10989

Newton Interpolating Polynomial

Лекция

Математика и математический анализ

Newton Interpolating Polynomial Case 1: Constant Polynomial Only one xvalue is given in the table X x1 Y y1 Let P0x be the interpolating polynomial function. Hence P0x1 = y1. It passes through the one point x1y1 given in the table. Hence choose 6.1 Case 2: Linear Polynomial Two xvalues are given in the table ...

Английский

2013-04-03

76.5 KB

0 чел.

Newton Interpolating Polynomial

Case 1: Constant Polynomial Only one x-value is given in the table

X

x1

Y

y1

Let P0(x) be the interpolating polynomial function. Hence,
P0(x1) = y1. It passes through the one point (x1,y1) given in the table. Hence, choose

(6.1)

Case 2: Linear Polynomial Two x-values are given in the table

X

x1

x2

Y

y1

y2

Let P1(x) be the interpolating polynomial function. Hence, P1(x1) = y1, P1(x2) = y2. In this case P1(x) passes through the two points (x1,y1) and (x2,y2). Choose P1(x) as the straight. Hence the equation of the line is

where slope of the line we signify as

But y1 = P0(x) from equation (6.1). Therefore,

.   (6.2)

Case 3: Polynomial of order k

Let Pk-1(x) be the polynomial interpolating a table with k values as given below:

X

x1

x2

x3

...

xk

Y

y1

y2

y3

...

yk

So we have, Pk-1(x1) = y1,

 Pk-1(x2) = y2,

Pk-1(x3) = y3,

...

Pk-1(xk) = yk.

Consider Pk(x) defined as

. (6.3)

Note that (x - xi) is a factor of the second term for 1 <= i <= k, and hence the second term vanishes for x = xi for 1 <= i <= k. Also,

Pk(x1)=Pk-1(x1) = y1,

 Pk(x2)=Pk-1(x2) = y2,

...

Pk(xk)=Pk-1(xk) = yk.

Hence Pk(x) interpolates all the values Pk-1(x) interpolates. Suppose a table with k+1 values, x1, x2... xk, xk+1 is given as below:

X

x1

x2

x3

...

xk

xk+1

Y

y1

y2

y3

...

yk

yk+1

In order that Pk(x) interpolates the table, it should satisfy the last pair (xk+1, yk+1).

Hence,

,

,

.  (6.4)

Hence (see (6.3)),

,

interpolates a table of (k+1) values, where ck is given by (6.4).

Note 

 Pk(x) is a polynomial of order k defined recursively in terms of Pk-1(x), and the base case is given by P0(x) = y1.

 Pk(x) is known as Gregory-Newton interpolation polynomial.

Example

Using the Gregory-Newton polynomial, interpolate the following table and find the value of P4(3):

X

0

1

-1

2

-2

Y

-5

-3

-15

39

-9

Step 1 Constant Polynomial

Using the first pair (0,-5) we get the constant polynomial as

P0(x) = -5.

Graphing the constant function along with the point it interpolates we get the following figure.

Step 2 Linear Polynomial

The linear polynomial that interpolates the first two pairs (0, -5) and (1, -3) is given by:

P1(x) = P0(x) + c1(x - x1),

where c1 is given by (6.4):

.

Substituting for P0(x), c1 and x1, we get

P1(x) = -5 + 2x.

Graphing the linear function along with the points it interpolates we get the Figure 6.3.

Step 3 Quadratic Polynomial

The Quadratic polynomial that interpolates the first three pairs
(0, -5), (1, -3) and (-1, -15) is given by:

P2(x) = P1(x) + c2(x - x1) (x - x2).

Substituting for P1(x), x1 and x2, we get

P2(x) = -5 + 2x + c2(x - 0) (x - 1).

P2(x) interpolates (-1,-15). Hence,

-15 = -5 + 2(-1) + c2(-1)(-2),   2c2 = -8  c2 = -4.

So we have the quadratic polynomial

P2(x) = -5 + 2x -4x(x-1).

Graphing the quadratic function along with the points it interpolates we get the following figure.

Step 4 Cubic Polynomial

The Cubic polynomial that interpolates the first four pairs (0, -5), (1, -3), (-1, -15) and (2, 39) is given by:

P3(x) = P2(x) + c3(x - x1) (x - x2) (x - x3).

Substituting for P2(x), x1, x2 and x3, we get

P3(x) = -5 + 2x -4x(x - 1) + c3(x - 0) (x - 1)(x + 1).

P3(x) interpolates (2, 39). Hence,

39 = -5 + 2(2) - 4(2)(2-1) + c32(2-1)(2+1),

6c3 = 39 + 9 c3 = 48/6 = 8.

P3(x) = -5 + 2x -4x(x - 1)+8x(x - 1)(x + 1).

Illustrating the cubic function along with the points it interpolates we get the following figure.

Step 5 Polynomial of order 4

The polynomial of order 4 that interpolates all the five pairs
(0, -5), (1, -3), (-1, -15), (2, 39) and (-2, -9) is given by:

P4(x) = P3(x) + c4(x - x1) (x - x2) (x - x3)(x - x4).

