1116

Применение варистора

Доклад

Физика

Вольт-амперная характеристика варистора. Допустимая рассеиваемая мощность. Нелинейное полупроводниковое сопротивление. Множество хаотически расположенных p-n переходов.

Русский

2013-01-06

36.5 KB

13 чел.

Применение варистора

Это нелинейное полупроводниковое сопротивление, свойства которого обеспечиваются p-n переходами. Изготавливается такие приборы из порошка карбида кремния.  Порошок спекается, каждое зерно кремния это p-n переход. Таким образом в образовавшемся образце сформировано множества хаотически расположенных p-n переходов. Далее проявляются свойства каждого.

          

                                     Рис Варистор

При подаче напряжения любой полярности  будет постепенно увеличиваться ток по следующим причинам.

- Сначала будут открываться те переходы, которые ориентированны в прямом направлении вдоль вектора напряженности электрического поля Евнеш. Далее откроются те, которые расположены под углом к вектору поля. По мере роста напряжения увеличивается число открытых переходов и стало быть ток.

- Увеличение тока приводит к нагреву структуры, что увеличивает ее проводимость.

-  Переходы ориентированные в обратном направлении вступают в стадию электрического пробоя и их число постепенно увеличивается.

Все это факторы формируют вольт-амперную характеристику варистора, которая показана на рис.


Рис Вольт – амперная характеристика варистора

Параметры варистора следующие.

  1.  Допустимая рассеиваемая мощность.
    1.  Пороговое напряжение.
    2.  Часто ВАХ аппроксимируют зависимостью I=AUexp(kU); здесь параметром выступает k- коэффициент нелинейности.

Область применения варисторов – защита линий связи  и аппаратуры от перенапряжений. Электромагнитные поля от железной дороги (контактная сеть, ЛЭП ) создают в линиях связи напряжения способные вывести аппаратуру из строя. Варистор снижает это напряжение до допустимой величины. Включают его по схеме приведенной на рис

Рис. Применение варистора


p  n          n  

p  n          n  

 p          n  

Карбид кремния

n  p          n  

E внеш

 I

                           

                                   Uраб

            50-150В


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65231. КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ, ЗДІЙСНЮВАНЕ СЛІДЧИМ 177.5 KB
  Державна функція боротьби зі злочинністю у межах кримінального процесу трансформується у кримінальнопроцесуальний напрям діяльності яким є функція кримінального переслідування.
65232. Оптично-прозорі люмінесціюючі полімерні матеріали на основі меламіно-формальдегідних олігомерів 165 KB
  Отже проведення системних досліджень з отримання оптичнопрозорих люмінесціюючих полімерних матеріалів на основі МФ олігомерів є актуальним і викликає як теоретичний так і практичний інтерес. Розроблення оптичнопрозорих люмінесціюючих полімерних...
65233. Методи управління комп’ютерною мережею за наявності затримок управляючої інформації 668.5 KB
  Актуальність теми дисертаційної роботи визначається тим що вона відповідає пріоритетним напрямам розвитку науки техніки та критичних технологій в частині розвитку інформаційнотелекомунікаційних систем і розробки інтелектуальних систем управління СУ.
65234. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ 243.5 KB
  Зниження темпів нарощення обсягів виробництва яке спостерігається у кондитерській галузі України протягом останніх років викликано не лише загальноекономічними чинниками а й недоліками внутрішнього управління підприємств кондитерської галузі зокрема управління виробничими витратами.
65235. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти 483.5 KB
  У період інноваційних зрушень у галузі освіти особливо актуальною є проблема формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в закладах післядипломної освіти. Основні вимоги до педагогічних кадрів та рівня їхньої підготовки щодо реалізації стратегічних цілей...
65236. Розробка методів оцінювання технічного стану та залишкової довговічності тривало експлуатованих роликів машин безперервного лиття заготовок 279 KB
  Розливання сталі на машинах безперервного лиття МБЛЗ є основним способом одержання заготовок для виготовлення листового і сортового прокату. Основою роботоздатності МБЛЗ є конструктивна міцність роликів яку понижують поверхневі втомні тріщини...
65237. ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УСНІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНЦІВ 185.5 KB
  Актуальність дослідження. Фізична культура є результатом багатогранної творчої діяльності суспільства. Вона успадковує цінності, створені суспільством на попередніх етапах, і розвиває їх залежно від політичних, економічних...
65238. Пріоритети бюджетної політики в умовах економічних перетворень 198.5 KB
  Бюджетна політика є однією з основних складових державного регулювання економіки країни визначення бюджетної пріоритетності достатньо суттєво впливає на структурні перетворення у галузях економіки соціальній сфері рівень людського...
65239. Автоматизація процесів керування подрібненням пісків кульовим млином з урахуванням ідентифікації співвідношення руда/вода 189.5 KB
  Метою роботи є підвищення продуктивності кульового млина по готовому продукту та скорочення витрат електричної енергії куль і футерівки шляхом отримання рішень щодо удосконалення керування формуванням співвідношення руда вода...