10842

Корисна інформація для подорожуючого

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

УРОК 27 Тема: Життя суспільства Підтема: Корисна інформація для подорожуючого. Мета: Практикувати учнів в усних діалогічних висловлюваннях. Вчити отримувати та користуватися необхідною для подорожуючого інформацією. Вчити реагувати на репліки співрозмовника висл...

Украинкский

2013-04-02

54 KB

5 чел.

УРОК 27

Тема: Життя суспільства

Підтема: Корисна інформація для подорожуючого.

Мета: Практикувати учнів в усних діалогічних висловлюваннях. Вчити отримувати та користуватися необхідною для подорожуючого інформацією. Вчити реагувати на репліки співрозмовника, висловлюючи згоду чи незгоду стверджувальними та заперечними висловлюваннями.

Обладнання: підручник, тест "Do you know the signs?" (HO1).

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim Повідомлення теми та мети уроку.

T: We see lots of signs everywhere: in the street, at the airport, railway station, or in the museum. They are useful and it's necessary to know them. Today we'll learn some of them, but first a joke:

Teacher: Why are you late for the lesson, Nick?

Nick: I saw the sign "School. Be slow".

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on 1. Контроль домашнього завдання.

T: Describe your imaginary painting.

Grammar2. Практикування учнів у вживанні структур зі словами "neither", "either".

1) Discussing grammar. Bnp. 49 (стор. 47), ознайомлення учнів зі словами "either": у значенні «теж». She is not a teacher. She is not a doctor either. I don't know him.

I don't know her either;

у значенні «або... або».

You can either go or stay. Mother is either at the hairdresser's or at the shop.

2) Language work. Тренування учнів у висловленні згоди зі стверджувальними та
заперечними репліками співрозмовника.

Т: We can agree with somebody in different ways. We can say "I agree with you". Or we can use the word "too". But there is still another way to do it. For example, Everybody likes ice-cream.— So do I. He is a student.So is she. They have done their homework. So have we. Mind the word order: So, auxiliary verb, pronoun (noun). Let us practise. Say the same about yourself.

Model: My sister went to bed early So did I.

He can swim. So can I.

I have been to Kyiv. So have I.

They came to school at 8. So did I.

Nick was late yesterday. So was I etc.

Now let us take a negative sentence.

He doesn't live in Moscow. Suppose you want to say the same about yourself.

You say: I don't live in Moscow either. Or you can use the structure with neither and say Neither do I. Mind the word order: Neither, auxiliary verb, pronoun (noun).

Say the same about yourself.

Model: She is not ready.

She hasn't taken her umbrella.

He didn't sleep last night.

They aren't going to visit our History Museum

He has never eaten Chinese foodNeither am I. Neither have I. Neither did I. Neither am I. Neither have I etc.

I Practice3) Reinforcement. Закріплення вивченого. Виконання впр. 53 (стор. 47, 48).

3. Пред'явлення тексту для читання "Some Signs and Notices for Travellers",
впр. 60 (стор. 49).

1) Pre-reading. Підготовчі вправи.

T: At our last lesson we spoke about some useful signs in museums. Do you remember them? What are they? (Restrooms, Information, No smoking, Refreshments, etc). When people travel they need information too.

2) While-reading. Читання учнями тексту впр. 60 (стор. 49).

Учні читають текст про себе, звертаючись, у разі ускладнень, до впр. 61 (стор. 49).

3) Comprehension check. Перевірка розуміння прочитаного.
Виконання впр. 67 (стор. 51).

4. Застосування на практиці отриманих знань.

Робота в парах. Виконати впр. 66 (стор. 50).

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ Homework

1. Домашнє завдання.

Вир. 54 (стор. 48).

Виконати завдання 7 тексту для домашнього читання (стор. 117, 118).

2. Підбиття підсумків уроку.

Т: Now we shall have a competition. You will look at the signs and try to label them. See whether you will have problems at the airport or not.

Do you know the signs?

