11449

Определение универсальной газовой постоянной

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа №16 Определение универсальной газовой постоянной Цель работы: изучение свойств идеального и реального газа экспериментальное определение универсальной газовой постоянной. Приборы и принадлежности: баллон откачивающий насос манометр для изм...

Русский

2013-04-08

137.5 KB

80 чел.

Лабораторная работа №16

Определение универсальной газовой постоянной

Цель работы: изучение свойств идеального и реального газа, экспериментальное определение универсальной газовой постоянной.

Приборы и принадлежности: баллон, откачивающий насос, манометр для измерения разности давлений в атмосфере и баллоне, кран, зажим, соединительные шланги.

Методика измерений

1 – стеклянный баллон

2 – зажим

3 – манометр

4 – кран

5 - насос

Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона) устанавливает связь между параметрами состояния газа: объемом, давлением и абсолютной температурой.

Для нахождения универсальной газовой постоянной из этого уравнения необходимо определить остальные параметры, имеющиеся в этом уравнении.

Эксперимент проводится при комнатной температуре, объем баллона - заданная постоянная величина. Таким образом, опытным путем определяется соотношение между массой воздуха и его давлением в баллоне.

Чтобы нен находить массу воздуха М0, можно определить суммарные массы  и  газа и баллона при двух разных давлениях газа P1 и P2. Уравнения состояния для этих случаев будут иметь вид


Вычитая из первого уравнения второе, получим

Разность масс газа в состояниях 1 и 2 можно найти, учитывая, что

,       

Тогда

Таким образом, окончательная формула для вычисления универсальной газовой постоянной имеет вид

Измерения и расчеты

,

,

,

,

T,

M1,

,

кг/моль

Па

К

кг

1

0,029

33250

266

293

2

33580

3

32850

M2,

,

V,

R

кг

м3

1

0,00205

8,329

0,282

2

8,309

0,280

3

8,332

0,284

Вычисление погрешности

 

 

 

 

 

Вывод: изучили свойства идеального и реального газа, экспериментально определили универсальную газовую постоянную. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65430. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ І КРІОКОНСЕРВАЦІЇ ЕМБРІОНІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 318.5 KB
  За останні 30 років трансплантація ембріонів великої рогатої худоби перетворилася на міжнародну індустрію в якій щорічно одержують пересаджують і кріоконсервують понад 500 тисяч ембріонів Thibier M. Незважаючи на велике прикладне значення трансплантації ембріонів потенційні можливості...
65431. Історія наукової думки з механізації подрібнення кормів у тваринництві 190.5 KB
  Актуальність полягає у систематизації поповненні та висвітленні історичного досвіду з механізації подрібнення кормів який був би корисним для розвитку тваринницької галузі аграрного виробництва в майбутньому.
65432. Місцеві бюджети і міжбюджетні стосунки як основа ресурсного забезпечення планування розвитку міста 362 KB
  Проблема місцевих бюджетів до цього дня залишається відкритою відсутня чітка стратегія підвищення якості регіонального фінансового менеджменту не створений механізм підвищення взаємної відповідальності окремих ланок бюджетної системи і звичайно ж не враховуються регіональні особливості.
65433. ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВ 167 KB
  Аналіз сучасної професійної підготовки вчителя музики дав змогу виявити ряд суперечностей: між традиційним змістом мистецької освіти та потребами часу учні значну кількість інформації у т. музичної одержують з медіапростору...
65434. МЕТОДИ Й ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТАХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 348 KB
  Ситуація при транспортуванні ОМ ускладнюється можливістю зміни маси або коефіцієнту поверхневого тертя ОМ під впливом внутрішніх або зовнішніх факторів що потребує своєчасної корекції величини стискального зусилля з забезпеченням мінімального проковзування ОМ в захватному пристрої ЗП комплексу.
65435. ВЛАСТИВОСТІ І ТЕХНОЛОГІЯ ПІНОБЕТОНУ, МОДИФІКОВАНОГО ОКСИДАМИ ЗАЛІЗА 234.5 KB
  Метою досліджень є одержання пінобетону з високою міцністю при стиску і зниженими усадкою та проникністю шляхом удосконалювання його структури складу властивостей і параметрів виробництва за рахунок застосування комплексної добавки що складається із поліспирту та речовини що містить залізо.
65436. БАНКІВСЬКІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 828 KB
  Ринкова економіка розширила горизонти здійснення валютних та експортноімпортних операцій які в якісно нових економічних реаліях набувають особливої вагомості та виняткового значення не лише на макро а й на мікрорівні.
65437. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ 548.5 KB
  Участь України в світових міграційних процесах є надзвичайно активною. Загальновідомо, що вона є одним з найбільших донорів трудової міграції в сучасному світі та країною транзиту, через яку проходять більше 10 маршрутів міграції.
65438. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ НА ШПАГАХ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 361 KB
  Проблема удосконалення технікотактичної підготовки фехтувальників на сучасному етапі вивчалася багатьма авторами й по даному питанню накопичений достатньо великий обсяг інформації. Турецький 1983 запропоновані програми техніко тактичного удосконалення...