в хмарах, приголублений м'яким подихом пасатів і немов спеціально створений для наречених.

Майотта.Острів розташований між Мадагаскаром і Африкою і складається з 2-х головних островів: Велика Земля і Мала Земля і близько 20 дрібних острівців розкиданих в одній з найкрасивішій і більшій закритій лагуні в світі.

5. Так як Франція займає 2 місце по туризму в світі,можна сказати,що проблем і не має.Але, що в галузі туризму  Франції проблемним сьогодні це неефективне та нераціональне використання деяких ресурсів.Наприклад, можна віднести насамперед  відсутність якісної реклами та глибинної інформації про готелі, санаторії, тури по країні та послуги.

Хоча практично вся територія  країни має достатній потенціал для розвитку туризму, все ж інтенсивність відвідувань іноземними туристами її окремих регіонів дуже різниться. При досить значних, а часом і унікальних природно-лікувальних ресурсах Франції , лікувальний туризм (поряд із спеціалізованим та зеленим) ще не дістав тут достатнього розвитку.Потрібно ще трохи вдосконалити розвиток цього туризму,хоча у Франції знаходяться найкращі центри талассотерапіїї.

Тобто, слід обрати, чи форсованими темпами довести рівень туристичного комфорту до міжнародних стандартів, чи поступово налагоджувати сервіс та реанімувати внутрішній туристичний процес.  

Перед Францією постало питання в якому саме напрямку працювати: в’їзний (регіональний) чи виїзний туризм розвивати. Так, організація поїздок за межі країни- справа доволі прибуткова, і на ній заробляють гроші безліч організацій, зокрема й туристичні агенції. Але не слід забувати, що у більшості випадків – це так звані “шоп-тури”, які спричинені нестабільною економічною ситуацією в країні і тому не можуть залишатися пріоритетними надовго. Крім того, вони не є безпосередньою функцією туристичних фірм, а лише дозволяють їм отримати певний прибуток. Тим часом, у більшості інших держав закордонний туризм посідає якраз останнє місце. Так, у Японії з 15000 тур фірм тільки 5% організовують поїздки за її межі, решта працюють на іноземний та внутрішній туризм. Тому більш доцільним, мабуть, є розвиток саме в’їзного туризму , адже він дає додаткові робочі місця та валютні надходження.

Що ж до перспектив розвитку туризму Франції, то програми та проекти щодо розвитку туристичної індустрії повинні бути максимально зорієнтовані не тільки на створення належних умов для туристів, а й на забезпечення ще вищого комфорту проживання корінних жителів регіону. Іншими словами, розвиток туристичної галузі треба розглядати як фактор стабілізації місцевих ринків праці та розширення зайнятості населення. Та структура французького туризму, яка існує вже протягом багатьох років не потребує докорінної зміни, відповідної адаптації до сучасного становища як в країні, так і у світі, а просто повинна вдосконалюватися,відкривати в  в розвитку туризму все нові можливості.На сьогодні розвиток туризму у Франції є досить своєрідним та неповторним.Тому Франції залишається не зупинятися на досягнутому,а йти вперед і вдосконалювати розвиток туризму на ще вищий рівень.

Висновок:отже,дослідиши повністю всі апекти розвитку туризму Франції,можна сказати,що туризм розвивається швидкими темпами.У Франції є все для розвитку рекреаційного господарства.Значення, сутність туристичного комплексу Франції велике,адже туризм - джерело валютних надходжень для країни і засіб для забезпечення зайнятості туризм розширює внески в платіжний баланс і ВНП країни,він сприяє диверсифікації економіки,із зростанням зайнятості в сфері туризму ростуть прибутки населення і підвищується рівень добробуту нації.Я розповіла про сучасний рівень розвитку і структуру туристичного обслуговування у Франції.Описала всі куроти Франції,іх розвиток,визначила основні проблеми та перспективи туристичного розвитку.
У  Франції туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. Крім значної статті прибутку туризм є ще і одним з могутніх чинників посилення престижу країни, зростання її значення в очах світової спільноти і пересічних громадян.

Франція має сприятливіші умови для розвитку туризму,інтеграційних прцесів,ніж інші країни світу.Зумовлено це:

 1.   вигідним геополітичним положенням;
 2.  багатими природними ресурсами;
 3.  подібними рисами історичного розвитку багатьох країн у минулому,особливо у 20 ст.

Надра Франції мали високий потенціал мінеральної сировини,але внаслідок тривалого промислового освоєння вони значно вичерпані.Найбільшими кам”яновугільніми басейнами Франції є Лілльський басейн і Центральний масив.Гідроенергоресурси є дуже значними.Особливо багаті альпійські регіони(Франція,Швейцарія,Австрія).Лісистість  Франції становить 25%.

Франція має велику рекреаційно-туристичну зону завдяки надзвичайній порізаності берегової смуги і наявності багатьох бухт,густої річкової мережі,мозаїчності ландшафтів.

Значні природно-рекреаційні ресурси,історичні,архітектурні пам”ятки,художні цінності приваблюють щорічно у Францію  мільйони туристів.Основними туристичними об”ектами у Франції є:

 1.  Альпи(зимові види туризму);
 2.  морські курорти узбережжя Франції;
 3.  зони відпочинку;
 4.  численні джерела цілющих вод;
 5.  Франція,як культурний центр,де розташовані найвідоміші музеї,картинні галереї,концертні зали.

