10829

Вибір професії. Люди, робота і професія

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

УРОК 13 Тема: Люди робота і професія. Підтема: Вибір професії. Мета: Практикувати учнів в аудіюванні тексту за темою. Націлити учнів на оптимальну оцінку своїх можливостей у виборі професії. Підготувати учнів до написання есе про професію. Обладнання: підручник т...

Украинкский

2013-04-02

51.5 KB

18 чел.

УРОК 13

Тема: Люди, робота і професія.

Підтема: Вибір професії.

Мета: Практикувати учнів в аудіюванні тексту за темою.

Націлити учнів на оптимальну оцінку своїх можливостей у виборі професії.

Підготувати учнів до написання есе про професію.

Обладнання:  підручник, текст для аудіювання "A Filmstar" (HO1), анкета "Discussing a Career" (HO2), перелік питань для написання есе (НО3).

ХІД УРОКУ

I. ПІДГТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: At the previous lessons we spoke about various professions. It is very important to choose the one that suits you and to consider your health, abilities, features of character. Today we are discussing the importance of the right choice of one's road in life. I'd like you to listen to a text about a girl whose dream came true. It's up to you to decide if she had made the right choice. But first comes our pronunciation drill.

2. Фонетична зарядка.

Виконати впр. 87 (стор. 27)

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Пред'явлення тексту для аудіюваннія "A Filmstar".

 1.  Pre-listening. Підготовка учнів до аудіювання, ознайомлення з ЛО, що ускладнюють розуміння тексту: Pauline the girl's name; agency, premiere international words; crowd scene — масовка.
 2.  Listening the text. Прослуховування учнями тексту "Filmstar" (1200 знаків).

Filmstar

Pauline loved the cinema and wanted to become a filmstar. When she was twelve she said to her parents, "I want to be a filmstar".

But it was not easy. After she left school, she got into films not as a star she became one of the people in a crowd scene.

One evening the man at the agency called her and said, "There's a job for yoq|
tomorrow, Pauline. Come at eight o'clock. You'll be a secretary".

Pauline reached the studios at a quarter to eight. She waited three hours before they* came to her scene.

The scene was very short; the star, a famous American actor, came and stopped in front of where Pauline was sitting.

"I want you to look at Harry when he comes in, explained the director, and say, "Mr. Marlowe, there's a call for you!" Can you say that?"

Pauline said she could and did everything the director told her to do.

The director was very pleased, and the star smiled at her.

"That's great", said the director. "Thanks".

Pauline was very happy that evening.

Some months later she booked two seats for the premiere and went to see her fill with Michael, her boy-friend.

It was a good film but there was no Pauline in it. Her scene together with man other unimportant scenes had been cut out.

3) Comprehension check. Перевірка розуміння тексту за допомогою питань.

What did Pauline want to become?

Did she get into films?

What parts did she play?

Who phoned her one evening?

What did the man say?

Who was Pauline's partner?

Was the director pleased with her acting?

Did Pauline see herself in the film? Why?

Did Pauline have enough talent to become a filmstar? What do you think?

Checkon homework 2. Контроль домашнього завдання.

Виконати впр. 86 (стор. 27).

Reading  3. Читання текстів про професії, впр. 91 (стор. 28).

Учні читають і коментують тексти за допомогою виразів: І think (in my opinion, ton mind) this profession (trade) is interesting (useful, boring, necessary, difficult) etc.

Oral Practice 4. Практикувати учнів у роботі з анкетою "Discussing Carrers" з метою
ними своїх можливостей у виборі професії.

Т: Answer the questions of the questionnaire and think which jobs you would rati take or not take estimating your physical abilities.

 

discussing careers

The importance of physique for choice of a career

 1.  Is your eyesight perfect?
 2.  Is you hearing good?
 3.  Have you any special disability?
 4.  Can you stand for a long time?
 5.  Can you sit for a long time?
 6.  Do you get travel sick?
 7.  Can you stand: a) noise, b) damp, c) heat, d) smells?
 8.  Do hights make you diafcy?
 9.  Are you colour blind?
 10.  Would you say you were physically strong?

5. Підготовка учнів до написання есе про професії.

Т: We have spoken and read stories about various professions. Your homework is to write an essay on one of the following topics:

1) My Favourite Profession. 2) The Profession I hate. 3) My Parents' Profession. 4) My Future Profession.

So choose and write. The questions from ex. 92 on p. 28 will help you in your work and the questions given below can be used as a plan.

