10826

Дорога в житті. Люди, робота і професія

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Outline for the lesson of English for 11thgraders. Lesson 10 Планконспект уроку з англійської мови для учнів 11х класів. УРОК 10 Тема: Люди робота і професія. Підтема: Дорога в житті. Мета: Провести вводну бесіду про важливість вибору життєвого шляху. Практикувати учнів у читанні тексту за

Украинкский

2013-04-02

43 KB

11 чел.

Outline for the lesson of English for 11th-graders. Lesson 10 

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 11-х класів. 

УРОК 10

Тема: Люди, робота і професія.

Підтема: Дорога в житті.

Мета: Провести вводну бесіду про важливість вибору життєвого шляху. Практикувати учнів у читанні тексту за темою уроку з добуванням детальної інформації.

Обладнання:  підручник, Таблиця видочасових форм дієслова (див. урок 9).

ХІД УРОКУ

I. ПІДГТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: This school year is very important for you. It is quite clear, because you'll get a certificate of secondary education. Of course you will try to do your best to obtain good marks but there is one more serious task before you  choosing your road of life, your future occupation. It is not easy thing to choose a profession or a trade out of more than 2,000 existing in the world. Most of them are necessary and useful. Our independent state needs qualified specialists. But in choosing a profession there are some important^ things to remember: you must think whether you are seriously interested in it; you must realize that, when choosing a trade or profession, not only one's wishes and interests must be considered, but one's health, abilities, features of character, and knowledge as well.

As you know success comes to those who are prepared to achieve it. Let us hope that you will make the right choice and do your best to be good specialists, no matter in what sphere you will work. So our topic today is: "A Road in Life".

Pronunciation drill 2. Фонетична зарядка.

Виконати впр. 63 (стор. 21) на відпрацювання звуків [u:], [u].

 II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on homework

Reading

1. Перевірка домашнього завдання.

Впр. 61 (стор. 20). Учні читають речення, називають видочасову форму. У помилок учитель звертає увагу учнів на таблицю видочасових форм дієслова (, урок 9), добиваючись вірного варіанту.

2. Пред'явлення тексту для читання "Occupations, Professions, Trades", впр. (стор. 21)

1) Pre-reading activities. Виконання передтекстових вправ.

а) Повторення тематичної лексики.

Т: Last time I asked you to write down the names of 3 to 5 professions. Please, read your names.

Учні читають виписані вдома назви професій.

Т: Are you sure they are all professions? Some of them are trades. Do you know  the proverb "Jack of all trades and master of none"? The Ukrainian equivalent іs "І швець, і жнець, і на дуді гравець". So what is "trade"? What is the difference between "trade" and "profession"? What is "occupation"? These are the questions you will answer after you have read the text of ex. 65, p. 21.

б) Зняття мовних труднощів. Виконати впр. 66 (стор. 22).

2) While-reading. Виконання вправ під час читання тексту.

а) Skimming the text. Читання тексту з метою отримання загального уявлення про його зміст.

б) Scanning the text. Читання тексту з метою отримання повного й точного розуміння всієї інформації, що в ньому міститься.

Виконати впр. 66 (стор. 22).

3) Post-reading. Discussing the text. Обговорення тексту.

Т: Now tell your classmates what you have learnt from the text "Occupations, Professions, Trades".  By the way, from the list of your occupations can you read professions first, trades, please. I see you can understand the difference.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ Homework 1. Домашнє завдання.

Виконати впр. 70, 71 (стор. 22, 23).

Summarizing        2. Підбиття підсумків уроку.

Т: At home you should answer the questions about occupations, professions, trades in writing. And now, how would you ask about a person's occupation? Consult the text of ex. 65 and ask about my husband's (wife's, son's...) occupation.

What is he (she)?

What does he (she) do? etc.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36663. Організаційно-методичні принципи сертифікації в Україні 115 KB
  Прискоренню розвитку національної системи сертифікації сприяє активне міжнародне співробітництво України в галузі технічного регулювання, безпосередня участь у роботі міжнародних і регіональних організацій та їх технічних комітетів.
36664. Термореактивные полимеры и материалы на их основе 59.5 KB
  Термореактивные полимеры (смолы) применяются в качестве связующих веществ, в которые вводят обычно отвердители, наполнители, пластификаторы и другие модифицирующие добавки. Основными требованиями к связующим веществам являются: высокая клеящая способность (адгезия)
36665. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація 250 KB
  Методика аналізу фінансового стану підприємства на базі звітності. Фінансова звітність це система взаємоповязаних узагальнюючих показників що відображають фінансовий стан підприємства установи організації та результати діяльності за звітний період. Таблиця 1 Призначення компонентів фінансової звітності Компонент Призначення Баланс Інформація про фінансове становище підприємства на певну дату. Звіт про прибутки та збитки Інформація про доходи витрати та фінансові результати діяльності підприємства за звітний період Звіт про зміни у...
36666. Загальноприйняті принципи і системи обліку 255.5 KB
  Загальноприйняті принципи і системи обліку. ПЛАН Роль обліку в системі управління користувачі облікової інформації. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку. Міжнародні організації зі стандартизації бухгалтерського обліку і звітності Склад та загальна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
36667. Педагогіка вищої школи. Тексти лекцій 179.46 KB
  Структура методів навчання за джерелами знань ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ Моральнодуховні якості гуманістична спрямованість; національна гідність; інтелігентність; життєві ідеали; совісність; чесність; правдивість; обєктивність; толерантність. Професійні знання навчального предмета; анатомії і фізіології людини; психології; педагогіки; методики навчання. pais дитя ago веду керую наука про навчання та виховання дітей.
36668. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 773.5 KB
  Стоимость зданий и сооружений по подгруппам производственные здания административнобытовые помещения складские помещения закрытая стоянка трансформаторная компрессорная склад газовых баллонов прочие отапливаемые помещения открытая стоянка определяется по формуле: Цз=цзi Vзi 1 где Цз общая стоимость зданий и сооружений руб м3; цзi стоимость одного м3 iой группы зданий или сооружений руб м3; Vзi объем iой подгруппы зданий м3; N количество всех оцениваемых зданий и сооружений ед. Стоимость открытой стоянки и затраты...
36669. Термодинамика и тепломассообмен 2.83 MB
  Первоначально же в середине XIX века она возникла как техническая термодинамика изучающая закономерности взаимного превращения теплоты в механическую работу и являющаяся теоретическим 4ундаментом теплотехники. На ее основе производится расчет и проектирование технологического оборудования для осуществления процессов деформации сушки термообработки и других формируются методы прямого преобразования теплоты в электрическую энергию проводится анализ эффективности термодинамических циклов процессов теплообмена изучаются...
36670. ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ Линейные системы управления 5.19 MB
  В учебном пособии излагаются методы анализа и синтеза линейных линеаризованных систем автоматического управления САУ базирующиеся на применении принципа обратной связи по выходной управляемой координате или по вектору координат состояния объекта управления. Продемонстрированы современные методы математического описания линейных объектов и систем во временной и частотной области показана взаимосвязь различных методов описания приведены наиболее распространенные в инженерной практике методы анализа и синтеза непрерывных и дискретных...
36671. СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 2.13 MB
  Типы семейного воспитания и их влияние на формирование личности ребенка. Проблема воспитания в семье ребенка с нарушением зрения182 6. Создание в семье оптимальных условий для полноценного развития ребенка с нарушениями речи. Семейное воспитание ребенка с ДЦП в раннем возрасте .