10835

Найважливіші винаходи людства. Телеграф

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Урок 21 Тема: Наука і культура Підтема: Найважливіші винаходи людства. Телеграф. Мета: Проконтролювати знання учнями лексики теми. Практикувати учнів у читанні аудіюванні розвивати аудитивну память увагу. Обладнання: підручник текст для аудіюв

Украинкский

2013-04-02

42 KB

33 чел.

Урок 21

Тема: Наука і культура

Підтема: Найважливіші винаходи людства. Телеграф.

Мета:            Проконтролювати знання учнями лексики теми. Практикувати учнів у читанні, аудіюванні, розвивати аудитивну пам'ять, увагу.

Обладнання:       підручник, текст для аудіювання "Edison's First Invention" (HO,).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Do you know the abbreviation SOS?

What does it stand for? (Save our souls.)

When is SOS used? How is it sent? (Sailors use it when they need help. SOS is sent by the telegraph or by the radio.)

Today we are going to talk about the telegraph and its inventor Samuel Morse. But first let us check what you know about inventors and their inventions.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Актуалізація опорних знань учнів.

 1.  Dictation. Проведення словникового диктанту за впр. 2 (стор. 35), впр. 8 (стор. 36).
 2.  Check on homework. Контроль виконання домашнього завдання, Впр. 14 (стор. 38).
 3.  Speaking. Розповіді учнів про винахідників і винаходи. Впр. 16 (стор. 38).

2. Пред'явлення тексту для читання "The First Telegraph", впр. 17 (cтop. 39).
1) Pre-reading activities. Виконання дотекстових вправ.

Читання назви "The First Telegraph" та відповіді на запитання: Т: What is the text about?

What facts do you think you will find in the text? Виконання впр. 18 (стор. 39), впр. 20 (стор. 40).

 1.  Skimming. Оглядове читання з метою добування загальної інформації.
 2.  Scanning. Читання тексту за абзацами та визначення основної ідеї кожного абзацу.
  Samuel Morse — a painter.

Morse's main interest is electricity.

S. Morse the inventor of the telegraph.

4) Comprehension check. Перевірка розуміння тексту за питаннями 1-4 впр. 17 (crop. 39).

5) Post-reading task. Післятекстовий етап.

Переказ тексту "The First Telegraph" за планом, ключовими словами впр. 20 (стор. 40).

3. Практикування учнів в аудіюванні.

1) Listening the text "Edison's Invention". Прослуховування тексту "Edison's First
Invention", 840 знаків.

edison's first invention

When Edison was a boy of fifteen, he worked as a telegraph operator. He had to be on duty from 7 p.m. to 7 a.m.1 and give a signal every hour to prove that he did not sleep. The signals were made with astonishing exactness. One night an inspector arrived and saw Edison sleeping in a chair:

He was about2 to shake him when he caught sight3 of a mechanism on a table near the telegraph instrument. He waited to see what would happen. When the hand of the clock pointed to the hour, the instrument got busy4 and one lever threw open the key while the other sent the signal over the wire.

The inspector seized the sleeping boy, roused him and "fired"5 him. That is why the first of Edison's numerous inventions was never patented.

Notes

1 p.m. — після полудня, удень, увечері; a.m. — до полудня, уранці

2 was about — збирався, мав наміри
3 to catch sight — побачити

4 to get busyтут: запрацювати, почати діяти

5 to "fire" тут: вигнати

2) Comprehension check. Контроль розуміння змісту тексту: Which statements are
true and which ones are false?

True or False?                                                                                         True                False

 1.  Edison invented the telegraph.
 2.  When a boy of 15 Edison worked as a telegraph operator.
 3.  He worked at night from 7 a.m. to 7 p.m.
 4.  Edison sent signals with astonishing exactness.
 5.  The inspector came because no signals were coming.
 6.  Edison showed his invention to the inspector.
 7.  The inspector did not wake the boy up to see now the mechanism worked.
 8.  The inspector advised Edison to patent his invention.
 9.   Edison was fired for sleeping on duty.

Key: 1-, 2+, 3-, 4-, 5+, 6-, 7-, 8+, 9-, 10+.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Виконати  впр. 21 (стор. 40). Підготувати розповідь про С. Морзе.

Summarizing        2. Підбиття підсумків уроку.

Т: Have you learnt anything new at the lesson today?

What is it?

