11028

Модемы. Примеры технологий в которых используются модемы

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Модемы. Модем устройство канального уровня соединяющее компьютеры с линией связи которая изначально не предназначалась для передачи данных. Примеры технологий в которых используются модемы: Подключение через городские телефонные линии Dial Up По те...

Русский

2013-04-03

100 KB

0 чел.

Модемы.

Модем –устройство канального уровня, соединяющее компьютеры с линией связи, которая изначально не предназначалась для передачи данных.

Примеры технологий в которых используются модемы:

  1.  Подключение через городские телефонные линии (DialUp)

По телефонным линиям передаётся голос в звуковом диапазоне частот (1-3 ГГц). Модемы так же передают данные в виде звука.

Максимальная скорость – 56 r,|c/

Компьютер с таким модемом можно использовать в качестве факса, автоответчика, а так же для прямой связи между 2 компьютерами.

  1.  Технология ADSL.

Эта технология использует стандартные телефонные линии, но данные и голос передаются независимо и одновременно на разных частотах. Эта технология ассиметрична (8 Мбит/с к клиенту и 1 Мбит/с от клиента). Для работы этой технологии на АТС должно быть установлено специальное оборудование.

  1.   Передача данных по сетям кабельного телевидения.

Телевидение использует коаксиальные кабели, при этом по одному кабелю передаётся множество информационных каналов. Данные же можно передавать по свободному каналу. Скорость ≈ 50 Мбит/с.

  1.  Модемы для сотовых сетей

Маршрутизаторы (роутеры)

Роутер – устройство сетевого уровня, работающее под управлением программного обеспечения. Задача роутера – соединять между собой сегменты одной сети или разные сети между собой.

Роутер является узлом сети, то есть имеет адрес.

Роутеру как минимум нужны два сетевых интерфейса.  Например: домашние роутеры имеют одно подключение WAN(обычно к интернету) и несколько разъемов типа LAN.

Роутер представляет собой полноценную ЭВМ с памятью. Роутер работает под собственной ОС ( иногда бывает наподобие Linux).

Существующие роутеры в виде спец. устройств, но роутер можно построить на базе обычного компьютера с несколькими сетевыми подключениями.

На компьютере надо поставить спец.программу для организации маршрутизации.

Настройка роутера заключается в создании правил, по которым будут фильтроваться проходящие пакеты.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31675. Поняття про особистість та її структуру 26.5 KB
  Належність особистості до певного суспільства до певної системи суспільних відносин визначає її психологічну Та соціальну сутність. Характерними ознаками особистості є наявність у неї свідомості виконувані нею суспільні ролі суспільно корисна спрямованість її діяльності. Однією з найяскравіших характеристик особистості є її індивідуальність під якою розуміють своєрідне неповторне поєднання таких психологічних особливостей людини як характер темперамент особливості перебігу психічних процесів сприймання памяті мислення мовлення...
31676. Поняття про діяльність 23 KB
  Проте активність тварин і діяльність людини суттєво відрізняються за психологічними ознаками. Людська діяльність за сутністю є соціальною. Діяльність людини характеризується свідомістю і цілеспрямованістю.
31677. Поняття про мову та її функції 30 KB
  Біологічними передумовами виникнення мови були звуки та рухи які спостерігались у пращурів людини і слугували засобом спілкування задоволення потреби в обміні думками у пізнанні властивостей предметів та явищ що оточували людину і позначалися словами. Слово як одиниця мови має два боки зовнішній звуковий фонетичний та внутрішній смисловий семантичний. Унаслідок цього виникла багатозначність слів що також є продуктом історичного розвитку кожної мови. Основні елементи мови її словниковий склад і граматична будова.
31678. Різновиди мовлення 35.5 KB
  Усне мовлення. Це основний різновид мовлення який є звуковим і який інші сприймають за допомогою слуху. Усне мовлення поділяється на діалогічне та монологічне.
31679. Поняття про спілкування 25.5 KB
  Спілкування явище глибоко соціальне. Соціальна природа спілкування виражається в тому що воно завжди відбувається в середовищі людей де субєкти спілкування завжди постають як носії соціального досвіду. Соціальний досвід спілкування виявляється у змісті інформації що є його предметом знання відомості способи діяльності у засобах мовна та немовна комунікація при спілкуванні у суспільно вироблених у процесі історичного розвитку різновидах спілкування.
31680. Різновиди і форми уваги 35.5 KB
  Усі різновиди уваги тісно взаємоповязані і за певних умов переходять один в одного. Мимовільна увага властива і людині і тваринам хоча її виникнення у людини якісно відрізняється від такої уваги у тварин. Фізіологічним підґрунтям мимовільної уваги є безумовнорефлекторна орієнтувальна діяльність.
31681. Поняття про відчуття 36.5 KB
  Отже у нас різні смаки оцінки відчуття. Відчуття це суб єктивне відображення окремих властивостей предметів і явищ навколишнього світу в корі головного мозку внаслідок їх безпоснрнднього впливу на наші органи чуття.хто не довіряє відчуттям той дурень і неминуче перетвориться на споглядача відчуття не одурюють одурюють судження .
31682. Поняття про сприймання 23.5 KB
  Таке цілісне їх відображення в мозку людини характеризує другу ланку єдиного процесу чуттєвого пізнання сприймання. Сприймання це психічний процес відображення в мозку людини предметів та явищ у цілому у сукупності всіх їх якостей та властивостей при безпосередній дії на органи чуття. У результаті сприймання виникають субєктивні образи сприйманих обєктів уявлення.
31683. Поняття про мислення. Соціальна природа мислення 36.5 KB
  Соціальна природа мислення Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і сприй мань. Вичерпні знання про обєкти дійсності їх внутрішню безпосередньо не дану у відчуттях і сприйманнях сутність людина одержує за допомогою мислення вищої абстрактної форми пізнан ня обєктивної реальності. Опосередкованість мислення виявляється і в тому що всі його акти відбуваються за допомогою слова та попе реднього досвіду який зберігається в памяті людини.