O EXIT

О ENTRANCE

О ELEVATOR

О POST OFFICE

О INFORMATION

О NO SMOKING

О EXCHANGE

О TAXI

О BAGGAGE CLAIM

О CAFE

О BUS

О TELEPHONE

О SOUVENIRS

О RESTAURANT

О HAIRDRESSER

О DEPARTURES

О LUGGAGE LOCKERS

О FIRST AID

О MEETING POINT

О ARRIVALS

О RESTROOM

О PORTERS

О CHECK ROOM

О FACILITY FOR THE DISABLED

Give yourself a score:

More than 20 — You definitely won't have any problems at the airport 15-20 — You probably won't have any problems at the airport, but bring ; dictionary with you just in ease!

Less than 12 — Study the words again or you won't find your way out of the airport! 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68137. ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, ЯКОСТІ І ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ПРЯНИКІВ ПОЛІПШЕНОГО СКЛАДУ 5.06 MB
  Основна сировина для пряників не забезпечує високої харчової і біологічної цінності готової продукції. Для оптимізації складу і поліпшення споживних властивостей пряників важливим завданням постає раціональне поєднання різних видів сировини натурального походження.
68138. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ПОЖЕЖ НАФТОПРОДУКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 318 KB
  Аналіз статистики аварій на залізничному транспорті пов’язаних з пожежами показує що близько 80 складають пожежі нафтопродуктів. Такі пожежі характеризуються підвищеною складністю викликаною скупченням легкозаймистих і горючих рідин і небезпекою поширення пожежі на сусідні цистерни.
68139. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ 171.5 KB
  До них відносяться в першу чергу сфери діяльності суб’єктів природних монополій: транспортування газу по трубопроводах; послуги з передачі електричної і теплової енергії; залізничні перевезення; послуги транспортних терміналів портів аеропортів. Відносини між державою і суб'єктами природних монополій мають величезне значення.
68140. Морфологічні особливості дифузної нейроендокринної системи тонкої кишки при високій гострій тонкокишковій непрохідності та її корекції в експерименті 208 KB
  В останні роки встановлено що після резекції тонкої кишки значну функцію нейроендокринної регуляції бере на себе товста кишка Jeppesen P. Визначені загальні закономірності структурнофункціональної організації ендокринного апарату слизової оболонки тонкої кишки...
68141. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В БАСЕЙНІ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ У МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1.11 MB
  Геосистема річкового басейну є найбільш чутливим індикатором змін довкілля та значною мірою відображає його стан що є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку суспільства. Лише за комплексного й глибокого вивчення можливі науково обґрунтовані аналіз і прогнозування стану...
68142. ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 260.5 KB
  Проте ряд питань пов’язаних з формуванням позикового потенціалу підприємств ще не знайшли належного відображення в наукових дослідженнях. Не менш важливим є визначення сутності та складових позикового потенціалу підприємства узгодження його складових обґрунтування особливостей логістичного...
68143. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНИ ЯК ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 464.5 KB
  Національне багатство країни формує базові умови стратегії розвитку країни та створює підґрунтя для гармонізації стратегічних пріоритетів з новими закономірностями економічного зростання та завданнями формування збалансованих соціально- та екологічно-орієнтованих господарських систем.
68144. ТРАДИЦІЯ АРИСТОТЕЛІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ ТОМІЗМУ 130.5 KB
  Сковороду і загалом кордоцентризм – ця традиція прагне не так зрозуміти як €œпізнати осягнути шукає не розгадки а пережиття натомість у відповідності до аристотелізму томізм акцентував увагу на раціональній методиці пізнання як світу речей так і Бога. Отож поворотним пунктом вивчення аристотелізму...
68145. ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНОЇ СВОЄРІДНОСТІ ПОЕЗІЙ АНГЛІЙСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ РОМАНТИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ 173 KB
  Реферована дисертація присвячена аналізу відтворення художніх образів в українських перекладах англійських та американських романтичних поезій. Інтерпретація художніх образів відноситься до важливих завдань у царині перекладознавчих досліджень. Однак інтерпретація образів романтичних поезій в англо-українських...