10989

Newton Interpolating Polynomial

Лекция

Математика и математический анализ

Newton Interpolating Polynomial Case 1: Constant Polynomial Only one xvalue is given in the table X x1 Y y1 Let P0x be the interpolating polynomial function. Hence P0x1 = y1. It passes through the one point x1y1 given in the table. Hence choose 6.1 Case 2: Linear Polynomial Two xvalues are given in the table ...

Английский

2013-04-03

76.5 KB

0 чел.

Newton Interpolating Polynomial

Case 1: Constant Polynomial Only one x-value is given in the table

X

x1

Y

y1

Let P0(x) be the interpolating polynomial function. Hence,
P0(x1) = y1. It passes through the one point (x1,y1) given in the table. Hence, choose

(6.1)

Case 2: Linear Polynomial Two x-values are given in the table

X

x1

x2

Y

y1

y2

Let P1(x) be the interpolating polynomial function. Hence, P1(x1) = y1, P1(x2) = y2. In this case P1(x) passes through the two points (x1,y1) and (x2,y2). Choose P1(x) as the straight. Hence the equation of the line is

where slope of the line we signify as

But y1 = P0(x) from equation (6.1). Therefore,

.   (6.2)

Case 3: Polynomial of order k

Let Pk-1(x) be the polynomial interpolating a table with k values as given below:

X

x1

x2

x3

...

xk

Y

y1

y2

y3

...

yk

So we have, Pk-1(x1) = y1,

 Pk-1(x2) = y2,

Pk-1(x3) = y3,

...

Pk-1(xk) = yk.

Consider Pk(x) defined as

. (6.3)

Note that (x - xi) is a factor of the second term for 1 <= i <= k, and hence the second term vanishes for x = xi for 1 <= i <= k. Also,

Pk(x1)=Pk-1(x1) = y1,

 Pk(x2)=Pk-1(x2) = y2,

...

Pk(xk)=Pk-1(xk) = yk.

Hence Pk(x) interpolates all the values Pk-1(x) interpolates. Suppose a table with k+1 values, x1, x2... xk, xk+1 is given as below:

X

x1

x2

x3

...

xk

xk+1

Y

y1

y2

y3

...

yk

yk+1

In order that Pk(x) interpolates the table, it should satisfy the last pair (xk+1, yk+1).

Hence,

,

,

.  (6.4)

Hence (see (6.3)),

,

interpolates a table of (k+1) values, where ck is given by (6.4).

Note 

 Pk(x) is a polynomial of order k defined recursively in terms of Pk-1(x), and the base case is given by P0(x) = y1.

 Pk(x) is known as Gregory-Newton interpolation polynomial.

Example

Using the Gregory-Newton polynomial, interpolate the following table and find the value of P4(3):

X

0

1

-1

2

-2

Y

-5

-3

-15

39

-9

Step 1 Constant Polynomial

Using the first pair (0,-5) we get the constant polynomial as

P0(x) = -5.

Graphing the constant function along with the point it interpolates we get the following figure.

Step 2 Linear Polynomial

The linear polynomial that interpolates the first two pairs (0, -5) and (1, -3) is given by:

P1(x) = P0(x) + c1(x - x1),

where c1 is given by (6.4):

.

Substituting for P0(x), c1 and x1, we get

P1(x) = -5 + 2x.

Graphing the linear function along with the points it interpolates we get the Figure 6.3.

Step 3 Quadratic Polynomial

The Quadratic polynomial that interpolates the first three pairs
(0, -5), (1, -3) and (-1, -15) is given by:

P2(x) = P1(x) + c2(x - x1) (x - x2).

Substituting for P1(x), x1 and x2, we get

P2(x) = -5 + 2x + c2(x - 0) (x - 1).

P2(x) interpolates (-1,-15). Hence,

-15 = -5 + 2(-1) + c2(-1)(-2),   2c2 = -8  c2 = -4.

So we have the quadratic polynomial

P2(x) = -5 + 2x -4x(x-1).

Graphing the quadratic function along with the points it interpolates we get the following figure.

Step 4 Cubic Polynomial

The Cubic polynomial that interpolates the first four pairs (0, -5), (1, -3), (-1, -15) and (2, 39) is given by:

P3(x) = P2(x) + c3(x - x1) (x - x2) (x - x3).

Substituting for P2(x), x1, x2 and x3, we get

P3(x) = -5 + 2x -4x(x - 1) + c3(x - 0) (x - 1)(x + 1).

P3(x) interpolates (2, 39). Hence,

39 = -5 + 2(2) - 4(2)(2-1) + c32(2-1)(2+1),

6c3 = 39 + 9 c3 = 48/6 = 8.

P3(x) = -5 + 2x -4x(x - 1)+8x(x - 1)(x + 1).

Illustrating the cubic function along with the points it interpolates we get the following figure.

Step 5 Polynomial of order 4

The polynomial of order 4 that interpolates all the five pairs
(0, -5), (1, -3), (-1, -15), (2, 39) and (-2, -9) is given by:

P4(x) = P3(x) + c4(x - x1) (x - x2) (x - x3)(x - x4).

