11037

Работа в сети с централизованным управлением

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Практическая работа Работа в сети с централизованным управлением Цель работы. Освоить приемы работы рядового пользователя в существующей сети Microsoft при наличии домена безопасности. Исходная ситуация. Для работы используются виртуальные машины Win9x и Win2k изнача

Русский

2013-04-03

32.5 KB

1 чел.

Практическая работа «Работа в сети с централизованным управлением»

Цель работы. Освоить приемы работы рядового пользователя в существующей сети Microsoft при наличии домена безопасности.

Исходная ситуация. Для работы используются виртуальные машины Win9x и Win2k изначально не присоединенные к домену. С их помощью необходимо получить доступ к ресурсам домена KIT (kit.local). Контроллер домена имеет адрес 192.168.31.1 и называется NETWARS. Войти в домен можно под именем STUD и пустым паролем.

Необходимые понятия: Централизованное управление, домен, контроллер домена, доменные политики, профили пользователей…

Порядок работы.

Клиент под управлением не ниже WinXP не присоединенный к домену.

Запустить виртуальную машину. Войти с правами локального администратора. Определить подключена ли она к домену. Попытаться присоединить машину к домену. Какие права необходимы для данной операции?

Для машины не присоединенной к домену:

 1.  Обеспечить виртуальной машине связь с физической сетью на уровне протоколов. Для проверки  - «ping 192.168.31.1» или  «ping netwars».

 1.  С использованием сетевого входа получить доступ к ресурсам \\netwars от имени доменного пользователя stud. Проделать 3 раза со следующими вариантами имени:
  1.  stud
  2.  kit\stud
  3.  stud@kit.local

Можно ли осуществить локальный вход с использованием имени доменного пользователя? Объясните.

Клиент под управлением не ниже WinXP присоединенный к домену.

В качестве такого клиента использовать физическую машину.

 1.  Войти в домен с именем kit\stud. Попробовать сменить пароль.

 1.  Определить местоположение домашнего каталога и права на него.

 1.  Существует ли у данного пользователя профиль. Определить тип профиля.

 1.  Освоить способы поиска и просмотра сетевых ресурсов, в том числе с помощью командной строки.

 1.  Освоить работу с сетевыми дисками, в том числе с помощью командной строки (команда «net use»).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69753. Перетворення типів 28.5 KB
  Однак Турбо Паскаль допускає в певних межах такі перетворення які треба задавати в явному вигляді. Є три способи задавати перетворення типів: неявні перетворення використання стандартних функцій і явні перетворення.
69754. Вставляння заданого елемента 27.5 KB
  Заданий елемент у рядок вставлятимемо за вказівкою на ланку, після якої він повинен бути. Нехай початковий динамічний рядок має вигляд, показаний на рис. 11.3. Після В треба вставити D. Цей випадок схематично зображено на рис...
69755. Шукання елемента списку 22.5 KB
  Алгоритм шукання елемента в списку аналогічний до шукання в динамічному рядку. Тому для списку теж складемо логічну функцію, побічним ефектом якої є інформація про першу за порядком ланку, яка містить шуканий елемент.
69756. Поняття про графи і дерева 39 KB
  Графом називають скінченну множину точок - вершин графа, для деяких пар якої налагоджені зв’язки - ребра графа. Розглянемо використання графів для зображення динамічних структур. Нехай є деяка структура, що складається з записів, пов’язаних між собою системою вказівок...
69757. Особливості використання динамічних змінних 26.5 KB
  3 доступ до динамічних змінних відбувається за допомогою змінних з вказівником. Множина операцій над змінними з вказівником визначена типом цих динамічних змінних. Зрозуміло що для реалізації цього алгоритму можна було б не використовувати вказівних змінних і динамічних структур...
69758. Технології передавання повідомлень 38 KB
  Сокет це абстрактна кінцева точка з’єднання через яку процес може відсилати або отримувати повідомлення. Під час обміну даними із використанням сокетів зазвичай застосовується технологія клієнтсервер коли один процес сервер очікує з’єднання а інший клієнт з’єднують із ним.
69759. Сторінково-сегментна організація пам’яті 52 KB
  Оскільки сегменти мають змінну довжину і керувати ними складніше, чиста сегментація зазвичай не настільки ефективна, як сторінкова організація. З іншого боку, видається цінною сама можливість використати сегменти як блоки пам’яті різного призначення змінної довжини.
69760. Атрибути файлів. Операції над файлами і каталогами 34.5 KB
  Кожний файл має набір характеристик - атрибутів. Набір атрибутів змінюється залежно від файлової системи. Найпоширеніші атрибути файла наведено нижче. Ім’я файла, докладно розглянуте раніше. Тип файла, який звичайно задають для спеціальних файлів (каталогів, зв’язків тощо).
69761. Продуктивність файлових систем 87 KB
  Оптимізація продуктивності під час розробки файлових систем Розглянемо яким чином можна оптимізувати продуктивність файлової системи зміною структур даних і алгоритмів які в ній застосовують. У викладі використовуватимемо класичний приклад оптимізації традиційної...