Substituting for P3(x), x1, x2, x3,and x4, we get

P4(x) = -5 + 2x - 4x(x - 1) + 8x(x - 1)(x + 1) +

+ c4(x - 0) (x - 1)(x + 1)(x - 2).

Substituting for point (-2, -9) in P4(x), we get

-9 = -5 + 2(-2) - 4(-2)(-2 - 1) +8(-2)(-2 - 1)(-2 + 1) +

+ c4(-2)(-2 -1)(-2 + 1)(-2 -2),

24c4 = -9 + 9 +24 +48,  c4 = 72/24 = 3.

P4(x) = -5 + 2x - 4x(x -1) + 8x(x -1)(x +1) + 3x(x -1)(x +1)(x - 2).

Graphing the biquadratic function along with the points it interpolates we get the following figure.

Figure 6.6. Biquadratic function – five points.

The polynomial P4(x) can be written in a nested form as follows:

P4(x) = -5 + 2x -4x(x - 1) + x(x - 1)(x + 1){8 + 3(x - 2)} =

= -5 +2x + x(x - 1){-4 + (x + 1){8 + 3(x - 2)}} =

= -5 + x{2 +(x - 1){-4 + (x + 1){8 +3(x - 2)}}}.

Step 6 Find the value of P4(3)

Using the nested form, we have:

P4(3) = - 5 + 3 (2 + (3 - 1)(-4 + (3 + 1) (8 + 3(3 - 2)))) =

= -5 + 3 (2 + (3 - 1)(-4 + (3 + 1)(8 + 3))) =

= -5 + 3 (2 + (3 - 1)(-4 + 44)) =

= -5 + 3 (2 + 80) =

= -5 + 246 =

= 241.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64362. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЗІ ЗМЕНШЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ ШВИДКОСТІ РУХУ ПОЇЗДІВ, ЗУМОВЛЕНИХ СТАНОМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ 440.5 KB
  Актуальність теми визначається необхідністю забезпечення безперебійного перевізного процесу на залізницях України підвищення швидкості руху поїздів зниження питомих витрат енергоресурсів зменшення строку доставки вантажів.
64363. ОБГРУНТУВАННЯ СХЕМИ ТА ПАРАМЕТРІВ ПОСІВНОГО АГРЕГАТУ НА БАЗІ ОРНО-ПРОСАПНОГО ТРАКТОРА 2.19 MB
  Мета дисертаційної роботи полягає в підвищенні експлуатаційної ефективності використання орнопросапного трактора шляхом обґрунтування схеми параметрів і режиму його агрегатування з сівалкою для сівби просапних культур.
64364. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ 150 KB
  У сучасному демократичному суспільстві інформаційна сфера є важливою складовою суспільного устрою та його прогресивного розвитку. Еволюційне значення інформаційної складової полягає в тому, що сьогодні людство активно формує інформаційне суспільство...
64365. Регулювання інтегральних параметрів напірних потоків рідин гідродинамічно активними додатками 17.91 MB
  Мета роботи науково обґрунтувати та розробити засоби енергоощадного керування напірними потоками рідин у трубопроводах за допомогою гідродинамічноактивних додатків включаючи рух рідини змінної витрати встановити закономірності впливу цих додатків на інтегральні параметри потоків рідин.
64366. ПАРАДИГМА СИНТЕЗУ ЗАХІДНОЇ ТА СХІДНОЇ ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНИХ ТРАДИЦІЙ У ТВОРЧОСТІ Г.С.СКОВОРОДИ 153 KB
  Зроблено висновок що естетизм відігравав одну з провідних ролей у житті мислителя та формуванні його світогляду; розвинуто думку й вперше зроблено висновок про те що одне з центральних місць у концепції мислителя належить естетичній ідеї співвідношення...
64367. Організація взаємодії підприємств при здійсненні технічного обслуговування повітряних суден 567.5 KB
  Організаційно-економічне забезпечення технічного обслуговування здійснення контрольно-відновлюваних робіт та управління поставками авіаційного технічного майна для забезпечення льотної придатності повітряних суден є одним із визначальних чинників впливу...
64368. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СЛУЖБОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 182 KB
  Україна у межах адміністративної реформи здійснює реформування державної служби, як її органічної складової, що є цілісною системою становлення адміністративно-правового статусу посадових осіб...
64369. ПОЛІПШЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ БЕНЗИНОВОГО ДВИГУНА З СИСТЕМОЮ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ 2.71 MB
  Для ефективного зниження викидів шкідливих речовин ШР з ВГ бензинових двигунів широко використовують засоби зовнішньої очистки каталітичні нейтралізатори які дають можливість звести до нуля викиди ШР в окремих режимах роботи двигуна.
64370. ТЕРМОКІНЕТИЧНА ОЦІНКА І ПРОГНОЗ ВПЛИВУ ДОБАВОК НА ТВЕРДІННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТУ І БЕТОНУ 398.5 KB
  За рахунок освоєння високоефективних хімічних мінеральних і комплексних добавок забезпечуються недосяжні раніше властивості бетонних сумішей і бетонів віднесених у світовій практиці до бетонів нового покоління.