11231

THE ETHICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE BIBLE: CHRISTIAN VIRTUES SA DESCRIBED IN THE BIBLE AND THEIR ETERNAL VALUE

Сочинение

Иностранные языки, филология и лингвистика

THE ETHICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE BIBLE: CHRISTIAN VIRTUES SA DESCRIBED IN THE BIBLE AND THEIR ETERNAL VALUE. To become a real Christian you must obtain certain qualities of mind and heart which are called Christian virtues. The main virtues are: love hope faith humility patience meekness selfcontrol. Love is surely the most important of all Christian qualities. Firstly a man must love God with all his heart soul mind and strength. Secondly a man should love his neig...

Английский

2013-04-05

24 KB

3 чел.

THE ETHICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE BIBLE: CHRISTIAN VIRTUES SA DESCRIBED IN THE BIBLE AND THEIR ETERNAL VALUE.

To become a real Christian you must obtain certain qualities of mind and heart, which are called Christian virtues. The main virtues are: love, hope, faith, humility, patience, meekness, self-control.

Love is surely the most important of all Christian qualities. Firstly a man must love God with all his heart, soul, mind and strength. Secondly, a man should love his neighbour as himself, for he who doesn’t love, doesn’t know God. Thirdly, a man should also love his enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you and pray for those who spitefully use you.

Faith is the source of wisdom, strength and all virtues. Unbelief is a perversion of human nature, the source of all evil things. A truly spiritual person lives by faith in the Son of God, who loves him and gave himself for him.

Hope is inseparable from faith. It’s inspired by things unseen and we hope for what we don’t see, we wait for it with perseverance. We are saved in hope. Despondency (loss of hope) is a deadly sin, because it actually means lack of faith in God.

Humility is the mother of all virtues. It is said in the Bible whoever exalts himself will be humbled and who humbles himself will be exalted. Humility isn’t weakness, but a godlike quality. God wants us to obey the authorities, the existing laws, our parents. It’s really hard to become humbled, because we’re always tempted in our pride. But one should always bear in mind. Christ’s commandment «Judge not and shall not be judged, condemn not and shall not be condemned, forgive and you’ll be forgiven».

Patience: « by your patience possess your souls»,- apostle Luke writes. A man should never complain, for with the temptation. God will give him strength to bear the trial.

Meekness is a spiritual quality which shouldn’t be mixed up with cowardice. A man should never try to take his revenge on those who offend him. «Bless those who persecute you, bless and do not curse. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good».

Self-control is a spiritual power over one’s flesh. One cannot rely on oneself in obtaining self-control, but one must ask God for it in one’s player. If one loses his self-control, he becomes an obedient slave of your passions. Blessed is the man who endure temptation.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67818. КІНЕМАТИКА ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ 154.5 KB
  Кожне тіло щовільно рухається в просторі має ортогональну систему координат і 6 степенів вільності свободи можливість руху вздовж кожної з осей і обертання навколо них. Проте як видно з рисунку вся сукупність переміщень кінематичних ланок руки людини зводиться до транспортних переносних рухів...
67819. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНИМ МАЙНОМ 135 KB
  Забезпечення медичним майном і медичною технікою організується і здійснюється з метою безперервного і повного задоволення потреб частин, підрозділів в них для надання медичної допомоги пораненим та хворим і їх лікування, проведення санітарно-гігієнічних...
67820. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАДР 82.5 KB
  Приблизна вартість промислових запасів основних видів корисних копалин дорівнює більше 15 трлн. Всі мінеральносировинні ресурси України сконцентровані в: родовищах корисних копалин нагромадженнях мінеральних речовин в надрах на поверхні землі в джерелах вод та газів на дні водоймищ які за кількістю якістю...
67821. ПРИВОДИ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ 142 KB
  Крім того тип приводу визначає і можливості системи керування або ступінь інтелектуальності робота. Для виконання загальної конкретної технологічної операції необхідне групове керування виконавчими двигунами приводу тобото з погляду керування привід робота розглядається як система.
67822. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВОД 91 KB
  В Україні розроблено законодавство, яке регулює правову охорону та режим використання водних об’єктів України та покликане сприяти формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпечення екологічної безпеки населення України, а також більш ефективному, науково обґрунтованому використанню...
67823. УНІФІКОВАНІ ВУЗЛИ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ 1.18 MB
  В двох перших модулях можна виділити такі функціонально-конструктивні елементи: приводи; механізми перетворення і передачі руху; направляючі опори для лінійних і поворотних перміщень виконавчих органів; демпферуючі гальмівні пристрої; інформаційні давачі...
67824. Дополнительные возможности версии языка Object Pascal for Delphi 229.5 KB
  Начиная с версии Delphi 4, была реализована концепция перегрузки функций (overloading), которая позволяет иметь несколько различных функций или процедур с одинаковым именем, но с разными списками параметров. Такие процедуры и функции должны быть описаны с применением директивы overload...
67825. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 92.5 KB
  Одним із основних життєво-важливих елементів навколишнього природного середовища є атмосферне повітря. Значення атмосферного повітря полягає в тому, що воно є основою для забезпечення життєдіяльності біологічних організмів, в тому числі людей, служить захистом...
67826. УНІФІКОВАНІ ВУЗЛИ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ (ПРОДОВЖЕННЯ) 1.04 MB
  Мальтійські механізми використовують для повороту ПР, коли необхідно здійснити преривистий рух робочого органу, тобто рух в одному напрямку з періодичними зупинками. Вони отримали розповсюдження в зв’язку з їх конструктивною простотою, простотою виготовлення і експлуатації.