At home you are to prepare a story about Samuel Morse and his invention.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41609. Решение системы линейных уравнений методом простых итераций и методом Чебышева 45.92 KB
  Требуется написать программу реализующая 2 метода решение системы линейных уравнений: 1методом простых итераций; 2методом Чебышева. Теория: 1Метод простых итераций Требуется решить систему уравнений 1 где симметрическая положительно определенная матрица. Метод простых итераций имеет вид...
41610. Первинні засоби пожежогасіння. Вибір типу та визначення необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння 309.89 KB
  Головним критерієм вибору виду вогнегасників є величина можливого осередку пожежі. Визначаємо рекомендовані типи вогнегасників. Користуючись рекомендаціями таблиці Д5 щодо порошкових вогнегасників визначаємо що для захисту промислових обєктів рекомендованими є такі типи переносних порошкових вогнегасників: ВП5 ВП6 ВП9 ВП12 записуємо в табл. Визначаємо кількість вогнегасників.
41611. Диференціальні рівняння в частинних похідних 44.88 KB
  resizeN1; forint i = 0; i N1; i u[0][i] = conditionih; forint j = 1; j NT; j { file T: htj endl; forint i = 1; i N; i f[i] = u[j1][i1] 2u[j1][i] u[j1][i1] 2hh u[j1][i]1 ht Q 2; l[2] = c; b[2] = f[1] c; u[j][0] = 0; u[j][N] = 0; forint i = 2; i N; i { l[i1] = c l[i]; b[i1] = f[i] b[i] c l[i]; } forint i = N1; i 0; i u[j][i] = l[i1]u[j][i1] b[i1]; int emx = 0; for int i = 0; i N; i { file x: ih ...
41612. Створення нової бази даних в середовищі MySQL 138.93 KB
  Створити нову базу даних та заповнити її даними. Короткі теоретичні відомості: Основи роботи з phpMydmin При установці Denwer також встановлюється на комп'ютер phpMydmin за допомогою якого можна керувати базою даних MySQL через вебінтерфейс. У цьому полі латинськими буквами записується назва бази даних наприклад exmple і натискається створити.
41613. Приближенное вычисление интеграла методом Симпсона и методом Гаусса 92.3 KB
  Требуется вычислить интеграл: Требуется использовать: метод Симпсона метод Гаусса Теория: 1 Метод Симпсона Для приближённого вычисления интеграла чаще всего подынтегральную функцию заменяют близкой ей вспомогательной функцией интеграла от которой вычисляется аналитически. В частности если при вычислении подынтегральную функцию заменить интерполяционным многочленом второй степени построенным по значениям функции в трёх...
41614. Состояние дерматовенерологических больных в Винницкой области 354.5 KB
  Проблема совершенствования лекарственного обеспечения населения регионов Украины остается актуальной. Особое значение в её решении имеет региональный подход к изучению фармацевтического рынка, его насыщенности и рациональному использованию лекарственных средств. С этой целью широко используются метод фармакоэкономического анализа
41615. Решение уравнения f(x)=0 методами простых итераций и Ньютона 134.65 KB
  Если же то вычисления заканчивают и за приближённое значение корня принимают величину . Абсциссы вершин этой ломанной представляют собой последовательные приближения корня . Из рисунков видно что если на отрезке то последовательные приближения колеблются около корня если же производная положительна то последовательные приближения сходятся к корню монотонно. Если через точку с координатами провести касательную то абсцисса точки пересечения этой касательной с осью и есть очередное приближение корня уравнения .
41616. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва в землеробстві і удосконалення с структури посівних площ в господарстві \"Студенний Яр\" у селі Купа Новоушицького району Хмельницької області 541.5 KB
  Загальні відомості про господарство на період написання курсової роботи. Агрокліматичні умови зони розташування господарства. Агрохімічна характеристика ґрунтів та рекомендації до їх раціонального використання. Експлікація і трансформація земельних угідь господарства. Існуюча система сівозмін у господарстві. Обґрунтування та проектування нової системи сівозмін для господарства
41617. Приближённое решение задачи Коши методами Эйлера и Рунге-Кутта 97.24 KB
  Решить на отрезке с шагом задачу Коши для системы второго порядка = Требуется использовать: метод Эйлера метод Рунге-Кутта Теория: 1 Метод Эйлера Пусть требуется найти приближённое решение дифференциального уравнения удовлетворяющее начальному условию. Чаще всего 1 Этот метод относится к группе одношаговых методов в которых для расчёта точки...