11419

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТРАНСФОРМАТОРА

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТРАНСФОРМАТОРА 4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 4.1. Опыты холостого хода и с нагрузкой Собрать цепь по рис. 1. Собранную цепь показать преподавателю или лаборанту. Рис. 1 Таблица 1 U1 ...

Русский

2013-04-07

50.52 KB

2 чел.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТРАНСФОРМАТОРА

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1. Опыты холостого хода и с нагрузкой

Собрать цепь по рис. 1.

Собранную цепь показать преподавателю или лаборанту.

Рис. 1

Таблица 1

U1

I1

P1

U2

I2

RH

P2

КПД

PM

PСТ

B

A

Вт

В

A

Ом

Вт

%

Вт

Вт

Измерено

Вычислено

Результаты измерений

24

Результаты расчётов

Результаты измерений

51

Результаты расчётов

Результаты измерений

110

Результаты расчётов

Результаты измерений

Результаты расчётов

4.2. Опыт короткого замыкания

Собрать цепь по рис. 2.

Собранную цепь показать преподавателю или лаборанту.

Рис. 2

Таблица 2

PК

UК

I

I

Вт

B

A

A

Результаты        измерений

4.3. Измерение активного сопротивления обмоток

Собрать цепь по рис. 3.

Собранную цепь показать преподавателю или лаборанту.

Рис. 3.

Таблица 3

Первичная (U1)

Вторичная (U2)

UR1

IR1

UR2

IR2

B

А

В

А

Результаты измерений

R1 =   R2 =

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

R1 = UR1/IR1;   R2 = UR2/IR2

z0 = U10/I0;   X0 = (z02 - R12)1/2

E1 = [U102 - (I0·R1)2]1/2;   E2=U20

КТР = E1/E2;   КТР = I2K/(I1K-I10·U1K/U1)

PM = I12·R1 + I22·R2;  P2 = U2·I2·Cos( = U2·I2

PСТ = P1 - P2 - PM;   = P2/P1

Cos( = P0/U1·I0  Cos( = PK/UK·I1K

7. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

7.1. Схемы исследуемых электрических цепей.

7.2. Таблицы результатов измерений.

7.3. Расчетные значения в соответствии с п. 5.

7.4. Графики зависимостей:

U2 = f(I2),

= f(I2),

PM = f(I2),

PСТ = f(I2).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4582. Сучасні технології захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах 2.15 MB
  Частина друга присвячена питанням захисту інформації в комп’ютерних мережах. До її складу входять роботи: Перехоплення мережевого обміну, Сканування TCP/IP мереж, Засоби аналізу захищеності, Міжмережеві екрани, Системи виявлення атак. Лаборатор...
4583. Використання методу Монте-Карло для вирішення стохастичних і детермінованих задач 80 KB
  Використання методу Монте-Карло для вирішення стохастичних і детермінованих задач. Мета роботи:Ознайомитись з методом статистичних випробувань (метод Монте-Карло), та його застосуванням для вирішення стохастичних та детермінованих задач. Метод...
4584. Знайомство з системою комп’ютерної математики - математичною матричною лабораторією MATLAB 232.5 KB
  Знайомство з системою комп’ютерної математики - математичною матричною лабораторією MATLAB. Мета роботи: Ознайомитися з основними елементами і складовими частинами системи комп’ютерної математики MatLab® і її робочим і програмним середовищ...
4585. Планування модельних експериментів. Стратегічне планування модельного експерименту 101 KB
  Планування модельних експериментів. Стратегічне планування модельного експерименту. Мета роботи: Ознайомитися з методами стратегічного планування імітаційних експериментів. Планування модельних експериментів Припустимо, три юні натураліст...
4586. Методи управління модельним часом: моделювання з постійним кроком і по особливих станах 101 KB
  Методи управління модельним часом: моделювання з постійним кроком і по особливих станах. Мета роботи: Вивчити методи управління модельним часом. Ознайомитися і програмно реалізувати алгоритми управління модельним часом з постійним кроком і по особли...
4587. Субтрактивне змішування кольорів. Диск Максвелла 38.52 KB
  Субтрактивне змішування кольорів. Диск Максвелла. Виконання роботи. Визначення координат ахроматичної точки. Підібрали такі розміри зовнішніх секторів з кольорами Cyan, Magenta, Yellow, що їх суміш дала ахроматичний колір. Отримали наступні коорд...
4588. Розрахунок припусків на механічну обробку оптичних деталей 47 KB
  Розрахунок припусків на механічну обробку оптичних деталей Мета роботи: Ознайомити студентів з методикою розрахунків припусків на розміри оптичних поверхонь деталей при їх обробці в оптичному виробництві. Завдання 1. Ознайомитись з видами припусків ...
4589. Інсталювання та налагодження мережевих компонент однорангової мережі Windows 9x. 103 KB
  Інсталювання та налагодження мережевих компонент однорангової мережі Windows 9x, Робота в одноранговій мережі. Керування доступом на рівні ресурсів. Використання спільних каталогів та мережевого принтера. Методичні вказівки з курсу Операційні ...
4590. Повышение эффективности разработки Приобского месторождения за счет оптимального подбора параметров работы электропогружных установок 3.05 MB
  Погруженные центробежные насосы (УЭЦН) в настоящее время являются одним из основных средств механизированной эксплуатации нефтяных скважин. На их долю приходится более 53% добываемой в России нефти и более 63% извлекаемой из скважин жидкости...