10835

Найважливіші винаходи людства. Телеграф

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Урок 21 Тема: Наука і культура Підтема: Найважливіші винаходи людства. Телеграф. Мета: Проконтролювати знання учнями лексики теми. Практикувати учнів у читанні аудіюванні розвивати аудитивну память увагу. Обладнання: підручник текст для аудіюв

Украинкский

2013-04-02

42 KB

33 чел.

Урок 21

Тема: Наука і культура

Підтема: Найважливіші винаходи людства. Телеграф.

Мета:            Проконтролювати знання учнями лексики теми. Практикувати учнів у читанні, аудіюванні, розвивати аудитивну пам'ять, увагу.

Обладнання:       підручник, текст для аудіювання "Edison's First Invention" (HO,).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Do you know the abbreviation SOS?

What does it stand for? (Save our souls.)

When is SOS used? How is it sent? (Sailors use it when they need help. SOS is sent by the telegraph or by the radio.)

Today we are going to talk about the telegraph and its inventor Samuel Morse. But first let us check what you know about inventors and their inventions.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Актуалізація опорних знань учнів.

 1.  Dictation. Проведення словникового диктанту за впр. 2 (стор. 35), впр. 8 (стор. 36).
 2.  Check on homework. Контроль виконання домашнього завдання, Впр. 14 (стор. 38).
 3.  Speaking. Розповіді учнів про винахідників і винаходи. Впр. 16 (стор. 38).

2. Пред'явлення тексту для читання "The First Telegraph", впр. 17 (cтop. 39).
1) Pre-reading activities. Виконання дотекстових вправ.

Читання назви "The First Telegraph" та відповіді на запитання: Т: What is the text about?

What facts do you think you will find in the text? Виконання впр. 18 (стор. 39), впр. 20 (стор. 40).

 1.  Skimming. Оглядове читання з метою добування загальної інформації.
 2.  Scanning. Читання тексту за абзацами та визначення основної ідеї кожного абзацу.
  Samuel Morse — a painter.

Morse's main interest is electricity.

S. Morse the inventor of the telegraph.

4) Comprehension check. Перевірка розуміння тексту за питаннями 1-4 впр. 17 (crop. 39).

5) Post-reading task. Післятекстовий етап.

Переказ тексту "The First Telegraph" за планом, ключовими словами впр. 20 (стор. 40).

3. Практикування учнів в аудіюванні.

1) Listening the text "Edison's Invention". Прослуховування тексту "Edison's First
Invention", 840 знаків.

edison's first invention

When Edison was a boy of fifteen, he worked as a telegraph operator. He had to be on duty from 7 p.m. to 7 a.m.1 and give a signal every hour to prove that he did not sleep. The signals were made with astonishing exactness. One night an inspector arrived and saw Edison sleeping in a chair:

He was about2 to shake him when he caught sight3 of a mechanism on a table near the telegraph instrument. He waited to see what would happen. When the hand of the clock pointed to the hour, the instrument got busy4 and one lever threw open the key while the other sent the signal over the wire.

The inspector seized the sleeping boy, roused him and "fired"5 him. That is why the first of Edison's numerous inventions was never patented.

Notes

1 p.m. — після полудня, удень, увечері; a.m. — до полудня, уранці

2 was about — збирався, мав наміри
3 to catch sight — побачити

4 to get busyтут: запрацювати, почати діяти

5 to "fire" тут: вигнати

2) Comprehension check. Контроль розуміння змісту тексту: Which statements are
true and which ones are false?

True or False?                                                                                         True                False

 1.  Edison invented the telegraph.
 2.  When a boy of 15 Edison worked as a telegraph operator.
 3.  He worked at night from 7 a.m. to 7 p.m.
 4.  Edison sent signals with astonishing exactness.
 5.  The inspector came because no signals were coming.
 6.  Edison showed his invention to the inspector.
 7.  The inspector did not wake the boy up to see now the mechanism worked.
 8.  The inspector advised Edison to patent his invention.
 9.   Edison was fired for sleeping on duty.

Key: 1-, 2+, 3-, 4-, 5+, 6-, 7-, 8+, 9-, 10+.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Виконати  впр. 21 (стор. 40). Підготувати розповідь про С. Морзе.

Summarizing        2. Підбиття підсумків уроку.

Т: Have you learnt anything new at the lesson today?

What is it?

At home you are to prepare a story about Samuel Morse and his invention.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83292. Океаны Земли. Практическая работа. Обозначение океанов и материков на глобусе и карте 68 KB
  Цели: Сформировать представление о поверхности океанов Земли изображение их на глобусе и карте довести до сознания учащихся что в природе всё взаимосвязано; Развивать пространственное воображение познавательный интерес развивать умение работать с картой полушарий глобусом учебным текстом...
83293. Чи легко приносити радість іншим? В.О. Сухомлинський «Покинуте кошеня» А. Костецький «Хвостата мова» 4.5 MB
  Мета: Формувати навички швидкого виразного читання, уміння уважно слухати; Збагачувати словниковий запас учнів; Простежувати причиново-наслідкові зв’язки, аналізувати проблемні ситуації і робити висновки. Вчити дітей розглядати будь-який об’єкт чи явище з позитивної і негативної точки зору...
83294. Склад числа 10. Складання і розв’язування прикладів на додавання. Складання прикладів за монетами. Розпізнавання геометричних фігур 32 KB
  Мета: розглянути всі варіанти складу числа 10; вправляти учнів у складанні прикладів за малюнками, розпізнаванні геометричних фігур; ознайомити учнів з монетою номіналом «10к.»; розвивати мислення, навички каліграфічного письма; виховувати старанність.
83295. Информационные технологии как фактор повышения мыслительной деятельности учащихся на уроках познание мира 2.58 MB
  Изучить психолого–методическую и научно–методическую литературу о роли информационных технологий в учебном процессе. Раскрыть роль и значение информационных технологий в повышении результативности в обучении школьников. Экспериментальная проверка роли информационных технологий как фактора повышения качества знаний школьников на уроках познание мира.
83296. Факторы и последствия изменения климата 56.59 KB
  Изучением изменений климата занимается наука палеоклиматология. Причиной изменения климата являются динамические процессы на Земле внешние воздействия такие как колебания интенсивности солнечного излучения и с недавних пор деятельность человека.
83298. Организация контроля за деятельностью подразделений предприятия ИП «Г.Г.Соколова» 49.58 KB
  Управленческий контроль это одна из функций управления без которой не могут быть реализованы в полной мере все другие функции управления: планирование организация руководство и мотивация. Контроль призван обеспечивать правильную оценку реальной ситуации и тем самым создавать предпосылки...
83299. Технология создания программы в жанре телеинтервью (на примере программы «Познер») 55.06 KB
  Актуальность теоретического исследования технология создания программы в жанре телеинтервью заключается в том, что в настоящее время жанр интервью является самым распространенным и популярным в журналистике. Всё более возрастающий интерес к нему требует от интервьюеров создания качественного материала...
83300. Электроснабжение комбината цветной металлургии 744.25 KB
  В системе цехового распределения электроэнергии широко используют комплектные распределительные устройства, подстанции и силовые токопроводы. Это создает гибкую и надежную систему распределения, в результате чего экономиться большее количество проводов и кабелей.