1138

Определение цены деления микроскопа с окуляр-микрометром

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Для определения цены деления микроскоп-микрометра применяют объект-микрометр (шкалу с ценой деления 0,01 мм). Перекрестие шкалы окулярного микрометра.

Русский

2013-01-06

44 KB

76 чел.

Определение цены деления микроскопа с окуляр-микрометром

Для определения цены деления микроскоп-микрометра применяют объект-микрометр (шкалу с ценой деления 0,01 мм).

Схема расположения элементов при определении цены деления микроскоп-микрометра приведена на рис.1.

Рис.1. К определению цены деления микроскоп-микрометра: 1 - источник света;  2 - объект-микрометр;  3 - микроскоп с окулярным микрометром

Последовательность операций:

1. Шкалу (объект-микрометр) освещают рассеянным светом.

2. Микроскоп фокусируют на четкое изображение шкалы.

3. Перекрестие шкалы окулярного микрометра последовательно совмещают с крайними штрихами выбранного интервала шкалы объект-микрометра (не менее десяти штрихов) вращая барабанчик окулярного микрометра.

4. Снимают отсчеты (не менее 5 отсчетов) по оцифрованной шкале, а затем по    барабанчику окулярного микрометра, соответствующие совмещению перекре-стия окулярного микрометра с крайними штрихами выбранного интервала шкалы объект-микрометра. Вычисляют среднее арифметическое значение разности полученных отсчетов ΔN.

5. Определяют цену деления микроскоп-микрометра по формуле

,

где C1- цена деления объект-микрометра; n  - число делений в выбранном интервале шкалы объект-микрометра; t - цена деления барабанчика окулярного микрометра (без объектива микроскопа).

    Для окуляр-микрометра типа МОВ-1-15 ГОСТ 7865- 56 t = 0,01 мм.


1

2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20855. ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 7-8 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 6.87 MB
  Організаційнопідготовчий етап охоплює такі стадії виконання проекту: формулювання завдання пошук проблеми усвідомлення проблемної сфери; дизайнаналіз аналіз аналогів вироблення ідей та варіантів; аналіз виробу формування основних параметрів і граничних вимог вибір оптимального варіанту та обґрунтування проекту прогнозування результатів. Конструкторський етап розробка початкових ідей генерування ідей складання їх замальовок рисунків ескізів; оцінка ідей для вибору найбільш досконалої оцінка ідей за розробленими критеріями...
20857. З'єднання, одержувані для формування рамок із брусків із прямокутним підрізуванням 197.5 KB
  Дизайнаналіз: виконання аналізу аналогів у письмовій та графічній формі зразок графічної форми дивись у додатку 1; вироблення ідей та варіантів; проведення дизайнаналізу; взаємозвязок між призначенням виробу і матеріалом з якого він виготовлений; аналіз форми виробу; звязок між формою і функціональним призначенням виробу; способи ручної та механічної обробки матеріалів; кінцева обробка та оздоблення виробів. Аналіз виробу: формування основних параметрів і граничних вимог; вибір оптимального варіанту та обґрунтування проекту;...
20858. Штангенциркуль 218 KB
  Штангенциркуль складається із стальної лінійки штанги 5 з міліметровими поділками відносно якої переміщується рамка 4 з ноніусом і двох пар губок ніжок нерухомих 1 та рухомих 2. Різновиди штангенциркулів Цифровий штангенциркуль Отримання результатів вимірювання штангенциркулем.
20859. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Кейнсианский подход 153 KB
  Методологические основы кейнсианского подхода. Компоненты совокупного спроса в кейнсианской модели. Кейнсианская функция потребления и сбережения. Теория инвестиционных решений. Равновесный уровень дохода. Модель «утечка-инъекции».
20860. Проблемы преподавания планиметрии и стереометрии через элективные курсы в школе 278.53 KB
  Перехода к профильному обучению математике в общеобразовательной школе, предусматривающей также элективные курсы по геометрии, и не разработанностью теоретических основ их проектирования; осуществления преемственности базового, профильного и элективного курсов по геометрии и отсутствием требований к отбору содержания последних...
20861. Хіміко-термічна обробка металів та сплавів 108 KB
  Мета хіміко-термічної обробки - надати поверхневому шару стальних деталей підвищеної твердості, зносостійкості, жаростійкості, корозійної стійкості та ін. Для цього нагріті деталі поміщають у середовище, з якого в процесі дифузії у поверхневий шар переходять деякі елементи (вуглець, азот, алюміній, хром, кремній, бор та ін.)
20862. Толковый словарь психиатрических терминов 1.75 MB
  В словаре представлены толкования основных терминов и понятий, наиболее часто употребляемых в современной психиатрической литературе, а также в смежных науках и областях знаний (психотерапии, неврологии, психологии, философии, физиологии и др.). Приведено лаконичное, но достаточно полное смысловое значение каждого термина
20863. Дифференциальная диагностика и лечение некоронарогенных заболеваний миокарда 279.5 KB
  Миокардит представляет собой поражение сердечной мышцы преимущественно воспалительного характера, обусловленное опосредованным через иммунные механизмы воздействием инфекции, паразитарной или протозойной инвазии, химических и физических факторов, а также возникающее при аллергических и иммунных заболеваниях.