1116

Применение варистора

Доклад

Физика

Вольт-амперная характеристика варистора. Допустимая рассеиваемая мощность. Нелинейное полупроводниковое сопротивление. Множество хаотически расположенных p-n переходов.

Русский

2013-01-06

36.5 KB

13 чел.

Применение варистора

Это нелинейное полупроводниковое сопротивление, свойства которого обеспечиваются p-n переходами. Изготавливается такие приборы из порошка карбида кремния.  Порошок спекается, каждое зерно кремния это p-n переход. Таким образом в образовавшемся образце сформировано множества хаотически расположенных p-n переходов. Далее проявляются свойства каждого.

          

                                     Рис Варистор

При подаче напряжения любой полярности  будет постепенно увеличиваться ток по следующим причинам.

- Сначала будут открываться те переходы, которые ориентированны в прямом направлении вдоль вектора напряженности электрического поля Евнеш. Далее откроются те, которые расположены под углом к вектору поля. По мере роста напряжения увеличивается число открытых переходов и стало быть ток.

- Увеличение тока приводит к нагреву структуры, что увеличивает ее проводимость.

-  Переходы ориентированные в обратном направлении вступают в стадию электрического пробоя и их число постепенно увеличивается.

Все это факторы формируют вольт-амперную характеристику варистора, которая показана на рис.


Рис Вольт – амперная характеристика варистора

Параметры варистора следующие.

  1.  Допустимая рассеиваемая мощность.
    1.  Пороговое напряжение.
    2.  Часто ВАХ аппроксимируют зависимостью I=AUexp(kU); здесь параметром выступает k- коэффициент нелинейности.

Область применения варисторов – защита линий связи  и аппаратуры от перенапряжений. Электромагнитные поля от железной дороги (контактная сеть, ЛЭП ) создают в линиях связи напряжения способные вывести аппаратуру из строя. Варистор снижает это напряжение до допустимой величины. Включают его по схеме приведенной на рис

Рис. Применение варистора


p  n          n  

p  n          n  

 p          n  

Карбид кремния

n  p          n  

E внеш

 I

                           

                                   Uраб

            50-150В


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68317. Підвищення економічної ефективності та тенденції розвитку виробництва сільськогосподарської продукції 677 KB
  Питаннями підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції займається велика група науковців. Ними розроблені стратегічні аспекти зміцнення сільськогосподарського виробництва в країні, структурної перебудови галузі, підвищення економічної ефективності використання земельних, матеріально-технічних і трудових ресурсів, ціноутворення, формування і функціонування ринків зерна.
68318. Философия личности. Значение слова «личность» 46 KB
  В европейских языках слово личность восходит к латинскому понятию персона что означало маску актера в театре а в юридическом смысле социальную роль и человека как некое целостное существо. Личность В процессе генезиса человек выступает сначала как биологическая особь индивид потом как индивидуальность...
68319. Оптичні явища у фотонних кристалах та методи їх дослідження 174.5 KB
  Робота забезпечує вивчення існуючої теорії поширення електромагнітних хвиль у періодичних структурах. ЇЇ виконання дозволяє систематизувати, закріпити та розширити теоретичні і практичні знання з оптичної фізики. Це також забезпечує розвиток навичок самостійної роботи і опанування методикою дослідження й експериментування
68320. Обгрунтування економічної ефективності відкриття магазину подарунків «Радість» в місті Запоріжжі 606 KB
  Магазин подарунків «Радість» в місті Запоріжжя відкривається з метою задовольнити потреби людей в купівлі подарунків. Аби покупці з легкістю могли підібрати потрібний їм подарунок, сувенір для своїх рідних та близьких. Туристи зможуть тут знайти безліч сувенірів, які будуть нагадувати їм про подорож до міста
68321. Механизм функционирования финансового менеджмента и его место в системе управления организацией 160 KB
  Рассмотреть цели, задачи и принципы финансового менеджмента; определить базовые концепции и функции финансового менеджмента; установить сущность и структуру финансового менеджмента; выявить место финансового менеджмента в системе управления организацией и механизмы его функционирования.
68322. Функції мікрофлори ШКТ, можливі порушення, профілактика 128.5 KB
  Життєдіяльність людини не можлива без нормального функціонування єдиного екологічного комплексу макро- і мікроорганізму. За останні 20-30 років зросла кількість різних патологічних станів, в основі яких є порушення нормального мікробіоценозу організму людини – дисбактеріоз.
68324. Транспозон. Типи транспозонів та механізми їх пересування 36.5 KB
  Мобільні генетичні елементи за типом транспозиції можна поділити на два класи: ДНК-транспозони які застосовують метод вирізати й вставити та ретротранспозони пересування яких має в своєму алгоритмі синтез РНК з ДНК та подальшим зворотнім синтезом ДНК з молекули РНК тобто метод копіювати й вставити.
68325. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 32 KB
  В ответ нам покажут один максимум три листика с аккуратным указанием количества часов по каждому предмету в каждом классе. То есть практически учебный план сетка часов. Учебный план должен состоять из двух частей: объяснительная записка и сетка часов.