(Н03):

talkabout a profession

 1.  What profession are you going to talk (write) about? Explain your choice.
 2.  What do you know from the history of this profession? (ancient, ... goes back to..., quite new...).
 3.  What must one consider when choosing this profession? or What do you think are the most important factors that must be taken into consideration, when choosing this profession?
 4.  Must a person be physically strong to take up this profession?
 5.  What education is required to become a specialist in this profession?
 6.  Is this profession connected directly with people?
 7.  What opportunities are open for people of the profession?
 8.  In what way is this profession necessary and useful? Why does it attract people?
  What makes it popular?
 9.  Does this profession run in the family? Do you know any people involved in this profession? Can they serve as an example for those who are going to take it up?

10. Are you suited for this profession? Why?


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

1. Домашнє завдання.

Написати есе на одну з чотирьох тем: My Favourite Profession. The Profession I Hate. My Parents' Professions. My Future Profession.

2. Підбиття підсумків уроку.

Т: І will be looking forward to getting your essays. Try to make them interesting.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80926. Поняття наочного навчання. Класифікація наочності 31.77 KB
  На основі безпосереднього сприйняття предметів чи за допомогою зображень наочності у процесі навчання в учнів формуються образні уявлення і поняття про історичне минуле. Педагогічний словник визначає наочність як один із принципів навчання заснований на показі конкретних предметів процесів явищ. Під засобами навчання розуміють предмети прилади чи їх сукупність яка необхідна для здійснення чогонебудь.
80927. Дайте оцінку сучасним засобам навчання на уроках історії 35.54 KB
  Очевидно що одним із засобів розвитку особистості учня в цьому напрямі а також активізації пізнавальної мотивації учня на уроках історії є учбоводослідницька діяльність яка має включати в себе постановку творчих дослідницьких завдань і наукове поетапне їх вирішення. Формування дослідницьких вмінь на уроках історії можливо в процесі поєднання інтерактивних аудіовізуальних і мультимедійних технологій. Використання аудіовізуальних засобів на уроках історії практикується досить давно але раніше якість фотоаудіовідеоматеріалів їх нестача...
80929. Проблема диференційного підходу до учнів у навчанні історії 36.5 KB
  У методиці навчання історії ще немає повноцінних досліджень і рекомендацій з індивідуалізації роботи з учнями але визначені загальні підходи до діагностики їх пізнавальних здібностей і можливостей. Він писав: До слабких недостатньо підготовлених відносяться учні які при поверхневому знанні історії не виявляють помітного інтересу до її вивчення і майже зовсім не володіють адекватними прийомами й уміннями самостійної роботи з навчальним історичним матеріалом. вважаються учні що мають цілком задовільні знання з історії.
80931. Звязок методики навчання історії з іншими науками 35.76 KB
  Методичні дослідження вивчаючи процес навчання історії мають спиратися на родинні науки насамперед на історію педагогіку і психологію. Пізнавальна діяльність учнів та її результати не можуть бути повноцінними якщо навчання історії не буде відповідати сучасному рівню історичної науки її методології. Навчання історії стане науково обґрунтованим і результативним лише за умови якщо вся його структура зміст і методика будуть відповідати цим обєктивним етапам та закономірностям пізнання.
80932. Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в Україні 33.28 KB
  Головна мета шкільної історичної освіти може бути визначена як створення та становлення особистості учня як субєкта історичного розвитку та суспільних відносин громадянинапатріота. Завданнями сучасної шкільної історичної освіти є забезпечення умов для: набуття школярами ключових та предметних компетентностей; виховання повноправного громадянина патріота України який здатен вільно орієнтуватися в суспільному житті та усвідомлювати свою роль та відповідальність перед суспільством та державою формування в учнів самосвідомості та власної...
80933. Структура та методичне забезпечення підручника «Всесвітньої історії» (10-11кл.) 37.68 KB
  Бесіда діалогічний метод навчання за допомогою якого вчитель із поставленими питаннямь спонукає учнів відтворювати раніше набуті знання робити самостійні висновкиузагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу. Бесіда є одним із активних методів навчання. Бесіда дозволяє залучити до діяльності на уроці дітей незалежно від їхнього рівня підготовки та індивідуальних можливостей що сприяє досягненню високих результатів у навчально виховному процесі. Така бесіда зазвичай проводиться на початку вивчення теми чи розділу.
80934. Аналіз програми з історії України для 5 кл. Мета ,завдання та зміст 29.92 KB
  Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії прищеплення інтересу до історії отримання знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії елементарних вмінь з історії; поглиблення загальних дидактичних вмінь необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; прагнення викликати захоплення минулим України. Зміст курсу ґрунтується на таких засадах:...