Франція є найпопулярнішою країною,що приваблює туристів з різних куточків світу,як різноманітна природа,так інаявність багатьох історико-культурних й історико-архітектурних об”єктів.

Карта курортів Франції*

www.travel.ru

Гірськолижні курорти Франції*

*www.world-tourism.com.ua

Карта культурних обєктів Парижа*

*www.world-tourism.com.ua

Карта Франції*

*www.turizm.ru

Список використаної літератури:

 1.  Щорічник. Франція. – М., 2010 р.
 2.  Смирнов В.П. Франция в 20 веке. М., 2005.
 3.  http\\:www.turizm.ru.
 4.  http\\:www.world.tourizm.com.ua.
 5.  Крупенина Т. Социальные проблемы индустрии туризма// Управ. персоналом. - 2011. - № 5. – С. 38-43.
 6.  Папирян Г.А.Экономика туризма.-М.:Финансы и статистика,2010р.
 7.  Панов И.Н.Экологический туризм.География.2009.-№45.
 8.  Дмитлевский Ю.Д.Туристические районы мира.-М.:Смоленськ:СГУ,2005.
 9.  Ващенко Н.П.Рекреаційні комплекси світу.Опорний конспект.М.:Київ, 2004.
 10.  Дроздов А.В.Экологический императив и рекреационная география.Известия РАН.Серия географическая.-198.-№4 с.92-64.
 11.  Мироненко Н.С.,Твердохлебов И.Т.Рекреационная география.-М.:Изд-во Московського у-та,1981.
 12.  www.bigmіr.net.com.ua
 13.  www.tour.com.ua.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81180. Исследование творческого потенциала сотрудников 35.83 KB
  Направления исследований: наличие творческого потенциала; степень уровень его актуализации; факторы стимулирующие препятствующие развитию и актуализации; проявление творческого потенциала в условиях стабильности и в условиях инноваций. При проведении исследований изучается не столько наличие или отсутствие творческого потенциала и инициативы сколько желание и возможность реализовывать их в профессиональной деятельности а также факторы которые могут оказывать влияние на проявление креативности10. Таким образом при исследовании творческого...
81181. Оценка эффективности управления творческим потенциалом компании 39.05 KB
  Исходя из этого показатели эффективности системы управления развитием творческого потенциала постоянного состава компании рассматриваются через результат развития творческого потенциала сотрудников; реализацию всех возможных мотивов побуждающих персонал к творческой деятельности; показатели качества организационной структуры...
81183. Психолого-педагогические принципы организации деловой игры 35.65 KB
  Моделирование реальных условий профессиональной деятельности специалиста во всем многообразии служебных социальных и личностных связей является основой методов интерактивного обучения; принцип игрового моделирования содержания и форм профессиональной деятельности. Реализация этого принципа является необходимым условием учебной игры поскольку несет в себе обучающие функции; принцип совместной деятельности. В деловой игре этот принцип требует реализации посредством вовлечения в познавательную деятельность нескольких участников.
81184. Признаки деловой игры 33.44 KB
  Решение принимаемое участниками игры на первом этапе воздействует на модель и изменяет её исходное состояние. Изменение состояния поступает в игровой комплекс и на основе полученной информации участники игры вырабатывают решение на втором этапе игры и т. Распределение ролей между участниками игры.
81185. Структура деловой игры 34.17 KB
  В сочетании со средой внешним окружением имитационной модели имитационная модель формирует проблемное содержание игры. При этом и модель и действующие лица находятся в игровой среде представляющей профессиональный социальный или общественный контекст имитируемой в игре деятельности специалистов. Сама игровая деятельность предстает в виде вариативного воздействия на имитационную модель зависящего от её состояния и осуществляемого в процессе взаимодействия участников регламентируемого правилами.
81186. Естественный и искусственный государственный интерес 35.62 KB
  По субъекту формирования государственный интерес можно подразделить на естественный и искусственный. Субъектом формирующим естественный интерес является общество. Естественный государственный интерес это частные интересы социальных групп и институтов а также иных субъектов политики и общественной жизни которые государство обобщает в свой интерес с их подачи.
81187. Организационные отношения в системе социального управления (координация) 36.05 KB
  Координация это такой вид социального управления при котором осуществляется горизонтальная упорядоченность как на внутригрупповом так и на межгрупповом уровне а стороны части и элементы одной и той же социальной общности или взаимодействие нескольких общностей характеризуются тождественностью равновеликостью. Координация предоставляет участникам управленческого процесса необходимую самостоятельность широкую возможность для выражения и отстаивания собственного интереса при осуществлении общей работы. Лунев указывал что координация...
81188. Организационные отношения в системе социального управления (субординация) 36.81 KB
  Субординацией соподчинением называется вид социального управления при котором осуществляется вертикальное упорядочение а один из элементов какойлибо общности или одна из взаимодействующих общностей играет роль ведущего определяющего начала в деятельности всех остальных. Субординационное управление свойственно главным образом основным формам взаимодействия другой пары всеобщих носителей социальной деятельности социального субъекта и социального объекта. Она упорядочивает по линии соподчинения не просто целостности а системы в...