10840

Відвідання музею

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

УРОК 25 Тема: Життя суспільства Підтема: Відвідання музею. Мета: Практикувати учнів у діалогічному мовленні. Вчити свідомому логічному оформленню висловлювання. Узагальнити у вправах граматичний матеріал Present Tenses. Обладнання: підручник таблиця Present Tenses HO1. ПІ...

Украинкский

2013-04-02

58 KB

5 чел.

УРОК 25

Тема: Життя суспільства

Підтема: Відвідання музею.

Мета: Практикувати учнів у діалогічному мовленні. Вчити свідомому, логічному оформленню висловлювання. Узагальнити у вправах граматичний матеріал (Present Tenses).

Обладнання: підручник, таблиця "Present Tenses" (HO1). 

ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Our topic today is "Visiting a museum". Are you ready to discuss it? Let us start. Have you ever been to a museum or a picture gallery? Today we are going to visit some. But first listen to a joke. You know the word guide, don't you? What do guides do? They show people round the city or museum.

The word polish is translated "лак". Now listen to the joke "In the Picture Gallery”. A guide had shown a party round a famous picture gallery. He showed the masterpieces and explained the function of art and the manner of various painters. At last he asked the party, "And now have you any questions?" After a short silence one of the ladies asked, "What sort of polish do you use to keep the floors so bright?"

Will you answer the following questions:

Who showed a party round a picture gallery?

What is a very beautiful work of art called?

What did the guide explain to the party?

What did he ask the party?

What did a lady ask?

Was she interested in the paintings?

Are you interested in art?

So let's go to a gallery.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Reading 1. Практикування учнів в оглядовому читанні.

Учні читають текст впр. 40 (стор. 44).

У разі мовних труднощів вони звертаються до вчителя.

Oral Practice  2. Тренування учнів у вживанні структури "I'd like to visit" у мові.

Практикувати учнів у діалогічному мовленні. Робота в парах.

Виконати впр. 34, 35 (стор. 43) з заміною ЛО (учні замінюють також назви музеїв і адреси).

Інсценувати діалоги впр. 41, 42 (стор. 45).

Скласти власні діалоги з використанням інформації про музеї рідного краю (домашнє завдання).

Grammar Review   3. Discussing. Узагальнення граматичного матеріалу "Present Tenses".

1) Check on homework. Перевірка домашнього завдання — впр. 37 (стор. 43), аналіз часів, що вживалися.

2) Revising grammar. Повторення правил вживання дієслів у теперішньому чад таблицею "Present Tenses".

Present Tense

Indefinite неозначений 

Continuous тривалий 

Perfect завершений 

Perfect Continuous завершено-тривалий 

usually (зазвичай) often (часто) always (завжди) 

now (зараз) 

already (уже) today (сьогодні) this month (у цьому місяці) 

for 2 hours (уже дві години)  since 3 o'clock       1 (з третьої години) 

Вона зазвичай садить троянди. She usually plants roses. 

Зараз вона садить троянду. She is planting a rose now. 

Вона посадила троянду. She has planted a rose. 

Вона садить троянди з 12-ї години. She has been plant rises since 12 o'clock. 


Vt V-s 

be V-ing 

have V3

3 

have been V-ing 

І 

plant 

I 

am planting 

I 

have planted 

I 

have been planting 

you 

he 

is planting 

you 

you 

we 

she 

we 

we 

they 

it 

they 

they 

he 

plants 

we 

are planting 

he 

has planted 

he 

has been planting 

she 

you 

she 

she 

it 

they 

it 

it 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Домашнє завдання.

Виконати впр. 44 (стор. 46). Зробити усне повідомлення: "What famous paintings would you like to see? Explain your choice".

2. Підбиття підсумків уроку.

T: How long have we been working? (For - 40 min).

Are we finishing our lesson (Yes, we are).

Have we learnt any new grammar structures? (Yes, we have).

What are they? (Present Perfect Continuous).

What other Present Tenses have we reviewed? (Present Indefinite, Present Perfect,

Present Continuous).

All right. And now using our table complete the missing parts of the forms, say them aloud.

