10839

Мистецтво. Життя суспільства

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

УРОК 24 Тема: Життя суспільства Підтема: Мистецтво. Мета: Розвивати вміння вживати лексику теми в усних висловлюваннях. Проконтролювати розуміння та обговорити текст домашнього читання. Практикувати учнів у вживанні розділових питань у порівнянні з іншими питаннями...

Украинкский

2013-04-02

52.5 KB

2 чел.

УРОК 24

Тема: Життя суспільства

Підтема: Мистецтво.

Мета: Розвивати вміння вживати лексику теми в усних висловлюваннях. Проконтролювати розуміння та обговорити текст домашнього читання. Практикувати учнів у вживанні розділових питань у порівнянні з іншими питаннями.

Обладнання: підручник, вправа "Correct the Statements" (HO1), схема-таблиця "Different Types of Questions" (HO2).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Hippocrates said, "Ars longa, vita brevis" which means: life is short, art is longer. Do you agree with Hippocrates? What is art? One of the definitions of the word art is the study or creation of beautiful things. What works of art can you name? They are paintings, pieces of music, architecture, films, ballets, poems, etc. 

Where can we see works of art? In many places: in the streets, it the theatre or cinema, at home as well as in museums exhibitions and art or picture galleries. 

Today we are going to speak about museums and art galleries. But first we'll check what we have read in home reading and do some grammar training.

III. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Перевірка розуміння та обговорення тексту для домашнього читання Time Machine", завдання 6 (стор. 115).

1) Review. Огляд частин І, II у короткій розповіді за планом.

Plan

Time Traveller built the big Time Machine.

Time Traveller's story about his trip to the future.

Time Traveller stopped the machine and saw...

2) Comprehension check. Частина III.

а) Контроль розуміння частини III шляхом виконання вправи "Correct the statements"  (HO1):

  1.  The little men threw stones at Time Traveller.
  2.  The building was small but clean and tidy.
  3.  The little people ate only meat.
  4.  Time Traveller didn't like the fruit they gave him.
  5.  Time Traveller understood their language.
  6.  Time Traveller stayed in the building to talk to the little people.

б) Відповіді на питання до тексту: впр. 2 (стор. 116).

3) Preparation. Аналіз питань впр. 2 (стор. 116), підготовка учнів до узагальнення теми "Questions".

Grammar Review   2. Узагальнююче повторення теми "Questions".

1) Presenting Grammar. Ознайомлення учнів зі схемою-таблицею.  (Н01): ст.72

2) Language work. Виконання підстановочних вправ за таблицею. Замість речення "You Live in Boston" в Present Indefinite узяти речення з тексту для дома читання "І left the building and walked up a hill to get a better view of surrounding world”. Учні складають питання за схемою-таблицею.

 

Yes, no questions –

Alternative questions –

Wh questions –

Tag questions –

Did he leave the building?

Did he walk down the hill?

Did he leave the building or stay in it?

Did he walk or run?

What did he leave?

What did he do?

Where did he walk?

Why did he walk up the hill?

Who left the building?

He left the building, didn't he?

He didn't stay in it, did he?

3) Practicing Tag questions. Тренування учнів у постановці розділових питань. Виконати усно впр. 37 (стор. 43).

3. Пред'явлення тексту для читання "Art Galleries in London", впр. 33 (стор. 43).

1) Pre-reading activities. Виконання дотекстових вправ.

а) Перевірка виконання учнями словникової роботи з домашнього завдання:
впр. 321 (стор. 42).

б) Відповіді на запитання учителя.

Т: Is there an art gallery in your town (village)?

Can you paint?

What kind of paintings do you like? etc.

  1.  While-reading. Читання та переклад тексту впр. 33 (стор. 43).
  2.  Post-reading. Стимулювання учнів до комунікативного висловлювання: робота за моделлю у відповіді на питання "What do you think of museums (exhibitions, art galleries)?"

I think

In my opinion

To my mind

museums

art galleries

exhibitions

are

іnteresting.

useful.

exciting.

relaxing.

tiring.

boring.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Домашнє завдання.

Виконати впр. 37 (стор. 43).

Підготувати повідомлення за ситуацією: A friend of yours comes to your place. He has never been here. Advise him (her) what museums, art galleries, exhibitions to visit.

Summarizing 2. Підбиття підсумків уроку.

