11034

Одноранговые сети

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Одноранговые сети 1 занятие Любая сеть в конечном счете должна обеспечивать обмен полезными данными. В локальных сетях простейшим способом является использование сетевого окружения. Оно позволяет работать с общими сетевыми папками и принтерами. При этом некотор

Русский

2013-04-03

45 KB

5 чел.

Одноранговые сети

1 занятие

Любая сеть в конечном счете, должна обеспечивать обмен полезными данными. В локальных сетях простейшим способом является использование сетевого окружения. Оно позволяет работать с общими сетевыми папками и принтерами. При этом некоторые компьютеры становятся серверами, а некоторые клиентами (или и тем и другим одновременно). Сервера предоставляют в общий доступ свои папки и принтеры,  а клиенты их используют. В ОС Windows за это отвечают 2 компонента:

  •  Служба доступа к файлам и принтерам (сервер)
  •  Клиент для сетей (клиент)

Настройка сети заключается в создании общих ресурсов и назначении прав доступа к ним.

С точки зрения организации управления сетью есть 2 вида сетей:

  •  Одноранговые
  •  Сети с централизованным управлением. (С выделенным сервером.)

В одноранговых сетях каждый пользователь - администратор своего компьютера. А в сетях а централизованным управлением есть один администратор всей сети.

В простейшем случае обычно одноранговая сеть при необходимости  может быть преобразована в сеть с централизованным управлением. Для этого необходим отдельный компьютер – выделенный сервер. На нем должна работать серверная ОС.

В одноранговых сетях система прав доступа зависит от используемой ОС. В большинстве случаев все компьютеры являются и клиентами и серверами одновременно. Во многих случаях права назначаются по принципу “всем всё можно” (пустые пароли)

Схемы организации доступа к сетевым ресурсам.

Схема доступа к ресурсам зависит от ос сервера.

Существует две схемы:

  1.  Доступ на уровне ресурсов – на каждый общий ресурс задаётся одни пароль(такую схему использует Win 9x и др)

  1.  Доступ на уровне пользователя - обозначается именно пользователи использующие доступ к ресурсам. Для доступа необходим имя и пароль. (Такую схему использует большинство ОС)

2 занятие

Организация доступа на уровне ресурсов (сеть на базе WIN 9Х)

Серверная часть - загружается вместе с ОС, независимо от входа и невхода в систему

Клиентская часть - запускается после входа в систему. Войти в систему можно с произвольными именами и паролями.

При создании общей папки помимо физической папки у неё появляется сетевое имя. Сетевое имя состоит из двух частей

                                                                           1                  2

\\  server   \  share

Если сетевое имя закончить на $ (\\vasya_comp\c$) то общая папка будет скрытой


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68264. ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА У ПЕРІОДИЧНИХ ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ (50-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ століття) 218 KB
  Зміст освіти знаходить своє відображення в шкільних підручниках через що вони теж відповідно змінюються. Однією з багатьох проблем які необхідно розвязати педагогічній науці на сучасному етапі є створення якісного шкільного підручника нового типу за змістом функціями принципами структурування змісту тощо.
68265. Алопластика післяопераційних ускладнених вентральних гриж великих розмірів 262.5 KB
  Однією з найбільш дискутабельних і актуальних проблем планової та ургентної хірургії на сьогоднішній день є лікування й реабілітація хворих на післяопераційні вентральні грижі. Зростання захворюваності на післяопераційні вентральні грижі у першу чергу пов’язано із застосуванням традиційних...
68266. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ 154 KB
  Захист виборчих прав свобод і законних інтересів забезпечується наявністю регламентованої адміністративної та судової процесуальної форми. Судовий порядок вирішення виборчих спорів забезпечує незалежність та неупередженість прийняття рішень гарантує їх обєктивність.
68267. Діалогічність свята (на прикладі культури народів Криму) 130 KB
  Актуальність дослідження свята як культурної форми зумовлена тим що воно завжди несе в собі позитивну емоційночуттєву компоненту що сприяє створенню справжньої конструктивної діалогічності як основи реалізації принципів толерантності та добросусідства.
68268. МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ 161.5 KB
  Роль ЧР у світовій політиці і глобальній економіці є великою але при цьому складається загрозлива ситуація вакууму безпеки що актуалізує вивчення підходів дослідників різних країн до проблем безпеки в Причорномор’ї; пріоритетів зовнішньої політики України...
68269. Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові проблеми організації та функціонування 281.5 KB
  Влада як соціальний феномен завжди привертала і буде привертати увагу дослідників різних галузей соціогуманітарних наук. Особливо це проявляється у переломні епохи соціально-політичного розвитку, коли змінюються політичні режими або реальною стає загроза дестабілізації механізму...
68270. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ 324.5 KB
  Особливого значення вказана діяльність набуває під час притягнення осіб, які вчинили порушення митних правил (далі – ПМП), до адміністративної відповідальності, адже саме в компетенцію посадових осіб митних органів входить виявлення та припинення вказаних правопорушень...
68271. ІМПРЕСИВНА ГРАФОАНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ В ПРОЕКТУВАННІ ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ 6.55 MB
  Мета дослідження: створення імпресивної графоаналітичної моделі в проектуванні об’єктів дизайну з використанням теорії психофізики сприйняття. Під імпресивною моделлю розуміють таку модель, згідно з якою об'єкти дизайну проектувалися із врахуванням математичних...
68272. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 289 KB
  Ефективність діяльності підприємств ресторанного господарства в ринковій економіці особливо в умовах жорсткої конкуренції безпосередньо залежить від активізації інноваційної діяльності підприємств та реалізації їх ефективної інноваційної політики. Різноманітність інновацій і заходів їх реалізації...