10826

Дорога в житті. Люди, робота і професія

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Outline for the lesson of English for 11thgraders. Lesson 10 Планконспект уроку з англійської мови для учнів 11х класів. УРОК 10 Тема: Люди робота і професія. Підтема: Дорога в житті. Мета: Провести вводну бесіду про важливість вибору життєвого шляху. Практикувати учнів у читанні тексту за

Украинкский

2013-04-02

43 KB

12 чел.

Outline for the lesson of English for 11th-graders. Lesson 10 

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 11-х класів. 

УРОК 10

Тема: Люди, робота і професія.

Підтема: Дорога в житті.

Мета: Провести вводну бесіду про важливість вибору життєвого шляху. Практикувати учнів у читанні тексту за темою уроку з добуванням детальної інформації.

Обладнання:  підручник, Таблиця видочасових форм дієслова (див. урок 9).

ХІД УРОКУ

I. ПІДГТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: This school year is very important for you. It is quite clear, because you'll get a certificate of secondary education. Of course you will try to do your best to obtain good marks but there is one more serious task before you  choosing your road of life, your future occupation. It is not easy thing to choose a profession or a trade out of more than 2,000 existing in the world. Most of them are necessary and useful. Our independent state needs qualified specialists. But in choosing a profession there are some important^ things to remember: you must think whether you are seriously interested in it; you must realize that, when choosing a trade or profession, not only one's wishes and interests must be considered, but one's health, abilities, features of character, and knowledge as well.

As you know success comes to those who are prepared to achieve it. Let us hope that you will make the right choice and do your best to be good specialists, no matter in what sphere you will work. So our topic today is: "A Road in Life".

Pronunciation drill 2. Фонетична зарядка.

Виконати впр. 63 (стор. 21) на відпрацювання звуків [u:], [u].

 II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on homework

Reading

1. Перевірка домашнього завдання.

Впр. 61 (стор. 20). Учні читають речення, називають видочасову форму. У помилок учитель звертає увагу учнів на таблицю видочасових форм дієслова (, урок 9), добиваючись вірного варіанту.

2. Пред'явлення тексту для читання "Occupations, Professions, Trades", впр. (стор. 21)

1) Pre-reading activities. Виконання передтекстових вправ.

а) Повторення тематичної лексики.

Т: Last time I asked you to write down the names of 3 to 5 professions. Please, read your names.

Учні читають виписані вдома назви професій.

Т: Are you sure they are all professions? Some of them are trades. Do you know  the proverb "Jack of all trades and master of none"? The Ukrainian equivalent іs "І швець, і жнець, і на дуді гравець". So what is "trade"? What is the difference between "trade" and "profession"? What is "occupation"? These are the questions you will answer after you have read the text of ex. 65, p. 21.

б) Зняття мовних труднощів. Виконати впр. 66 (стор. 22).

2) While-reading. Виконання вправ під час читання тексту.

а) Skimming the text. Читання тексту з метою отримання загального уявлення про його зміст.

б) Scanning the text. Читання тексту з метою отримання повного й точного розуміння всієї інформації, що в ньому міститься.

Виконати впр. 66 (стор. 22).

3) Post-reading. Discussing the text. Обговорення тексту.

Т: Now tell your classmates what you have learnt from the text "Occupations, Professions, Trades".  By the way, from the list of your occupations can you read professions first, trades, please. I see you can understand the difference.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ Homework 1. Домашнє завдання.

Виконати впр. 70, 71 (стор. 22, 23).

Summarizing        2. Підбиття підсумків уроку.

Т: At home you should answer the questions about occupations, professions, trades in writing. And now, how would you ask about a person's occupation? Consult the text of ex. 65 and ask about my husband's (wife's, son's...) occupation.

What is he (she)?

What does he (she) do? etc.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85733. Методи підвищення технічної експлуатації суднових газотурбонагнетачів 3.04 MB
  Одним з основних і розповсюджених способів підвищення потужності дизелів є газотурбінний наддув за допомогою якого збільшується заряд повітря в робочих циліндрах що в свою чергу дозволяє збільшити циклову подачу палива. Дизеля надійні в роботі прості в обслуговуванні та ремонті мають обмежені витрати повітря мало схильні до впливу атмосферних умов. Суцільний відлитий із чавуна ресивер продувального повітря разом з діафрагмою охолоджується водою що сприяє безпеці експлуатації двигуна. Економічність двигуна підвищуєть за рахунок...
85734. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИРМЫ (НА ПРИМЕРЕ ООО «АМБЕР-ГРУПП») 5.74 MB
  Актуальность дипломной работы состоит в том, что любая современная компания нуждается в качественной системе управления. Чем эффективней система управления, тем выше работоспособность компании в целом. В дальнейшем повышается имидж компании, конкурентоспособность на рынке услуг, значительно сокращается время на обработку информации.
85735. Формування плану виробництва на підставі оптимізації випуску і збуту продукції і прогнозу попиту на ринку мясопродуктів в Краснодонському районі 1.73 MB
  Мета роботи фахівця: формування плану виробництва на підставі оптимізації випуску і збуту продукції і прогнозу попиту на ринку м\'ясопродуктів в Краснодонському районі. Ця проблема на наш погляд повинна розв\'язуватися подальшим вдосконаленням конкурентоспроможності продукції. Майже повністю був оновлений асортимент ковбасних виробів що випускаються і в даний час Краснодонський мясокомбінат виробляє близько 180 найменувань ковбасної продукції високоякісної і висококалорійної яка витримала конкуренцію на всій території...
85736. Модель пенсійного забезпечення в накопичувальній формі 1.81 MB
  Управління Пенсійного фонду України в Краснодонскому районі Луганської області це підприємство соціального напрямку що забезпечує пенсіонерів інвалідів і інших громадян пенсіями й іншими посібниками. Управління Пенсійного фонду України є вимогливим підприємством тому що кожен працюючий громадянин зіштовхується з його діяльністю. У звязку з цим головна задача пенсійної реформи полягає в тому щоб гарантувати громадянам пенсійного віку у яких немає можливості більше працювати...
85737. Методические приемы совершенствования развития речи младших школьников при обучении грамоте 306.76 KB
  Только обладая хорошо развитой связной речью, учащийся может давать развернутые ответы на сложные вопросы школьной программы, последовательно и полно, аргументировано и логично излагать свои собственные суждения, воспроизводить содержание текстов из учебников, произведений художественной литературы...
85738. Анализ деятельности предприятия ДП «Парус» 991 KB
  Финансы предприятий занимают ведущее место в воспроизводственном процессе и формировании собственных денежных средств. В последние годы произошли серьезные изменения в экономике Украины. В результате реформ появился развитый негосударственный сектор экономики, новые формы собственности, банковская система...
85740. Oценкa бизнеca при cлиянии и пoглoщении нa примере OAO «МТC» 1.63 MB
  Oценкa бизнеca неoбхoдимa для выбoрa oбocнoвaннoгo нaпрaвления реcтруктуризaции предприятия. В прoцеccе oценки бизнеca выявляютcя вoзмoжные пoдхoды к упрaвлению предприятием и oпределяетcя, кaкoй из них oбеcпечит мaкcимaльную эффективнocть, a cледoвaтельнo, и бoлее выcoкую рынoчную цену...