1144

Зависимость электропроводности полупроводников от напряженности электрического поля

Лабораторная работа

Энергетика

Исследование влияния сильных электрических полей на электропроводность материала варистора. Зависимость проводимости от внешнего электрического поля (экстраполяция по первым и последним четырем точкам).

Русский

2013-01-06

447.5 KB

14 чел.

Лабораторная работа №3

Зависимость электропроводности полупроводников от напряженности электрического поля

Цель работы:   исследование влияния сильных электрических полей на электропроводность материала варистора

Оборудование:  Универсальные источники питания УИП-2 и УИП-1, мультиметр В7-35(в режиме амперметра),

      

ВАХ Варистора при температуре в среднем  равной Т=24,5оС

U, V

I,mA

U, V

I,mA

U, V

I,mA

100

0,6

240

1,4

380

2,48

120

0,69

260

1,54

400

2,68

140

0,81

280

1,68

420

2,9

160

0,95

300

1,81

440

3,14

180

1,06

320

1,96

460

3,4

200

1,16

340

2,12

480

3,7

220

1,28

360

2,3

500

3,99

Рис.3. ВАХ варистора при Т=24,5оС

Вах Варистора при температуре в среднем  равной Т=39,75оС

U, V

I,mA

U, V

I,mA

U, V

I,mA

100

0,56

240

1,4

380

2,51

120

0,69

260

1,54

400

2,7

140

0,79

280

1,68

420

2,92

160

0,93

300

1,84

440

3,17

180

1,02

320

2

460

3,41

200

1,15

340

2,14

480

3,7

220

1,26

360

2,32

500

4,01

 

Рис.4. ВАХ варистора при Т=39,75оС

Вах Варистора при температуре в среднем  равной Т=45,25оС

U, V

I,mA

U, V

I,mA

U, V

I,mA

100

0,58

240

1,42

380

2,52

120

0,7

260

1,56

400

2,71

140

0,78

280

1,7

420

2,94

160

0,95

300

1,83

440

3,18

180

1,05

320

2

460

3,45

200

1,17

340

2,16

480

3,72

220

1,31

360

2,33

500

4,05

Рис.5. ВАХ варистора при Т=45,25оС

Рис.6. ВАХ варистора при разных Т.

Рис.7. Зависимость проводимости от внешнего электрического поля

Рис.7. Зависимость проводимости от внешнего электрического поля. (экстраполяция по первым и последним четырем точкам)

Выберем рабочую точку  U=300 В

Rст=164кОм

Rдин=133кОм

g=1,23

δ=0,0011

Eкр=19000 В/м     Uкр=325 В


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52985. Взаємодія тіл 1.18 MB
  Запропоновані тестові завдання можуть бути використані як для поточної перевірки знань учнів, так і для тематичних атестацій. Задачі і завдання підібрані різних типів - розрахункові, графічні, якісні, задачі-малюнки, умова яких задається за допомогою малюнка, графіка, фотографії.
52987. Компетентнісний підхід у викладанні фізики 105.5 KB
  Ключові компетенції включають в себе вміння виконувати цілісну ясну грамотну дію вирішувати реальну ситуацію задачу. У зв'язку з цим можна виділити навички та вміння які повинні виникнути у студентів: володіння інформаційними технологіями уміння їх застосовувати збір і обробка необхідної інформації; здатність вчитися все життя це основа безперервної підготовки в професійному плані а також в особистому і суспільному житті; вміння спілкуватися поважати один одного здатність жити з людьми інших культур мов і релігій. Це призводить...
52988. Методичні рекомендації з проведення навчального експерименту в системі вивчення фізики в середній школі 170.5 KB
  Методичні рекомендації з проведення навчального експерименту в системі вивчення фізики в середній школі м. Система шкільного експерименту з фізики. Роль експерименту в процесі вивчення фізики в школі.
52989. ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИКИ 103 KB
  Модель випускника готового до самоосвіти Засоби організації самоосвітньої діяльності учнів Памятки раціональної організації навчальної роботи школяра як розвязати задачу як здійснити перевірку розвязків задачі робота з підручником фізики складання плану відповіді з фізики як скласти конспект як готувати доповідь реферат як працювати з додатковою літературою як готувати домашнє завдання як виконувати письмову домашню роботу Зразки тестів та контрольних робіт для перевірки навчальних досягнень...
52990. Вивчати фізику цікаво 270 KB
  Серед безлічі шляхів формування у школярів пізнавального інтересу одним з найбільш ефективних є організація ігрової діяльності. Ігрові форми навчання дозволяють пожвавити навчальний процес, зробити його більш привабливим для учнів, підвищують інтерес до предмета в цілому, активізують мислення та творчу діяльність учнів.
52991. Використання моделей і моделювання в шкільному курсі фізики 230.5 KB
  Наводиться технологічний ланцюжок вирішення завдань на комп'ютері. Технологія моделювання вимагає від дослідника уміння ставити проблеми і завдання прогнозувати результати дослідження проводити розумні оцінки виділяти головні і другорядні чинники для побудови моделей вибирати аналогії і математичні формулювання вирішувати завдання з використанням комп'ютерних систем проводити аналіз комп'ютерних експериментів. Моделювання експерименту засобами ІКТ Сьогодні коли комп'ютер став основним інструментом дослідника різні види моделей можна...
52993. Найрозумніший (інтелект-шоу з фізики) 127.5 KB
  Стан механічної системи при якому дія на систему зовнішніх сил не викликає взаємного тиску частинок цієї системи називається: 1. Електричний струмом називається: 1 процес хаотичного руху заряджених частинок; 2 процес безперервного руху заряджених частинок; 3 процес напрямленого руху заряджених частинок. Фізична величина яка чисельно рівна добутку швидкості V руху на час t протягом якого він відбувався називається: 1 переміщенням; 2 траєкторією; 3 шляхом; 7. Пристрій який перетворює електричну енергію в енергію обертального руху...