10840

Відвідання музею

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

УРОК 25 Тема: Життя суспільства Підтема: Відвідання музею. Мета: Практикувати учнів у діалогічному мовленні. Вчити свідомому логічному оформленню висловлювання. Узагальнити у вправах граматичний матеріал Present Tenses. Обладнання: підручник таблиця Present Tenses HO1. ПІ...

Украинкский

2013-04-02

58 KB

5 чел.

УРОК 25

Тема: Життя суспільства

Підтема: Відвідання музею.

Мета: Практикувати учнів у діалогічному мовленні. Вчити свідомому, логічному оформленню висловлювання. Узагальнити у вправах граматичний матеріал (Present Tenses).

Обладнання: підручник, таблиця "Present Tenses" (HO1). 

ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Our topic today is "Visiting a museum". Are you ready to discuss it? Let us start. Have you ever been to a museum or a picture gallery? Today we are going to visit some. But first listen to a joke. You know the word guide, don't you? What do guides do? They show people round the city or museum.

The word polish is translated "лак". Now listen to the joke "In the Picture Gallery”. A guide had shown a party round a famous picture gallery. He showed the masterpieces and explained the function of art and the manner of various painters. At last he asked the party, "And now have you any questions?" After a short silence one of the ladies asked, "What sort of polish do you use to keep the floors so bright?"

Will you answer the following questions:

Who showed a party round a picture gallery?

What is a very beautiful work of art called?

What did the guide explain to the party?

What did he ask the party?

What did a lady ask?

Was she interested in the paintings?

Are you interested in art?

So let's go to a gallery.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Reading 1. Практикування учнів в оглядовому читанні.

Учні читають текст впр. 40 (стор. 44).

У разі мовних труднощів вони звертаються до вчителя.

Oral Practice  2. Тренування учнів у вживанні структури "I'd like to visit" у мові.

Практикувати учнів у діалогічному мовленні. Робота в парах.

Виконати впр. 34, 35 (стор. 43) з заміною ЛО (учні замінюють також назви музеїв і адреси).

Інсценувати діалоги впр. 41, 42 (стор. 45).

Скласти власні діалоги з використанням інформації про музеї рідного краю (домашнє завдання).

Grammar Review   3. Discussing. Узагальнення граматичного матеріалу "Present Tenses".

1) Check on homework. Перевірка домашнього завдання — впр. 37 (стор. 43), аналіз часів, що вживалися.

2) Revising grammar. Повторення правил вживання дієслів у теперішньому чад таблицею "Present Tenses".

Present Tense

Indefinite неозначений 

Continuous тривалий 

Perfect завершений 

Perfect Continuous завершено-тривалий 

usually (зазвичай) often (часто) always (завжди) 

now (зараз) 

already (уже) today (сьогодні) this month (у цьому місяці) 

for 2 hours (уже дві години)  since 3 o'clock       1 (з третьої години) 

Вона зазвичай садить троянди. She usually plants roses. 

Зараз вона садить троянду. She is planting a rose now. 

Вона посадила троянду. She has planted a rose. 

Вона садить троянди з 12-ї години. She has been plant rises since 12 o'clock. 


Vt V-s 

be V-ing 

have V3

3 

have been V-ing 

І 

plant 

I 

am planting 

I 

have planted 

I 

have been planting 

you 

he 

is planting 

you 

you 

we 

she 

we 

we 

they 

it 

they 

they 

he 

plants 

we 

are planting 

he 

has planted 

he 

has been planting 

she 

you 

she 

she 

it 

they 

it 

it 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Домашнє завдання.

Виконати впр. 44 (стор. 46). Зробити усне повідомлення: "What famous paintings would you like to see? Explain your choice".

2. Підбиття підсумків уроку.

T: How long have we been working? (For - 40 min).

Are we finishing our lesson (Yes, we are).

Have we learnt any new grammar structures? (Yes, we have).

What are they? (Present Perfect Continuous).

What other Present Tenses have we reviewed? (Present Indefinite, Present Perfect,

Present Continuous).

All right. And now using our table complete the missing parts of the forms, say them aloud.

На дошці:

Have been... (play)     have... (clean)

have... (play)               have been... (clean)

is... (play)                     are... clean


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38206. Політичні і економічні засади забезпечення обороноздатності України 103.5 KB
  Оборона України - система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту
38207. Альфред Мехен – Морська могутність 112 KB
  Щоб збагнути виникнення і розвиток життя на Землі Ратцель пропонує подивитися на нього ніби зверху з космосу. Правильна інтерпретація цього цілого або його частин можлива лише тоді коли ми не тільки сьогоднішнє становище Землі будемо розглядати як окремий розділ історії Всесвіту уточнює він але і взагалі всякий стан Землі що видається нам спокоєм необхідно розуміти тільки...
38208. Основні понятійні категорії теорії інформаційно-психологічних операцій 112.5 KB
  Аналіз закономірностей розвитку сучасного людства говорить про те, що світ знаходиться на порозі глобального інформаційного суспільства, суспільства цивілізаційних змін, що передвіщає кардинальні зміни у всіх сферах особистого та суспільного життя
38210. Основные категории регионального управления 72.5 KB
  Регион — территориальное образование на едином экономическом поле, выполняющее посредническую роль между макро- и микроэкономикой, обеспечивая оптимальное функционирование всех систем: экономических, социальных, политических, национальных в любой части пространства и тем самым в целом на определенной территории.
38211. Информационное обеспечение регионального управления 93.5 KB
  Научный подход - это стратегия исследования. От того, насколько обоснована с научных позиций региональная политика, зависит успех в социально-экономическом развитии региона. И, наоборот, игнорирование процесса познания, опора только на интуицию чреваты самыми отрицательными последствиями во всех сферах жизни людей, общества.
38212. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЫНОК И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ 86.5 KB
  Информация сегодня важнейший ресурс и источник, обеспечивающий эффективное функционирование государства, межгосударственных отношений, различных регионов. Без развития информационной деятельности невозможен экономический рост и технический прогресс.
38213. Бурение с применением гибких труб 22.39 KB
  В настоящее время объёмы бурения им незначительны по причине высокой стоимости сложной эксплуатации.85 В отличие от других с поверхности можно задавать частоту оборотов то есть легче регулируются параметры бурения. Достоинства и недостатки роторного и турбинного бурения. Недостатки: Малая скорость механического бурения в пластичных и малоабразивных породах.
38214. Форматирование гибких и жестких дисков. Создание системных дисков 253.7 KB
  После перезагрузки форматируем диски в командном интерфейсе MS DOS утилитой FROMAT, для этого выполняем команду FORMAT C, на вопрос отвечаем положительно. С форматированием раздела D возникли проблемы т.к.