11419

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТРАНСФОРМАТОРА

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТРАНСФОРМАТОРА 4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 4.1. Опыты холостого хода и с нагрузкой Собрать цепь по рис. 1. Собранную цепь показать преподавателю или лаборанту. Рис. 1 Таблица 1 U1 ...

Русский

2013-04-07

50.52 KB

3 чел.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТРАНСФОРМАТОРА

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1. Опыты холостого хода и с нагрузкой

Собрать цепь по рис. 1.

Собранную цепь показать преподавателю или лаборанту.

Рис. 1

Таблица 1

U1

I1

P1

U2

I2

RH

P2

КПД

PM

PСТ

B

A

Вт

В

A

Ом

Вт

%

Вт

Вт

Измерено

Вычислено

Результаты измерений

24

Результаты расчётов

Результаты измерений

51

Результаты расчётов

Результаты измерений

110

Результаты расчётов

Результаты измерений

Результаты расчётов

4.2. Опыт короткого замыкания

Собрать цепь по рис. 2.

Собранную цепь показать преподавателю или лаборанту.

Рис. 2

Таблица 2

PК

UК

I

I

Вт

B

A

A

Результаты        измерений

4.3. Измерение активного сопротивления обмоток

Собрать цепь по рис. 3.

Собранную цепь показать преподавателю или лаборанту.

Рис. 3.

Таблица 3

Первичная (U1)

Вторичная (U2)

UR1

IR1

UR2

IR2

B

А

В

А

Результаты измерений

R1 =   R2 =

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

R1 = UR1/IR1;   R2 = UR2/IR2

z0 = U10/I0;   X0 = (z02 - R12)1/2

E1 = [U102 - (I0·R1)2]1/2;   E2=U20

КТР = E1/E2;   КТР = I2K/(I1K-I10·U1K/U1)

PM = I12·R1 + I22·R2;  P2 = U2·I2·Cos( = U2·I2

PСТ = P1 - P2 - PM;   = P2/P1

Cos( = P0/U1·I0  Cos( = PK/UK·I1K

7. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

7.1. Схемы исследуемых электрических цепей.

7.2. Таблицы результатов измерений.

7.3. Расчетные значения в соответствии с п. 5.

7.4. Графики зависимостей:

U2 = f(I2),

= f(I2),

PM = f(I2),

PСТ = f(I2).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85364. Поняття «адаптації» і «дезадаптації» в психології 35.73 KB
  Адаптація динамічний процес завдяки якому рухливі системи живих організмів незважаючи на мінливість умов підтримують стійкість необхідну для існування розвитку продовження роду. Процес адаптації відбувається тоді коли в системі організм середовище виникають значні зміни що забезпечують формування нового гомеостатичного стану який дає змогу досягати максимальної ефективності фізіологічних функцій і поведінкових реакцій. Як і процес адаптації [43]. Адаптаційний процес торкається усіх рівнів організму: від молекулярного до психічної...
85365. Психологічні травми, що викликають відхилення в розвитку особистості і поведінці підлітків 37.54 KB
  Типовий приклад стійкого недорозвитку олігофренія. Варіанти затриманого розвитку: конституційний соматогенний психогенний церебральний церебральноорганічний. В етіології пошкодженого розвитку спадкові захворювання внутрішньоутробні родові та післяпологові інфекції інтоксикації і травми центральної нервової системи але патологічний вплив на мозок йде на більш пізніх етапах онтогенезу після 23 років.
85366. Класифікація акцентуацій характеру 40.2 KB
  Леонгард виділив 12 типів акцентуацій характеру. Типи акцентуацій характеру поділяються К. Леонгард відносить демонстративний педантичний застряглий та збудливий типи. Демонстративний тип.
85367. Відхилення у розвитку. Класифікація відхилень у розвитку 39.98 KB
  Класифікація відхилень у розвитку. Лурія були виділені 5 основних умов нормального психічного розвитку: збереження структур функцій ЦНС; збереження аналізаторних систем; збереження мовних систем; фізичне здоровя і адекватне віком навчання і виховання. Різноманіття будьякого з наведених факторів здатне призводити до появи безлічі варіантів відхиляється розвитку .
85368. Характерні особливості типів акцентуацій 35.92 KB
  Акцентуації це типологічні особливості характеру які виявляються іноді настільки яскраво що можуть бути досить близькі до психопатіям іншими словами патологічним аномалій. На відміну від психопатій для акцентуацій не характерна тріада показників психопатії: стабільність рис характеру в перебігу життя спільність проявів характеру в будьяких випадках соціальна дезадаптація. Акцентуації особливо виражені в період формування характеру з віком вони згладжуються. Особливості характеру при акцентуації можуть бути зовсім непомітні в...
85369. Специфіка вживання алкоголю і наркотиків у підлітковому віці 37.17 KB
  Це обумовлено тим що пияцтво підлітків наркоманія чи токсикоманія завжди повязані з іншими порушеннями поведінки. Адиктвна поведінка є складовим елементом поведінки що відхиляється як би нашаровуючись на соціальну дезадаптацію підлітка. Дитячі психіатри вважають що у підлітків практично неможливо розмежувати ситуаційні порушення поведінки і прояви починається захворювання. Подруге проявом суто вікової особливості негативізму як крайнього прояви реакції емансипації або однією з форм пошукового поведінки.
85370. Визначення поняття «характер» і «акцентуації характеру» в психології 41.51 KB
  Підлітки цього типу відрізняються рухливістю товариськістю схильністю до бешкетування. Підлітки гіпертимного типу часто переоцінюють свої здібності бувають надто самовпевненими прагнуть показати себе похвалитися.
85371. Елементи психотерапії в роботі логопеда 38.5 KB
  Логопед повинен зустріти дитину надзвичайно дружелюбно і показати йому кімнату в якій вони будуть займатися все що в ній знаходиться насамперед іграшки. Помітивши що найбільше дитині сподобалося педагог дає йому річ яка його зацікавила і якщо дитина не заперечує підключається до його гри на рівних. Коли ви перебуваєте праворуч ви допомагаєте йому просуватися в потрібному напрямку до результатів яких ви обидва чекаєте; Займайте позицію Левелінга на рівні очей дитини він на стільці ви на стільчику він на підлозі і ви на...
85372. Девіантна поведінка та причини її виникнення та прояву 39.73 KB
  На сьогоднішній день найпоширенішими видами девіантної поведінки серед підлітків є: злочинність алкоголізм наркоманія токсикоманія суїцид. Існують різноманітні взаємоповязані фактори що обумовлюють генезис девіантної поведінки. Індивідуальний фактор який діє на рівні психобіологічних передумов девіантної поведінки та ускладнює соціальну і психологічну адаптацію індивіда. Психологічний фактор який розкриває несприятливі особливості взаємодії індивіда з оточенням і який проявляється в активновибірковому ставленні індивіда до середовища...