1144

Зависимость электропроводности полупроводников от напряженности электрического поля

Лабораторная работа

Энергетика

Исследование влияния сильных электрических полей на электропроводность материала варистора. Зависимость проводимости от внешнего электрического поля (экстраполяция по первым и последним четырем точкам).

Русский

2013-01-06

447.5 KB

14 чел.

Лабораторная работа №3

Зависимость электропроводности полупроводников от напряженности электрического поля

Цель работы:   исследование влияния сильных электрических полей на электропроводность материала варистора

Оборудование:  Универсальные источники питания УИП-2 и УИП-1, мультиметр В7-35(в режиме амперметра),

      

ВАХ Варистора при температуре в среднем  равной Т=24,5оС

U, V

I,mA

U, V

I,mA

U, V

I,mA

100

0,6

240

1,4

380

2,48

120

0,69

260

1,54

400

2,68

140

0,81

280

1,68

420

2,9

160

0,95

300

1,81

440

3,14

180

1,06

320

1,96

460

3,4

200

1,16

340

2,12

480

3,7

220

1,28

360

2,3

500

3,99

Рис.3. ВАХ варистора при Т=24,5оС

Вах Варистора при температуре в среднем  равной Т=39,75оС

U, V

I,mA

U, V

I,mA

U, V

I,mA

100

0,56

240

1,4

380

2,51

120

0,69

260

1,54

400

2,7

140

0,79

280

1,68

420

2,92

160

0,93

300

1,84

440

3,17

180

1,02

320

2

460

3,41

200

1,15

340

2,14

480

3,7

220

1,26

360

2,32

500

4,01

 

Рис.4. ВАХ варистора при Т=39,75оС

Вах Варистора при температуре в среднем  равной Т=45,25оС

U, V

I,mA

U, V

I,mA

U, V

I,mA

100

0,58

240

1,42

380

2,52

120

0,7

260

1,56

400

2,71

140

0,78

280

1,7

420

2,94

160

0,95

300

1,83

440

3,18

180

1,05

320

2

460

3,45

200

1,17

340

2,16

480

3,72

220

1,31

360

2,33

500

4,05

Рис.5. ВАХ варистора при Т=45,25оС

Рис.6. ВАХ варистора при разных Т.

Рис.7. Зависимость проводимости от внешнего электрического поля

Рис.7. Зависимость проводимости от внешнего электрического поля. (экстраполяция по первым и последним четырем точкам)

Выберем рабочую точку  U=300 В

Rст=164кОм

Rдин=133кОм

g=1,23

δ=0,0011

Eкр=19000 В/м     Uкр=325 В


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73754. Етапи проведення геоекологічного, гідрогеологічного та інженерно – геологічного картування 36 KB
  Етапи картування зйомочних робіт. Етапи картування зйомочних робіт. Основною задачею тематичних загонів це ув`язка зйомочних робіт загонів партії та експедиції. У підготовчій період створюються партії виконується проектування робіт та підготовка матеріальної та технічної бази для виконання запроектованих робіт.
73755. Особливості зйомки у різних геолого-географічних умовах 24.5 KB
  Методика польових робіт. Техніка польових робіт. Тип геологічної зйомки і напрямок досліджень визначається геологічною обстановкою і фізикогеографічними умовами району робіт. Полевій метод являється основним і самим відповідальним у циклі геолого зйомочних робіт.
73756. Охорона навколишнього середовища і вимоги до виконання правил екологічного захисту місцевості, на якій проводились геологозйомочні роботи 38 KB
  Картування гідрогеологічних і інженерногеологічних процесів та явищ. Інженерногеологічні основи рекультивації геологічного середовища. Основними компонентами геологічного середовища формуючи умови будівництва і інженерногосподарського освоєння території являються гірничі породи підземні або ґрунтові води і геодинамічні процеси. Додатковими компонентами прямо або косвенно впливаючи на умови будівництва та експлуятяції споруд які необхідно включати при інженерногеологічних пошуків являються атмосфера гідросфера почви та рослинність.
73757. Камеральна обробка матеріалів 35.5 KB
  Завершальна обробка зібраного матеріалу. Завершальна обробка зібраного матеріалу. Завершальна обробка зібраного матеріалу складається з наступного: Проведення ретельних визначень зібраних залишків фауни та флори обов`язково виконується спеціалістами палеонтологами та петрографічних визначень зразків порід на основі цього уточнюється стратиграфічний склад порід і їх розповсюдження в районі...
73758. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві та облікового процесу 158 KB
  Вибір підприємством форми організації бухгалтерського обліку. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку. Мета вивчення Після вивчення теми 3 студент повинен знати: сутність і значення організації бухгалтерського обліку на підприємстві; форми організації бухгалтерського обліку; порядок ведення бухгалтерського обліку з використанням різних форм; порядок розробки робочого плану рахунків.
73759. Основные направления трансформации системы регулирования социально-трудовых отношений в современных условиях 82.5 KB
  Имеется ввиду расширение социального диалога за рамки собственно социальнотрудовых отношений. Однако численность профсоюзов далеко не единственный показатель их силы и возможностей участия в регулировании социальнотрудовых отношений. За предыдущие годы профсоюзам удалось стать реальным институтом рынка труда и использовать для участия в регулировании социальнотрудовых отношений самые различные институты и механизмы: благодаря наличию механизмов распространения условий коллективных договоров и соглашений заключаемых профсоюзами с...
73760. Загальні засади організації бухгалтерської служби 122 KB
  Функції облікових працівників; види розподілу праці між обліковими працівниками у межах бухгалтерської служби; кваліфікаційні та етичні вимоги які висуваються до бухгалтерів на сучасному етапі.
73761. Основные черты социального партнерства в Российской Федерации 45.5 KB
  Для пореформенной России характерна также сегментированность социальнотрудовых отношений и неоднородность качества трудовой жизни по отраслям и секторам экономики чему способствовало нарастание отраслевых диспропорций в оплате труда. Сформированные в стране механизмы регулирования социальнотрудовых отношений как законодательные так и коллективнодоговорные недостаточно эффективны. В целом регулирование социальнотрудовых отношений развивается в рамках советской парадигмы экономического развития которую принято называть экстенсивной...
73762. Социально-педагогическое сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на примере лечебно-реабилитационного научного центра детской гематологии, онкологии, иммунологии) 523 KB
  Несмотря на то, что в настоящее время на решение проблемы сопровождения детей в трудной жизненной ситуации направлены усилия многих специалистов, использующих широкий комплекс методов - медицинских, социально-педагогических и психологических, они часто оказываются недостаточно эффективными.