10842

Корисна інформація для подорожуючого

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

УРОК 27 Тема: Життя суспільства Підтема: Корисна інформація для подорожуючого. Мета: Практикувати учнів в усних діалогічних висловлюваннях. Вчити отримувати та користуватися необхідною для подорожуючого інформацією. Вчити реагувати на репліки співрозмовника висл...

Украинкский

2013-04-02

54 KB

5 чел.

УРОК 27

Тема: Життя суспільства

Підтема: Корисна інформація для подорожуючого.

Мета: Практикувати учнів в усних діалогічних висловлюваннях. Вчити отримувати та користуватися необхідною для подорожуючого інформацією. Вчити реагувати на репліки співрозмовника, висловлюючи згоду чи незгоду стверджувальними та заперечними висловлюваннями.

Обладнання: підручник, тест "Do you know the signs?" (HO1).

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim Повідомлення теми та мети уроку.

T: We see lots of signs everywhere: in the street, at the airport, railway station, or in the museum. They are useful and it's necessary to know them. Today we'll learn some of them, but first a joke:

Teacher: Why are you late for the lesson, Nick?

Nick: I saw the sign "School. Be slow".

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on 1. Контроль домашнього завдання.

T: Describe your imaginary painting.

Grammar2. Практикування учнів у вживанні структур зі словами "neither", "either".

1) Discussing grammar. Bnp. 49 (стор. 47), ознайомлення учнів зі словами "either": у значенні «теж». She is not a teacher. She is not a doctor either. I don't know him.

I don't know her either;

у значенні «або... або».

You can either go or stay. Mother is either at the hairdresser's or at the shop.

2) Language work. Тренування учнів у висловленні згоди зі стверджувальними та
заперечними репліками співрозмовника.

Т: We can agree with somebody in different ways. We can say "I agree with you". Or we can use the word "too". But there is still another way to do it. For example, Everybody likes ice-cream.— So do I. He is a student.So is she. They have done their homework. So have we. Mind the word order: So, auxiliary verb, pronoun (noun). Let us practise. Say the same about yourself.

Model: My sister went to bed early So did I.

He can swim. So can I.

I have been to Kyiv. So have I.

They came to school at 8. So did I.

Nick was late yesterday. So was I etc.

Now let us take a negative sentence.

He doesn't live in Moscow. Suppose you want to say the same about yourself.

You say: I don't live in Moscow either. Or you can use the structure with neither and say Neither do I. Mind the word order: Neither, auxiliary verb, pronoun (noun).

Say the same about yourself.

Model: She is not ready.

She hasn't taken her umbrella.

He didn't sleep last night.

They aren't going to visit our History Museum

He has never eaten Chinese foodNeither am I. Neither have I. Neither did I. Neither am I. Neither have I etc.

I Practice3) Reinforcement. Закріплення вивченого. Виконання впр. 53 (стор. 47, 48).

3. Пред'явлення тексту для читання "Some Signs and Notices for Travellers",
впр. 60 (стор. 49).

1) Pre-reading. Підготовчі вправи.

T: At our last lesson we spoke about some useful signs in museums. Do you remember them? What are they? (Restrooms, Information, No smoking, Refreshments, etc). When people travel they need information too.

2) While-reading. Читання учнями тексту впр. 60 (стор. 49).

Учні читають текст про себе, звертаючись, у разі ускладнень, до впр. 61 (стор. 49).

3) Comprehension check. Перевірка розуміння прочитаного.
Виконання впр. 67 (стор. 51).

4. Застосування на практиці отриманих знань.

Робота в парах. Виконати впр. 66 (стор. 50).

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ Homework

1. Домашнє завдання.

Вир. 54 (стор. 48).

Виконати завдання 7 тексту для домашнього читання (стор. 117, 118).

2. Підбиття підсумків уроку.

Т: Now we shall have a competition. You will look at the signs and try to label them. See whether you will have problems at the airport or not.

Do you know the signs?

O EXIT

О ENTRANCE

О ELEVATOR

О POST OFFICE

О INFORMATION

О NO SMOKING

О EXCHANGE

О TAXI

О BAGGAGE CLAIM

О CAFE

О BUS

О TELEPHONE

О SOUVENIRS

О RESTAURANT

О HAIRDRESSER

О DEPARTURES

О LUGGAGE LOCKERS

О FIRST AID

О MEETING POINT

О ARRIVALS

О RESTROOM

О PORTERS

О CHECK ROOM

О FACILITY FOR THE DISABLED

Give yourself a score:

More than 20 — You definitely won't have any problems at the airport 15-20 — You probably won't have any problems at the airport, but bring ; dictionary with you just in ease!

Less than 12 — Study the words again or you won't find your way out of the airport! 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43344. Облік статутного капіталу підприємства 1.74 MB
  Вона має постійний характер та відрізняється, по-перше, свободою у виборі напрямів та методів діяльності, самостійністю у прийнятті рішень, по-друге, відповідальністю за прийняття рішень та їх виконання; по-третє цей вид діяльності не виключає ризику, збитків, й банкрутств
43345. Інформаційна база даних служби продажу залізничних білетів 1.3 MB
  База даних — це впорядкований набір логічно взаємоповязаних даних, що використовується спільно, та призначений для задоволення інформаційних потреб користувачів. У технічному розумінні включно й система керування БД.
43346. Створення інформаційної бази даних служби продажу залізничних білетів 1.19 MB
  Курсова робота з дисципліни Організація баз даних та знань на тему: Створення інформаційної бази даних служби продажу залізничних білетів Курсова робота студента 3 курсу групи КН48 Нестеренка М. Проектування інформаційної бази даних Створення реляційної моделі бази даних Створення бази даних
43347. Технологии аппаратной виртуализации 64.5 KB
  Аппаратная виртуализация — виртуализация с поддержкой специальной процессорной архитектуры. В отличие от программной виртуализации, с помощью данной техники возможно использование изолированных гостевых систем, управляемых гипервизором напрямую. Гостевая система не зависит от архитектуры хостовой платформы и реализации платформы виртуализации.
43349. Публіцистика Уласа Самчука 108.5 KB
  Деяка молодь не знає своєї історії і не може відповісти на питання Хто були їх предки. А коли все одно то це значить що все одно для нас хто є ми самі Це значить що ми не нарід не якась спільна історична збірна сила а невиразна юрба сіра маса вічно принижена без всяких ідеалів чернь4. Замкнутість людини лише у сільському просторі неминуче призведе до відчуження її від міста.
43351. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ 195 KB
  Ресурси комерційного банку їх склад та структура. Власний капітал комерційного банку та його формування. Залучений капітал комерційного банку та його характеристика.
43352. Флористичні дані про медоносні рослини луків, які найбільш поширені на території України 210.5 KB
  Загальна характеристика Шишацького району та Полтавської області Розділ 2.6 Інші рослини Висновки Література ВСТУП Об'єктом нашого дослідження є медоносні рослини які поширені в Шишацько му районіПолтавської областіїх значення у житті людини та характеристика. В Шищацькому районіПолтавської області нараховується велика кількість медоносних рослин. Загальна характеристика Шишацького...