На дошці:

Have been... (play)     have... (clean)

have... (play)               have been... (clean)

is... (play)                     are... clean


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24578. Перевірка складання правильності балансу 27 KB
  Перевірка складання правильності балансу. Перевірка правильності складання балансу базується на таких основних моментах: 1 дані статей балансу на початок періоду повинні відповідати даним балансу на кінець попереднього періоду. При зміні вступного балансу на початок року в порівнянні зі звітними даними за попередній рік повинні бути надані відповідні пояснення; 2 дані статей балансу на кінець звітного періоду повинні бути обґрунтовані результатами інвентаризації; 3 суми статей балансу за розрахунками із фінансовими податковими органами...
24579. Перевірка правильності складання звіту про фінансові результати 25 KB
  Етапи перевірки фінансової звітності: 1 перевірка правильності заповнення адресної частини; 2 визначення виду діяльності підприємства необхідне для правильного розмежування доходів і витрат підприємства за основною та іншою діяльністю; 3 перевірка правильності заповнення звітності за формою: наявність усіх передбачених показників відсутність підчисток і виправлень; 4 логічний аналіз показників звітності з метою визначення ділянок у звітності з найінформаційнішим ризиком тобто тих де найвірогідніша можливість виявлення шахрайства чи...
24580. Загальній огляд фінансової звітності підприємства 30 KB
  Загальній огляд фінансової звітності підприємства. Фінансова звітність подається органам до сфери управління яких належать підприємства трудовим колективам на їх вимогу власникам засновникам відповідно до установчих документів а також згідно із законодавством іншим органам та користувачам зокрема органам державної статистики; щодо використання бюджетних асигнувань одержаних із місцевих бюджетів відповідно фінансовим відділам райдержадміністрацій міськвиконкомів та фінансовим управлінням обласних. Аудитору слід пам'ятати що...
24581. Методика проведення загального аудиту 33 KB
  Методичні прийоми проведення аудиторської перевірки До їх складу відносять: фактичну перевірку підтвердження документальну перевірку спостереження обстеження опитування перевірку механічної точності аналітичні тести сканування обстеження спеціальну перевірку та зустрічну перевірку див. Під фактичною перевіркою слід розуміти перевірку кількісного і якісного стану об'єктів який встановлюється шляхом обстеження огляду обмірювання перерахунку зважування лабораторного аналізу та інших способів перевірки фактичного стану активів....
24582. Документування аудиторських послуг 26.5 KB
  Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів документації робочої та підсумкової. Аудитор зобов'язаний вести документацію зі справ які стосуються прийнятих рішень за результатами проведеної аудиторської перевірки і які в свою чергу будуть покладені в основу аудиторського висновку. Суть робочої документації Робоча документація це записи за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки тести отриману інформацію і відповідні висновки які робляться під час проведення аудиторської перевірки....
24583. Договір на проведення аудиту 32 KB
  Договір на проведення аудиту. Порядок укладання договору Після обміну листами між аудитором та його клієнтом укладається договір на проведення аудиту. Договір на проведення аудиту є основним документом який засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та виконавцем про проведення аудиторської перевірки він документально стверджує що сторони дійшли згоди з усіх моментів обумовлених у договорі. Договір на проведення аудиту має суттєві відмінності від інших договорів які використовуються в підприємництві.
24584. Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору то погодження 29 KB
  За організаційноправовими формами клієнтів поділяють на підприємства установи організації об'єднання фонди громадян які самостійно провадять підприємницьку діяльність. Крім цих форм законодавством окремо виділяються господарські товариства підприємства установи й організації створені на засадах угоди між юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна для провадження підприємницької діяльності. За формами власності споживачів аудиторських послуг поділяють на: ♦ індивідуальні підприємства засновані тільки на особистій...
24585. Поняття і види аудиторських послуг 39 KB
  Аудиторські організації та підприємціаудитори які провадять свою діяльність одноосібно можуть проводити аудит і надавати супутні аудиту послуги. Уся інша робота аудитора це супутні аудиту послуги. Поряд із проведенням аудиту Національні стандарти передбачають супутні аудиту послуги: оглядову перевірку операційну перевірку та компіляцію трансформацію обліку. Аудиторські послуги як правило не атестовані тобто не потребують подання аудиторського висновку та формальної звітності аудитора на адресу клієнта.
24586. Планування конкретної аудиторської перевірки 34.5 KB
  Вимоги та рекомендації щодо планування аудиту визначені МСА 300 Планування згідно з яким аудитори й аудиторські фірми України мають право самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства наявних норм і стандартів умов договору із замовником професійних знань та досвіду. Мета планування Метою планування аудиту є концентрація уваги аудитора на найважливіших напрямах аудиту виявленні проблем які слід перевірити якнайдетальніше. Документальне оформлення Характер планування залежить від організаційної форми...