T: We have done a lot of things at the lesson today, haven't we? We have reviewed different types of questions, discussed our home reading task» spoken about art. I hope you won't make mistakes while translating the tag questions of exercise 37, will you? And there is one more task. Advise a visitor to your town (city) what museums, art galleries, exhibitions he (she) can visit.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36090. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти 258.5 KB
  Б79 Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. ISBN 9667170063 У посібнику розглядаються питання організації навчального процесу у вищих закладах освіти України відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161 та інших нормативних актів з питань вищої освіти. Розрахований на слухачів закладів підвищення кваліфікації...
36091. ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА 397.5 KB
  Розвиток освіти на сучасному етапі Б. Обєктом дослідження порівняльної педагогіки є розвиток освіти на глобальному світовому регіональному окремих материків частин світу та локальному окремих держав національному частин держав етнічному рівнях в її минулому сучасному та майбутньому аспектах.; стан основні тенденції та закономірності розвитку освіти в різних країнах геополітичних регіонах і в глобальному масштабі; співвідношення загальних тенденцій і національної або регіональної специфіки позитивні й негативні аспекти...
36092. Історія держави та права 909.5 KB
  Предмет і завдання курсу історії держави і права зарубіжних країн. Значення історії держави і права як науки та її місце її в системі юридичних дисциплін. Періодизація історії держави і права зарубіжних країн. Виникнення держави і права.
36093. Опорний конспект лекцій з «Основ економічних теорій» 528.5 KB
  Представники цієї теорії вважали що країна зміцнює своє економічне становище якщо вона активно продає за кордон товари власного виробництва експортує але при цьому обмежує або забороняє ввіз товарів закордонного виробництва імпорт. Монкретьєн запровадив термін політекономія поліс держава що означає державне управління господарством таким словом він відобразив активне втручання держави в економіку в період формування капіталістичного способу виробництва. Класики встановили що багатство створюється саме в сфері виробництва....
36094. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 2.58 MB
  03050401 Економіка підприємства і 7.03050401 Економіка підприємства ОКР Магістр Мелітополь 2011 УДК Фінансовий менеджмент.03050401 Економіка підприємства і 7.03050401 Економіка підприємства ОКР Магістр.
36095. Історія України. Опорний конспект лекцій, І.М. Гавриленко 1.7 MB
  Первісна історія України. Населення України І тис. Директорія у боротьбі за незалежність україни. Попри різні політичні впливи наука займається відшукуванням об’єктивної істини в її багатогранності. Важливе значення має методологія досліджень, тобто сукупність методів, які застосовуються дослідниками. Для досягнення творчих завдань історики використовують загальнонаукові (наприклад, метод класифікації), специфічно-історичні (хронологічний, описовий, порівняльний тощо) та міждисциплінарні (статистичний, математичний і т. д.) методи.
36096. Інвестиційне проектування. Курс лекцій 1.62 MB
  Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту [0. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту [0. Оцінка впливу проекту на економіку країни ТЕМА 1. Досвід проектування на всіх його стадіях накопичений за умов адміністративної економіки базувався на принципах і методах адміністративнокомандної системи і був відірваний від сучасної методології й багатющого інструментарію що застосовується у світовій економічній науці.
36097. Історія економіки та економічної думки 769.5 KB
  Роль матеріального виробництва й виробничих відносин у виникненні розвитку зміні способів виробництва К. У відповідності до класифікаційних факторів виділяються етапи розвитку економіки: 1 первіснообщинний азіатський античний рабовласницький феодальний капіталістичний комуністичний спосіб виробництва К. Предметний простір охоплює: 1 предмет історії економічних учень вивчення історичного процесу виникнення розвитку і зміни економічних поглядів на різних ступенях розвитку суспільства ; 2 предмет економічної історії у...
36098. Інформатика та комп’ютерна техніка. Інформаційні системи та технології 22.72 MB
  Економічна інформатика вивчається протягом 2х семестрів і включає наступні теми: операційна система Windows текстовий редактор Word табличний процесор Excel програмування мовою VBA система керування базами даних Access. Для введення даних у цю комірку ви повинні за допомогою клавіатури ввести необхідний текст або числа. Одним з основних застосувань таблиць є занесення в них різних числових даних їхнє підсумовування й подання підсумкових значень. Табличний процесор Excel створення й занесення даних у ...