Substituting for P3(x), x1, x2, x3,and x4, we get

P4(x) = -5 + 2x - 4x(x - 1) + 8x(x - 1)(x + 1) +

+ c4(x - 0) (x - 1)(x + 1)(x - 2).

Substituting for point (-2, -9) in P4(x), we get

-9 = -5 + 2(-2) - 4(-2)(-2 - 1) +8(-2)(-2 - 1)(-2 + 1) +

+ c4(-2)(-2 -1)(-2 + 1)(-2 -2),

24c4 = -9 + 9 +24 +48,  c4 = 72/24 = 3.

P4(x) = -5 + 2x - 4x(x -1) + 8x(x -1)(x +1) + 3x(x -1)(x +1)(x - 2).

Graphing the biquadratic function along with the points it interpolates we get the following figure.

Figure 6.6. Biquadratic function – five points.

The polynomial P4(x) can be written in a nested form as follows:

P4(x) = -5 + 2x -4x(x - 1) + x(x - 1)(x + 1){8 + 3(x - 2)} =

= -5 +2x + x(x - 1){-4 + (x + 1){8 + 3(x - 2)}} =

= -5 + x{2 +(x - 1){-4 + (x + 1){8 +3(x - 2)}}}.

Step 6 Find the value of P4(3)

Using the nested form, we have:

P4(3) = - 5 + 3 (2 + (3 - 1)(-4 + (3 + 1) (8 + 3(3 - 2)))) =

= -5 + 3 (2 + (3 - 1)(-4 + (3 + 1)(8 + 3))) =

= -5 + 3 (2 + (3 - 1)(-4 + 44)) =

= -5 + 3 (2 + 80) =

= -5 + 246 =

= 241.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48071. Формальные теории математической логики 172 KB
  Формальные теории. Задано А альфа множество символов теории алфавит Т. Задано В Ф бета множество аксиом теории. Собственные нелогические аксиомы определяют специфику конкретной теории.
48072. Наукова комунікація як складова фахової діяльності. Українська термінологія у професійному спілкуванні 323 KB
  Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Науковий стиль української мови має свої особливості. Загальні ознаки наукового стилю поняттєвість. Термін та його ознаки. термінологія як система...
48073. Матеріалознавство та технологія матеріалів 1.4 MB
  Кристалізація металів. Механічні властивості металів та методи їх визначення Мета: Ознайомити студентів з основними поняттями конструкційних матеріалів: будовою та властивостями металів роллю вітчизняних та зарубіжних вчених у розвитку матеріалознавства з основними механічними властивостями металів і сплавів та методами їх випробування. Кристалічна будова металів будова і властивості реальних кристалів. Плавлення металів.
48074. Народознавство 1.1 MB
  Релігія в житті українського народу. Звичаї та обряди українського народу. Ретромандрівка в глибину століть допоможе зрозуміти духовність і менталітет нашого народу віковічно творений як образне бачення українською людиною світу землі та життя на ній. Українське народознавство як навчальний предмет Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу насамперед молоді.
48075. Электротехника 5.26 MB
  Определение связи между токами напряжениями параметрами заданной цепи и теми величинами которые определяют работу рассматриваемой установки например: к. Принцип работы и общие свойства важнейших электротехнических устройств и элементов электрической цепи. Задачи синтеза заключаются в разработке методов такого выбора схемы соединения элементов цепи и такого подбора параметров этих элементов чтобы полученная цепь обладала заданными характеристиками. По наличию данных элементов различают соответственно активные и пассивные цепи.
48076. НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ. КУРС ЛЕКЦІЙ 722 KB
  Підстави проведення негласних слідчих розшукових дій. Засоби що використовуються під час проведення негласних розшукових дій Лекція 3. Негласні слідчі розшукові дії законодавець визначив як різновид слідчих розшукових дій відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню за винятком випадків передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України ч. Подано базові нетаємні положення що стосуються організації та тактики проведення негласних слідчих розшукових дій вивчення яких відповідає вимогам підготовки...
48077. ГРОШІ ТА КРЕДИТ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 971 KB
  Сутність і функції грошей. Походження грошей. Види грошей. Функції грошей. Характеристика і структура грошового обороту
48078. Культура наукової мови 542 KB
  Наукова мовна культура основа професійної діяльності дослідника Наукова мова як комунікативний феномен Поняття культура наукової мови.Етапи становлення й дослідження наукової мови Роль науки в житті суспільства за останні десятиліття надзвичайно зросла. Дається взнаки і домінування в міжнародному науковому просторі англійської мови як глобальної мови науки.
48079. Облікова політика підприємства 2.96 MB
  Якщо такі умови визначити неможливо амортизація нараховується за прямолінійним методом ПсБО 9 Запаси Одиниця обліку запасів найменування; однорідна група вид Методи оцінки вибуття запасів ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів ФІФО; нормативних витрат; ціни продажу Застосовується підприємствами роздрібної торгівлі та громадського харчування Метод обліку транспортнозаготівельних витрат шляхом прямого...