10826

Дорога в житті. Люди, робота і професія

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Outline for the lesson of English for 11thgraders. Lesson 10 Планконспект уроку з англійської мови для учнів 11х класів. УРОК 10 Тема: Люди робота і професія. Підтема: Дорога в житті. Мета: Провести вводну бесіду про важливість вибору життєвого шляху. Практикувати учнів у читанні тексту за

Украинкский

2013-04-02

43 KB

11 чел.

Outline for the lesson of English for 11th-graders. Lesson 10 

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 11-х класів. 

УРОК 10

Тема: Люди, робота і професія.

Підтема: Дорога в житті.

Мета: Провести вводну бесіду про важливість вибору життєвого шляху. Практикувати учнів у читанні тексту за темою уроку з добуванням детальної інформації.

Обладнання:  підручник, Таблиця видочасових форм дієслова (див. урок 9).

ХІД УРОКУ

I. ПІДГТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: This school year is very important for you. It is quite clear, because you'll get a certificate of secondary education. Of course you will try to do your best to obtain good marks but there is one more serious task before you  choosing your road of life, your future occupation. It is not easy thing to choose a profession or a trade out of more than 2,000 existing in the world. Most of them are necessary and useful. Our independent state needs qualified specialists. But in choosing a profession there are some important^ things to remember: you must think whether you are seriously interested in it; you must realize that, when choosing a trade or profession, not only one's wishes and interests must be considered, but one's health, abilities, features of character, and knowledge as well.

As you know success comes to those who are prepared to achieve it. Let us hope that you will make the right choice and do your best to be good specialists, no matter in what sphere you will work. So our topic today is: "A Road in Life".

Pronunciation drill 2. Фонетична зарядка.

Виконати впр. 63 (стор. 21) на відпрацювання звуків [u:], [u].

 II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on homework

Reading

1. Перевірка домашнього завдання.

Впр. 61 (стор. 20). Учні читають речення, називають видочасову форму. У помилок учитель звертає увагу учнів на таблицю видочасових форм дієслова (, урок 9), добиваючись вірного варіанту.

2. Пред'явлення тексту для читання "Occupations, Professions, Trades", впр. (стор. 21)

1) Pre-reading activities. Виконання передтекстових вправ.

а) Повторення тематичної лексики.

Т: Last time I asked you to write down the names of 3 to 5 professions. Please, read your names.

Учні читають виписані вдома назви професій.

Т: Are you sure they are all professions? Some of them are trades. Do you know  the proverb "Jack of all trades and master of none"? The Ukrainian equivalent іs "І швець, і жнець, і на дуді гравець". So what is "trade"? What is the difference between "trade" and "profession"? What is "occupation"? These are the questions you will answer after you have read the text of ex. 65, p. 21.

б) Зняття мовних труднощів. Виконати впр. 66 (стор. 22).

2) While-reading. Виконання вправ під час читання тексту.

а) Skimming the text. Читання тексту з метою отримання загального уявлення про його зміст.

б) Scanning the text. Читання тексту з метою отримання повного й точного розуміння всієї інформації, що в ньому міститься.

Виконати впр. 66 (стор. 22).

3) Post-reading. Discussing the text. Обговорення тексту.

Т: Now tell your classmates what you have learnt from the text "Occupations, Professions, Trades".  By the way, from the list of your occupations can you read professions first, trades, please. I see you can understand the difference.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ Homework 1. Домашнє завдання.

Виконати впр. 70, 71 (стор. 22, 23).

Summarizing        2. Підбиття підсумків уроку.

Т: At home you should answer the questions about occupations, professions, trades in writing. And now, how would you ask about a person's occupation? Consult the text of ex. 65 and ask about my husband's (wife's, son's...) occupation.

What is he (she)?

What does he (she) do? etc.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14314. Молекулярна фізика. Термодинаміка 1.32 MB
  Молекулярна фізика. Статистична фізика. Дослідні газові закони. Закони для суміші газів. Внутрішня енергія газу та перший закон термодинаміки. Приклади розвязання задач. Запитання для самоконтролю. Задачі для роботи в аудиторії. Задачі для самостійної роботи. Колові процеси та реальні гази...
14315. Визначення вологості атмосферного повітря 81 KB
  Лабораторна робота №10 Визначення вологості атмосферного повітря Мета роботи: Визначити абсолютну і відносну вологість повітря психрометром Августа. Обладнання: 1 .Психрометр Августа колба з дистильованою водою таблиця тиску насиченої водяної пари при різ
14316. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом відриву краплі 54.5 KB
  Лабораторна робота №9 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом відриву краплі Мета роботи : 1. Вивчити явище поверхневого натягу; 2. Визначити коефіцієнт поверхневого натягу рідині. Прилади та обладнання : Скляна бюретка з краном. К
14317. Визначення коефіцієнта Пуассона газу методом адіабатичного розширення 68 KB
  Лабораторна робота №11 Визначення коефіцієнта Пуассона газу методом адіабатичного розширення Обладнання Установка для визначення коефіцієнта Пуассона газу методом адіабатичного розширення Метод вимірювання і опис у
14318. Вивчення коефіцієнта в'язкості рідини методом Стокса 97 KB
  Лабораторна робота № 8 Вивчення коефіцієнта вязкості рідини методом Стокса Мета роботи: 1. Вивчити механізм явища переносу – внутрішнє тертя. 2. Визначити коефіцієнт внутрішнього тертя рідин за швидкістю падіння кульки. Прилади та матеріали: Скляний ци
14319. Молекулярна фізика 5.27 MB
  ФІЗИКА Методичні рекомендації до модуля 3 €œМолекулярна фізика€ для виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.100102 €œПроцеси машини та обладнання в агропромисловому виробництві€ 6.010104 €œПрофесійн...
14320. Внутрішній фотоефект у напівпровідниках 58 KB
  Лабораторна робота № 12 Внутрішній фотоефект у напівпровідниках Мета роботи: експериментально встановити залежність опору напівпровідника від величини падаючого на нього потоку електромагнітного випромінювання та визначити чутливість фото резистора. Прилади та о...
14321. Визначення опору методом мостової схеми 63 KB
  Лабораторна робота №3 Визначення опору методом мостової схеми Мета роботи: Вивчити метод мостової схеми і визначити невідомі опори цим методом. Прилади і приналежності: відомий опір R=470 Ом невідомі опори Rx1 Rx2 Rx3; реохорд і гальванометр нульіндикатор; джерело по...