10843

Урок. У готелі. Займенник some та його похідні

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Тема. Життя суспільства УРОК 28 Підтема: У готелі. Мета: Практикувати учнів у вживанні фраз необхідних у ситуаціях спілкування. Узагальнити граматичний матеріал: Займенник some та його похідні. Обладнання: підручник граматична таблиця Займенник some та його похід...

Украинкский

2013-06-06

51.5 KB

5 чел.

Тема. Життя суспільства

УРОК 28

Підтема: У готелі.

Мета: Практикувати учнів у вживанні фраз, необхідних у ситуаціях спілкування. Узагальнити граматичний матеріал: «Займенник "some" та його похідні».

Обладнання: підручник, граматична таблиця «Займенник "some" та його похідні» (НО1).

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Have you ever stayed at the hotel? When was it? How long did you stay? Did you like it there? I hope you will like our imaginary hotel today.

2. Фонетична зарядка.

Розучування римування.

Т: I'd like you to listen to a limerick:

There was a man of Calcutta.

Who spoke with a terrible stutter.

At breakfast he said,

"Give me b-b-b-bread.

And b-b-b-butter".

Did you understand what "stutter" means?

Later on we shall read about another man who spoke with a stutter.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Контроль домашнього завдання.

Впр. 54 (стор. 48).

2. Узагальнююче повторення граматичного матеріалу «Займенник "some" та його похідні».

1) Discussing grammar. Читання § 12 граматичного довідника, узагальнення за таблицею.

 (HO1):

Стверджувальні речення

some

something

somebody

someone

Заперечні речення 

(not) any no 

(not) anything nothing 

(not) anybody nobody 

(not) anyone no one 

Загальні питання 

any 

anything 

anybody 

anyone 

Спеціальні питання 

some 

something 

somebody 

someone 

Прохання 

some 

something 

somebody 

someone 

2) Language work. Перевірка засвоєння правил вживання неозначених Займенників.

а) Виконання тестового завдання. Впр. 68 (стор. 51).

б) Аудіювання учнями жарту.

T: Would you agree with me when I say, "All teachers are good"? I see, you don't quite agree. But there is a continuation:

Some of them are good for something. And some of them are good for nothing (to be good for nothing means ні до чого не придатний). Would you agree now And if I say, "All students are good, how will you continue?"

Oral Practice   3. Робота над підтемою "At the Hotel".

Створення ситуації спілкування.

1) Виконання впр. 74 (стор. 52, 53) — переказ жартів.

T: Your plane has just arrived at your destination. You are in a taxi going to a hot) you are staying in. On the way the taxi driver is telling you some jokes.

2) Bnp. 75 (стор. 53).

T: It will take you some, 5 minutes to get to the Hotel. It's just enough time to rev the necessary words.

3) Читання діалогів впр. 76 (стор. 53, 54), інсценування їх, складання власних діалогів за зразком.

T: You are at the hotel. Work in pairs.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Впр. 77 (стор. 54).

Тексти для домашнього читання, завдання 7, 8 (стор. 118-120).

Summarizing        2. Підбиття підсумків уроку.

T: You may think that I have forgotten about the home reading task I asked you to prepare for today. Actually, I'd like you to read one more part and then we'll discuss them both. So your homework is: task 8 in home reading and ex. 77 on the pronoun "some".


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48029. Моделі і методи прийняття рішень в економіці 779.5 KB
  Оптимізація календарного плану реалізації запасів сільськогосподарської продукції за умов цінового ризику. У числі найвідоміших задач математичного програмування можна назвати такі: оптимізація виробничої програми фірми оптимізація плану перевезень продукції оптимізація варіанту розподілу завдань між виконавцями оптимізація плану введення в дію нових виробничих потужностей оптимізація портфеля фінансових активів тощо. За умов забезпечення випуску заданих обсягів виробництва продукції й обмежень із кількості основних виробничих ресурсів...
48030. МОДЕЛИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 2.2 MB
  Пудовкина МОДЕЛИРОВАНИЕ АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ Учебное пособие Челябинск Издательство ЮУрГУ 2006 УДК Пудовкина С. Учебное пособие предназначено для студентов изучающих дисциплины Математические методы и модели в экономике Математическая экономика Моделирование экономических систем и процессов Имитационное моделирование Анализ и оптимизация бизнеспроцессов и обучающихся по специальностям Менеджмент организаций Экономика и управление на предприятии Финансы и кредит Прикладная информатика в экономике....
48031. Макроекономіка. Опорний конспект 1.62 MB
  Сукупні видатки і ВВП. Високий і зростаючий рівень національного виробництва тобто рівень реального валового внутрішнього продукту ВВП. Сукупним вимірником національного виробництва виступає валовий внутрішній продукт ВВП що виражає ринкову вартість кінцевих товарів і послуг. Агреговані величини характеризують ринкову кон'юнктуру і її зміну ринкова ставка відсотка ВВП загальний рівень цін рівень інфляції рівень безробіття й ін.
48032. Етика. Курс лекцій 2.21 MB
  СЕНС ЖИТТЯ І СТАВЛЕННЯ ДО СМЕРТІ Звідки постає проблема сенсу життя людини 150 Способи осмислення людського буття 155 Феномен смерті 166 Життя як дарунок і відповідь 176 Лекція 7. МОРАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ Поняття моральної самосвідомості 221 Честь і гідність людини 223 Совість – центральний чинник моральної самосвідомості людини 229 Розкаяння 238 Поняття сорому 241 Лекція 9. ДІЯ І СВОБОДА ЛЮДИНИ Поняття свободи етичний аспект 259 Свобода дії свобода вибору свобода волі 261 Свобода як моральна цінність людського буття 269 ...
48034. Математична теорія 286.5 KB
  Функції та їх властивості. Кажуть що задано функцію з областю визначення X якщо кожному елементу х з цієї множини ставиться у відповідність рівно одне значення y з деякої множини Y Дві функції однакові якщо: однаковий закон відповідності; однакова область визначення. Графік функції множина точок на координатній площині координати яких задовольняють дане співвідношення Ознака графіка функції. Якщо кожна лінія координатної площини є графіком функції якщо кожна пряма паралельна до Оу перетинає цю лінію в одній точці або...
48035. Понятийный аппарат менеджмента, его теоретические основы 87.5 KB
  Понятие организации Для эффективного функционирования менеджмента должна быть создана организация в которой осуществляется деятельность менеджеров. Понятие организации в менеджменте с течением времени претерпело ряд существенных изменений. Из всего многообразия определений понятие организации можно выделить следующие.
48036. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛОМ. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 2.62 MB
  Важливим елементом продуктивних сил є люди з їхнім рівнем освіти, досвіду й майстерності. В теорії менеджменту використовується значна кількість термінів відносно людей, зайнятих у виробництві: трудові ресурси, людський фактор, кадри, персонал
48037. Методы изучения наследственных заболеваний 46 KB
  У человека в Yхромосоме находится ген обусловливающий дифференцировку пола. Методы генетики популяций широко применяют в исследованиях человека. Этот метод используют в генетике человека для выяснения степени наследственной обусловленности исследуемых признаков.